Eero Heinäluoma

Komission tehtävä on puuttua oikeusvaltiorikkomuksiin nopeasti ja määrätietoisesti

Euroopan parlamentti käsitteli täysistunnossaan torstaina 11.3. oikeusvaltiomekanismia, joka on säädetty turvaamaan EU:n budjettivarat niiden väärinkäytöltä ja ohjaamaan jäsenmaiden oikeusvaltiokehitystä. Täysistunto totesi, että parlamentti käyttää kaikkia käytettävissään olevia keinoja, jos komissio ei noudata velvoitteitaan uuden mekanismin avulla talousarvion suojaamiseksi.

MEP Eero Heinäluoma (S&D) korosti täysistuntopuheenvuorossaan unionin arvoperustaa:

“Euroopan unioni on vahva, kun se tukeutuu omiin arvoihinsa: Demokratiaan, oikeusvaltioon, ihmisoikeuksiin, vapaaseen lehdistöön. Tosiasia on, että näitä periaatteita on viime vuosina rikottu myös omissa jäsenmaissamme. Siksi näihin rikkomuksiin täytyy puuttua. Unionimme ei ole uskottava, ellei se tunnusta virheitään myös omassa keskuudessamme ja ole valmis puuttumaan niihin.”

Osana oikeusvaltioperiaatetta koskevaa keskustelua on kyseenalaistettu myös EU:n legitimiteettiä, jos unioni ei kykene puuttumaan kansalaisilleen tärkeän oikeusvaltioperiaatteen laiminlyöntiin. Heinäluoma korostaa Suomen edelläkävijyyttä aiheessa:

“Olen ylpeä siitä, että Suomen hallitus eurovaalien jälkeen kuunteli äänestäjien viestiä ja otti omalla puheenjohtajakaudellaan tämän ihmisoikeus-, demokratia- ja oikeusvaltioasian esille.”

Puheenvuorossaan Heinäluoma mainitsi huolensa Unkarin, Puolan ja nyttemmin myös Slovenian kehityksestä. Esimerkiksi Unkarin saamat EU-tuet muodostavat jopa 5% maan taloudesta.

“Nyt tehtävät päätökset ovat tärkeitä. Minimi on, että maat, jotka saavat huomattavia rahoja Euroopan unionilta, sitoutuvat oikeusvaltioon. Sen täytyy olla ehdoton minimi. Tärkeää tämä on sekin takia, että meillä on lisää ongelmamaita tulossa. Olen hyvin pettynyt siihen, mitä Unkarissa on tapahtunut, hyvin pettynyt Puolan viime vuosien kehitykseen ja nyt Slovenia on seuraamassa perässä. Komission tehtävä on tässä tilanteessa puuttua nyt hyväksyttävän mekanismin mukaisesti oikeusvaltiorikkomuksiin nopeasti ja määrätietoisesti.”

Scroll to Top