Viikkokuulumiset 35/2022

Kesätauko on takana ja europarlamentti työskentelee taas täydellä vauhdilla. Kävin jo viime viikolla harjoittelemassa täällä Brysselissä kolme päivää ja tällä viikolla parlamentissa on mennyt koko viikko. Kesätauon jälkeen on mukava nähdä virkistyneitä kollegoita.

  • Nyt on panostettava osaamiseen ja energiauudistuksiin
  • Rahanpesun torjunta syksyn iso aihe
  • Euroopastako syntipukki?
  • Viikonvaihteessa Hakaniemessä ja Prahassa
  • Sanna Marin vierailee Strasbourgissa

Nyt on panostettava osaamiseen ja energiauudistuksiin

Budjettivaliokunta, kuten parlamentin muutkin valiokunnat, palasi tällä viikolla kesätauoltaan. Keskustelua käytiin muun muassa EU:n ensi vuoden talousarviosta, jonka valmistelu tulee värittämään koko syyskautta.

Neuvotteluja käydään komission 185 miljardin euron suuruisen esityksen pohjalta, johon jäsenmaita edustava neuvosto otti kesän aikana kantaa. EU-budjettihan on suuruudeltaan vähän päälle prosentin EU-maiden yhteisestä bruttokansantuotteesta. Nyt parlamentti valmistelee omia muutosehdotuksiaan neuvoston esittämiin lukuihin.

Kolme neljäsosaa neuvoston ehdottamista leikkauksista komission pohjalukuihin kohdistuu talousarvion sisämarkkinoita, innovaatiota ja digitalisaatiota käsittävään osioon, joka pitää sisällään taloutemme kilpailukyvyn ja omavaraisuuden kannalta ratkaisevia rahoitusohjelmia. Etenkin keskeistä TKI-toimintaa merkittävästi tukevaa Horisontti Eurooppa -ohjelmaa on karsittu kovin käsin. Ehdotin omassa muutosesityksessäni, että ohjelman rahoitus palautetaan tältä osin komission esittämälle tasolle. Yhä kiihtyvässä globaalissa kilpailussa EU:lla ei ole varaa jäädä osaamisessa jälkeen.

Lisäksi esitin, että neuvoston ehdottamat leikkaukset energiasiirtymää vauhdittavaan ohjelmaan perutaan. Paitsi välttämättömien ilmastotoimien tukemiseksi, ovat panostukset puhtaisiin energialähteisiin avainasemassa myös Venäjän fossiilisista polttoaineista irtautumisen vauhdittamisessa.

Muutoin kannatan budjetissa tiukkaa linjaa. EU-budjetin pitää seurata jäsenmaiden valtiontalouksien tilaa ja mahdollisuuksia. Iso vääntö budjetin luvuista on luvassa syksyn aikana.

Talousarvion valmistelu jatkuu syksyn mittaan ja lopullista sopua neuvoston ja parlamentin välillä odotetaan marraskuulle. Toivottavaa olisi, etteivät viime kuukausina puhuttaneet suuret haasteet ja tavoitteet jäisi kuolleiksi kirjaimiksi, vaan heijastuisivat aidosti budjettilukuihin.


Rahanpesun torjunta syksyn iso aihe

Heti syyskauden aluksi oli edessä kiireinen viikko myös talous- ja rahavaliokunnan parissa. Tässä valiokunnassa työni keskittyy tällä hetkellä erityisesti kolmeen asiakokonaisuuteen, joista olen vastuussa ryhmässäni.
 
Rahanpesuasetuksen esittelijänä olen kesän aikana käynyt lävitse yli 800 muutosehdotusta ja huomiota, jotka mietintöömme on esitetty. Ehdotuksissa korostuu vahva yksimielisyys uudistuksen tarpeesta ja suunnasta. Ikävä kyllä mukana on erityisesti parlamentin oikean laidan edustajilta myös paljon esityksiä säännösten lieventämisestä . Ensi viikolla aloitamme neuvottelut kompromisseista eri poliittisten ryhmien kanssa ja asetuksesta on tarkoitus äänestää vuoden loppuun mennessä.
 
Talousvaliokunnassa kävimme mielenkiintoisen tilannekatsauksen Solvenssi-asetusta koskevista muutoksista. S&D -ryhmälle on selvää, että asetuksen pitää palvella ensisijaisesti vakuutuksenottajia. Tämä toteutetaan varmistamalla, että vakuutusyhtiöt ovat taloudellisesti vakaita, hyvin johdettuja ja huolellisia. Ryhmäni kannattaa vakuutusyhtiöiden pääomahuojennuksia edellyttäen, että niitä käytetään älykkäiden ja kestävien investointien tukemiseen. Vakuutusalan on myös ehdottomasti otettava ilmastonmuutoksen haasteet täysimääräisesti huomioon. Aloitamme myös näistä asioista kahden viikon kuluttua poliittisten ryhmien väliset neuvottelut.
 
Entinen Suomen Pankin pääjohtaja ja aikaisempi komissaari Erkki Liikanen vieraili nyt IFRS Foundation -säätiön Trustees-valvontakomitean puheenjohtajan roolissa keskiviikkona talous- ja rahavaliokunnassa kertomassa yritysten sosiaali- ja ympäristövastuun toteutumisesta. Viesti oli jälleen selkeää ja ymmärrettävää. Luottamus myös tämän alan kehittymiseen vahvistui tämän vierailun viestin myötä. Ympäristöä ja sosiaalisia asioita koskeva raportointi tulee ajan myötä yrityksille pakolliseksi ja nyt on tärkeä saada aikaan raportoinnilla yhdenmukaiset kriteerit.
 
