People voting in parliament

Uutiskirje 9/2024

Strasbourgin täysistuntoviikko takana. Paljon tärkeitä äänestyksiä. Parlamentti purkaa nyt loppusuoran lakiruuhkaa todella vauhdikkaasti. Lainsäädäntöpäätöksiä tulee nyt korkeapaineella ulos, kun äänestysistuntoja järjestetään parhaillaan kahden istunnon päivävauhdilla.

Viikkoa edelsi Sosialistisen Internationaalin neuvoston tärkeä kokous Madridissa. Kokouksessa tehtiin Internationaalin uudistamiseen tähtääviä tärkeitä päätöksiä. Sääntöuudistus hyväksyttiin ja päätettiin perustaa oma tutkimustoimintaa sekä nuorten kansainvälistä koulutusta edistävä säätiö. Hyväksytyksi tuli myös SI:N toimiston siirtyminen Lontoosta Madridiin. Muutoksella tähdätään kustannussäästöihin, jotta itse varsinaiseen toimintaan jäisi enemmän rahaa. SI:N puheenjohtajistoon valittiin uusia jäseniä.

Suomen demarit olivat vahvalla delegaatiolla mukana. Itseni lisäksi kokoukseen osallistuivat ensimmäistä kertaa SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar ja puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi. Kokemusta delegaatiossa edustivat SI:n varapuheenjohtajuudesta kokouksessa luopunut Antton Rönnholm ja SDP:n kv-sihteeri Tero Shemeikka.

Nasima Razmyar valittiin kokouksessa yksimielisesti SI:n uudeksi varapuheenjohtajaksi. Onnea Nasimalle.

Tässä uutiskirjeessä:

  • Uusi presidentti
  • EU on nyt aito ja aktiivinen turvallisuusyhteisö
  • Parlamentti vaatii Putinia vastuuseen
  • Luonnon ennallistamiseen eurooppalaiset tavoitteet
  • Suomen tarpeet huomioidaan ajokorttidirektiivissä
  • Yritysvastuulaki vastatuulessa
  • Piensijoittajan suojassa vielä neuvoteltavaa
  • Rahoitusalan tiedonkeruu asiakkaan hyväksi
  • Tervetuloa Fuengirolan Kukkoon
  • Ensi viikko

Uusi presidentti

Osallistuin tänään eduskunnassa uuden presidentin virkaanastujaistilaisuuteen, jossa Sauli Niinistö esiintyi viimeisen kerran eduskunnalle. Tänään voi sanoa hänen olleen hyvä presidentti, joka on turvallisesti hoitanut tärkeintä tehtäväänsä ulkopolitiikan johtajana. Presidentti Niinistö on panostanut yhteydenpitoon eduskuntaan enemmän kuin yksikään edeltäjistään ja se on ollut osatekijä myös siinä, että hän on kyennyt hyvään yhteistoimintaan paitsi hallitusten, myös eduskunnan kanssa.

Uusi presidentti Alexander Stubb piti maltillisen virkaanastujaispuheen. Hyvä niin, sillä jokainen presidentti joutuu hakemaan omaa tyyliään virkaa aloittaessaan. Ja ulkopolitiikassa jos missä jatkuvuudella ja ennustettavuudella on suuri arvo. On siis syytä toivottaa uudelle presidentille menestystä vaativaan tehtävään.


EU on nyt aktiivinen ja aito turvallisuusyhteisö

Turvallisuus- ja puolustuspolitiikka ovat lyhyessä ajassa nousseet EU-politiikan keskiöön. Taustalla on Ukrainan sota ja muuttunut turvallisuustilanne Euroopassa sekä myös ristiriitaiset viestit EU-maiden läheisen liittolaisen USA:n suunnalta. On viitteitä siitä, että puolustuspolitiikka tulee olemaan seuraavan komission kärkihankkeita.

Komission nykyinen puheenjohtaja Ursula von der Leyen hakee jatkokautta ja hänellä on myös hyvät mahdollisuudet tulla uudelleen valituksi. Parlamentti keskusteli von der Leyenin kanssa EU:n yhteisestä turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta keskiviikkona. Von der Leyen puhui tarpeesta muuttaa Euroopan orientoitumista puolustukseen. EU-instituutiot, puolustusteollisuus ja sijoittajat tarvitsevat uudenlaista ajattelua Ukrainan sodan ja muiden turvallisuusuhkien valossa. Von der Leyenin ehdotus on kasvattaa radikaalisti eurooppalaisen puolustusteollisuuden kapasiteettia seuraavan viiden vuoden aikana. Komissiolta odotetaan ensi viikolla uutta puolustusteollisuusstrategiaa ja sen työstäminen jatkuu ensi kaudella.

