MEP Heinäluoma avaa ennallistamisasetuksesta käytävää äänestystä

Keskiviikkona 12.7. Euroopan parlamentissa äänestetään ennallistamisasetuksesta, jonka tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden tukeminen, vahingoittuneen luonnon elvyttäminen ja ilmaston lämpenemisen pysäyttäminen.

Asetus on osa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa ja EU:n ilmasto- ja biodiversiteettitavoitteiden saavuttamista. Europarlamentaarikko Eero Heinäluoma (sd.) avaa ajatteluaan äänestyksen lähestyessä.

“Toivon, että parlamentti ratkaisee äänestyksessä oman kantansa ja vältetään vastuuton ajanpeluu lykkäämällä asiaa vuosilla eteenpäin. Asetuksen varsinainen tavoite on todella tärkeä ja ilmasto- sekä ympäristötoimilla on kiire. Kesäkuussa saimme nähdä säätilan mittaushistorian kuumimman keskilämpötilan ja tämä kehityssuunta näyttää nopeutuvan. Mitä kauemmas toimia lykkäämme, sitä kalliimpi on niiden hinta ja sitä kiireisemmäksi niiden toimeenpano tulee. Siksi nyt on välttämätöntä saada päätös ja toimenpiteitä eteenpäin”, Heinäluoma aloittaa.

“Paras tapa lähestyä asiaa olisi ollut normaalin lainsäätämisjärjestyksen kautta, eli kompromisseista sopiminen valiokuntakäsittelyn aikana. Kun oikeiston EPP kieltäytyi kaikista neuvotteluista, ei valiokunnassa kompromissin hakeminen ollut mahdollista ja ratkaisu siirtyi tasaäänestyksen 44-44 jälkeen täysistunnon ratkaistavaksi”, hän kuvailee nykytilannetta.

“Komission esitys lainsäädännöksi on Suomelle monin tavoin ongelmallinen, koska komissio ei tunnista eri jäsenmaiden erilaisia lähtötasoja esimerkiksi metsien määrässä ja hoidossa tai kaupungistumisessa. Positiivista kuitenkin on, että neuvoston kesäkuussa hyväksymä linjaus parantaa monia komission esitykseen sisältäneitä epäkohtia”, Heinäluoma jatkaa.

Parlamentin täysistunnossa äänestetään ensin komission esityksen hylkäämisestä, eli käytännössä siitä, jatkuuko asian käsittely parlamentissa vai ei. Heinäluoma kertoo äänestävänsä asian käsittelyn puolesta, sillä aikaa turhaan vatulointiin ei enää ole.

“Maapallolla, sen luonnolla, ihmiskunnalla ja esimerkiksi ruoantuotannolla ei ole varaa tämän asian lykkäämiselle. Suomen edun mukaista on jatkaa neuvotteluja ja hakea tämän parlamentin aikana toimiva kompromissi, jossa jäsenmaiden erilaiset olosuhteet huomioidaan”, hän perustelee.

Mikäli parlamentti päättää jatkaa asian käsittelyä, on seuraavaksi muutosesityksistä äänestämisen vuoro. Tässä on Heinäluoman mukaan se kaikista suurimman tarkkuuden paikka. Komission ja ympäristövaliokunnan äärimmäisyys kannoista näyttävät nyt enimmäkseen siirtyvän syrjään.

“Aion äänestää Suomelle keskeisten kysymysten puolesta, kuten metsäpolitiikan säilyttämisestä kansallisessa toimivallassa, kaupunkien kestävän rakennuspolitiikan turvaamisesta sekä kohtuullisesta kustannustaakasta. Kun näen, miten näille tavoitteille on käynyt, päätän oman kantani loppuäänestyksessä. Toivon hyvää ja tasapainoista lopputulosta vaikkakin äänestysten kautta”, Heinäluoma avaa tulevaa äänestämiskäyttäytymistään.

“Vastuulliset poliittiset ryhmät ovat tehneet taustoilla hyvää työtä, jotta käsittely voisi jatkua ja kompromissit jäsenmaiden eri tilanteiden huomioimiseksi edetä. Toivon, että tämä kantaa myös huomisen monivaiheisessa äänestyksessä”, hän päättää.

Äänestys ennallistamisasetuksesta alkaa keskiviikkona klo 12 (CEST).

Scroll to Top