People holding hands up in parliament

Viikkokuulumiset 47/2022

Parlamentti on paukutellut päätöksiä tämän viikon Strasbourgissa. Listalla oli paljon mielenkiintoista ja tärkeää. EU:n budjetti 2023 sai lopullisen sinettinsä, kun parlamentti hyväksyi uudet luvut keskiviikon istunnossa. Venäjä-kritiikki kovenee, kun täysistunto isolla enemmistöllä nimesi Venäjän hallinnon terroristisia keinoja käyttäväksi. Lainsäädäntöneuvotteluja on niitäkin jatkettu. Ja keskiviikkoiltana matkustin Madridiin, jossa kokoontuu Sosialistisen Internationaalin kongressi.

Tässä uutiskirjeessä:

 • Kansalaisten ja demokraattisten arvojen ääni
 • Budjetti on nyt hyväksytty
 • Kymmenen vuoden vääntö takana
 • Venäjä täyttää terrorismin tunnusmerkit
 • Lainsäädäntöneuvottelut jatkuivat
 • Takaisku avoimuudelle
 • Päivitimme Suomen…
 • …sekä Uuden-Seelannin tavoitteita
 • Demari- internationaali kokoontuu uudistuskokoukseen Madridiin
 • Vuoden viimeisiä viedään

   Kansalaisten ja demokraattisten arvojen ääni

   Strasbourgissa pidettiin tällä viikolla seremonia, jossa juhlistimme parlamentin edeltäjän, Euroopan hiili- ja teräsyhteisön yleiskokouksen, perustamista tasan 70 vuotta sitten, vuonna 1952. Juhlatilaisuuteen puheita tulivat pitämään parlamentin puhemies Roberta Metsolan lisäksi myös Ranskan, Luxembourgin ja Belgian pääministerit.
    
   Parlamentin puhemies Roberta Metsola totesi puheessaan, miten parlamentista on tullut näinä vuosikymmeninä menestystarina. Euroopan parlamentti on tällä hetkellä maailman ainoa suoraan valittu, monikielinen, monipuolueinen ja monikansallinen parlamentti. Suorilla vaaleilla valitut 705 edustajaa edustavat Euroopan yleistä mielipidettä.
    
   Juhlavuosi on osoitus siitä, että unioni on pystynyt uudistumaan vaikeampienkin haasteiden äärellä ja vankistanut kansainvälistä asemaansa eurooppalaisten arvojen, kuten demokratian, jalkauttajana, vaikka edustajia on monikansallisesti ja -kielellisesti. Unionin rooli lainsäätäjänä on korvaamaton.
    
   Luxembourgin pääministeri Xavier Bettel totesi inspiroivasti puheessaan, että unionin jäsenmaiden ja kansalaisten erilaisuudet tekevät meistä vahvempia. Nykytilanteessa solidaarinen yhtenäisyys on ollut valttikorttimme autoritääristen valtionjohtajien edessä, eikä kriiseistä tulla jatkossakaan selviämään ilman yhteiseen hiileen puhaltamista. Eurooppalaisen projektimme tulee antaa oodin laulaa seuraavatkin vuosikymmenet!
    
   Parlamentti on alusta alkaen suhtautunut kaikkiin jäsenmaihin avoimesti. Emme ole kenenkään vihollinen. Samassa hengessä tulee jatkaa. Vaikka nykyaikaan mukautuminen on ehdottoman tarpeen. Seremonia päättyi musiikkiesitykseen, jossa kuultiin Beethovenin Oodi ilolle. Sen jälkeen äänestimmekin täysistunnossa vähän vakavammista asioista, vaikka pakko myöntää, kyllähän sitä useamminkin livemusiikkia mielellään kuulisi.


   Budjetti on nyt hyväksytty

   Euroopan unionin budjetti vuodelle 2023 on nyt sinetöity. Toimielinten välinen neuvottelutulos hyväksyttiin kuluneella viikolla niin jäsenmaita edustavassa neuvostossa kuin Euroopan parlamentin täysistunnossa Strasbourgissakin. Näin unioni saa ensi vuodelle noin 186 miljardin euron suuruisen budjetin, jolla vastata poikkeuksellisen vaikeisiin haasteisiin. Sodan seuraukset Euroopalle, kuten myös vankkumaton tuki Ukrainalle, vaativat nyt kuin ensi vuonnakin yhteisiä toimia.
    
