Eero Heinäluoma

Ilmastopaketista esitys – Fit for 55

Komissio sai kuin saikin määräajassa valmiiksi esityksensä isosta lainsäädäntökokonaisuudesta, jolla on määrä leikata kasvihuonepäästöjä vähintään 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

Ehdotus on lajissaan ensimmäinen maailmassa, jossa kunnianhimoiset ja välttämättömät ilmastolupaukset muutetaan todellisiksi teoiksi. Fossiilisista polttoaineista luopuminen, uusiutuvaan energiaan siirtyminen, päästötön liikenne, rakennusten päästöjen huomattava vähentäminen sekä hiilinielujen kasvattaminen merkitsevät monin osin kokonaista elämäntavan muutosta.

Muutos on välttämätön kuten Suomenkin kuukauden kestäneistä helteistä tai nyt Keski-Eurooppaa kurittavista tulvista voimme nähdä. Äiti luonto reagoi varoittaen jatkuvan lämpenemisen seurauksista. Ilmaston lämpenemisen rajoittaminen 1,5 asteeseen on kova tehtävä, mutta komission tiekartta osoittaa sen olevan mahdollinen.

Muutos on välttämätön ja kannatettava, jotta lapsemme voivat ottaa maapallomme elinkelpoisena vastaan. Yhtä selvää on, että meidän suomalaisten tulee katsoa, että osuutemme talkoissa hoidetaan järkevällä, kustannustehokkaalla ja reilulla tavalla. 

Komission esitys ansaitsee siis tulla rauhassa arvioiduksi. Varmaa on myös, että esitys tulee vielä monin tavoin muuttumaan, kun se tulee ulos jäsenmaiden ja EU-parlamentin käsittelystä. Ei siis pidä pelätä muutosehdotusten tekemistä.

Olen parlamentin etukäteisvalmistelussa puhunut sen puolesta, että taakanjaossa pitää ottaa huomioon EU:n reuna-alueiden olosuhteet ja suuremmat kustannukset. Kun päästöttömään maailmaan siirrytään, on selvää, että suurten kuljetusetäisyyksien ja kylmien alueiden kustannukset kasvavat muita enemmän.

Laiva- ja lentomatkustamisen kasvavat kustannukset tuntuvat enemmän Itämeren pohjoislaidalla kuin Keski-Euroopassa. Energiavaltainen teollisuus joutuu maksamaan enemmän energiastaan energiaverotuksen muutosten takia. Sähkön ulkomaantuontiin ulotettavat hiilimaksut nostavat energian hintaa Suomessa, joka ei ole kauniista puheista huolimatta energiaomavarainen.

Viidesosa tavaravientimme tuloista tulee metsäteollisuudesta, joten metsäpolitiikan ratkaisut ovat kannaltamme erityisen tärkeitä. Komission metsästrategia näyttää onneksemme muuttuneen merkittävästi vielä loppusuoralla antaen enemmän tilaa kansallisille metsäratkaisuille, mitä pidän hyvänä asiana. 

Yhdeksän europarlamentaarikkoa julkistikin alkuviikosta avoimen kirjeen juuri metsäasioista. Olin tässä kannanotossa mukana, sillä siinä linjattiin selvästi ilmastonmuutostoimien välttämättömyys ja edellytettiin samalla metsäasioiden pitämistä jäsenvaltioiden päätösvallassa. Kirjeessä annettiin myös vahva tuki pääministerin toiminnalle suomalaisten näkökantojen huomioimiseksi EU-päätöksenteossa.

EU:n paketti on koko maailmalle suuntaa antava. EU-päästöt ovat maailman kaikista päästöistä vain kahdeksan prosenttia, joten vaikuttamisemme keskiössä pitää olla paitsi EU:n omat ja Suomea koskevat toimet, myös sen varmistaminen, että Yhdysvallat ja Kiina sekä maailman muut suuret taloudet seuraavat perästä.

Ilmasto- ja metsäasioihin palataan vielä monta kertaa. Kesälukemiseksi voi siis hyvin ottaa mukaan komission tuoreet esitykset.

Scroll to Top