Eero Heinäluoma

Uutiskirje 8/2024

Tämä viikko on käytetty ennen muuta ryhmäkokouksiin, joissa on valmisteltu ensi viikon täysistuntoa. Mukaan on mahtunut myös valiokunta- ja valtuuskuntakokouksia. Ja viikkoa tietysti ilahdutti vierailijaryhmä Suomesta, tällä kertaa Helsingistä.

Tunnelma parlamentissa tiivistyy selvästi ja vaalien vaikutus näkyy työssä. Kesken olevia asioita pyritään nyt korkeapaineen alla saamaan valmiiksi. Ja sellaistakin on havaittavissa, että erityisesti keskustaoikeistolaisessa EPP-ryhmässä on pyrkimystä potkaista asioita ns. ”pitkälle ruoholle” ja vaalien jälkeiselle parlamentille.

Myönteinen tämän viikon ratkaisu oli budjettivaliokunnan päätös Ukrainalle osoitettavasta 50 miljardin euron tukivälineestä. Kun huomenna tulee kuluneeksi kaksi vuotta Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan, osoittaa tämä ensi viikolla täysistunnon päätettäväksi tuleva asia Euroopan määrätietoisuutta ja yhtenäisyyttä Ukrainan tukemisessa.

Tässä uutiskirjeessä:

  • Taloussäännöistä syntyi sopu
  • Yritysvastuuta tarvitaan
  • Piensijoittajien suojalla alkaa olla kiire
  • Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntakeskus Frankfurtiin
  • Rahanpesun torjumista yhdessä Yhdysvaltain kanssa
  • Hyväksymme budjettivaliokunnassa Ukrainan tukiohjelman
  • Suuntana Sosialistisen Internationaalin kokous
  • Ensi viikko

Taloussäännöistä syntyi sopu

EU:n taloussäännöt ovat jatkuvan keskustelun aiheena. Taloussäännöt, mm. budjetin alijäämärajoitteet, ovat olleet tauolla korona-ajasta lähtien. Vanhoihin sääntöihin palaaminen kertaheitolla tarkoittaisi niin kovalinjaisia leikkauksia jäsenmaiden budjeteissa, että harva pitää sitä mahdollisena tai toivottavana. Siksikin neuvotteluja sääntöjen uudistamisesta vielä tämän parlamentin aikana on käyty kuumeisesti. Sopu asiasta syntyi trilogeissa viikko sitten. Nyt tuo sopu tulee vielä parlamentin hyväksyttäväksi.

Itse pidän syntynyttä ratkaisua kohtuullisen hyvänä. Numerokriteerit, kuten kolmen prosentin vuotuinen alijäämäraja ja 60 prosentin julkisen velan määrä, säilyvät. Tuiki tarpeellisiin investointeihin tehdään hiukan lisää tilaa ja uudistuksia tekemällä voi budjettialijäämän kattamisen aikataulua pidentää aina seitsemään vuoteen. Myös Suomen tarpeita ajatellen ratkaisu on kohtuullinen. Joten tulen toimimaan sopimuksen hyväksymisen puolesta.


Yritysvastuuta tarvitaan

Orpo-Purra-hallituksen yllättävä linjaus vastustaa EU:n yritysvastuudirektiiviä on hämmästyttänyt niin kotimaista elinkeinoelämää, työntekijäjärjestöjä kuin ihmisoikeuksista ja ympäristökysymyksistä huolta kantavia kansalaisjärjestöjä. Suomen ratkaisu ei kuitenkaan ole ollut vain kansallisen hämmästelyn aihe vaan Suomen linjanmuutos on herättänyt myös laajaa keskustelua esimerkiksi Euroopan parlamentin puitteissa.

Nyt tämä vuosia valmisteltu yritysvastuudirektiivi on joutunut muutamien maiden vastustuksen vuoksi vastatuuleen myös EU:n päätöksenteossa. Trilogeissa kaikkien kesken kertaalleen jo sovittua kompromissia on ryhdytty kaatamaan epäpyhässä liitossa, johon kuuluvat Saksan hallituksen pienin puolue liberaalit ja Italian oikeistohallitus. Ikävä kyllä Suomenkin hallitus on liittynyt näihin kaatajiin.

Suomen nykyinen hallitus ei myöskään tunnu ymmärtävän, että vastustamalla, vaikka vain tyhjää äänestämällä, jotain EU:n päätöksenteossa olevaa asiaa, hallitus ratkaisullaan käytännössä sulkee Suomen asiasta käytävien jatkoneuvottelujen ulkopuolelle.