   Parlamentti hyväksyi kuluneella viikolla myös eurooppalaisen kehitysrahoituksen uudistamista käsittelevän mietinnön. Toimin budjettivaliokunnan mietintöön antamassa lausunnossa sosialidemokraattisen ryhmän neuvottelijana. Väestönkasvusta, köyhyydestä ja ilmastonmuutoksesta seuranneet yhteiskunnalliset haasteet ovat kasvattaneet rahoitustarvetta kehittyvissä maissa. Hätää on edelleen syventänyt Venäjän hyökkäyssota. Siksi myös unionin antaman kehitysrahoituksen rakennetta on uudistettava sen vaikuttavuuden ja tehokkuuden parantamiseksi.
    
   Keskeistä on kehityspankkien, rahoituslaitosten ja muiden toimijoiden entistä tiiviimpi yhteistyö kehitysvaikutusten vahvistamiseksi kumppanimaissa. Lisäksi tärkeätä on saada mukaan myös yksityistä sektoria ja tuettua paikallista liiketoimintaa, jotta rahoitusvajetta saadaan kurottua umpeen. Painotin myös pienempien rahoituslaitosten osallistumismahdollisuuksia. On tärkeätä, ettei unionin kehitystoiminta jää yksinomaan suurten toimijoiden asiaksi. Painopisteenä pidin niin ikään rahoituksen strategisuutta.
   Kehitysapua tulee kohdentaa sinne missä sitä eniten tarvitaan, erityisesti kaikista köyhimpiin ja hauraimpiin maihin, samalla kuitenkin tukien kestävän kehityksen tavoitteita ja unionin etujen ja arvojen edistämistä maailmalla.


   Kymmenen vuoden vääntö takana

   Nyt se on varmaa. Vihdoin. Parlamentti hyväksyi säännöt tasa-arvon edistämiseksi pörssiyhtiöiden hallituksissa. EU:n kaikkien suurten, yli 250 hengen, yritysten pitää lisätä aliedustetun sukupuolen hallituspaikkoja heinäkuuhun 2026 mennessä.
    
   Kymmenen vuotta komission ensimmäisen ehdotuksen jälkeen hyväksyttiin tasa-arvoista edustusta yritysten hallintoelimissä koskeva direktiivi. Direktiivin ajatus on varmistaa, että vähintään 40 prosenttia johtoon kuulumattomista hallintoelinten jäsenistä, tai 33 prosenttia kaikista johtajista, olisi aliedustettua sukupuolta.
    
   Tärkeä askel kohti sukupuolten tasa-arvoa. Konkretia alkaa kuitenkin näkymään vasta kahden vuoden kuluessa.


   Venäjä täyttää terrorismin tunnusmerkit

   Euroopan parlamentti hyväksyi keskiviikkona julkilausuman, jossa nimesimme Venäjän terrorismia tukevaksi valtioksi ja valtioksi, joka käyttää toiminnassaan terrorismin keinoja. Ukrainasta kantautuvien uutisten valossa ei johtopäätös voi olla muu kuin tämä. Venäjän tahalliset hyökkäykset niin siviiliväestöä kuin siviili-infrastruktuuriakin kohtaan ovat sotarikoksia ja terroristisia tekoja. Samaan lopputulemaan ovat viime aikoina tulleet myös Euroopan neuvoston ja Naton parlamentaariset yleiskokoukset.
    
   Vetoamme parlamenttina siksi komissioon ja jäsenvaltioihin eurooppalaisen oikeudellisen kehyksen laatimiseksi, jonka nojalla terrorismia tukevia valtioita kohtaan voisi asettaa rajoittavia toimenpiteitä. Jo nyt voimassa olevien pakotteiden täydellinen täytäntöönpano on varmistettava ja yhdeksäs Venäjän vastainen pakotepaketti on saatava nopeasti sovittua. Myös sotarikosten ja ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten tutkintaa ja vastuussa olevien henkilöiden asettamista syytteeseen on kaikin voimin tuettava.
    
