EU Parliament building

Viikkokuulumiset 13/2023

Jännittävä ja myös tuloksekas viikko takana. Täällä parlamentissa puolentoista vuoden työrupeama rahanpesun vastaisessa työssä tuli yhdelle pääteasemalle, kun ehdotus uudeksi rahanpesulainsäädännöksi hyväksyttiin valiokuntakokouksissa tiistaina. Kyllä, helpottunut ja huojentunut olo. Tämän jälkeen vuorossa on sitten vielä sovittelu neuvoston puheenjohtajamaan ja komission kanssa ns. trilogeissa. Siinä kuitenkin yli 90 prosentin kannatus parlamentissa antaa neuvottelijoille vahvan mandaatin.

Iso viikko myös Suomen turvallisuuspolitiikassa. Maanantaina Unkarin parlamentti hyväksyi osaltaan Suomen Nato-jäsenyyden. Myöhään torstai-iltana Turkin parlamentti teki saman päätöksen. Nyt kaikkien 30:n Nato-jäsenmaan parlamentit ovat hyväksyneet Suomen sotilasliiton jäseneksi. Historian siipien havinaa.

Ja sitten tietysti on kotimaan vaalit. On todella jännittävät vaalit käynnissä. Ennakkoäänestysprosentti kohosi kaikkien aikojen korkeimmalle, lähes 40 prosenttiin. Osa on tietty vuotuista kohoavaa trendiä, jossa yhä suurempi joukko äänestää ennakkoon, mutta rohkenen arvella, että mukana on myös aitoa äänestysprosentin nousua. Tasainen kolmen suuren puolueen kisa rohkaisee ottamaan äänestämällä kantaa niin hallituspohjaan kuin pääministeriinkin. Tsemppiä loppusuoran vaalityöhön kaikille ehdokkaille ja tukijoukoille!

Sunnuntaina 2.4. on viimeinen äänestysmahdollisuus. Itse tein oman osuuteni jo viime sunnuntaina, joten tältäkin osin mieli on keventynyt. Voin keskittyä rauhassa loppusuoraan ja sunnuntaina jännittämiseen.


Tässä uutiskirjeessä:

  • Historiallisesta rahanpesuasetuksesta äänestettiin Euroopan parlamentissa
  • Rikollisesti hankitut varat perintään
  • Parlamentti hyväksyi palkka-avoimuussäännöt
  • Turvallisempia tuotteita verkossa ja kivijalkakaupoissa
  • Suomen tavoitteet etenivät
  • Sunnuntain vaaleissa kaksi vaihtoehtoa
  • Uutiskirjekin pääsiäistauolla

Historiallisesta rahanpesuasetuksesta
äänestettiin Euroopan parlamentissa

Puolitoista vuotta kestänyt työrupeama parlamentissa on tullut tällä viikolla positiiviseen välipäätökseen. Tiistaina hyväksyttiin vakuuttavin luvuin 99 puolesta, 8 vastaan, neuvottelemani rahanpesuasetus asiasta vastaavissa valiokunnissa. Voin olla siis tyytyväinen lopputulokseen. Uusilla säännöillä paikataan nykyisiä porsaanreikiä rahanpesun, terrorismin rahoituksen ja pakotteiden kiertämisen torjunnassa EU:ssa. Valvonta tehostuu sekin, kun pakettiin kuuluu EU-tason valvontaviranomaisen perustaminen.

Kyseessä on yksi tämän parlamenttikauden tärkeimmistä lainsäädännöistä. Se on kiistatta myös yksi tarpeellisimmista, kuten useat viime vuosien skandaalit, kuten Danske Bankin ja Credit Suissen esimerkit ovat viimeksi osoittaneet.

Euroopan parlamentti on aina ollut se toimielin, joka ajaa myös taloussektorilla kunnianhimoisia uudistuksia. Näin sen pitääkin olla. Tätä kansalaiset ja yritykset odottavat meiltä. Neuvottelutulos parlamentissa tiukensi huomattavasti Euroopan komission alkuperäistä kantaa, mikä oli neuvotteluissa sekä oma että ryhmäni tavoite. Jäsenmaissa eri tavoin sovellettujen direktiivien sijasta nyt otetaan käyttöön asetukset, jotka ovat sitovaa lainsäädäntöä koko unionin alueella. Samat säännöt kaikkialla tekevät sääntöjen kiertämisen heikkoja kohtia etsimällä vaikeammaksi ja ovat myös liike-elämän etu. 27 maan lakikirjan sijasta jatkossa toimitaan enemmän yhdellä yhteisellä lakikirjalla ja sääntömallilla.

