Eero Heinäluoma

Koronakriisi iskee erityisesti naisiin

Sukupuolten tasa-arvo on yksi Euroopan unionin perusarvoista. Sitä pidetään laajalti myös talouskasvun merkittävänä liikkeellepanevana voimana. Tällä viikolla EU-parlamentissa vietetään sukupuolten tasa-arvon viikkoa ja aihe oli esillä budjettivaliokunnassa, jossa kuulimme OECD:n asiantuntija Jón Blondalia.

Komissio on sitoutunut sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamiseen, ja Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat korostaneet, että EU:n on täytettävä korkean tason sitoumuksensa, jotka koskevat sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista. Parlamentti, neuvosto ja komissio ovat sopineet sukupuolten tasa-arvonäkökulman huomioimisesta EU:n budjetoinnissa.

Koronakriisi on vaikuttanut eri sukupuoliin eri tavoin, ja komission tekemät tutkimukset osoittavat, että kriisin taloudelliset vaikutukset naisiin ovat suhteettoman suuret.Euroopan parlamentti on todennut, että pandemia on pahentanut tämänhetkistä rakenteellista eriarvoisuutta sukupuolten välillä. Parlamentti onkin puhunut sen puolesta, että koronan jälkeisessä elpymisessä otetaan huomioon tasa-arvotavoitteet.

Sukupuolten tasa-arvo on itsessään tärkeää ja täysin syystä unionin perusarvo. Tasa-arvolla on myös kiistaton talousvaikutus: sukupuolten tasa-arvo lisää työllisyyttä ja tuottavuutta. Euroopan tasa-arvoinstituutin mukaan sukupuolten tasa-arvon parantamisen myötä EU:n BKT henkeä kohti voisi vuoteen 2050 mennessä kasvaa 6,1–9,6 prosenttia. Eräissä EU:n jäsenvaltioissa potentiaalinen vaikutus BKT:hen voisi olla jopa 12 prosenttia vuoteen 2050 mennessä.

Scroll to Top