Finnish forest

Metsäala kaipaa uutta pyöreää pöytää

Europarlamentaarikko Eero Heinäluoma toivoo Suomen hallituksen kutsuvan koolle metsäalan toimijat etsimään yhteisiä ratkaisuja tulevaisuuden metsäpolitiikkaan. Metsien merkitys muuttuu koko Euroopalle entistä tärkeämmäksi, kun hiilinielut nousevat päästövähennysten ohella poliittisen keskustelun keskiöön.

Suomessa pitää hakea uutta kansallista yhteisymmärrystä metsien käytön tulevaisuuden ratkaisuista. Jos pystymme kansalliseen yhteisymmärrykseen ja puhumaan yhdellä äänellä, olemme Brysselin käytävillä uskottavia ja vaikutusvaltaisia, Heinäluoma toteaa.

Suomella on paljon pelissä, kun Euroopassa keskustellaan metsäpolitiikasta. Suomi on EU:n metsävaltaisin maa yli 70% metsäosuudella maapinta-alasta. Metsäteollisuus on merkittävä myös taloudelle, sillä se tuottaa viidenneksen Suomen vientituloista.

Metsäasiat on perustellusti pidetty EU:ssa kansallisissa käsissä, sillä suhde metsiin ja niiden hoitamiseen vaihtelee suuresti eri jäsenmaissa. Tänä päivänä on kuitenkin selvää, että EU:n metsästrategia kehittyy ja muut jäsenmaat on vakuutettava metsiemme hyvästä hoidosta.

Metsäalan toimijoilla on nyt kaikki syyt hakea uuden hallituksen kanssa yhteistä metsälinjaa tulevien vuosien EU-vaikuttamiselle. Tarvitsemme uudenlaisen pyöreän pöydän, jossa metsien käytön ja ilmastonmuutoksen vaatimukset sovitetaan yhteen. Tämän pyöreän pöydän ääreen tarvitaan niin maan hallitus, metsäalan toimijat kuin tutkijat.

Lisätietoja:
Eero Heinäluoma
p. 050 326 7967

Scroll to Top