People holding hands up in parliament

Viikkokuulumiset 40/2022

Strasbourgin täysistuntoviikko takana. Paljon äänestyksiä ja myös tärkeitä keskusteluja. Isoja puheenaiheita ovat viikon aikana olleet energian hintojen nousu ja selviäminen ensi talvesta, Ukrainan auttaminen ja Venäjään kohdistuvat uudet pakotteet. Uutta lainsäädäntöäkin saatiin hyväksyttyä; yleislaturilainsäädäntö poistaa tarpeen hommata jokaisen puhelimenoston yhdessä uusi laturi.

Tässä uutiskirjeessä:

  • Energiasota sattuu
  • Rahanpesun vastainen lainsäädäntö edistyy
  • Unkarilla edessä merkittävä arvovalinta
  • Tällä viikolla tehtiin historiaa
  • Yhtenäisyyttä myös muissa äänestyksissä
  • Sidosryhmien tapaamisia kotimaassa
  • Valiokuntatyötä, vierailuryhmiä ja konferenssi Berliinissä

Energiasota sattuu 

Venäjän julmat sotatoimet sattuvat pahinten ukrainalaisiin, mutta kun Putin samalla on maailman Ukraina-tukea heikentääkseen julistanut myös energiasodan Eurooppaan, joudumme kaikki vähintäänkin taloudellisesti maksajiksi.
 
Viikko sitten pidetty EU:n energiaministerien kokous sekä tälläkin viikolla parlamentissa käyty keskustelu osoittavat, että Putinin kuvitelma Ukrainaa tukevan EU-rintaman rakoilemisesta on turha. Niin määrätietoisesti EU:n eri toimielimissä ja jäsenmaiden kesken etsitään rakentavia ratkaisuja uhkaavan energiapulan ja kansalaisten kohtuuttomien energialaskujen estämiseksi.
 
EU:n energiaministerien energiakriisiin räätälöidyssä hätäpaketissa on merkittäviä toimia; sähkönkulutusta vähennetään 10 prosenttia kuukaudessa ja viisi prosenttia kulutushuipuista. Ylisuuria voittoja tekeviä matalien kustannusten energiayhtiöitä verotetaan. Fossiilista energiaa tuottavilta yrityksiltä peritään solidaarisuusmaksu. Ja näin saatavilla tuotoilla autetaan kalliista sähköstä kärsiviä kotitalouksia ja pk-yrityksiä.
 
Oli myönteistä kuulla, miten energiaministerien kokouksen jälkeisessä tiedotustilaisuudessa EU:n puheenjohtajamaan Tšekin energiaministeri Josef Sikela toisaalta kiitteli kokouksen tuloksia, mutta sanoi samaan hengenvetoon, että paljon työtä on vielä tehtävänä. Sikela tunnisti, että jäsenmaat vaativat lisää toimia energiakriisin ratkaisuun ja vahvisti, että Tšekki on valmis viemään EU-komission ehdotuksia nopeasti eteenpäin.
 
Jotta pystymme minimoimaan energian hinnannousun ja varmistamaan kansalaisten millään tasolla kohtuuhintaisen energialaskun, on minusta pystyttävä nopeasti neljään keskeiseen toimenpiteeseen.
 
Ensinnäkin maakaasulle, niin venäläiselle kuin muuallakin tuotettavalle, on saatava hintakatto. Kun energian hinta määräytyy kalleimman tuotantomuodon mukaan, aiheuttaa kohonneet kaasuhinnat nousua myös muilla energiamuodoilla tuotetussa energiassa.
 
Toinen nopeasti aikaansaatava ratkaisu on venäläisen öljyn hintakatto, joka iskee samanaikaisesti sekä energiahintojen yleiseen nousuun että Venäjän edelleen öljyviennistään saamien sotaruplien määrään.

Kolmas keino kohtuuttomien energialaskujen ehkäisemiseen on sähkön yleinen hintakatto, joka on erityisen tärkeä sähköpoolissa valtavasti pomppivien energiahintojen säätelyssä. Erityisesti tätä kautta saadaan hillittyä niiden kansalaisten sähkölaskuja, jotka ovat tehneet pörssihintaisia sähkösopimuksia.
 
Neljäs tehokas konsti on siirtää energiayhtiöiden kohtuuttomia voittoja Windfall-veron kautta kansalaisten energialaskuista aiheutuneiden taloudellisten ahdinkojen keventämiseen. Windfall-veron valmistelu ja käyttöönotto on kevään tapahtumien jälkeen otettu useammissa EU:n jäsenmaissa mukaan keinovalikoimaan ja mielestäni myös Suomen energiaministerin tulee tuoda tämä linjaus välittömästi kansalliseen käsittelyyn.


