MEP Heinäluoman neuvottelema Finnair-tuki hyväksyttiin Euroopan parlamentissa

Vastuuraportoijana neuvottelemani tukipaketti Finnairin entisten työntekijöiden tukemiseksi hyväksyttiin tänään Euroopan parlamentissa. Suomi haki EU:n globalisaatiorahastosta rahoitusta koronan vuoksi Finnairilta irtisanottujen työntekijöiden tukemiseksi. Tuen kokonaisuus on 2,9 miljoonaa euroa, josta globalisaatiorahasto kattaisi 1,8 miljoonaa euroa. Kokonaisuudella tuetaan noin 500 ihmisen uudelleenkouluttautumista, työnhakua ja esimerkiksi yritysten perustamista starttirahoja myöntämällä.

Neuvottelut sujuivat hyvässä yhteisymmärryksessä ja kokonaisuus hyväksyttiin selkeällä enemmistöllä. Parlamentin poliittiset ryhmät tekivät aiheen parissa hyvää yhteistyötä ja nyt EU:n tuki näkyy erittäin konkreettisella tavalla yli 500 ihmisen arjessa.

Finnair on tärkeä tekijä niin suomalaiselle taloudelle ja kilpailukyvylle kuin suomalaisille ihmisillekin. Neuvotteluiden aikana korostui myös Finnairin edelläkävijyys ympäristö- ja ilmastoasioiden huomioimisessa. On tärkeää, että suomalainen yhtiö säilyttää paikkansa eurooppalaisten ja aasialaisten lentoyhteyksien sydämessä.

Globalisaatiorahaston kaltainen väline on todella hyödyllinen ja tällaisia tukikeinoja tarvitaan. Rahasto täydentää kansallisia työmarkkinatoimenpiteitä ja sillä voidaan reagoida mittaviin rakennemuutoksiin. On tärkeää, että kaikki rakennemuutosten syyt – mukaan lukien koronakriisin vaikutukset talouselämään, samoin kuin laajemmat suuntaukset taloudessa – voivat olla perusteena tuen myöntämiselle.

Haluan kiittää yhteistyöstä raportin osalta myös suomalaisia varjoneuvottelijoita Petri Sarvamaata (kok.), Nils Torvaldsia (r.) ja Silvia Modigia (vas.).

Scroll to Top