Itä-Suomi-ohjelma kevään hallitusneuvotteluihin

Europarlamentaarikko Eero Heinäluoma (sd) nosti Savo-Karjalan Sosialidemokraatit ry:n syyspiirikokouksessa Kolilla 5.11.2022 seuraavien hallitusneuvottelujen yhdeksi kärkihankkeeksi erityisen Itä-Suomi-ohjelman laatimisen. Ohjelmaan tarvitaan Heinäluoman mukaan panostukset Itä-Suomen liikenneyhteyksiin, teollisuuden toimintaedellytyksiin ja koulutukseen.

Europarlamentaarikko Heinäluoma painotti puheessaan, että EU-ohjelmia ja niiden varojen uudelleensuuntaamista tulee käyttää kaikessa laajuudessaan Itä-Suomen tasapainoisen kehitykseen turvaamiseen. Ilman hyvin suunnattuja kehittämistoimia, alueen omien toimijoiden aktiivisuutta ja uusia innovaatiota metsäteollisuuden rakennemuutos sekä Venäjä-kaupan täydellinen hiipuminen koettelevat maakuntaa tulevana vuosikymmenenä ankarasti.

– Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan vientiteollisuuden kasvuluvut tältä vuodelta ovat lupaavia ja kertovat kyvystä uusiutua. Vaikeutuneesta geopoliittisesta tilanteesta huolimatta teollisuuden vientiliikevaihdon kasvu Savo-Karjalassa on ensimmäisen vuosipuoliskon aikana ollut hyvää. Pohjois-Savon liiton alueella viennin kokonaiskasvu oli ensimmäisen vuosipuoliskon aikana hieman yli 30 % ja Pohjois-Karjalan maakuntaliiton alueellakin hieman yli 16 % edellisvuodesta. Kun Venäjän osuus maakuntien yritysten viennistä oli vielä vuonna 2021 noin 10 %:n luokkaa, kehitys kertoo siitä, että korvaavia markkinoita on Savo-Karjalan alueella löydetty.

Toimivat lentoyhteydet sekä parantuvat rauta- ja maantieyhteydet ovat välttämättömiä alueen tulevalle hyvinvoinnille ja uusien työpaikkojen synnylle. Osaavan työvoiman saanti vaatii sekin ponnisteluja ja alueellisen yliopistoverkon ja ammattikorkeakouluverkko yhteistoiminnan vahvistamista. Osaavaa työvoimaa tarvitaan lisääntyvässä määrin jo toimivien yritysten työntekijöiksi, mutta Savo-Karjalan alueella on käynnistymässä ja suunnitteilla mittava joukko uusia investointeja, joiden kautta työvoiman tarve kasvaa entisestään. Merkittäviä investointeja Savo-Karjalan alueella on käynnissä tai käynnistymässä niin matkailun, biotalouden, metsäteollisuuden ja elintarviketuotannon alalla.

– Koko Suomen tulevalle hyvinvoinnille tärkeitä ratkaisuja ovat ajankohtaiset metsäpäätökset. Savo-Karjalan osalta näiden päätösten merkitystä lisää se, että Pohjois-Savon pinta-alasta noin 83 % ja Pohjois-Karjalan noin 89 % on metsää. Luonnon ennallistamisen liittyvät hankkeet on vietävä viisaasti lävitse niin, että metsäpäätöksenteko säilyy Suomessa. Kun koko Suomen pinta-alastakin noin 75 % on metsiä ja monissa muissa maissa puhutaan alle 20 %:n metsäalasta, on selvää, että metsäratkaisut ovat suomalaisten hyvinvoinnille erityisen tärkeitä. Suomen kansallista etua pitää kaikkien poliitikkojen olla valmis puolustamaan, Heinäluoma muistutti.

Myös sähkölaskujen hintakehityksen taittaminen on Heinäluoman mielestä kaikkien eurooppalaisten päättäjien tehtävänä vielä tämän syksyn sikana. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ja sen aiheuttama energian hinnan kallistuminen kun koettelee niin teollisuuden toimintamahdollisuuksia kuin kotitalouksien elinkustannuksia koko Euroopassa.

– EU-neuvostolta odotetaan kiireellisiä päätöksiä, jossa sähkömarkkinoiden toimintaan puututaan säätämällä sähkön ja maakaasun enimmäishinnoista. Samaten energiayhtiöiden perusteettomiin ylisuuriin voittoihin on puututtava. Tästä kertyvillä tuloilla on autettava vaikeuksissa olevia kotitalouksia ja pienyrityksiä, Heinäluoma painotti.

Scroll to Top