Viikkokuulumiset 48/2022

Euroopan parlamentti kiihdyttää loppuvuotta kohti. Vuoden viimeisellä valiokuntaviikolla erityisen ahkerasti kokousti talous- ja rahavaliokunta ECON. Monenmoista muuta kokousta ja tilaisuutta saatiin myös viikkoon mahtumaan. Ja tärkeä juttu oli viikko sitten pidetty demarien maailmanjärjestön SI:n, eli Sosialistisen Internationaalin, kokous Espanjan Madridissa.

Näissä viikkokuulumisissa:

  • Unkarin on nyt tehtävä muutoksia
  • Kryptosektorin kompurointi lisää sääntelytarvetta
  • Ripeämpää reagointia uhkakuviin
  • Demarien maailmanjärjestö uusi johtonsa Madridissa
  • Vieraita Suomesta ja Ruotsista
  • Vuosijuhlaa ja joulumarkkinaa
  • Wien, itsenäisyyspäivä ja valmistautumista vuoden viimeiseen täysistuntoon

Unkarin on nyt tehtävä muutoksia

Euroopan komissiosta kuului tällä viikolla historiallisia uutisia, kun komissio esitti Unkarin EU-tukien jäädyttämistä 7,5 miljardin euron edestä. Ehdotuksen taustalla ovat maan oikeusvaltiorikkomukset, joiden seurauksena riskinä on, että unionin budjetista maksettavia avustuksia käytettäisiin väärin.
 
Komissio oli aiemmin asettanut Unkarille toissa viikkoon asti aikaa tehdä oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamisen suhteen ryhtiliike ja toimeenpanna lukuisia korjaavia toimia. Näin ei kuitenkaan toimittu ja seurauksena onkin Unkarin koheesiotukien jäädyttäminen. Ehdotus etenee seuraavaksi jäsenmaita edustavalle neuvostolle, jonka tulee vahvistaa päätös määräenemmistöllä.
 
Unkarin elvytyssuunnitelmat komissio hyväksyi, mutta siinäkään lähes kuuden miljardin maksatus ei etene, ennen kuin Unkari tekee vaadittuja korjauksia lainsäädäntöön ja hallinnon toimintaan.
 
Suomi vuoden 2019 EU-puheenjohtajamaana ja Euroopan parlamentti voivat olla asian eteen kovasti töitä tehneinä tyytyväisiä. Oikeusvaltiosta tulee totta.


Kryptosektorin kompurointi lisää sääntelytarvetta

Talous- ja rahavaliokunnassa viikko alkoi keskustelulla Euroopan keskuspankin (EKP) pääjohtaja Christine Lagarden kanssa. Lagarden mukaan keskuspankin tärkein tehtävä juuri nyt on harvinaisen korkeaan inflaatioon ja korkojen nousuun vastaaminen. Selvää on, ettemme vielä ole kuivilla vesillä, vaan talouskehitys tulee jatkumaan jokseenkin huolestuttavana. Suorasanainen hän oli lisäksi myös kryptovaluutoista; kryptovaluuttamarkkinoita koskeva sääntelykokonaisuus MiCA on tärkeä ensimmäinen askel, mutta perusteellisempaa sektorin sääntelyä tullaan tarvitsemaan vielä lisälainsäädännön muodossa. 
 
Keskustelu kryptoista jatkui keskiviikkona, kun kuulimme Euroopan komissiota ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaista (ESMA) kryptovaluuttapörssi FTX:n romahduksesta. Romahdus, jonka seurauksena miljardit dollarit ovat hävinneet kuin tuhka tuuleen jättäen jälkeensä noin miljoona petettyä sijoittajaa, on lievästi sanottuna uskomaton. Kuulemisessa kaivattiin vastauksia kysymyksiin siitä, estääkö tuleva markkinoiden MiCA-lainsäädäntö vastaavanlaiset kriisit tulevaisuudessa vai tarvitseeko Eurooppa vielä nyt valmistelussa olevaa vahvempaa lainsäädäntöä.
 
Näen itse romahduksen selvänä osoituksena siitä, että kryptosektori todella kaipaa sääntelyä. MiCA on tässä suhteessa tärkeä askel oikeaan suuntaan, mutta epäilen kuitenkin, ettei se olisi kyennyt estämään FTX:n kaltaista romahdusta. Asiantuntijakuulemiset ovat vahvistaneet tätä epäilystä edelleen. Tosiasia on, että alan vahvan lobbaamisen ja keskustaoikeistolaisen EPP:n sille antaman tuen myötä kokonaisuus on suhteellisen kevyt. Sääntelemättöminä säilyvät kryptovaluuttojen lainamarkkinat, hajautettu rahoitus ja kryptovaluuttojen vaikutus talouden vakauteen laajemmin.
 
