Uutiskirje 4/2024

Monipuolinen valiokuntaviikko takana. Kaikki valiokuntani olivat koolla valmistelemassa tulevien täysistuntoviikkojen asialistoja.

Viikkoa piristi myös Aki Kaurismäen elokuva Kuolleet lehdet.

Ja jännitys tietysti lisääntyy täällä EU-parlamentissakin, kun Suomen presidentinvaaleja seurataan. Sunnuntainahan on vaalien ensimmäisen kierroksen viimeinen äänestysmahdollisuus.

Tässä uutiskirjeessä:

  • EU:n turvallisuus ja puolustus ottivat tärkeän askeleen eteenpäin
  • Parlamentilla ja komissiolla erilainen näkemys Unkarin kehityksestä
  • Rahanpesun torjumisen sopu etenee käytännön toimiin
  • Tavoitteena lisätä avoimuutta ja kilpailua rahoitusalalla
  • Eurooppalaisen puolustusteollisuuden koko kapasiteetti käyttöön
  • Suomalainen elokuvataide ihastuttaa Brysselissä
  • Kansalaisten keskellä Järvenpäässä, Keravalla ja Kontulassa
  • Sunnuntai on kansanvallan juhlaa
  • Ensi viikko

EU:n turvallisuus ja puolustus ottivat
tärkeän askeleen eteenpäin

Olen ollut neuvottelemassa Euroopan investointipankin vuoden 2023 toimintaa koskeva mietintöä, joka sai keskiviikkona budjettivaliokunnalta lähes yksimielisen hyväksynnän. Olen tyytyväinen lopputulokseen. Investointipankki on pitkäaikaisia lainoja myöntävä EU:n rahoituslaitos, jonka omistavat EU:n jäsenvaltiot.

Ehdotuksestani pyydämme mietinnössä, että EIP kasvattaisi investointeja Euroopan turvallisuuteen ja puolustukseen, koska turvallisuusasiat nousevat nyt Euroopassa asialistan kärkeen. Myös Itä-Suomen tilanne sai ymmärrystä, kun esitykseni EU:n itärajan tarpeista hyväksyttiin. Venäjän hyökkäyssodalla on ollut taloudellisia vaikutuksia etenkin EU:n itärajalla oleviin alueisiin ja maihin ja haluamme, että EIP huomioisi asian tulevissa rahoituspäätöksissään.

Olen saanut Itä-Suomen maakunnista paljon yhteydenottoja, joissa on käsitelty esimerkiksi Venäjään kohdistuvien pakotteiden vaikutusta maakuntien elinvoimaisuuteen ja Saimaan kanavan liikennöinnin luonnolliseen hiipumiseen. Myös tuulivoimarakentamisen puolustuspoliittiset esteet ja EU:n rajaohjelmien rahoituksen järjestelyt mietityttävät. Näissä yhteydenotoissa on toisaalta ollut vahva ymmärrys EU:n Venäjään kohdistamiin pakotteisiin, mutta samaan aikaan myös huoli siitä, että näiden pakotteiden vaikutuksia aluetalouteen ja Itä-Suomen kehitykseen ei huomioida, saati kompensoida, riittävästi.

Mietinnössä painotetaan myös, että EU:n kilpailukyvyn kannalta tärkeää on EIP:n investoinnit jatkossakin oikeudenmukaiseen puhtaaseen siirtymään, uusiin teknologioihin sekä eurooppalaisten pk- ja start up -yritysten kasvuun uusien korkealaatuisten työpaikkojen luomiseksi. Myös nämä esitykseni saivat tukea. Lisäksi haluamme investointipankin lisäävän investointeja terveydenhuoltoon, koulutukseen ja energiatehokkaaseen asuntokantaan.

Seuraavaksi mietinnöstä äänestetään täysistunnossa helmi-maaliskuun aikana.


Parlamentilla ja komissiolla erilainen
näkemys Unkarin kehityksestä

Kuten viime viikon uutiskirjeessä kirjoitin, on Unkarin pääministeri Victor Orbán jo useaan otteeseen toiminut EU:n yhteistä etua vastaan, hajottamalla ja hankaloittamalla päätöksentekoa, kuten esimerkiksi kiristämällä Unkarille rahallista hyötyä vastineeksi Ukrainan tukemisesta. Eikä Orbanin kiristyspolitiikka kohdistu vain Euroopan unioniin, vaan nyt Turkinkin jo annettua hyväksyntänsä Ruotsin Natojäsenyydelle, Orban jatkaa myös tämän tärkeän asian varjolla omaa vastuutonta politiikkaansa.

Unkarin oikeusvaltiotilanne ja komission joulukuussa vapauttamat EU-budjetin varat olivat aiheena tällä viikolla budjettivaliokunnan ja talousarvion valvontavaliokunnan järjestämässä yhteiskokouksessa. Kolme komissaaria oli paikalla selittämässä, miksi komissio päätti vapauttaa Unkarin jäädytettyjä EU-varoja 10.2 miljardin euron edestä joulukuussa 2023, päivää ennen EU-huippukokousta, jossa oli tarkoitus sopia Ukrainan 50 miljardin euron tukipaketista.