Lähes yksimielinen päätös antaa parlamentin neuvottelijoille vahvan mandaatin edessä oleviin neuvotteluihin jäsenmaita edustavan neuvoston kanssa. Kolmikantaneuvottelut, trilogit, käynnistyvät viimeistään toukokuussa. Ruotsi neuvoston nykyisenä puheenjohtajamaana aloittaa prosessin ja valmista pitäisi tulla Espanjan puheenjohtajakaudella joulukuun loppuun mennessä. Komissio on neuvotteluissa kolmas osapuoli, jonka osaamiseen ja asiantuntemukseen voi aina luottaa yhteisiä ratkaisuja hakiessa.


Rikollisesti hankitut varat perintään

Tällä viikolla budjettivaliokunta käsitteli kahta lausuntoa, jossa toimin ryhmäni puolesta neuvottelijana eli niin kutsuttuna ”varjoraportoijana”.

Tiistaina budjettivaliokunta hyväksyi lausunnon rikollisesti hankittujen varojen takaisinhankinnasta selvin lukemin: 31 puolesta, 1 vastaan ja 3 tyhjää. Vastaan äänesti ainoastaan unkarin Fidesz-valtapuolueeseen kuuluva meppi Andor Deli. Olen tyytyväinen lopputulokseen, kompromississa oli mukana ehdotukseni Venäjän vastaisten pakotteiden rikkomisesta hankitun taloushyödyn kohdentamisesta Ukrainan tueksi.

Alkuviikosta valiokunnassa keskusteltiin myös Euroopan investointipankin (EIP) toimintaa koskevasta vuosikertomuksesta, jota olen mukana laatimassa nyt neljättä kertaa. EIP:llä on merkittävä rooli eurooppalaisten investointien vauhdittajana. Viime vuodet ovat olleet maailmaa mullistavia poikkeusvuosia, ensin koronakriisi ja sen jälkeen Venäjän hyökkäyssota Ukrainaa vastaan. Sota on aiheuttanut paitsi inhimillistä kärsimystä, myös ruoan, energian ja muiden raaka-aineiden kallistumista sekä lisännyt taloudellista epävarmuutta maailmanlaajuisesti. Nämä kriisit heijastuvat myös EIP:n toimintaan.

Omissa tarkistuksissani olen pyytänyt, että EIP osoittaisi lisäresursseja Ukrainan tukemiseksi sekä osallistuisi maan pidemmän aikavälin jälleenrakentamiseen. Tämä olisi luontevaa, sillä EIP on toiminut Ukrainassa pitkään ja pankilla on vankka kokemus infrastruktuurihankkeiden rahoittajana.

Lisäksi olen korostanut, että EIP:llä on merkittävä rooli päästöttömän ja kestävän energiasiirtymän vauhdittajana. EIP on jo nyt päässyt tavoitteeseensa osoittaa vähintään puolet varoistaan ilmastonmuutoksen torjumiseen rahoittamalla muun muassa uusiutuvaa energiaa ja energiatehokkuushankkeita yli 36.5 miljardilla eurolla vuonna 2022. Tässä yhteydessä EIP onkin tehnyt järkevän päätöksen olla rahoittamatta sellaisia yrityksiä, joiden liikevaihdosta suurin osa perustuu fossiilienergiaan.

Uuden RePowerEU-aloitteen myötä, jolla EU pyrkii irtaantumaan tuontifossiilienergiasta nopealla aikataululla, EIP on kuitenkin päättänyt joustaa tästä periaatepäätöksestä. Kiinnitänkin tarkistuksissani huomiota siihen, että EIP:n tulisi edelleen priorisoida päästöttömän energian infrastruktuuriprojekteissa muita kuin miljardivoittoja tahkonneita öljy- ja kaasuyhtiöitä. EIP:n tarjoamasta kilpailukykyisestä rahoituksesta ei pidä missään nimessä tulla epäsuoraa avustusta energiajättien hyväksi. Energiasiirtymä täytyy toteuttaa oikeudenmukaisella tavalla.


