European parliament

Viikkokuulumiset 24/2023

Täysistuntoviikko Strasbourgissa on ollut vauhdikas, osin dramaattinenkin. Satojen istuntoäänestysten keskellä ympäristövaliokunta yritti hakea esitystään luonnon ennallistamislainsäädännöstä. Istuntoviikolla pidettiin myös monia trilogeja mm. raportointivastuullani oleva rahanpesulainsäädännön osalta. Tällä viikolla oli myös ilo ottaa vastaan yhdessä meppikollegani Silvia Modigin kanssa aktiivinen ja asioista innostunut SAK:n ja ammattiliittojen vierailuryhmä.

Tässä uutiskirjeessä:

  • Unioni haluaa olla suunnannäyttäjä tekoälyn kehittämisessä
  • Valmistaudumme jo myös Ukrainan jälleenrakentamiseen
  • Parlamentti haluaa estää vakoiluohjelmat
  • Haluamme kehittää harjoittelijoiden asemaa
  • Ennallistamisasetuksen käsittelystä syntyi farssi
  • Rahanpesun sääntely etenee trilogeissa
  • Suomalaisia vieraana Strasbourgissa
  • Ensi viikko

Unioni haluaa olla suunnannäyttäjä tekoälyn kehittämisessä

Äänestimme keskiviikkona parlamentin neuvottelukannasta EU:n uusiin tekoälysääntöihin äänin 499 puolesta, 28 vastaan ja 93 tyhjää. Komissio antoi oman esityksensä jo vuonna 2021, mutta vasta nyt saatiin parlamentin kanta valmiiksi. Haasteena on ollut huiman kehitystahdin määräämä liikkuva maali; tekoälyä koskevat säännöt uhkaavat vanhentua ennen kuin lakitekstin muste on edes ehtinyt kuivua.

EU haluaa olla tekoälyn saralla suunnannäyttäjä. Uuden sääntelyn pyrkimyksenä on suitsia tekoälyn riskejä ja edistää sen eettistä käyttöä. Komission esityksen lähtökohtana on ollut riskiperusteinen lähestymistapa, jossa arvioidaan tekoälysovellusten käyttötarkoitusta, eikä niinkään teknologiaa. Tietyt korkean riskin käyttötarkoitukset, kuten ihmisten pisteytys tai alitajuntainen manipulointi, jossa tekoälyjärjestelmillä pyritään esimerkiksi vaikuttamaan äänestämiseen ja vaaleihin, kiellettäisiin.

Parlamentti esittää kieltolistalle myös uusia kohteita, kuten reaaliaikaisen biometrisen etätunnistuksen julkisilla paikoilla eli toisin sanoen esimerkiksi kasvojentunnistukseen perustuvan massavalvonnan. Biometrinen etätunnistaminen olisi sallittua vain rajatuissa tapauksissa jälkikäteen. Viranomaiset voisivat tuomioistuimen ennakkoluvalla vakavien rikosten tutkimiseksi esimerkiksi katsoa valvontakameroiden kuvanauhoja läpi kasvojentunnistusteknologiaa hyödyntäen. Parlamentti kieltäisi myös tunteiden tunnistusjärjestelmän käytön lainvalvonnassa, rajavalvonnassa, työpaikoilla ja oppilaitoksissa sekä ennakoivan poliisitoiminnan eli rikosten ennustamisen profiloinnin tai sijainnin perusteella.

EU:n tekoälyn etiikkaan ja perusoikeuksien turvaamiseen perustuva lähtökohta on hyvä ja oikea. Nähtäväksi kuitenkin jää, kuinka hyvin teknologian valvonta lopulta onnistuu tai seuraako muu maailma EU:n viitoittamaa tietä. Esimerkiksi Kiinassa tekoälyä ohjaa kansallisen turvallisuuden tarpeet. Yksilön oikeudet ja vapaudet ovat siellä toissijaisia.


Valmistaudumme jo myös Ukrainan jälleenrakentamiseen

Ukraina on ollut parlamentin jokaisen täysistunnon keskusteluissa näkyvässä roolissa Venäjän viime vuonna aloittaman hyökkäyssodan myötä. Kuluneella viikolla keskustelua käytiin yhdessä Euroopan komission ja neuvoston kanssa maan viimeisimmistä tapahtumista, erityisesti Kahovkan padon tuhoamisesta Etelä-Ukrainassa Venäjän miehittämällä alueella. Parlamentti äänesti lisäksi torstaina päätöslauselmasta koskien Ukrainan jälleenrakentamista ja liittymistä tiiviimmin osaksi länsimaista yhteisöä. Päätöslauselma hyväksyttiin suurella enemmistöllä äänin 425 puolesta, 38 vastaan ja 42 tyhjää, mikä kertoo parlamentin vankkumattomasta tuesta Ukrainalle.