Muuttuneessa toimintaympäristössä myös parlamentin kannanotoilla on entistä suurempi painoarvo. Kuluneella täysistuntoviikolla hyväksyimme useamman puolustukseen ja turvallisuuteen liittyvän aloitteen. Keskeiset aloitteet liittyvät rahoitukseen. Täysistunto antoi lopullisen sinetin EU:n rahoituskehyksen muutoksille kuten 50 miljardin euron Ukraina-tukivälineelle sekä STEP-välineelle, joka ohjaa 1,5 miljardia euroa lisärahaa Euroopan puolustusrahastoon.

Erittäin merkittävä päätös saatiin aikaiseksi myös mietinnössä, joka arvioi Euroopan investointipankin (EIP) toimintaa. Toimin oman ryhmäni neuvottelijana mietinnössä ja ehdotuksestani pyydämme EIP:ta kasvattamaan investointeja Euroopan turvallisuuteen ja puolustukseen. Parlamentin selvä enemmistö asettui myös kannattamaan sitä, että EIP uudistaisi kelpoisuusluetteloaan niin, että pankki voisi jatkossa rahoittaa myös ammustuotantoa ja puolustustarvikkeita, jotka tällä hetkellä ovat suljettu EIP:n rahoituksen ulkopuolelle.

Keskiviikkona täysistunto hyväksyi myös EU:n yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa koskevan mietinnön parlamentin suurella enemmistöllä äänin 350 puolesta ja 91 vastaan. Arvioimme unionin vuonna 2023 harjoittamaa politiikkaa ja annoimme myös omat syötteemme yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kehittämiselle tulevaisuudessa.

Turvallisuus ja puolustus ansaitsevat EU-yhteistyössä nykyistä selkeästi suuremman painoarvon, jonka on näyttävä myös unionin rakenteissa. Parlamentti esittääkin uuden, puolustuksesta vastaavan komissaarin nimittämistä tulevalla parlamenttikaudella sekä parlamentissa täysivaltaisen puolustusvaliokunnan luomista, nykyisen ulkoasiainvaliokunnan alaisuudessa toimivan sijaan.

Olen itse pitänyt esillä myös ajatusta puolustusministerineuvoston perustamisesta ja olen tyytyväinen, että täysistunnolta löytyi tukea ministerien säännöllisille kokouksille. Samalla esitämme, että neuvostossa tulisi siirtyä ulkopolitiikan alalla yksimielisyysvaatimuksesta määräenemmistöpäätöksiin esimerkiksi nykyisten perussopimusten mahdollistamaa rakentavaa pidättäytymistä lisäämällä. Kannatettava ajatus, koska nykyisellään esimerkiksi Venäjää koskeva sanktiopolitiikka on jäänyt yksittäisten jäsenmaiden panttivangiksi.


Parlamentti vaatii Putinia vastuuseen

Edesmenneen Venäjän oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin leski, Yulia Navalnaya, puhui keskiviikkona Euroopan parlamentille. Puheensa hän aloitti koskettavasti kertoen, miten Strasbourg oli hänen ja Aleksein suosikkikaupunkeja. Aleksein tekoja ja perintöä kunnialla kannatellut, ja Putinin valtakoneistoa voimakkaasti arvostellut Yulia lunasti paikkansa puolisonsa työn jatkajana. Ei ihme, että EU-parlamentti osoitti hänelle seisten tukensa koskettavassa täysistunnossa. Tärkeää on, että aplodien ja kunnioituksen lisäksi EU-parlamentti tekee kaikkensa Venäjän sotatoimien, ihmisoikeusrikkomusten ja kansainvälisten sotarikosten lopettamiseksi. Putin ja hänen lähipiirinsä on saatava täyteen vastuuseen.

