Finnish forest

Uutiskirje 43/2023

Ahkera valiokuntaviikko takana. Kaikki kolme valiokuntaani ovat työllistäneet tällä viikolla. EU:n ensi vuoden budjetista on siitäkin väännetty kättä, sillä parlamentin ja neuvoston kantojen sovittelu käynnistyi torstaina.

Tässä uutiskirjeessä:

Unionin budjetista tulee vielä tiukka vääntö
Rahanpesun säätely etenee neuvotteluissa
Piensijoittajien oikeuksissa vielä väännettävää
Taistelu metsistä
Kaasuputken vaurioittaminen valiokunnan keskustelussa
Pienydinvoimalat ovat tulossa
Vielä pari paikkaa vapaana vierailuryhmässä
Tervetuloa talviseminaariin 24.11. Paasitorniin
Ensi viikko


Unionin budjetista tulee vielä tiukka vääntö

Tämän viikon torstaina käynnistyi jokavuotinen EU:n vuosibudjetin sovittelu parlamentin ja neuvoston välillä. Olen mukana parlamentin 27 jäsenisessä neuvotteluryhmässä sopimassa EU:n vuoden 2024 budjetista. Omalta osaltani kyseessä on kolmas budjettisovittelu.

Parlamentilla ja neuvostolla on lakisääteisesti 21 päivää aikaa sopia budjetista. Jos sopua ei synny määräaikaan mennessä, komission tulee tehdä uusi budjettiesitys.

Kannat ovat vielä kaukana toisistaan. Ensimmäisessä kokouksessa torstaina parlamentti ja neuvosto esittivät kantansa, jotka olivat jo hyvin ennakkoonkin tiedossa. Parlamentti hakee korotuksia tiettyihin EU-ohjelmiin kuten Erasmus+:aan, ja LIFE-ohjelmaan. Parlamentti myös toivoo, että komission esittämä lisärahoitus monivuotiseen rahoituskehykseen esimerkeiksi maahanmuuton osalta olisi voimassa jo heti 2024. Neuvosto puolestaan hakee kohdistettuja säästöjä.

Itse kannatan periaatetta, että lisärahoja voidaan hyväksyä kohdentamalla menoja uudelleen. Sitä osaamista unionin hallinnossa on liian vähän.


Rahanpesun säätely etenee neuvotteluissa

Kulunut viikko oli vilkas neuvotteluviikko. Maanantaina kokoonnuimme parlamentin, neuvoston ja komission kesken kolmansiin rahanpesulainsäädännön uudistamista koskeviin trilogineuvotteluihin, jotka olivat samalla Espanjan puheenjohtajuuskauden ensimmäiset.

Saavutimme edistymistä useammassa kokonaisuuden keskeisessä asiakohdassa; korkean riskin kolmansien maiden määrittelyn, varakkaiden henkilöiden ja poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden käsitteen sekä offshore-alueiden määrittelyn osalta. Näin poliittisen kompromissin raamit alkavat olla aika lailla selvät useamman kohdan osalta ja komissio hioo tämän pohjalta tekstiä eteenpäin. Seuraavat trilogit käydään marraskuussa.

Keskiviikkona puolestaan neuvottelimme vakuutusyhtiöiden vakavaraisuutta koskevasta Solvenssi II -kokonaisuudesta. Keskustelu oli rakentavaa ja etenimme hyvin muun muassa suhteellisuuden, rajat ylittävän yhteistyön, alustojen ja raportoinnin osalta. Poliittisesti arkaluontoisemmissa kysymyksissä, kuten pitkän aikavälin takuutoimenpiteitä ja kestävyyttä koskien, toimielinten kannat ovat kuitenkin pysyneet kutakuinkin ennallaan. Tästäkin jatkamme neuvotteluja ensi kuun puolella.


Piensijoittajien oikeuksissa vielä väännettävää

Jatkoimme viikolla töitä myös niin sanotun vähittäissijoittajastrategian eli pien- ja yksityissijoittajien aseman parantamiseksi tähtäävän lakipaketin osalta. Tiistaina parlamentin pääneuvottelija, ranskalainen liberaalikollegani Stéphanie Yon-Courtin esitteli talousvaliokunnalle mietintöluonnoksensa.