Venäjän hyökkäyssodan aiheuttamat tuhot Ukrainalle ovat valtaisat ja parlamentin yhteinen näkemys on, että maan jälleenrakentamista on tuettava voimakkaasti. Komission on määrä antaa ensi viikon puolella esityksensä unionin seitsenvuotisen budjetin välitarkastelusta, jonka yhteydessä odotetaan aloitetta myös Ukrainan jälleenrakentamista tukevasta välineestä. Keskeistä on, että jälleenrakentaminen sidotaan samalla vahvasti yhteen Ukrainan EU-jäsenyystavoitteiden kanssa. Parlamentti painottaakin, että tuhoutuneen ja vahingoittuneen infrastruktuurin jälleenrakentaminen tulee tehdä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden mukaisesti.


Parlamentti haluaa estää vakoiluohjelmat

Torstaina hyväksyimme vakoiluohjelmien väärinkäyttöä koskevan päätöslauselman äänin 411 puolesta, 97 vastaan ja 37 tyhjää. Viimeisimpien vuosien aikana on saattanut törmätä uutisiin siitä, kuinka lukuisat hallitukset Euroopassakin ovat käyttäneet vakoiluohjelmia mm. toimittajien, oppositiopoliitikkojen, asianajajien ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden tarkkailuun. Kenties tunnetuimman, Pegasus-vakoiluohjelman mukaan nimetty Pegasus-tutkintavaliokunta on parlamentissa viimeisen reilun vuoden ajan selvittänyt ohjelmien väärinkäyttöä ja nyt hyväksytty päätöslauselma on tulosta sen työlle.

Jotta vakoiluohjelmien väärinkäyttöön voitaisiin puuttua tehokkaammin, parlamentti esittää päätöslauselmassaan lukuisia uudistuksia nykytilanteeseen. Jatkossa vakoiluohjelmia tulisi käyttää vain jäsenmaissa, joissa väitteet vakoiluohjelmien väärinkäytöstä on tutkittu perusteellisesti, joissa kansallinen lainsäädäntö on Euroopan neuvoston alaisuudessa toimivan Venetsian komission suositusten ja EU:n tuomioistuimen oikeuskäytännön mukainen ja joissa vientivalvontasääntöjen täytäntöönpanoa valvotaan. Euroopassa väärinkäytöksiä on havaittu Unkarissa, Puolassa, Kreikassa, Kyproksella ja Espanjassa, ja maille annettiinkin päätöslauselmassa omat, kohdennetut suositukset.

Samalla kun seuranta voi poikkeuksellisissa tapauksissa olla tehokas keino vakavan rikollisuuden, kuten esimerkiksi terrorismin torjunnassa, on demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen toteutuminen aidosti uhattuna, ellei ohjelmien käytölle ole asetettu tarkkoja reunaehtoja. Parlamentin annettua oman evästyksensä asiaan, on suosituksiin reagoimisen pallo nyt komissiolla ja neuvostolla.


Haluamme kehittää harjoittelijoiden asemaa

Harjoittelijoiden työmarkkina-aseman parantaminen on pitkään ollut sosialidemokraattiselle ryhmälle tärkeä tavoite ja keskiviikkona työ otti askeleen eteenpäin, kun hyväksyimme parlamentissa asiaa koskevan mietinnön äänin 404 puolesta, 78 vastaan ja 130 tyhjää. Harjoittelut ovat monelle nuorelle arvokas oppimisen paikka ja silta opinnoista työelämään. Liian usein niihin liittyvät työolot ja palkkaus eivät kuitenkaan kohtele nuoria reilusti.