Hyväksyimmekin selkein luvun päätöslauselman, jossa toteamme selväsanaisesti Navalnyin murhan olevan täysin Venäjän valtion ja erityisesti presidentti Vladimir Putinin vastuulla, ja että syylliset on saatava vastuuseen teoistaan. Parlamentti tukee Venäjän demokraattista oppositiota ja haluaa EU:n kehittävän Venäjä-suhteisiin strategian, jolla ”vastataan tehokkaasti EU:n ja Venäjän suhteiden nykytilaan, Venäjän ihmisoikeustilanteeseen ja tarpeeseen tukea maanpaossa olevia Venäjän kansalaisyhteiskunnan ja opposition edustajia”. Samalla totesimme, että tällä hetkellä painavin viesti Putinia vastaan ja Venäjän demokratiakehityksen puolesta on Ukrainan vahva tukeminen kaikin keinoin.

Kuten Yulia Navanaya puheensa päätti: The evil will fall and the beautiful future will come – pahuus tulee vielä kaatumaan, ja kaunis tulevaisuus on vielä edessä.


Luonnon ennallistamiseen eurooppalaiset tavoitteet

Ennallistamisasetus sai tällä viikolla Euroopan parlamentin lopullisen hyväksynnän äänin 329-275. Historiallisen tärkeä päätös, josta luonto ja lastenlapsemme kiittävät. Valitettava tosiasia on, että luontokatoa ei olla kyetty pysäyttämään aiemmilla toimilla. Jos luonnon monimuotoisuuden säilymiseen eteen ei tehdä riittävästi nyt, nousevat kustannukset tulevaisuudessa vielä korkeammaksi.

Komission alkuperäinen esitys oli Suomelle haastava, koska esimerkiksi kaupunkien viherryttämistavoitteet eivät huomioineet eri kaupunkien lähtötasoja. Pitkäjänteisen vaikuttamistyön tuloksena saimme parlamentin kantaan huomattavia parannuksia, jotka huomioivat jäsenmaiden erityispiirteet. Kolmikantaneuvotteluiden tulos oli parlamentin ansiosta lopulta kohtalainen.

Suomessa ennallistamisasetuksen toimeenpano täytyy kuitenkin tehdä fiksusti. Suomen tulee käyttää viisaasti niitä joustoja, joita asetuksen soveltamiseen on varattu jäsenmaiden omien ennallistamissuunnitelmien osalta. Tärkeintä kuitenkin on, että EU:ssa siirrytään pelkästä luonnon suojelemisesta laajemmin luonnon ennallistamiseen.

Ennallistamisasetuksesta saavutettu sopimus tulee voimaan EU:n neuvoston viimeisen hyväksynnän jälkeen.


Suomen tarpeet huomioidaan ajokorttidirektiivissä

Parlamentti hyväksyi keskiviikkona kantansa ajokortteja koskeviksi uusiksi säännöiksi äänin 339 puolesta ja 240 vastaan. Uudistuksen tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta ja helpottaa vapaata liikkuvuutta, sekä ottaa huomioon ilmastonmuutoksen ja digitalisaation asettamat tarpeet tieliikenteessä. Direktiivissä säädetään muun muassa EU:n ajokorttimallista, ajokortin myöntämisestä ja kuljettajien terveydentilaa koskevista vähimmäisvaatimuksista sekä ajokorttien vastavuoroisesta tunnustamisesta unionin jäsenmaissa.

Uudistus on tarpeellinen ja on hyvä, että meillä on yhteisiä periaatteita, joiden mukaan ajokortteja säännellään. Samalla direktiivi on osoitus siitä, kuinka läheisyysperiaatteen mukaisesti on myös perusteltua jättää jäsenmaille liikkumatilaa. Kannatin siksi äänestyksessä säännöllisesti suoritettavien tarkastusten sijaan joustavamman mallin säilyttämistä, jossa jäsenmaat voivat itse päättää, ottavatko ne käyttöön pakolliset terveystarkastukset. Olen tyytyväinen, että parlamentti päätyi tähän kantaan, ja esittää Suomessakin käytössä olevia itsearviointeja ajokortin myöntämisen ja uusimisen yhteydessä. Näin myös säästetään julkista terveydenhuoltoa ylimääräiseltä kuormitukselta.

Parlamentin kannassa myönteistä Suomen kaltaiselle pitkien etäisyyksien maalle on nuorten itsenäisen liikkumisen huomiointi, muun muassa mahdollistamalla 16-vuotiaille painoltaan ja nopeudeltaan rajoitettujen ajoneuvojen kuljettaminen.

Lopullinen lakiteksti muotoutuu vielä parlamentin ja neuvoston välisissä neuvotteluissa, jotka alkavat seuraavalla parlamenttikaudella, kesäkuun EU-vaalien jälkeen.