Toimin kokonaisuudessa sosialidemokraattien asettamana neuvottelijana ja ilmaisin omassa puheenvuorossani ryhmäni pettymyksen raportoijan esitykseen. Poistamalla komission esityksestä keskeisiä kohtia on hänen esittämänsä luonnos selkeä askel taaksepäin.

Jätin eilen oman ryhmäni muutosehdotukset. Palautimme kannustinkiellon sekä lisäsimme tiukempaa kieltä tuotehallintaprosessin osalta. Valiokuntakeskustelu muutosehdotuksista käydään 28 marraskuuta.


Taistelu metsistä

Metsät puhuttavat niin Suomessa kuin Euroopassakin. Metsillä on tärkeä rooli ilmaston lämpenemisen pysäyttämisessä ja monenlaisessa hyvinvoinnin tuottamisessa. Tällä viikolla asia oli esillä myös siinä mielessä, kenellä on päätösvalta metsäasioiden hoidossa; jäsenmailla kuten tähän saakka vai siirretäänkö metsät osittaiseen EU-kompetenssiin.

Parlamentin perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta on valmistellut parlamentin kantaa ehdotukseksi perussopimusten muuttamiseksi. EU:n perussopimusten uudistamista pohtinut neuvotteluryhmä päätyi heinäkuussa ehdottamaan, että EU:lle annettaisiin toimivaltaa metsäasioissa ja metsät tulisivat jäsenmaiden ja EU:n yhteiseen kompetenssiin.

Tuo ehdotus tuli, jos nyt metsäasioissa tällainen luonnehdinta sallitaan, puun takaa, sillä ainakaan omassa ryhmässäni tästä ei ollut etukäteen puhetta. Viime viikot ovatkin menneet sen selvittämisessä kollegoille, mitä metsät meille suomalaisille merkitsevät.

Harva EU-parlamentissa tietää, että Suomen maapinta-alasta 75 prosenttia on metsiä ja että puuston määrä näissä metsissä on tänään kaksinkertainen viime vuosisadan alkuun verrattuna. Metsiä voi siis sekä hyödyntää ja samalla turvata myös uuden metsän kasvua.

Sain oman ryhmäni tuen sille, ettei metsiä siirretä EU-päätösvaltaan. Ja ryhmämme esityksestä kesällä tehty sopimus avattiin ja metsät päätettiin pitää jäsenmaiden toimivallassa. S&D-ryhmän johto ansaitsee tunnustuksen siitä, että se oli valmis kuulemaan myös pienempien maiden huolia ja tarpeita.

Kun suhde metsiin ja metsäymmärrys eri jäsenmaissa on kovin erilainen, on viisasta, että metsäasiat säilyvät jäsenmaiden vastuulla. Sehän ei oikeuta meitä suomalaisia hoitamaan metsiämme tai niiden suojelua huonosti vaan päinvastoin. Metsistä kannattaa pitää hyvää huolta ja näin osoittaa, että nykyinen toimintamalli ja vallanjako metsäasioissa on toimiva.


Kaasuputken vaurioittaminen valiokunnan keskustelussa

Puolustusvaliokunta kokoontui kuluneella viikolla useampaan otteeseen. Keskiviikkona kuulimme suljetussa kokouksessa tilannekatsausta Ukrainasta ja EU:n tuesta. Käsittelimme myös muun muassa kolmansien maiden yhteistyötä Venäjän kanssa pakotteiden kiertämiseksi, Syyrian tilannetta sekä työn alla olevaa mietintöä unionin yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan arvioimiseksi kuluvan vuoden ajalta.

Torstaina kokoonnuimme ajankohtaiseen kuulemiseen merenalaisen infrastruktuurin, kuten viestintäkaapeleiden ja kaasuputkien, suojelemisesta. Suomen ja Viron välisen Balticconnector -kaasuputken vaurioitumisen valossa, keskustelu painottui siihen, miten kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuvia riskejä voidaan paremmin hillitä. Valiokunnalle puhunut Naton uusien turvallisuusuhkien vara-apulaispääsihteeri James Appathurai totesi, että kriittiseen infrastruktuuriin Euroopassa kohdistuu todellisia riskejä ja turvallisuusympäristö on edelleen heikkenemään päin. Paitsi Venäjän asettama riski energiainfrastruktuuriin, muodostaa Kiinankin toiminta etenkin televerkkojen saralla Euroopalle haasteen.