Parlamentti kehottaa siksi komissiota esittämään direktiiviä laadukkaista harjoittelujaksoista, jossa asetettaisiin sitovat standardit harjoittelujaksoille ja harjoittelijoiden oikeuksille unionissa. Jokaiselle harjoittelijalle tulisi vastaisuudessa esimerkiksi taata kirjallinen työsopimus, kunnolliset työolot, sekä pääsy sosiaaliturvaan kansallisen lainsäädännön ja käytäntöjen mukaisesti. Keskeisenä vaatimuksena parlamentti esittää lisäksi loppua palkattomille harjoitteluille. Suuri epäoikeudenmukaisuus työmarkkinoilla on, että lähes puolet harjoitteluja suorittavista nuorista Euroopassa ei saa työstään korvausta lainkaan. On selvää, että työstä kuuluu saada palkka, myös harjoitteluiden osalta.

Oma ryhmäni on jo pitkään panostanut harjoittelijoiden hyvään perehdyttämiseen ja myös palkkausasioita koskevien suositusten hyvään noudattamiseen.


Ennallistamisasetuksen käsittelystä syntyi farssi

Yksi tämän viikon tärkeimmistä äänestyksistä käytiin täysistuntosalin sijaan parlamentin ympäristövaliokunnassa, jossa 88 valiokunnan jäsentä äänesti paljon keskustelua herättäneestä ennallistamisasetuksesta.

Keskustaoikeistolainen EPP-ryhmä oli esittänyt asetuksen hylkäämistä, mutta esitys kaatui pienimmällä mahdollisimmalla äänijakaumalla; äänet menivät tasan 44-44. Hylkäämisesitys kaatui, koska se olisi tarvinnut taakseen valiokunnan enemmistön tuen.

Seuraavaksi vuorossa oli aikamoinen farssi, koska espanjalaisen esittelijän Cesar Luenan (S&D) johdolla neuvotellut kompromissit menivät vain osittain läpi. Mepit joutuivat äänestämään yksittäisistä tarkistuksista, joita oli tehty yhteensä yli 2000. Äänestys keskeytyi täysistunnon takia ja sitä on määrä jatkaa valiokunnan seuraavassa kokouksessa 27.6.

Kansainvälisistä ilmasto- ja ympäristötavoitteista täytyy pitää kiinni, sillä jos kriittinen kynnys ylitetään, ilmasto- tai luontokatokatastrofia ei voida peruuttaa. On kuitenkin oltava tarkkana siinä, mihin asti EU:n valta ulottuu ja mitkä asiat kuuluvat kansallisen päätöksenteon piiriin.

Ennallistamisasetuksesta on muodostunut parlamentinkin mittakaavassa poikkeuksellisen monimutkainen ja jakava asia. Taustalla on toki poliittisia syitä, ehkä vaalikampanjaakin sekä jäsenmaiden vastustusta, mutta selvää on myös, että komission valmistelu on tällä kertaa ollut puutteellista. Asetus on alun alkaen lähtenyt väärille urille, koska jäsenmaiden erityispiirteitä ei ole huomioitu riittävästi, eikä kansalliselle joustovaralle ole jätetty tarpeeksi tilaa.

Olen seurannut asetuksen eri vaiheita ja pyrkinyt edistämään myös osaltani Suomelle keskeisiä kysymyksiä, kuten metsäpolitiikan säilyttämistä kansallisessa toimivallassa, kaupunkien kestävän rakennuspolitiikan turvaamista sekä kohtuullista kustannustaakkaa.

Ympäristövaliokunnan kannassa, josta siis äänestykset jatkuvat kesäkuun lopulla, on jonkin verran huomioitu Suomelle tärkeitä kysymyksiä. Valiokunta lisäisi esimerkiksi joustoja komission esittämiin metsäindikaattoreihin, joilla seurataan metsäympäristöä. Toisaalta valiokunta haluaisi myös kiristää ennallistamistavoitteita ilman, että niiden vaikutuksia olisi kunnolla arvioitu.

Voi olla, että valiokunnan kanta äänestetään kokonaan kumoon seuraavassa kokouksessa, jonka jälkeen ennallistamisasetus siirtyy täysistunnon käsittelyyn. Vasta täysistunnossa selvinnee kokonaisuus, josta koko parlamentti lopulta äänestää.

Selvää on, että kokonaisuutta täytyy silloin katsoa tarkoin. Vaikutuksia ja kustannuksia Suomelle täytyy arvioida huolella.


