Hyvää Eurooppa-päivää!

”Maailmanrauhaa ei voida turvata ilman sitä uhkaaviin vaaroihin suhteutettuja luovia ponnisteluja.”

Tämä lainaus on Ranskan silloisen ulkoministeri Robert Schumanin 9.5.1950 pitämästä puheesta, jossa hän luonnosteli Euroopan kansakuntien väliset sodat mahdottomaksi tekevää yhteistyötä. Tuota puhetta voidaan oikeutetusti pitää nykymuotoisen Euroopan Unionin syntymäpäiväpuheena. 

Nyt 72 vuotta myöhemmin tuo puhe ja sen jälkeinen Euroopan kehitys avautuu meille hyvin uudessa ja haastavassa valossa; Schumanin julistus annettiin vain viisi vuotta toisen maailmansodan päättymisen jälkeen ja pitkän, rauhantahtoisen rakennuskauden jälkeen keskuudessamme Euroopan maaperällä käydään jälleen erittäin raakaa hyökkäyssotaa.

Onneksi Eurooppa on hyvin toisenlainen kuin se oli toukokuussa 1950. Olemme yhtenäisempi, vastuuntuntoisempi, kansanvaltaisempi ja vauraampi maanosa kuin milloinkaan historiassamme. Ja Venäjän raakalaismainen hyökkäys Ukrainaan on jopa vahvistanut kaikkia kolmea ensimmäistä tuon listan määritettä. Vaurauteemme tämä sota ja sen lopettamiseen tähtäävät toimet louhivat merkittävän loven, mutta olemme valmiit tuohon uhraukseen pysäyttääksemme yhden eurooppalaisen kansakunnan vahingoittamisen, raiskaamisen ja tappamisen.

Tätä Eurooppapäivää varjostaa Venäjän raaka hyökkäyssota Ukrainassa, ja ajatuksemme ovat vahvasti tänä päivänä kaikkien tästä sodasta kärsivien luona.  Meidän on vaikea ymmärtää ja mahdoton hyväksyä kaikkia niitä raakuuksia, joita he joutuvat kohtaamaan. Meidän mahdollisuutemme ja velvollisuutemme on tehdä kaikki mahdollinen tilanteen helpottamiseksi ja tämän sodan mahdollisimman nopeasti lopettamiseksi.

Ukraina taistelee nyt konkreettisesti kaikkien niiden arvojen puolesta, joita vuosikausia olemme kirjanneet erilaisiin yhteisiin eurooppalaisiin ohjelmiin, päätöksiin, julkilausumiin ja somepäivityksiin. Meistä jokainen on järkyttynyt, että näitä yhteisiä arvojamme kohtaan saatetaan käydä tällaiseen hyökkäykseen.

Mutta samoin kuin Ukrainan kansa niin nyt myös koko yhtenäinen Eurooppa on valmis puolustamaan ihmisten, kansakuntien ja koko Euroopan oikeutta elää yhdessä hyväksyttyjen arvojen ja periaatteiden mukaisesti. Sitä oikeutta meiltä ei enää milloinkaan yksikään itseään suurvallaksi kuvitteleva valtio pysty riistämään.

Eurooppa on nyt yhtenäisempi kuin koskaan. Ukraina on osa meitä vahvemmin kuin milloinkaan ennen Venäjän raakalaismaista hyökkäystä, ja Eurooppa sekä Yhdysvalat suuntaavat yhdessä Ukrainan olemassaolon turvaamiseen ja inhimillisen hädän lievittämiseen kymmenien miljardien eurojen panostuksia.

Tämän Eurooppaa kohdanneen kriisin keskellä meidän on kuitenkin kevään hengessä luotettava uuteen elämään, valoon ja lämpöön. Ne ovat asioita, jotka liittyvät olennaisesti juuri tämän vuoden Eurooppapäivän viettoon.

Tämä vuosi on Euroopan Unionin nuorison teemavuosi, Euroopan Unionin tulevaisuuskonferenssi on saamassa valmiiksi tiekartan tulevaisuuden Eurooppaan ja monet Euroopan parlamentissa juuri nyt käsiteltävät asiat antavat meille toivoa ajan suurista haasteista selviämiseen.

Kukaan ei kiellä, etteivätkö ympärillämme ja edessämme olevat haasteet ole suuria, hetkellisesti jopa mahdottomilta tuntuvia. Mutta Schumanin julistuksen hengessä voimme luottavaisesti todeta, että meillä on käytettävissä ne luovat ponnistelut, joilla nämä haasteet voitetaan.

Hyvää Eurooppapäivää meille jokaiselle! 

Scroll to Top