Komission edistysaskel jättää jälkeensä korjaustarpeen: suomalainen vastuullinen metsänhoito ja päästötön bioenergia on tunnustettava kestäviksi investoinneiksi

Tänään otettiin edistysaskel, kun Euroopan komissio hyväksyi toimenpidepaketin, jolla pyritään lisäämään kestäviin toimintoihin suunnattua rahoitusta kaikkialla Euroopan unionissa. Paketin tarkoituksena on tuoda Euroopan vihreän kehityksen ohjelma, eli Euroopan yhteinen kasvustrategia, selkeämmin osaksi yritysten toimintaa. Vihreän kehityksen ohjelman tavoitteena on parantaa kansalaisten hyvinvointia ja terveyttä, tehdä Euroopasta ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä sekä suojella, säilyttää ja parantaa EU:n luonnonpääomaa ja biodiversiteettiä.

Esittyjen toimien myötä sijoittajat voivat suunnata investointejaan uudelleen kestävämpiin teknologioihin ja yrityksiin, jonka myötä edistetään Euroopan ilmastoneutraaliutta vuoteen 2050 mennessä. Uusien toimien ansiosta EU nousisi maailmanlaajuisesti johtoasemaan kestävää rahoitusta koskevien normien asettamisessa.

Komission ehdotuksella pyritään varmistamaan, että yritykset toimittavat sijoittajien ja muiden sidosryhmien tarvitsemia luotettavia ja vertailukelpoisia tietoja kestävyydestä. Näin varmistettaisiin kestävyyttä koskevien tietojen johdonmukainen kulku rahoitusjärjestelmässä. Yritysten on raportoitava, miten kestävyysnäkökohdat, kuten ilmastonmuutos, vaikuttavat niiden liiketoimintaan ja mikä on niiden toiminnan vaikutus ihmisiin ja ympäristöön.

Tänään esitetyillä kuudella muutossäädöksellä kannustetaan rahoitusjärjestelmää tukemaan yrityksiä niiden siirtyessä kohti kestävää toimintaa ja jatketaan jo nyt kestävästi toimivien yritysten tukemista. Niillä myös lujitetaan EU:n toimia viherpesun torjumiseksi.

Korjattavaakin jäi, sillä komission esitys ei huomioi suomalaista metsänhoitoa tai energia-alaa riittävällä perehtyneisyydellä. Yksi toimenpidekokonaisuus ei riitä ratkaisemaan koko ilmastosiirtymää, joten nyt haukattu pala taitaa kuitenkin olla liian suuri kerralla pureskeltavaksi. Suomalaisia metsiä, vesivoimaa ja bioenergiaa koskevat kohdat ovat komission kokonaisuudessa varsin mutkikkaita. Kokonaisuutta on syytä miettiä vielä, jotta suomalainen edistys metsä- ja bioenergia-aloilla saadaan noteeratuiksi ja osaksi vaikuttavia ilmastotoimia tunnustamalla ne kestäviksi investointikohteiksi.

Komission esittämä kokonaisuus tulee seuraavaksi sekä parlamentin että neuvoston hyväksyttäväksi.

Vieritä ylös