Yllättävää on myös se, että RKP edellisen hallituksen aikana esti kansallisen yritysvastuulain etenemisen nimenomaan sillä perustelulla, että yritysvastuusta on tulossa EU-direktiivi. Nyt tämä EU:n direktiivi ei heille sovi.

Olen ymmärtänyt, että eduskunnan suuri valiokunta on vielä palaamassa Suomen linjan määrittelyyn ja toivonkin, että tässä yhteydessä myös hallituspuolueiden edustajat ymmärtävät, miten huonoon asemaan Suomi on kielteisellä kannallaan itseään ajamassa.

Yritysvastuudirektiivin kaatajat Suomessa ovet puhuneet direktiiviin sisältyvästä ryhmäkannemahdollisuudesta jonain kummallisena peikkona. Ryhmäkannehan tarkoittaa vain siitä, että esimerkiksi pienituloiset ja varattomat työelämässä sorretut voivat liittyvä yhteen ja käyttää yhteistä asianajajaa hoitamaan asiaansa. Ja tuo asianajaja voi olla yhtä hyvin lapsijärjestö, ammattiyhdistys tai joku muu taho, joka ottaa asian hoitaakseen. Suomenkin lainsäädännössä mahdollisuus on jo olemassa niin, että kuluttaja-asiamiehelllä on oikeus ajaa asiaa ryhmäkanteella.

Yritysvastuudirektiivin hyväksymistä puoltaa laajasti myös suomalainen elinkeinoelämä. Suomen tärkeintä vientialaa edustava Teknologiateollisuus ry esimerkiksi vetosi tällä viikolla eduskuntaan, että Suomi tulevassa neuvoston kokouksessa äänestäisi direktiivin hyväksymisen puolesta. Yritysvastuu on merkittävä kilpailuvaltti suomalaisille, kansainvälisesti toimiville vientiyrityksille. Teknologiateollisuus painottaa, että tässä direktiiviesityksessä kokonaisuus on huomattavasti tärkeämpi asia kuin pelkkä ryhmäkanne.

Teknologiateollisuuden mielestä nyt Suomen lainsäädännön kannalta ongelmallisiksi koetut ryhmäkanne ja todisteiden esittämisvelvollisuus ovat hyväksyttävissä osana direktiivin tavoitteiden toteuttamista. Teknologiateollisuus muistuttaa, että harmonisointi EU-sääntelyn kanssa on kuitenkin Suomen omissa käsissä. Direktiivin vaatimukset voidaan tuoda osaksi kansallista lainsäädäntöä tarkasti rajattuina erillissäädöksinä, joista päätetään Suomessa, ei Brysselissä.


Piensijoittajien suojalla alkaa olla kiire

Jatkoimme kuluneella viikolla töitä vähittäissijoittajien, eli pien- ja yksityissijoittajien, aseman parantamiseen tähtäävän lakipaketin tiimoilta. Toimin sosialidemokraattien neuvottelijana tässä lakikokonaisuudessa.

Vaikka neuvottelut ovatkin useamman asiakohdan osalta edenneet hyvin, on samalla selvää, että parlamenttiryhmien väliset näkemyserot ovat kokonaisuuden kahta kaikkein keskeisintä kohtaa koskien hyvinkin suuret. Sekä niin sanotut kannustimet, eli sijoitustuotteiden valmistajien tarjoamat palkkiot tuotteiden jakelijoille, että myös sijoitustuotteiden kulujen läpinäkyvyyttä ja kohtuullisuutta arvioiva mekanismi jakavat edelleen ryhmiä.

Parlamentin pääneuvottelijan keskiviikon neuvotteluissa esittämä ehdotus on sekin vielä kaukana hyväksyttävästä kompromissista. Jatkamme neuvotteluja ensi viikolla Strasbourgissa ja paikalle saapuvat silloin niin komissio kuin myös Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA). Aikaa neuvotteluille on enää muutama viikko, joten sovun saavuttaminen käy haastavaksi.


Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen
torjuntakeskus Frankfurtiin

Parlamentti ja neuvosto päättivät torstai-iltana yhdessä valita Frankfurtin uuden EU:n rahanpesun ja terrorismin torjuntaviranomaisen (AMLA) isäntäkaupungiksi. Valinnassa punnittiin lukuisia kriteereitä ja pidän valintaa perusteltuna.