Kokouksessa oikeusasioista vastaava komissaari Didier Reynders sekä työllisyyskomissaari Nicolas Schmit olivat yhtä mieltä siitä, että Unkari oli edistynyt riittävästi oikeuslaitosten riippumattomuuteen liittyvien tavoitteiden osalta. Budjettikomissaari Johannes Hahn pyrki selvästi jättäytymään keskustelun ulkopuolelle, mutta oli siitä huolimatta paikalla komission edustajana puolustamassa komission päätöstä.

Komission päätös ei saanut ymmärrystä mepeiltä. Useammat meppikollegat kyseenalaistivat Unkarin oikeusvaltiokehityksen ja arvostelivat komissiota hätiköidystä päätöksestä. Ihmettelimme myös sitä, miten komissio oli päätynyt juuri 10.2 miljardin euron summaan ja miten päätös ajoittui juuri tärkeän EU-huippukokouksen yhteyteen. Suurin osa mepeistä piti komission selityksiä epäuskottavina ja päätöstä varojen vapauttamisesta poliittisena. EU-budjetista vastaavat valiokunnat antoivatkin selkeän signaalin, että vastaavanlaista poliittista lehmänkauppaa Unkarin EU-varojen osalta ei kannata toistaa ensi viikon EU-huippukokouksen yhteydessä. EU-maat pyrkivät ensi viikolla uudestaan yrittämään sopua Ukrainan tukipaketista, Ukraina kaipaa rahoja jo kipeästi.

EU on kuitenkin Unkarin osalta vaikeassa paikassa. EU-maat voisivat halutessaan evätä Unkarin äänioikeuden EU:ssa, mutta on epäselvää, saisiko ehdotus kaikkien muiden EU-maiden yksimielisen tuen. Lisäksi Unkari pitää Ruotsin Nato-jäsenyyttä edelleen panttivankina pääministeri Victor Orbánin lukuista lupauksista ja selityksistä huolimatta. Vaikka Ruotsin Nato-jäsenyys ei millään tavalla kuulu EU:n toimivaltaan, pyrkii Orbán keinoja kaihtamatta painostamaan EU:n komissiota ja neuvostoa vapauttamaan Unkarin jäädytetyt EU-varat.


Rahanpesun torjumisen sopu etenee käytännön toimiin

Talousvaliokunnan puolella viikko on kulunut tiiviisti lainvalmistelun parissa. Viime viikolla saavutetun rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisen lainsäädäntöpaketin sopua on viimeistelty parlamentin, neuvoston ja komission kesken, jotta lopullinen asetusteksti saadaan helmikuun alussa lähetettyä jäsenvaltioille ja parlamentin talousvaliokunnalle vahvistettavaksi.

Sääntökehikon uudistaminen tulee näkymään ensi viikonkin ohjelmassa, kun uuden Euroopan rahanpesun vastaisen viraston (AMLA) sijaintia puidaan. Tiistaina parlamentissa järjestetään aamusta iltaan kuulemiset yhdeksän ehdokaskaupungin edustajan kanssa, jotka toivovat kaikki voivansa isännöidä uutta virastoa. Kuulemiset ovat myös historialliset, sillä ensimmäistä kertaa ikinä Euroopan parlamentilla on neuvoston kanssa yhtäläinen sananvalta eurooppalaisen viraston sijainnin päättämisessä.


Tavoitteena lisätä avoimuutta ja kilpailua rahoitusalalla

Työ avointa rahoitusta koskevan lakiesityksen tiimoilta käynnistyi tällä viikolla toden teolla. Komission viime kesäkuussa esittämän aloitteen tarkoituksena on lisätä kilpailua rahoituspalvelualalla antamalla kuluttajille mahdollisuus halutessaan jakaa asiakasdataansa kolmansille osapuolille. Tämän ennakoidaan johtavan innovatiivisempiin rahoituspalveluihin- ja tuotteisiin sekä lisääntyneeseen kilpailuun alalla. Jakamalla dataansa asiakkaat voisivat esimerkiksi hyötyä entistä räätälöidymmistä palveluista.

Toimin kokonaisuuden osalta ryhmäni asettamana neuvottelijana ja vaikkakin kokonaisuus on monelta osin hyvinkin tekninen, on omana prioriteettinani kuitenkin varmistaa, että uudistuksessa saadaan kuluttajalle maksimaalinen hyöty irti. Määräaika muutosehdotusten jättämiselle on ensi viikolla.


Eurooppalaisen puolustusteollisuuden
koko kapasiteetti käyttöön

Turvallisuus- ja puolustusvaliokunta kokoontui kuluneella viikolla useamman tärkeän aiheen ympärille. Valiokunnassa käsiteltiin paitsi Sahelin aluetta ja Punaista merta, myös tilannetta Ukrainassa ja EU:n tukea Ukrainalle kahdessa. Ajatustenvaihtoa käytiin yhdessä Ukrainan parlamentin jäsenten kanssa, jonka jälkeen unionin sotilasesikunnan pääjohtaja Michiel van der Laan antoi mepeille tilannekatsauksen aseapua rahoittavan Euroopan rauhanrahastosta (EPF) ja sotilaallisesta avustusoperaatiosta (EUMAM Ukraina).