EU tai Nato eivät kumpikaan kykene yksin vastaamaan haasteeseen, vaan infrastruktuurin suojelemiseksi tulee tehdä töitä yhteisvoimin molempien vahvuuksia hyödyntäen. Naton sotilaallisen pelotteen rinnalla on EU:lla käytettävissään merkittävää voimaa sääntelyn saralla. Keskeisenä asiana Appathurai painotti erityisesti tarvetta vahvistaa teollisuuden kriisinsietokykyä sekä niin unionin kuin Natonkin tarvetta olla tukena toimintatapojen kehittämisessä ja muuttamisessa.


Pienydinvoimalat ovat tulossa

Sain keskiviikkona ilon isännöidä mielenkiintoista illallista, jossa pohdittiin pienydinvoimaloiden roolia Green Dealin toteuttamisessa. Niihin kohdistuu nyt Euroopassa paljon mielenkiintoa osana sitoumusta päästöttömään energian tuotantoon. Suomesta kokemuksista kertomassa olivat Jarmo Tanhua TVO:lta, Jami Arvola Fortumilta sekä Jussi Heinonen STUK:sta.

Pienydinvoimalat eli SMR-voimalat (englanniksi small modular reactor) ovat uusi innovaatio ydinvoima-alalla. Ne ovat nimensä mukaisesti pieniä ydinvoimaloita, joilla haetaan ratkaisuja perinteisten ydinvoimalahankkeiden ongelmiin, kuten korkeisiin kustannuksiin ja pitkiin rakennusaikoihin. SMR-voimalat soveltuvat sähkön, lämmön tai niiden molempien tuotantoon.

Perinteiset laitokset valmistetaan paikan päällä yksittäishankkeina, kun taas SMR-voimalat voidaan valmistaa pitkälti sarjatuotantona tehtaissa ja koota sijoituspaikalla valmiista moduleista. Sarjatuotannolla kustannuksia voidaan alentaa ja rakentaminen on huomattavasti nopeampaa ja helpompaa, turvallisuuskysymyksiä kuitenkaan unohtamatta.

Useassa maassa, kuten Kanadassa, Kiinassa ja Venäjällä, on jo rakenteilla tai valmistumassa SMR-voimaloita. Suomessa muun muassa TVO ja Fortum ovat kiinnostuneet selvittämään mahdollisuutta rakentaa Suomeen ensimmäinen pienydinvoimala.

Illallisella kuultiin mielenkiintoisia puheenvuoroja aiheesta. Pienvoimaloiden mahdollistaminen edellyttää yhteisiä standardeja ja EU-tasolla selkeää signaalia tulevaisuuden toimintaympäristöstä. Myös tuotantoketjujen ja siten monipuolisten työpaikkojen syntyminen EU:hun, sekä riittävään osaamiseen panostaminen mainittiin tärkeinä kysymyksinä.

Parlamentin teollisuusvaliokunnasta suomalaisnäkemyksiä kommentoivat kollegani Franc Bogovic (EPP), sekä Tsvetalina Penkova (S&D). Mukana keskustelemassa oli myös hyvä kollegani ja politiikan pian jättävä Mauri Pekkarinen.


Vielä pari paikkaa vapaana vierailuryhmässä

Olen järjestänyt vuosittain yhden avoimen vierailijaryhmän, johon kokoamme vuoden aikana vierailuhalukkuudestaan ilmoittaneita tai muuten Brysselin vierailumatkasta kiinnostuneita henkilöitä. Tämän vuoden avoin vierailu Euroopan parlamenttiin Brysseliin järjestetään 28.-30.11.2023.

Tässä vierailuryhmässä on vielä muutamia vapaita paikkoja, joten jos haluat tutustumaan Euroopan parlamentin työskentelyyn ja laajemminkin EU:n toiminaan Brysselissä, niin ilmoittaudu pikaisesti vierailuryhmään. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti tämän linkin kautta. Lisätietoja matkasta saa myös puhelimitse kotimaan avustajaltani numerosta 050 476 7776.