Samalla toivon, että maantieteellinen tasapaino tulee olemaan nykyistä vahvempi valintakriteeri, kun uusien EU-virastojen sijainnista päätetään vastaisuudessa. Huomionarvoista oli myös valintaprosessi; kyseessä oli nimittäin ensimmäinen kerta, kun parlamentti osallistui tasavertaisesti neuvoston kanssa päätökseen EU-viraston sijainnista.


Rahanpesun torjumista yhdessä Yhdysvaltain kanssa

Tapasin kuluneella viikolla Yhdysvaltain valtiovarainministeriön alivaltiosihteeri Brian Nelsonin, jonka kanssa keskustelimme rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunnasta.

Rahanpesu ja terrorismin rahoittaminen ovat molemmat rajat ylittäviä kansainvälisiä haasteita, joiden ratkaisemiseksi EU:n ja Yhdysvaltain välinen yhteistyö on aivan välttämätöntä. Molemmat tahot ovat viimeaikoina toteuttaneet tärkeitä lakiuudistuksia ja olikin mukava kuulla, kuinka avoimesti Nelson suhtautui tiiviimpään yhteistyöhön tällä saralla.


Hyväksymme budjettivaliokunnassa
Ukrainan tukiohjelman

Budjettivaliokunta hyväksyi tällä viikolla selvin lukemin EU:n pitkän aikavälin budjetin muutokset sekä toimielinten välisissä neuvotteluissa saavutetut sovut koskien STEP-välinettä ja Ukrainan 50 miljardin euron tukivälinettä. Parlamentin täysistunnon on määrä äänestää näistä ensi viikolla Strasbourgissa ja odotettavissa on selvät lukemat puolesta myös tässä käsittelyssä.

Huomenna tulee kuluneeksi kaksi vuotta siitä, kun Venäjä aloitti laajan hyökkäyssodan Ukrainaa vastaan. Kahden vuoden ajan Ukraina on urhoollisesti taistellut itsenäisyytensä puolesta, mutta nyt maa tarvitsee kipeästi EU:n rahallista tukea. On yhteinen etumme, että Ukrainaa autetaan. Siksi olen tyytyväinen, että Ukrainan apupaketti saa pian lopullisen sinetin.


Suuntana Sosialistisen Internationaalin kokous

Viikonlopuksi olen suunnannut poikkeuksellisesti Brysselistä pohjoisen sijaan etelään, kun Sosialistinen Internationaali, eli sosialidemokraattisten puolueiden kansainvälinen yhteistyöjärjestö kokoontuu Madridissa.

Perjantain ohjelmaan kuuluu paitsi valiokuntien, kuten itseni puheenjohtamani talous- ja hallintovaliokunnan tapaamisia, myös presidiumin kokoontuminen puheenjohtaja, Espanjan pääministeri Pedro Sánchezin johdolla.

Lauantaina ja sunnuntaina taas Internationaalin neuvosto on koolla, jolloin luvassa on muun muassa poliittista keskustelua ja kannanottojen hyväksymistä. 


Ensi viikko

Parlamentin asiaruuhkaa puretaan ensi viikolla helmikuun toisen täysistuntoviikon merkeissä Strasbourgissa. Pöydällä on isoja asioita, sillä äänestämme muun muassa ennallistamisasetuksen neuvottelutuloksesta, Ukraina-tukivälineestä, EU:n monivuotisesta rahoituskehyksestä sekä patenttiasioista ja ajokorttidirektiivistä. Lisäksi täysistunto määrittää parlamentin kannan Euroopan investointipankkia koskevaan mietintöön, jossa olen ollut S&D -ryhmän neuvottelijana.

Täysistuntoviikon tunteikkain hetki koetaan varmasti keskiviikkona, kun vastikään epäselvissä olosuhteissa kuolleen Venäjän näkyvimmän oppositiopoliitikon Aleksei Navalnyin vaimo Julija Navalnaja puhuu täysistunnolle.

Eikä Strasbourgin täysistuntoviikko ole pelkästään täysistuntoa, vaan myös tiivistä neuvottelujen aikaa. Itselläni ensi viikolla on edessä seuraavat neuvottelut vähittäissijoittajia koskevasta lakikokonaisuudesta.

Ja kun tätä uutiskirjettä viimeistelen nyt SI:n konferenssissa Madridissa, niin ensi viikonvaihteessa vierailen Aurinkorannikon sosialidemokraattien järjestämässä tilaisuudessa Fuengirolassa. Joten jos olette sunnuntaina 3.3. klo 15 aikoihin ravintola Kukon lähettyvillä osoitteessa Av. de los Boliches, 4, Fuengirola, poiketkaapa tervehtimään.

Scroll to Top