Näkemyseroja oli havaittavissa myös FTX:n kohdalla. Oikeistopuolueiden mukaan pörssin romahduksessa on kyse yhden henkilön ahneudesta seuranneesta yksittäistapauksesta, eikä liiketoimintamallin tai kryptoteknologian puutteellisuudesta. Itse suhtaudun alan lukuisten skandaalien valossa tällaiseen lähestymistapaan varauksella. Samoilla linjoilla oli myös kuluneella viikolla julkaistu EKP:n kirjoitus, jossa asiantuntijat kyseenalaistivat alan aidon yhteiskunnallisen lisäarvon. Keskustelu jatkuu.


Ripeämpää reagointia uhkakuviin

Turvallisuus- ja puolustusvaliokunnan työ jatkui kuluneella viikolla lukuisten kuulemisten parissa. Kuulimme unionin eri instituutioiden edustajia sekä asiantuntijoita niin Venäjän harjoittamasta ydinasepolitiikasta, sotilaallisesta liikkuvuudesta kuin myös kyber- ja avaruustoiminnasta. Samalla umpeutui myös määräaika muutosehdotusten jättämiselle valiokunnassa valmistelussa olevaan mietintöön, jossa käsittelemme EU:n omia sotilaallisia joukkoyksiköitä ja nopean toiminnan joukkoja.
 
Vuonna 2004 sotilaalliseen kriisinhallintaan perustetut taisteluosastot ovat jääneet tähän saakka unionilta käyttämättä, johtuen muun muassa jäsenmaiden eriävistä uhkakuvista ja nykyisestä kustannusjärjestelystä. Eurooppa-neuvoston maaliskuussa hyväksymässä strategiapaperissa sitouduttiinkin siksi kehittämään unionille taisteluosastojen pohjalta uudet nopean toiminnan joukot vuoteen 2025 mennessä. Mietinnössä parlamentti linjaa nyt aloitteeseen omia näkökulmiaan.
 
Omissa muutosehdotuksissani painotin uusien joukkojen kehittämistä unionin yhteisen uhka-analyysin pohjalta ja aikaisemman järjestelyn valuvikoihin vastaten. Unionin ulkoisten toimintakyvyn vahvistamiseksi ovat esimerkiksi nykyisten perussopimusten mahdollistama ripeämpi päätöksenteko sekä kustannusten jakaminen nykyistä tasaisemmin tärkeitä elementtejä. Lisäksi yhteisen harjoitustoiminnan lisääminen ja unionin suunnittelu- ja johtamisrakenteiden kehittäminen ovat edistämisen arvoisia. Tässä suhteessa EU:n kriisinhallintaoperaatioiden suunnittelu- ja johtamiskyvyn (MPCC) roolia tulee kehittää edelleen, myös yhteistä harjoitustoimintaa tukevaksi.
 
Tärkeänä näkökulmana nostin lisäksi myös kokonaisvaltaisuuden huomioimisen. Samalla kuin kehitämme sotilaallista valmiuttamme, on muistettava tämän olevan vain osa unionin globaalin toimijuuden keinovalikoimaa. Painotin siksi eri toimijoiden välistä koordinaatiota sekä eri välineiden oikein painotettua käyttöä kestävien tulosten aikaansaamiseksi.


Demarien maailmanjärjestö uusi johtonsa Madridissa

Sosialistinen internationaali on sosialidemokraattisten puolueiden kansainvälinen yhteistyöjärjestö. Järjestön johtoajatuksena on työväenluokan kansainvälinen solidaarisuus, internationalismi. Järjestöön kuuluu tällä hetkellä 132 poliittista puoluetta ja organisaatiota ympäri maailmaa. Nykymuotoinen järjestö perustettiin vuonna 1951.
 
Sosialistinen Internationaali piti 24.-27.11. historiallisen kokouksen Madridissa. Järjestön johdossa 20 vuotta ollut Kreikan entinen pääministeri Geórgios Papandréou sekä yhteensä yli neljä vuosikymmentä apulaispääsihteerinä ja sen jälkeen pääsihteerinä toiminut Luis Ayala jättivät molemmat tehtävänsä. Neljän vuosikymmenen aikana alun perin eurooppalaisesta demariklubista on kasvanut aidosti maailmanlaajuinen, kaikilla mantereilla toimiva, sosialidemokraattinen maailmanjärjestö. Järjestön menestys erityisesti Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa on ollut merkittävää.
 
Espanjan pääministeri ja puoluejohtaja Pedro Sánchez valittiin kokouksessa Sosialistisen Internationaalin uudeksi puheenjohtajaksi – yksimielisesti. Sánchezilla on Papandréoun isot ja pitkän aikaa käytetyt saappaat täytettävänä. Paineita siis on. Uudeksi pääsihteeriksi valittiin ghanalainen, 35-vuotias Benedicta Lasi. Ensimmäinen kerta, kun järjestön johdossa on nainen ja vieläpä Euroopan ulkopuolelta. Harvoin isojen kansainvälisten järjestöjen johtoon valitaan vain hieman yli 30-vuotiata. Hieno osoitus valinnasta päättäneiden ennakkoluulottomuudesta.
 