Rahanpesun vastainen lainsäädäntö edistyy

Strasbourgin täysistuntoviikko oli erityisen vilkas myös talous- ja raha-asiainvaliokunnassa, jossa keskustelimme niin rahanpesun estämisestä, EU:n rahoitusmarkkinoiden sääntelyä koskevasta direktiivistä (MiFID) kuin vakuutusyhtiöiden vakavaraisuuden varmistamisesta.
 
Rahanpesun vastaisen sääntelyn osalta tapahtui edistystä ja pääsimme esitykseni pohjalta ryhmien välisissä neuvotteluissa kompromisseihin ensimmäisten artikloiden osalta. Prosessi on pitkä ja työtä on vielä paljon edessä. Tavoitteena on edelleenkin parlamentin kanta uuteen sitovaan rahanpesua torjuvaan lainsäädäntöön vielä tämän vuoden aikana.
 
Myös vakuutusyhtiöiden vakavaraisuutta käsiteltiin ryhmien välisissä neuvotteluissa. Tässäkin neuvottelu tapahtuu raportoijan johdolla niin, että poliittisten ryhmien ns. varjoraportoijien kanssa haetaan yhteistä esitystä. Tämä varjokokoustyöskentelyhän on Euroopan parlamentin keskeinen työkalu, kun etsitään vaihtoehtoja ja lopullista muotoa parlamentin päätökselle.
 
Vakavaraisuussäädösten osalta odotamme edelleen saksalaiselta EPP-raportoijalta konkreettisia kompromissiehdotuksia. Keskustelimme raportoijan laatimasta valmisteluasiakirjasta, jossa käsitellään muun muassa ryhmävalvontaa ja valvonnan makrotaloudellisia välineitä.
 
Keskustelin viikolla jälleen myös eri sidosryhmien kanssa rahoitusmarkkinoiden sääntelydirektiivin uudistamisesta. Arviointi esitellään ensi maanantaina, jonka jälkeen meidän on esitettävä mahdolliset tarkistukset keskiviikkoon mennessä. Ryhmämme kannalta on selvää, että kannatamme toimenpiteitä, jotka hyödyttävät tavallisia yksityissijoittajia. Todellisen pääomamarkkinaunionin rakentamiseksi unionin alueelle on olennaisen tärkeää, että luomme ympäristön, jossa myös yksityiset sijoittajat tuntevat olonsa mukavaksi. Avoimempien markkinoiden eteen tehdään tulevina viikkoina nyt urakalla töitä!


Unkarilla edessä merkittävä arvovalinta

Viikon keskeisin EU-budjettia koskeva keskustelu käytiin Euroopan komission viimekuisesta ehdotuksesta jäädyttää Unkarin koheesiovaroja 7,5 miljardin euron edestä. Kuulimme asiasta vastaavaa komissaari Johannes Hahnia sekä maanantai-iltana budjettivaliokunnassa että seuraavana päivänä parlamentin täysistunnossa.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun jäsenmaalta ehdotetaan jäädytettävän budjettivaroja oikeusvaltioperiaatteen puutteellisen toteutumisen vuoksi. Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella neuvoteltu ns. oikeusvaltiomekanismi tuottaa nyt tulosta.

Komission jäsenmaita edustavalle neuvostolle tekemän esityksen mukaan noin neljännes Unkarille osoitetuista koheesiotuista jäädytettäisiin, ellei maa tee todellista ryhtiliikettä kitkeäkseen oikeusvaltioon ja demokratiaan liittyviä ongelmia. Pallo on nyt siirtynyt neuvostolle, jonka tulee päättää esityksen hyväksymisestä tai lisäajan antamisesta Unkarille.

Parlamentissa olemme jo pitkään peräänkuuluttaneet voimakkaita toimia unionin arvojen puolustamiseksi sekä yhteisten budjettivarojen väärinkäytön estämiseksi. Omassa täysistunnossa pitämässäni puheessa korostin tekojen ajan olevan nyt. Neuvoston tulee viivyttelemättä hyväksyä komission ehdotus, ja Unkarin hallituksen toteutettava todellisia uudistuksia, joilla maan kansalaisten oikeudet ja varojen asiallinen käyttö turvataan. Ministereillä on käsillään nyt EU:n tulevan kehityksen kannalta suuri päätös.


Tällä viikolla tehtiin historiaa

Euroopan parlamentti teki tällä viikolla historiallisen päätöksen, kun kauan kaivattu mobiililaitteiden yleislaturi toteutuu vuonna 2024. Täysistuntoäänestyksessä 602 äänesti yleislaturien puolesta, 13 vastaan ja 8 tyhjää. Harvinaisen yksimielinen päätös, jota muuten kannatti koko S&D-ryhmä. Muutamat vastaan äänestävät olivat pääasiassa ruotsalaisia meppejä eri puolueista – puolet kuitenkin EPP:stä, johon ryhmään myös Suomen kokoomus kuuluu.
 
