Eero – Ansioluettelo

Eero Heinäluoma

Europarlamentaarikko
S&D-ryhmän taloudenhoitaja, johtokunnan jäsen

Lyhyt CV

Eduskunnan puhemies (2011-2015)
Valtiovarainministeri (2005-2007)
Sosialidemokraattisen puolueen puheenjohtaja (2005-2008)
Sosialidemokraattisen puolueen puoluesihteeri (2002-2003)
Euroopan Sosialidemokraattisen puolueen PES hallituksen jäsen (2002-2005)
Kansanedustaja (2003-2019)
Johtaja, SAK (2000-2003)
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja, Eduskunta (2015-2019)
Talousvaliokunnan jäsen, Eduskunta (2010-11 & 2015-2018)

Eero Heinäluoma on Euroopan parlamentin jäsen ja kuuluu Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmään (S&D). Hän on S&D-ryhmän johtokunnan jäsen ja taloudenhoitaja. Heinäluoma työskentelee parlamentin budjetti-, talous- ja raha-asioiden, veroasioiden sekä turvallisuus- ja puolustuspolitiikan valiokunnissa. Näiden lisäksi hän vaikuttaa parlamentin Venäjä-, Turkki- ja Iso-Britannia-delegaatioissa.

Heinäluoma kuuluu parlamentissa seuraaviin Euroopan parlamentin laajennettuihin työryhmiin (intergroup): Intergroup on Cancer, Intergroup on Climate Change, Biodiversity and Sustainable Development, Intergroup on Sustainable, Long-Term Investments and Competitive European Industry, Intergroup on Seas, Rivers, Islands and Coastal Areas (SEARICA), Intergroup on Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs), Intergroup on Trade Unions ja Intergroup on Urban Matters.

Heinäluoma on ollut aktiivinen kansainvälisessä politiikassa jo pitkään ja hän on toiminut Sosialistisen Internationaalin varapuheenjohtajana vuodesta 2003 lähtien. 

Kotimaan politiikassa Heinäluoma toimi kansanedustajana vuosina 2003–2019, joista SDP:n puheenjohtajana 2005–2008, valtiovarainministerinä 2005–2007, eduskunnan puhemiehenä 2011–2015 ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana (2015–2019). Näiden lisäksi hän oli SDP:n puoluesihteeri 2002–2005. 

Eduskunnan lisäksi Heinäluoma on vaikuttanut kunnallispolitiikassa vuosina 2008–2019, jolloin hän oli Helsingin kaupunginvaltuustossa. Uudenmaan maakuntaliiton valtuuston puheenjohtajana Heinäluoma toimi 2009-2017. 

Ennen politiikkaan siirtymistä Heinäluoma työskenteli ammattiyhdistysliikkeen parissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestössä (SAK) hän aloitti nuorisosihteerinä vuonna 1983 ja eri pestien kautta päätyi SAK:n johtoon 1996. Hän lopetti SAK:ssa, kun tuli valituksi eduskuntaan.

Heinäluoma on opiskellut Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa kansantaloustiedettä, valtio-oppia ja viestintää.

Scroll to Top