Sain kunnian toimia kongressin vaalivaliokunnan puheenjohtajana ja valmistella kaikki henkilöesitykset. Voin sanoa, että yksimielisten valintojen aikaansaanti kaikissa osioissa ei ollut aivan helppo juttu. Useamman kymmenen tunnin väännön jälkeen tämä osoittautui kuitenkin mahdolliseksi.
 
Kokouksessa oli myös omalta osaltani haikeutta, olinhan toiminut 18 vuotta järjestön varapuheenjohtajana. Nyt oli kuitenkin kapulanvaihdon aika. SDP:n puoluesihteeri Antton Rönnholm otti varapuheenjohtajan tehtävät hoitoonsa. Erityisesti viikonlopusta jäi kuitenkin mieleen suuri yllätys ja kunnia, kun kongressi valitsi minut yhdeksi SI:n kunniapuheenjohtajista. Valinta kertoo kansainvälisen kentän isosta arvostuksesta suomalaisia sosialidemokraatteja kohtaan.


Vieraita Suomesta ja Ruotsista

Osa viikon ohjelmasta oli varattu keskusteluille suomalaisten ja ruotsalaisten vieraiden kanssa. Ruotsin valtiovarainministeriön virkamiesten tapaamisessa käytiin yksityiskohtaisesti lävitse Ruotsin puheenjohtajakauden talousagendaa ja omia vastuualueitani. Ruotsalaiset valmistautuvat hyvin tammikuussa alkavaan puheenjohtajakauteensa. Ruotsin valtiopäivien sd-ryhmän EU-politiikan vetäjä Matilda Ernkrans vieraili myös toimistossani tiistaina. Sovimme tiiviistä yhteydenpidosta lähikuukausien aikana.
 
Suomalaisia vieraita tapasin tällä viikolla Kuntaliiton Brysselin toimiston tilaisuudessa sekä täällä parlamentissa, jossa vieraita oli niin Aalto-yliopistosta,  ulkoministeriöstä kuin it-alan yrityksistäkin. Erityisen hienoa oli tavata pätevä työministerimme Tuula Haatainen, jonka vastuulla on paljon itsellenikin tärkeitä asioita ja lainsäädäntöä.


Vuosijuhlaa ja joulumarkkinaa viikonvaihteessa

Heinolan Sosialidemokraattinen työväenyhdistys pääsee vihdoin viettämään ansaittua juhlaansa, kun yli vuodella koronapandemian vuoksi siirtynyt yhdistyksen 130-vuotsijuhla vietetään lauantaina Heinolassa. Minut on kutsuttu juhlapuhujaksi ja lisäksi saan osallistua yhdistyksen veteraaneille ja aktiiveille jaettavien kunniamerkkien jakamiseen. Hieno tilaisuus kunnioittaa mittavan historian tehneen mutta edelleen hyvin elinvoimaisen työväenyhdistyksen toimintaa ja toimijoita.
 
Sunnuntaina on puolestaan vuorossa perinteinen joka kuun ensimmäisen sunnuntain kansalaistapaaminen eli Hakaniemen markkinat. Olen markkinoilla klo 11 alkaen ja uskon, että näillä vuoden viimeisillä Hakaniemen markkinoilla riittää puheenaiheita EU-politiikasta ja maailman politiikasta Suomen tilanteeseen, elinkustannusten noususta työmarkkinatilanteeseen mutta myös lähestyvän itsenäisyyspäivän juhlinnasta ovillamme kolkuttelevan joulun odotukseen. Tulkaapa siis sunnuntaina Hakaniemen torille.


Wien, itsenäisyyspäivä ja valmistautumista
vuoden viimeiseen täysistuntoon

Ensi viikolla onkin sitten kolmen maan taktiikka, kun viikko käynnistyy Itävallan Wienissä S&D-ryhmämme kokoontuessa ryhmäkokousviikon kunniaksi kokoustamaan tavallista poikkeavaan ympäristöön. Kaikki isoimmat parlamentin ryhmät tekevät tätä, jokainen toki hieman eri aikaan. Ympäristön vaihtaminen kerran vuoteen oman ryhmän kanssa antaa mahdollisuuden pohtia hieman uudelta kantilta ryhmän tavoitteita, strategiaa ja voisipa jopa puhua ryhmäytymisestä.
 
Ryhmäviikon tarkoituksena on kuitenkin aina valmistautua tulevaan täysistuntoviikkoon, ja kukapa uskoisi. Nyt ollaan jo vuoden viimeisen täysistuntoviikon korvilla. Näin se aika menee.
 
Tiistaina kuitenkin juhlitaan itsenäisyyspäivää. Hieno ja arvokas juhlapäivä, joka tuo valoa talven pimeyteen.
 
Pidetään yhteyttä!

Scroll to Top