Valiokunnassa vieraili lisäksi Euroopan puolustusviraston (EDA) toimitusjohtaja Jiří Šedivý, joka piti hänkin esillä samaa teemaa. Šedivýn pääviesti kohdistui tällä kertaa jäsenmaille, vedoten, että 155 mm tykistöammusten tilaukset seuraavan parin vuoden osalta tehtäisiin viiveittä. Hänen mukaansa eurooppalaisella puolustusteollisuudella on edelleen huomattavaa kapasiteettia tuottaa ammuksia toimitettavaksi Ukrainaan. Samalla kysyntä ammuksista on kuitenkin maailmanlaajuisesti kovaa, joten ellei unioni halua jäädä kilpailussa hännille, on jonoon astuttava nyt eikä myöhemmin.


Suomalainen elokuvataide ihastuttaa Brysselissä

Suitsutettu suomalaiselokuva Kuolleet lehdet saapui myös Brysseliin näyttelijätähtien Alma Pöystin ja Jussi Vatasen saattelemana. Saimme ilon katsoa tätä Kaurismäen elokuvaa porukalla, ja vaihtaa ajatuksia pääosanäyttelijöiden sekä parlamentissa työskentelevien suomalaisten kanssa.

Kuolleet lehdet on ehdolla Euroopan parlamentin Lux Audience Awards -palkinnon saajaksi yhdessä neljän muun eurooppalaisen elokuvan kanssa. Lux-palkintoehdokkaana oleville elokuville saa jokainen eurooppalainen jättää arvostelunsa, ja parhaimmat arvostelut saanut elokuva kruunataan voittajaksi. Nyt on hyvä hetki tehdä suomalaista elokuvahistoriaa ja vaikuttaa voittajan valintaan! Kyseessä on myös maailman ainoa parlamentin jakama elokuvapalkinto, jonka merkitys korostuu myös sananvapauden ja kulttuuristen oikeuksien kautta.


Kansalaisten keskellä Järvenpäässä,
Keravalla ja Kontulassa

Lauantaina keskustelen kansalaisten kanssa taas teemasta Mihin Suomi, Eurooppa ja maailma ovat matkalla? Järvenpään torilla klo 10, Keravan Puuvalonaukiolla klo 11 ja Kontulan ostarilla klo 12.30. Nämä ovat perinteisen kansalaiskiertueen ensimmäisiä tilaisuuksia tänä vuonna. Kaikkiaan tämän teeman tiimoilta järjestän kansalaistapaamisia tulevan helmi-huhtikuun aikana yhteensä noin 25 eri paikkakunnalle eri puolella Suomea.
Tulevien viikkojen Mihin Suomi, Eurooppa ja maailma ovat matkalla? -tilaisuuksista saat aina tuoretta tietoa sekä jokaviikkoisesta uutiskirjeestäni, sosiaalisen median sivuiltani sekä kotisivuiltani.


Sunnuntai on kansanvallan juhlaa

Kuukausien jännitys huipentuu sunnuntaina presidentinvaalien ensimmäisellä kierroksella. EU-asioista on presidentinvaaleissa puhuttu yllättävän vähän, vaikka EU-jäsenyys on myös ulkopolitiikkaamme määrittävä tekijä. Ennakkoon äänesti 44 % äänioikeutetuista, minäkin yhtenä heidän joukossaan jo viime sunnuntaina.

Mutta yli puolella suomalaisista on tämä oikeus käytettävissä tulevana sunnuntaina, joten toivotaan vaaliuurnille oikein vilkasta sunnuntaita.


Ensi viikko

Tulevalla viikolla on jälleen edessä valiokuntien ja poliittisten ryhmien kokouksia. Valmistaudumme seuraavan viikon täysistuntoon, ja helmikuussa onkin poikkeuksellisesti kaksi täysistuntoviikkoa Ranskan Strasbourgissa.

Yksi kiinnostavimmista valiokuntakokousten aiheista on tiistaille varatut kuulemiset uuden rahanpesun torjunnan viranomaisen tulevasta kotikaupungista. Osana rahanpesun torjunnasta saavutettua sopua päätimme, että EU perustaa uuden viranomaisen torjumaan rahanpesua. Kuten muutkin virastot, myös tästä virastosta käydään kisa jäsenmaiden kaupunkien välillä.

Nyt kisaan ovat lähteneet Rooma, Wien, Vilna, Riika, Frankfurt, Dublin, Madrid, Pariisi ja Bryssel. Onkin kiinnostavaa kuulla, mitä jäsenmaissa ja parlamentissa ajatellaan uuden viranomaiset kotipaikasta. Moni varmaan tietääkin, että EU:n virastoista Suomessa, Helsingissä, sijaitsee EU:n kemikaalivirasto.

Scroll to Top