Eero Heinäluoma

Europarlamentaarikko
S&D-ryhmän taloudenhoitaja, johtokunnan jäsen

Lyhyt CV

Eduskunnan puhemies (2011-2015)
Valtiovarainministeri (2005-2007)
Sosialidemokraattisen puolueen puheenjohtaja (2005-2008)
Sosialidemokraattisen puolueen puoluesihteeri (2002-2003)
Euroopan Sosialidemokraattisen puolueen PES hallituksen jäsen (2002-2005)
Kansanedustaja (2003-2019)
Johtaja, SAK (2000-2003)
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja, Eduskunta (2015-2019)
Talousvaliokunnan jäsen, Eduskunta (2010-11 & 2015-2018)

Eero Heinäluoma on Euroopan parlamentin jäsen ja kuuluu Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmään (S&D). Hän on S&D-ryhmän johtokunnan jäsen ja taloudenhoitaja. Heinäluoma työskentelee parlamentin budjetti-, talous- ja raha-asioiden, veroasioiden sekä turvallisuus- ja puolustuspolitiikan valiokunnissa. Näiden lisäksi hän vaikuttaa parlamentin Venäjä-, Turkki- ja Iso-Britannia-delegaatioissa.

Heinäluoma on ollut aktiivinen kansainvälisessä politiikassa jo pitkään ja hän on toiminut Sosialistisen Internationaalin varapuheenjohtajana vuodesta 2003 lähtien. 

Kotimaan politiikassa Heinäluoma toimi kansanedustajana vuosina 2003–2019, joista SDP:n puheenjohtajana 2005–2008, valtiovarainministerinä 2005–2007, eduskunnan puhemiehenä 2011–2015 ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana (2015–2019). Näiden lisäksi hän oli SDP:n puoluesihteeri 2002–2005. 

Eduskunnan lisäksi Heinäluoma on vaikuttanut kunnallispolitiikassa vuosina 2008–2019, jolloin hän oli Helsingin kaupunginvaltuustossa. Uudenmaan maakuntaliiton valtuuston puheenjohtajana Heinäluoma toimi 2009-2017. 

Ennen politiikkaan siirtymistä Heinäluoma työskenteli ammattiyhdistysliikkeen parissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestössä (SAK) hän aloitti nuorisosihteerinä vuonna 1983 ja eri pestien kautta päätyi SAK:n johtoon 1996. Hän lopetti SAK:ssa, kun tuli valituksi eduskuntaan.

Heinäluoma on opiskellut Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa kansantaloustiedettä, valtio-oppia ja viestintää.

Vieritä ylös