Rahanpesun sääntely etenee trilogeissa

Keskiviikkona kokoonnuimme parlamentin, neuvoston ja komission kolmansiin trilogi- eli kolmikantaneuvotteluihin uudesta rahanpesulainsäädännöstä. Toimin kokonaisuuden osalta parlamentin asettamana pääneuvottelijana yhdessä vihreän ryhmän ranskalaiskollegani Damien Carêmen kanssa. Tyytyväisenä voi todeta, että neuvottelut etenevät rakentavasti ja molemmin puolin neuvottelupöytää on selkeä halu edetä yhteisen kompromissin löytämiseksi. Tällä viikolla neuvottelujen aiheina olivat erityisesti henkilöpakotteet, tietosuojakysymykset sekä ilmoitusvelvolliset, eli sellaiset elinkeinonharjoittajat, jotka voivat oman toimintansa ohessa havaita epäilyttäviä liiketoimia, jotka saattavat liittyä rahanpesuun. Tällaisia ovat esimerkiksi sijoitus- ja rahoitusalan toimijat, tilintarkastajat ja asianajajat.

Toinen keskustelun aiheena oleva kysymys koski non-fungible token (NFT) -tarjoajia ja näiden saattamista rahanpesun vastaisten sääntöjen piiriin. NFT tarkoittaa digitaalista omistusoikeutta, eli eräänlaista todistusta siitä, kuka omistaa uniikin version tietystä digitaalisesta tiedostosta kuten taideteoksesta, videosta tai valokuvasta. Oikeudet pohjautuvat kryptojen tapaan lohkoketjuteknologiaan ja NFT-teoksen omistus on kirjattu lohkoketjuun ja voidaan siirtää yhdeltä omistajalta toiselle. Ostot tehdäänkin liki aina kryptovaluuttoja käyttäen. NFT-markkinat ovat etenkin viimeisen parin vuoden aikana kasvaneet nopeasti. Koska ne ovat rahanpesun riskille alttiita, pitää parlamentti niiden sisällyttämistä sääntöihin perusteltuna.


Suomalaisia vieraana Strasbourgissa

Saimme täällä viikolla vastaanottaa meppikollega Silvia Modigin kanssa suomalaisen vierasryhmän. Tällä kertaa ryhmässä oli mukana SAK:n ja ammattiliittojen väkeä. Jokainen meppi saa kautensa aikana kutsua parlamenttiin vierasryhmiä, ja onkin mukavaa, että nämä vierailumahdollisuudet tulevat säännönmukaisesti käytettyä. Hienoa, että EU kiinnostaa.

Tämän viikon vierasryhmä tutustui parlamenttiin niin meidän meppien kuin parlamentin virkakunnankin johdolla. On hyvä, että vierasryhmien ohjelmaan kuuluu aina parlamentin virallinen osuus, jossa suomalainen virkakunnan jäsen kertoo parlamentista ja työstään. Me mepit kun usein keskitymme enemmän siitä politiikasta puhumiseen.

Lisäksi vierasryhmä pääsi tutustumaan Strasbourgin kaupunkiin. Strasbourg sijaitsee kuuluisassa Alsacen alueella, joka on erityisen tunnettu viineistään. Olikin loistava juttu, että vierasryhmälle järjestyi vierailumahdollisuus eräällä alueen viinitiloista. Juhannusjuomana voikin testata tuotetta, jonka kyljessä lukee Crémant d’Alsace, eli Alsacen alueen samppanjametodilla valmistettua kuohuviiniä.


Ensi viikko

Ensi viikko on europarlamentaarikoilla kotimaan viikko, eli parlamentin termein vihreä viikko. Viikon ideana on, että jokainen meppi voi työskennellä kotimaastaan käsin ja siten edistää EU:n tunnettuutta jäsenmaissa. Olen itse kuitenkin piipahtamassa Brysselissä myös ensi viikolla, sillä olen pääpuhujana kansainvälisessä rahoitusalan konferenssissa, joka käsittelee komission hiljattain julkaisemaa toimenpidepakettia vähittäissijoittajia koskien. Uusi lainsäädäntöpaketti on tärkeä ja tulen tulevina kuukausina seuraamaan sitä tarkasti tavoitteena varmistaa piensijoittajien aseman markkinoilla.

Ensi viikonloppuna pohjolassa vietetään keskikesän juhlaa, juhannusta. Siksi uutiskirjekin on tauolla. Palaan Brysseliin ja uutiskirjeen äärelle kesäkuun viimeisellä viikolla.

Joten oikein hyvää ja aurinkoista juhannusta kaikille teille.

Scroll to Top