Parlamentti hyväksyi palkka-avoimuussäännöt

Euroopan parlamentti hyväksyi tämän viikon minitäysistunnossaan uudet palkka-avoimuuden säännöt, joiden mukaan palkkarakenteiden on jatkossa perustuttava sukupuolineutraaleihin kriteereihin. Lisäksi työn arviointi- ja luokittelujärjestelmien tulee olla sukupuolineutraaleja. Jatkoissa palkoissa on lisää avoimuutta – työntekijöillä on oikeus saada tietoa oman työntekijäryhmänsä palkoista. Nämä uudistukset perustuvat siihen, että naiset ansaitsevat EU:ssa keskimäärin 13 prosenttia vähemmän kuin miehet.

Lainsäädäntö tekee täysin selväksi, ettemme hyväksy minkäänlaista sukupuoleen perustuvaa palkkasyrjintää EU:ssa. Neuvoston on vielä hyväksyttävä sopimus virallisesti, ennen kuin teksti vahvistetaan laiksi ja julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä. Uudet säännöt tulevat voimaan kahdenkymmenen päivän kuluttua niiden julkaisemisesta.


Turvallisempia tuotteita verkossa ja kivijalkakaupoissa

Minitäysistunnossa äänestettiin myös uusista, ajantasaisista, säännöistä koskien EU:ssa myytävien tuotteiden turvallisuusvaatimuksia. Uudet säännöt takaavat, että yleisessä tuoteturvallisuusdirektiivissä otetaan huomioon digitalisaatio ja verkkokaupan kasvu sekä taataan parempi suoja heikommassa asemassa oleville kuluttajille, kuten lapsille ja vammaisille henkilöille.

EU:lle on tärkeää, että kaikki markkinoille tulevat tuotteet ovat myös kuluttajille turvallisia. Vuonna 2020 vaarallisiksi todetuista tuotteista 50 % tuli Kiinasta. Tämä laki on tärkeä teko sellaisia valmistajia vastaan, joiden Euroopassa myymät tuotteet eivät ole turvallisia. Jatkossa jokaisella EU:ssa myydyllä tuotteella on oltava vastuuhenkilö Euroopassa. Jos tuote ei ole turvallinen, se on poistettava verkkosivuilta kahden päivän sisällä. Lain ansiosta vaaralliset tuotteet tulevat vähenemään Euroopassa.

Neuvoston pitää vielä hyväksyä teksti virallisesti ennen sen julkaisemista EU:n virallisessa lehdessä ja voimaantuloa. Asetusta sovelletaan 18 kuukauden kuluttua sen voimaantulosta.


Suomen tavoitteet etenivät

Uusiutuvan energian direktiivin päivityksestä saavutettiin tällä viikolla alustava yhteisymmärrys Euroopan komission, parlamentin ja Euroopan unionin neuvoston trilogineuvottelussa. Direktiivin uusiutuvan energian tavoitteita korottavan päivityksen taustalla on EU:n 55-valmiuspaketti, jolla tähdätään unionin kasvihuonepäästöjen vähentämiseen 55 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

Trilogineuvotteluja on käyty alkuvuoden aikana tiiviisti. Viimeisimpänä sopu saavutettiin nyt bioenergiaan liittyvistä kohdista. Direktiiviehdotus on kehittynyt monilta osin parempaan suuntaan neuvottelujen aikana. Alustava yhteisymmärrys on pitkälti Suomen kantojen mukainen.

TEM:n tiedotetta lainaten uusiutuvan energian direktiivi asettaa tavoitteet, yleiset puitteet ja useita toimenpiteitä, jotka edistävät uusiutuvan energian tuotantoa ja kulutusta sekä varmistavat EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamisen. Uusiutuvan energian koko EU:ta koskevaa yleistavoitetta vuodelle 2030 korotettiin nykyisestä 32 prosentista 42,5 prosenttiin. Tämä edellyttäisi Suomelta noin 60 prosentin tasoa. Kyse ei kuitenkaan ole tässä vaiheessa sitovasta jäsenmaakohtaisesta tavoitteesta, ja Suomi asettaa kansallisen tavoitteensa myöhemmin EU:n hallintomalliasetuksen mukaisessa prosessissa. Suomi on neuvotteluissa kannattanut kunnianhimoisia uusiutuvan energian tavoitteita, ja siten yleistavoitteen merkittävä korotus on tervetullut.