   Peräänkuulutimme samalla Ukrainan tuen kiireellistä kasvattamista – maan auttamiseksi on nyt valjastettava kaikki mahdollinen tuki. Parlamentti hyväksyikin seuraavana päivänä omalta osaltaan komission ehdotuksen ennenäkemättömästä 18 miljardin euron tukipaketista Ukrainalle. Ensiarvoisen tärkeä päätös, joka odottaa nyt jäsenmaiden hyväksyntää.


   Lainsäädäntöneuvottelut jatkuivat

   Omalla vastuullani olevissa talouslainsäädännön hankkeissa jatkettiin neuvotteluja virallisissa ja epävirallisissa kokoonpanoissa. Rahanpesulain neuvotteluissa saavutettiin pientä edistystä ja työtä jatketaan ensi viikolla avustajien toimesta. Rahoitusmarkkinadirektiivin neuvotteluissa kuultiin raportoijan ehdotukset osasta ratkaisuja. Aika kaukana toimivista kompromisseista kuitenkin ollaan edelleen. Vakuutusyhtiöiden vakavaraisuusdirektiivistä ehdittiin siitäkin vaihtamaan mielipiteitä, vaikka virallisia neuvotteluja asiasta ei ollut.
    
   Kaikissa kolmessa lainsäädäntöhankkeessa näyttää siltä, että tuloksia voidaan odottaa vasta ensi vuoden alkupuolella. Parhaassa tapauksessa Ruotsin puheenjohtajakaudella voitaisiin päästä trilogeihin eli parlamentin ja neuvoston kantojen sovitteluun.


   Takaisku avoimuudelle

   Rahanpesun vastaisen lainsäädännön edistyksellisyys Euroopassa on ottanut takapakkia. Euroopan unionin tuomioistuin antoi tällä viikolla ratkaisun, joka rajoittaa yleisön tiedonsaantia yritysten tosiasiallisten omistajien rekistereistä. Tuomioistuin siis kumosi julkaisemassaan päätöksessä EU:n viidennen rahanpesun vastaisen direktiivin säännöksen, joka aiemmin takasi julkisen tiedon yritysten todellisista omistajista. Siinä tunnustettiin, että julkinen valvonta toimii suurena pelotteena talousrikoksille. Euroopan unionin tuomioistuimelle asia päätyi luxembourgilaisesta tuomioistuimesta, kun Luxembourgin yritysrekisterit kiistivät säännöksen yhteensopivuuden yksityisyyden suojan kanssa.
    
   Kyseessä on takaisku avoimuudelle ja rahanpesun estämiselle rahan väärinkäytön torjunnassa. Pääsy tosiasiallisten omistajien tietoihin on elintärkeää korruption ja likaisen rahan tunnistamiseksi. Päätös hankaloittaa erityisesti tutkivien toimittajien työtä, sillä laajempi tiedonsaanti on mahdollistanut useamman henkilön mahdollisuuden yhdistää niin sanotusti pisteitä ja saada kiinni väärintekijöitä.
    
   Lainsäätäjien ja komission on nyt mietittävä, miten toimia laajan julkisuuden mahdollistamiseksi. Nykyinen päätös vie meidät vuosia taaksepäin. Tuomioistuin kuitenkin myönsi, että kansalaisyhteiskunnalla ja tiedotusvälineillä on oikeus saada tämän kaltaisia tietoja.


   Päivitimme Suomen…

   Keskiviikkoaamuna saimme suomalaisten kollegojeni kanssa tilannekatsauksen oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonilta käynnissä oleviin oikeudellisiin lainsäädäntöprosesseihin liittyen. Käyty keskustelu oli välttämätön, jotta ymmärrämme kyseisten lakikokonaisuuksien sisällön ja pystymme näin osaltamme viemään Suomen tavoitteita eteenpäin.