Suomi yritysvastuulakia vastustamassa  

EU-maiden vähemmistö onnistui EU:n jäsenmaiden neuvostossa kaatamaan yritysvastuulain toistaiseksi. Ihmisoikeudet, työntekijöiden oikeudet ja ympäristövastuu unohtuivat. Surullista, että Suomi vaikuttaa liittyneen tähän taantumuksen rintamaan. Orpon hallitus määrittelee maamme paikkaa EU:ssa yritysvastuun, ympäristövastuun ja työntekijöiden oikeudet kieltävään konservatiiviseen nurkkaan. Surullista neuvoston hylkäävä linja on myös siksi, että asia jo kertaalleen sovittu parlamentin ja neuvoston välillä. Iltalypsykulttuuri ei lupaa hyvää Euroopan uudistustyölle.

EU:n puheenjohtajamaa Belgia yrittää nyt hakea pikaratkaisua, jolla yritysvastuulaki saataisiin vielä uudelleen neuvoston pöydälle ja eteenpäin tällä vaalikaudella.


Piensijoittajan suojassa vielä neuvoteltavaa

Neuvotteluja jatkettiin tällä viikolla myös avointa rahoitusdataa koskevan lakikokonaisuuden osalta, jossa toimin sosialidemokraattien neuvottelijana. Uuden lain tarkoituksena on asettaa puitteet rahoitusalan asiakasdatan saatavuudelle ja käytölle edistämällä kuluttajien mahdollisuuksia halutessaan jakaa dataansa kolmansille osapuolille. Näin he voisivat mahdollisesti hyötyä yhä räätälöidyimmistä rahoitustuotteista- ja palveluista.

Vaikka parlamentissa onkin laaja yhteisymmärrys aloitteen tavoitteesta, jakaa useampi kysymys kuitenkin poliittisia ryhmiä; millaiseen dataan tulisi avata pääsyä, mitkä toimijat kuuluisivat lain soveltamisalan piiriin, missä aikataulussa uusia käytänteitä tulee ottaa käyttöön, tulisiko suurilla verkkoalustoilla kuten Amazonilla ja Facebookilla olla pääsy dataan ja kuinka väärinkäytöksiä tulee sanktioida. Omalle ryhmälleni tärkeä kysymys on, kuinka voimme varmistaa kuluttajan oikeuden tulla unohdetuksi niin, ettei esimerkiksi syövästä selvinneiltä henkilöitä veloiteta henkivakuutuksista kohtuuttomia hintoja.

Keskeinen tavoitteemme on varmistaa, että kuluttajille tarjotaan uuden lain myötä parempia palveluja. Oma ryhmäni tukee siksi kunnianhimoista lähestymistä lakiuudistukseen, jossa pääsyä laajaan datan kirjoon avataan – kuitenkin aina vain kuluttajan aidolla suostumuksella. Kompromissin löytämiseksi riittää kuitenkin vielä töitä, jotta valiokuntaäänestykseen päästäisiin tavoiteajassa 20. maaliskuuta.


Tervetuloa Fuengirolan Kukkoon

Vierailen sunnuntaina Aurinkorannikon sosialidemokraattien luona Fuengirolassa. Tervetuloa siis sunnuntaina 3.3. klo 14 paikallista aikaa ravintola Kukkoon, osoitteeseen Av. de los Boliches, 4, Fuengirola. Keskustellaan Euroopan ja Suomen kuulumisista ja nautitaan pienestä tarjoilusta.


Ensi viikko

Ensi viikolla on parlamentin viikkorytmin mukaisesti valiokuntien ja poliittisten ryhmien kokousviikko. Nyt keväällä viikkorytmiä tosin värittää normaalia useammin pidettävät täysistunnot. Vaikka juuri saimme päätökseen tämän viikon istunnon, on ensi viikon aiheena taas seuraavan viikon täysistuntoon valmistautuminen.

Valiokunnissa on käsittelyssä muitakin asioita. Esimerkiksi budjettivaliokunnassa on vuorossa EU:n vuoden 2025 budjetin suuntaviivojen käsitteleminen. Lisäksi viikkoon mahtuu useita sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden tapaamisia.

Kansainvälistä naistenpäivää vietetään perjantaina 8.3. – onnittelut jo etukäteen kaikille naisille – ja vietämmekin siksi sunnuntaina 10.3. Hangossa naistenpäivän juhlaa klo 14 Hangon kaupungintalolla. Lämpimästi tervetuloa!

Scroll to Top