Yleistavoitteen lisäksi direktiivi sisältää tarkempaa sääntelyä monista eri aiheista, joista Suomelle tärkeimmät teemat ovat bioenergia, liikenne ja uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyt.

Metsäbiomassan osalta voidaan jatkossakin soveltaa Suomelle tärkeää ns. riskiperusteista tarkastelua, jossa kansallisen lainsäädännön kautta osoitetaan vaatimuksia liittyen metsäbiomassan kestävyysvaatimuksiin. Metsähaketta ei rajoitettaisi Euroopan parlamentin esittämällä tavalla, vaan sen käyttö säilyisi jatkossakin osana uusiutuvan energian keinovalikoimaa, kunhan kestävyyskriteerien täyttyminen osoitetaan.

Liikennesektorilla jäsenvaltiot voivat tulevaisuudessa valita joko kasvihuonekaasuintensiteetin vähenemään tai uusiutuvan energian osuuteen perustuvan tavoitteen väliltä. Kehittyneille biopolttoaineille sekä uusiutuvaan vetyyn perustuville sähköpolttoaineille asetetaan yhteinen 5,5 prosentin tavoite. Lisäksi julkisten latauspisteiden kautta jaeltu uusiutuva liikennesähkö tulee liittää velvoitejärjestelmien piiriin. Liikennesektorin tavoite koskee jatkossa tieliikenteen lisäksi myös meri- ja lentoliikennettä.


Sunnuntain vaaleissa kaksi vaihtoehtoa

Eduskuntavaalit huipentuvat varsinaiseen vaalipäivään tulevana sunnuntaina. Vaalien loppusuoran nyt auetessa ovat kolme suurinta puoluetta viimeisimmissä gallupeissa virhemarginaalin sisällä toisistaan. Tältä osin kaikki siis on mahdollista ja täysin sunnuntain äänestäjien, tai äänestämistä vielä miettivien, käsissä.

Viimeisten galluppien valossa noin viidennes äänestämään aikovista ei vielä viikkoa ennen vaaleja ollut ratkaissut, mitä puoluetta äänestää. Todennäköistä on, että näin tiukassa tilanteessa monien kohdalla tuon ratkaisun tekeminen jää viimeisiin pariin päivään ennen varsinaista vaalipäivää. Lisäksi on ounasteltavissa, että äärimmäisen tiukka tilanne aktivoi myös äänestämisestään epävarmoja lähtemään sittenkin antamaan oman panoksensa Suomen tulevalle suunnalle.

Vaalikamppailun huipentuessa vaihtoehdot ovat kiteytyneet kahteen eri hallituskoalitioon. Toisaalta perussuomalaisten tai kokoomuksen nouseminen ykköspuolueeksi toisi Suomelle todennäköisesti yhden maamme historian oikeistolaisimmista hallituksista. Toisaalta SDP:n nouseminen ykköspuolueeksi johtaa todennäköisesti Sanna Marinin valintaan pääministeriksi ja hallituskokoonpanon, joka ylittää puoluekentän keskiviivan.

Ennakkoäänestyksessä äänestämättömällä äänioikeutetulla on edessään siis useampi valinta; luotanko siihen, että myös minun mielipiteelläni on merkitystä? Mikä on se puolue, joka varmimmin ajaa minulle tärkeiden asioiden toteuttamista ja kuka tuossa puolueessa on minulle mieluisin ehdokas? Ja se Suomen tulevaisuuden kannalta erityisen tärkeä valinta; kenelle uskomme vaativat pääministerin tehtävät?


Uutiskirjekin pääsiäistauolla

Ensi viikko on ns. vihreä viikko, jolloin parlamentissa ei ole kokouksia. Näillä näkymin seuraava uutiskirje tuleekin sitten pääsiäisen jälkeen kahden viikon kuluttua.

Scroll to Top