   Rennossa keskustelussa keskusteltiin muun muassa ympäristörikosdirektiivin uudistamisesta, naisiin kohdistuvan väkivallan ja lähisuhdeväkivallan torjumisesta sekä SLAPP-direktiivistä, jolla viitataan häiriöperusteisesti nostettuihin kanteisiin.

   Suomi tukee näiden kaikkien direktiivien tarkoituksia, mutta sääntelyyn tarvitaan joustavuutta ja selkeyttä. SLAPP-direktiivin osalta pohdintaa herätti erityisesti valtioiden rajat ylittävät seuraukset sekä se, riittääkö jäsenvaltioilla resursseja perusteettomien kanteiden alas laskemiseksi.


   …sekä Uuden-Seelannin tavoitteita

   Keskiviikkona kohtasin myös Uuden-Seelannin Pohjoismaiden suurlähettilään Andrew Jenksin. Hänen kanssaan kävimme mielenkiintoisen keskustelun Uuden-Seelannin ja Suomen välisen yhteistyön kehittämisestä sekä yhteisten intressien varjelemisesta. Suurlähettiläs oli mielissään Suomen halusta panostaa esimerkiksi kaupankäynnin ja metsien tilan vahvistamiseen.
    
   Erityisesti kansainvälinen kaupankäynti on Uudelle-Seelannille ajankohtainen, sillä kesäkuussa neuvoteltiin raamit EU: ja Uuden-Seelannin väliselle ulkomaan kauppasopimukselle (FTA), jonka oletetaan tukevan nousujohteisesti molempien talouksia.
    
   Lisäksi pohdimme keskustelussa unionin vahvuuksia ja strategisia tavoitteita ensi vaalikautta silmällä pitäen. Totesimme, että maidemme mahdolliset linjat ovat hyvin lähellä toisiaan. Yhteinen johtopäätöksemme oli, että Suomen pääministeri Sanna Marinin Uuden Seelannin vierailun osalta odotukset ovat korkealla.


   Demari- internationaali kokoontuu uudistuskokoukseen Madridiin

   Sosialistinen Internationaali kokoontuu loppuviikosta ja viikonvaihteessa tärkeään kongressiin Madridiin. Internationaali on edelleenkin maailman suurin poliittinen organisaatio: jäsenpuolueita on yli 120 ja jäseniä kaikilla mantereilla Euroopasta Aasian ja Amerikan kautta Afrikkaan.
    
   Internationaalin johto on nyt voimakkaasti uusiutumasta. Pitkään puheenjohtaja toiminut Kreikan entinen pääministeri Geórgios Papandréou on jättämässä tehtäväänsä. Hänen tilalleen uudeksi puheenjohtajaksi on vain yksi ehdokas, Espanjan pääministeri ja sosialistipuolueen puheenjohtaja Pedro Sánchez. Myös pääsihteeri saattaa vaihtua, sillä vuosikymmeniä Sosialistisessa Internationaalissa eri tehtävissä vaikuttanut Luis Ayala on mahdollisesti jättämässä tehtävänsä.
    
   Olen saanut tehtäväksi johtaa kongressin vaalivaliokuntaa, joten luvassa on työntäyteinen viikonvaihde.


   Vuoden viimeisiä viedään

   Vaikka joululomaan on vielä aikaa, on ensi viikolla jo vuoden viimeiset Hakaniemen markkinat, jossa olen perinteisesti tavattavissa klo 11. Sunnuntaina 4.12. kannattaa siis suunnata Hakaniemeen. Sitä ennen olen puhumassa lauantaina 3.12. Heinolan Sosialidemokraattisen Työväenyhdistyksen 130-vuotisjuhlissa. Juhlat ovat siirtyneet koronapandemian takia, joten kunnioittavaa ikää on yhdistykselle kertynyt enemmälti.
    
   Ensi viikon agendalla Brysselissä on valiokuntaviikko, joka tuttuun tapaan pitää sisällään myös kokousten lisäksi tapaamisia erilaisten tahojen kanssa. Myös neuvottelut rahanpesuun liittyvän lainsäädännön suhteen jatkuvat. Kiirettä siis pitää.
    
   Pysytään kuulolla.

   Eero

   Scroll to Top