Euroopan parlamentti tukee vierailua rahallisesti, mutta tuki ei kata kaikkia matkan kustannuksia. Vierailun omavastuuosuus on 550 euroa/vierailija. Mutta tuolla hinnalla saakin sitten lähes ”All Inclusive” -paketin; lennot, hotellimajoituksen aamiaisineen, ohjelmat ja illallisen kanssani viihtyisässä paikallisravintolassa. Lisäksi tällä vierailulla pääsee tutustumaan Brysselin maailmankuuluun joulutoriin, joka avataan vierailua edeltävässä viikonvaihteessa.

Tervetuloa siis vieraakseni Brysseliin tutustumaan Euroopan parlamentin työhön ja laajemminkin Euroopan unionin toimintaan sekä tekemään ikimuistoisia jouluostoksia Brysselin upealta joulutorilta.


Tervetuloa talviseminaariin 24.11. Paasitorniin

Euroopan parlamentin suomalaisten demarimeppien yhteinen perinteinen Talviseminaari järjestetään Helsingissä Paasitornissa perjantaina 24.11. klo 15.00 alkaen. Miapetra Kumpula-Natrilla ja minulla on ilo kutsua teidät mukaan tähän marraskuiseen tapaamiseen.

Ohjelma aloitetaan kahveilla klo 15 aikaan ja klo 15.30 siirrymme ajankohtaisten keskustelujen pariin, jossa lisäksemme on pari muutakin mielenkiintoista keskustelun pohjustajaa. Varsinaiseen vastaanotto-osuuteen siirrymme hieman ennen kello viittä ja jatkamme mukavaa yhdessäoloa ja keskustelua noin klo 18.30 saakka.

Talvisemiaariin voi jo ilmoittautua ja koska osallistujamäärä on rajattu, täytetään Talviseminaarin paikat ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen tapahtuu tämän linkin kautta. Mukaan päässeille osallistujille ilmoitetaan asiasta sähköpostitse viikolla nro: 46.


Ensi viikko

Kontulan ostoskeskus ja SDP:n teltta on ohjelmassa huomenna lauantaina klo 13 alkaen. Joten tervetuloa tapaamaan ja keskustelemaan ajankohtaisista asioista. Paikalla on muitakin SDP:n luottamushenkilöitä ja aktiiveja jo klo 12 alkaen ja aina klo 15 saakka. Mutta jos teillä on asiaa erityisesti minulle, niin tähdätkää paikalle tuossa heti klo 13 jälkeen.

Tässä viikonvaihteessa on meillä kaikilla edessä kelloralli, josta moni syyttää Euroopan unionia. Tosin osin ilman syytä, sillä Euroopan parlamentti on jo useita vuosia sitten komission ehdotuksesta päättänyt luopua kellojen kesä- ja talviaikarukkailusta. Asia on siis Euroopan parlamentin ja komission puolelta selkeä, mutta kun kaikki jäsenmaat eivät ole saaneet vielä kantaansa asiaan ratkaistuksi, ei neuvosto ole vielä päässyt tekemään lopullista ratkaisuaan.

Seuraava viikko onkin ns. vihreä viikko, jolloin parlamentissa ei ole virallisia kokouksia. Vihreä viikko mahdollistaa yhteydenpitoa niin kotimaassa kuin myös esimerkiksi valiokuntavierailuja.

Itse suuntaan maanantaina lyhyelle matkalle Espanjaan. Espanjan pääministeri Pedro Sánchez toimii Sosialistisen Internationaalin puheenjohtajana, ja hän on kutsunut järjestön johdon jäseniä neuvonpitoon ja suunnittelukokoukseen Madridiin. Keskiviikon olen Brysselissä selvittelemässä rästitöitä ja loppuviikon taas Helsingissä.

Ensi viikolla vaihtuu taas kuukausikin, joten sunnuntaina 5. marraskuuta olen taas klo 11 Hakaniemen torin markkinoilla keskustelemassa kansalaisten kanssa. Jos satutte olemaan Helsingissä, niin tulkaapa käymään.

Scroll to Top