Nyt tehty parlamentin päätös parantaa miljoonien eurooppalaisten arkea ja kannustaa muuta maailmaa seuraamaan esimerkkiä. Jatkossa EU:n kuluttajat voivat käyttää samaa laturia useimmissa elektroniikkalaitteissaan. Niin latausjohdon kuin töpselipäänkin tulee käydä eri laitteissa yhteen. On myös mahdollista valita, ostaako uuden laitteen laturin kanssa vai ei. Mielestäni hyvin konkreettinen, loistava, uudistus, joka näkyy jokaisen eurooppalaisen elämässä hyvinkin selkeästi.
 
Kaikissa uusissa matkapuhelimissa, tableteissa, digitaalikameroissa, kuulokkeissa tai kuulokemikrofoneissa, kädessä pidettävissä videopelikonsoleissa, kannettavissa kaiuttimissa, sähköisissä lukulaitteissa, näppäimistöissä, hiirissä, kannettavissa navigaattoreissa, nappikuulokkeissa ja kannettavissa tietokoneissa, joissa käytetään langallista latausta ja jotka toimivat enintään 100 watin teholla, on valmistajasta riippumatta oltava 2024 alkaen USB-C-tyyppinen latausportti.
 
Europarlamentaarikkona saan myös tasaisesti kyselyitä kesäajan säätelystä. Koska historiallinen päätös siitä tehdään? Tässä tapauksessa on hyvä muistaa, että Euroopan parlamentti äänesti aiheesta jo viime kaudella keväällä 2019, jonka jälkeen asia on pysähtynyt EU:n ministerineuvoston pöydälle koronan ja sodan myötä. En siis pidättäisi hengitystä sen suhteen, vaikka odotettu uudistus sekin on.


Yhtenäisyyttä myös muissa äänestyksissä

Parlamentti äänestää joka täysistuntoviikko lukuisista asioista, joista vain muutama nousee erityisesti esille vaikkapa suomalaisessa mediassa.
 
Tällä viikolla hyväksyimme parlamentissa myös muun muassa Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen toimivallan laajentamisen sekä esityksen toimenpiteistä, joiden avulla EU voi paremmin ennakoida vakavia rajat ylittäviä terveysuhkia ja ennen kaikkea reagoida niihin. Tarvittavia uudistuksia, sillä vaikka koronapandemia alkaa olemaan näillä näkymin voitettu, on uusia terveysuhkia vielä tulevaisuudessakin tiedossa. Taudit eivät lopeta olemassaoloaan, joten Euroopan unionin ja koko maailman tulee varautua paremmin koronapandemian kaltaisiin tilanteisiin.
 
Ukraina oli parlamentin asialistalla keskiviikkona, kun mepit ja komission ulkosuhdejohtaja Josep Borrell kommentoivat tilannetta Venäjällä. EU:lta vaaditaan edelleen vahvaa reaktiota Venäjän toimiin. Venäjän viimeaikaiset toimet laajentavat konfliktia ja suunnitelmat Ukrainalle kuuluvien maa-alueiden liittämisestä Venäjään ovat sietämättömiä.


Sidosryhmien tapaamisia kotimaassa

Alkava viikonvaihde on hieman edellistä rauhallisempi. Tänään perjantaina ohjelmassa on sidosryhmätapaamisia Helsingissä ja lauantaina vuorossa on Euroopan tilaa valottavan poliittisen tilannekatsauksen pitäminen Hämeen sosialidemokraattien piirikokouksessa Lahdessa.

Sunnuntaina on myös hetki aikaa nauttia tämän upean ruskasyksyn hehkusta Helsingissä, joten virkistävä viikonvaihde on jälleen edessä.


Valiokuntatyötä, vierailuryhmiä ja konferenssi Berliinissä

Täysistuntoviikon jälkeen on taas vuorossa monipuolinen ja kiinnostava valiokuntaviikko Brysselissä sekä perjantaina ja lauantaina ajankohtaisiin kansainvälisiin asioihin keskittyvä konferenssi Berliinissä.
 
Valiokunnissa, työryhmissä ja työpajoissa työstetään viikon aikana niin EU:n rahoitusmarkkinoiden sääntelyä, Euroopan digitalisaation haasteita, Baltian ja Pohjoismaiden yhteistyötä sekä Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan vaikutuksia Euroopan ja myös laajemmin kansainväliseen tilanteeseen. Lisäksi tulevan viikon aikana viimeistellään Euroopan parlamentin vuoden 2023 talousarviota.
 
Alkuviikosta on tapaamisia suomalaisten alueiden komitean jäsenten kanssa ja torstaina saapuu vierailijaryhmä Suomesta. Kun vielä lokakuussa on kaksi täysistuntoviikkoa Strasbourgissa, niin ensi viikolla on ohjelmassa myös paljon 17.10. alkavan täysistuntoviikon valmisteluun liittyviä kokouksia ja neuvotteluja.

Pysykää kuulolla

Eero

Scroll to Top