Tavoitteeni lainsäätäjänä on, että vakuutusyhtiöt ovat vakaita, hyvin pääomitettuja ja pystyvät noudattamaan tulevia sitoumuksiaan meitä kohtaan

Vakuutusyhtiöillä on keskeinen merkitys yhteiskunnassamme. Tänään sain vastuulleni aloittaa Solvenssi II -direktiivin neuvottelijana sosialidemokraattien parlamenttiryhmän puolesta.


Solvenssi II on täysharmonisointidirektiivi, joka Suomessa on sisällytetty vakuutusyhtiölakiin. Direktiivi on uudistanut henki- ja vahinkovakuutusyritysten vakavaraisuussääntelyä ja -valvontaa. Sen tavoitteena on harmonisoitu kokonaisvaltainen ja riskiperusteinen vakavaraisuuskehikko, joka edistää EU:n sisäistä kilpailua, pääomien tehokasta hyödyntämistä sekä yritysten omaa riskienhallintaa, ja tätä kautta tehostaa vakuutettujen etujen turvaa.


Vakuutuksenottajina meidän kaikkien etujemme mukaista on, että vakuutusyhtiöt ovat vakaita ja hyvin pääomitettuja ja pystyvät noudattamaan tulevia sitoumuksiaan meitä kohtaan. Pitkän aikavälin alhaiset korot, joita olemme kokeneet jo jonkin aikaa, sekä keinotekoinen volatiliteetti ovat tässä suhteessa selvästi haasteita, joihin on puututtava asianmukaisesti. Samaan aikaan vakuutusyhtiöt ovat suuria pitkän aikavälin institutionaalisia sijoittajia: vakuutusmaksut pitää sijoittaa hyvin. Talouden elpymisen ja ilmastonmuutoksen haasteiden myötä EU:lla on erittäin tärkeä tehtävä.


Nämä haasteet huomioon ottaen tavoitteeni ryhmäni neuvottelijana on varmistaa, että uudet vakuutussäännöt ovat tehokkaampia, oikeasuhteisempia ja riskiperusteisempia.

Scroll to Top