Miltä näyttää EU:n vuosi 2021

Siinä missä vuosi 2020 oli historiallisten päätösten vuosi, on uusi vuosi 2021 historiallisten päätösten toimeenpanon vuosi. Esimerkiksi pitkään väännetyt monivuotinen rahoituskehys vuosille 2021-2027 ja jättimäinen elpymiskokonaisuus konkretisoituvat tänä vuonna, kun EU-varat laitetaan liikkeelle – ensimmäistä kertaa budjettivarojen käyttö sidotaan oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen.

Koronapandemian nujertaminen ja talouskriisistä elpyminen ovat keskeisimpiä tämän vuoden EU-politiikan teemoja. Rokotukset ovat alkaneet kaikissa jäsenmaissa ja valoa, vaikkakin vielä heiveröistä, näkyy tunnelin päässä. Uusi virusmuunnos ja rokotteen hidas jakelu kuitenkin muistuttavat siitä, ettei vielä ole juhlimisen aika. Rajoituksia päästään varmaankin purkamaan vain asteittain kevään edetessä. Varovaisuus on edelleenkin tarpeen monenlaisessa kanssakäymisessä. 

EU:n politiikassa korostuvat tänä vuonna erityisesti ilmastonmuutoksen vastainen politiikka Green Deal -ohjelman kautta, digitalisaation muutoshaasteisiin vastaaminen, toimivan talouden rakentaminen, EU:n kansainvälisen aseman vahvistaminen, vapauden ja turvallisuuden teemat, maahanmuutto- ja pakolaispolitiikan uudistaminen sekä demokratian ja unionin perusarvojen vahvistaminen. Tavoitteena on terveempi, vihreämpi, digitaalisempi, reilumpi ja sosiaalisempi Eurooppa, jossa ketään ei jätetä kelkasta. Samalla jatkamme työtä yhteiskuntien ja talouden kestävyyden kehittämiseksi. 

Ilmastonmuutoksen torjunnassa tärkeää on, että siirtymä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa tehdään sosiaalisesti oikeudenmukaisesti. Uusiutumattomien luonnonvarojen kulutuksen tulee vähentyä, elonkirjon säilyä ja metsäkatoon puuttua. Kaiken tulee kuitenkin tapahtua fiksusti ja reilusti, eikä niin, että kovimman laskun maksavat jo valmiiksi haavoittuvassa tai heikommassa asemassa olevat.

Talouden kehitys ja digitalisaatio kulkevat vahvasti käsikynkkää. Kasvava digitaalisen rahoituksen ja palveluiden kenttä vaatii valvontaa sekä talouden turvaamisen että yksityisyydensuojan vuoksi. EU:n sisämarkkinoiden vahvistaminen on merkittävä asia talouskriisistä toipumiselle, erityisesti Suomelle, jonka vientivetoisen talouden tärkein viennin kohde on muu EU.

EU haluaa vahvistaa asemaansa kansainvälisesti. Uusi vuosi tuo myös uuden vallan Yhdysvaltoihin ja odotettavissa on erityisesti Atlantin ylittävän yhteistyön normalisoituminen Trumpin aikakauden jäljiltä. Tärkeää on, että EU on valmis tasapuoliseen yhteistyöhön muiden valtiollisten toimijoiden kanssa. 

Vuonna 2020 EU:n ongelmalapset  Puola ja Unkari saivat show’llaan aikaiseksi melkoisen myllerryksen, joka kuitenkin ratkaistiin budjettisovun yhteydessä. Selväksi kuitenkin tuli, että EU:n perusarvot kaipaavat edelleen puolustajaansa. Siksi on tärkeää ja merkityksellistä, että oikeusvaltioperiaatteen, perusoikeuksien, vapauden ja kansalaisoikeuksien eteen tehtävä työ korostuu EU:n agendassa vuodelle 2021.

EU:n asialistalla tänä vuonna on rahanpesun ehkäisyä koskevan lainsäädännön uudistaminen. Tämä tietää pitkiä viikkoja parlamentissa, mutta nyt jos koskaan on aika puuttua kiistattomiin epäkohtiin.

Pidetään yhteyttä myös tänä vuonna.

Eero

Scroll to Top