Kävin viikolla myös ESMAn (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) puheenjohtaja Verena Ross’n kanssa erittäin hyvän keskustelun meneillään olevasta lainsäädäntötyöstä, jossa keskityttiin erityisesti rahoitusvälineiden markkinointia käsitteleviin säädöksiin. Mitä paremmin erityisesti piensijoittajat saavat tietoa, sitä parempia sijoituspäätöksiä he voivat tehdä. Myös näistä asiakirjoista aloitetaan neuvottelut tulevina viikkoina.


Euroopastako syntipukki?

Samaan aikaan kun olemme niin Suomessa kuin Euroopassa laajemminkin onnistuneet torjumaan ulkopuolista informaatiovaikuttamista kohtalaisen hyvin, vaikuttavat autoritaaristen valtioiden narratiivit kuitenkin vahvasti muualla päin maailmaa. Etenkin Afrikasta on viime vuosien aikana tullut maiden lisääntyneen vaikuttamisen kohde. Kävimme aiheesta kuluneella viikolla keskustelua parlamentin ulkoasiainvaliokunnan ja Venäjä-asioita käsittelevän valtuuskunnan yhteiskokouksessa.
 
Sodan seurauksena ruuan ja energian hinnat ovat nousseet rajusti Euroopan lisäksi myös maailman köyhimmissä maissa, joissa jo valmiiksi haavoittuvainen tilanne on kehittynyt monissa paikoin humanitaariseksi kriisiksi. Kielteisiä vaikutuksia ei monessa maassa kuitenkaan nähdä ensisijaisesti Venäjän aiheuttamina, vaan päinvastoin pakotepolitiikan seurauksena.
 
Taustalla on niin Venäjän kuin Kiinankin vahva vaikuttaminen ja läsnäolo Afrikassa. Etenkin Kiina on rahoittanut suurilla summilla infrastruktuurihankkeita ja samalla luonut vahvoja riippuvuussuhteita. Se, että monet Afrikan maat ovat olleet asettumatta kummallekaan puolelle Venäjän ja Ukrainan välisessä sodassa, selittyy osin taloussuhteiden ja osin vanhan kehitysmaahistorian kautta.
 
Kokouksessa vallitsi laaja yhteisymmärrys, että Euroopan poissaolo on luonut tyhjiön, jonka Kiina ja Venäjä sen sijaan ovat täyttäneet omalla toiminnallaan. Unionin onkin syytä lisätä yhteistyötä Afrikan kanssa ja rakentaa vaihtoehtoisia, tasavertaisia kumppanuussuhteita Afrikan maiden kanssa. Vallitsevassa tilanteessa on tärkeä tukea Afrikkaa muun muassa oman infrastruktuurin ja ruuantuotannon kehittämisessä.


Viikonvaihteessa Hakaniemessä ja Prahassa

Sunnuntaina 4.9. olen perinteisesti tavattavissa Hakaniemen markkinoilla kello 11. Markkinoiden jälkeen suuntaan sunnuntai-illaksi ja maanantaiksi Prahaan, jossa järjestetään 21. kerran parlamenttien välinen konferenssi yhteisestä ulko-, puolustus- ja turvallisuuspolitiikasta. Tšekki EU-neuvoston puheenjohtajamaana toimii tapahtuman järjestäjänä. Konferenssi kokoaa yhteen kansanedustajia kansallisesta parlamentista, europarlamentaarikoita, henkilöitä Euroopan unionin tarkkailijamaista ja ehdokasvaltioista sekä virkamiehiä.
 
Konferenssi keskittyy aiheiltaan Euroopan unionin strategiseen kompassiin, Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa ja EU:n laajentumisen vaikutuksiin hyökkäyssodan seurauksena sekä harhaanjohtavaan tietoon että kyberuhkiin. Konferenssissa keskustelemassa on muun muassa Euroopan komission varapuheenjohtaja Josep Borrell, Tšekin ulkoministeri Jan Lipavský sekä EU:n laajentumisasioista vastaava komissaari Olivér Várhelyi. Mielenkiintoisia keskusteluja siis tiedossa.


Sanna Marin vierailee Strasbourgissa

Lomat on siis lusittu ja syksy lähtenyt täyttä vauhtia eteenpäin.
Ensi viikolla valmistaudutaan ryhmäkokousviikon merkeissä syksyn ensimmäiseen täysistuntoon. Lähestyvä täysistuntoviikko onkin siinä mielessä mielenkiintoinen, että silloin Strasbourgiin saapuu puhumaan myös pääministeri Sanna Marin. Reilun viikon saamme kuitenkin tätä vielä odotella, ja sitä ennen odottaa kiireinen työviikko; luvassa on lobbaritapaamisia, valmistautumista lainsäädäntövastuiden neuvotteluihin, S&D-ryhmän työvaliokunnan kokouksia sekä tärkeitä tapaamisia myös suomalaisten toimijoiden kanssa.
 
Työntäyteinen syksy tiedossa!
 
Pidetään yhteyttä.

Scroll to Top