Helsinki coastline

Viikkokuulumiset 50/2022

Vuoden viimeinen täysistuntoviikko on takana. Paljon äänestyksiä, loppusuoran neuvotteluja rahoitusmarkkinadirektiivin kompromisseista sekä oman parlamenttiryhmäni ensi vuoden budjetin hyväksyminen työllistivät viikon aikana.

Monenlaista pohdintaa ja reagointia aiheutti myös viikonvaihteen uutisointi Persianlahden maan, mitä ilmeisemmin Qatarin, korruptiivinen toiminta europarlamenttiin vaikuttamiseksi.

Tässä viikkokirjeessä:

  • Nostoja istuntoviikolta
  • EU-maiden suurlähettiläät löysivät sovun
  • Poliittiset linjaukset edistyvät toimiviksi malleiksi
  • Nollatoleranssi korruptiolle
  • Kiitokset kuluneesta vuodesta

Nostoja istuntoviikolta

Strasbourgin täysistuntoviikolla tehdään paljon tärkeitä päätöksiä. Äänestämme, neuvottelemme ja tällä viikolla pidimme myös seremonian. Täysistunnoista nostetaan ihan ymmärrettävästi usein mediassa esiin vain muutama suurin aihe. Siksi nostan kaksi vähemmän esillä ollutta asiaa ja selityksen seremonialle nyt esille.
 
Uusiutuvan energian lupaprosesseihin saatiin parlamentin kanta, joka on komission kantaa tiukempi. Tarvitsemme nopeampia lupaprosesseja uusiutuvan energian rakentamiselle ja kriisin keskellä enemmän EU:ssa tuotettua energiaa.
 
Parlamentin kannan mukaan uusiutuvan energian lupaprosessi saisi kestää maksimissaan yhdeksän kuukautta, jos kohde sijaitsee niin sanotulla ydinkehittämisalueella. Jokaisella jäsenmaalla olisi itsellä oikeus päättää, mitkä alueet ovat ydinkehittämisalueita. Mikäli luvasta vastaava viranomaistaho ei vastaa yhdeksän kuukauden sisään, lupa katsottaisiin myönnetyksi. Ydinkehittämisalueiden ulkopuolella parlamentin mukaan lupaprosessi ei saisi kestää kuin 18 kuukautta.
 
Euroopan parlamentti ja neuvosto saivat sovun palkka-avoimuusdirektiivissä. Direktiivin velvoitteet tulevat voimaan 100 hengen ja sitä suuremmissa yrityksissä viimeistään kahden vuoden päästä direktiivin voimaantulosta. Komission ehdotus yritysten kooksi oli 250 henkeä, mutta parlamentti teki töitä ja sai tiukennettua rajaa.
 
Suomessa rajana on yli 30 hengen yritykset, joten direktiivi ei vaikuta meihin. EU:ssa on kuitenkin tärkeä muistaa se, että vaikka vaikutus meillä koti-Suomessa olisi pieni, on sen merkitys jossain muussa jäsenmaassa valtava.
 
Lisäksi on mainittava Euroopan parlamentin vuoden 2022 mielipiteenvapauden Saharov-palkinnon saaja – Ukrainan rohkea kansa.


EU-maiden suurlähettiläät löysivät sovun

Myöhään maanantai-iltana EU-maiden suurlähettiläät sopivat yhtenä pakettina auki olleista asioista, joissa Unkari on ollut tien tukkeena. Sopu mahdollistaa Ukrainan 18 miljardin euron tuen, EU:n liittymisen kansainväliseen suuryritysten 15 prosentin minimiverosopimukseen ja Unkarin EU-tukien leikkauksen ja ehdollistamisen oikeusvaltiouudistuksille.
 
Unkarin EU:lta saamasta koheesiorahoituksesta leikataan 6,3 miljardia euroa maan oikeusvaltiorikkomusten takia. Unkari voi kuitenkin edelleen saada leikkausuhan alla olevia koheesiorahoja, jos se toteuttaa vaaditut hallinto- ja oikeuslaitosuudistukset. Myös Unkarin koronaelvytysrahojen käyttö pysyy ehdollisena oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamiselle.
 
Jäsenmaiden yhteistä päätöstä ei olisi koskaan syntynyt ilman EU-parlamentin tiukkoja kannanottoja ja ankaraa painostusta. Lopputulokseen on kuitenkin syytä olla tyytyväinen. Oli Unkarin koheesiorahojen leikkausmäärän pienentymisestä mitä mieltä tahansa, on kuitenkin fakta, että Unkari ei tule olemaan selvillä vesillä vielä pitkään aikaan.


Poliittiset linjaukset edistyvät toimiviksi malleiksi

Talous- ja rahavaliokunnassa työ jatkui tällä viikolla peräti kolmen vastuullani olevan lainsäädäntökokonaisuuden parissa.
 
Rahoitusmarkkinoita säätelevän MiFID-direktiivin osalta jatkoimme poliittisia neuvotteluja. Vaikka edistymistä onkin saavutettu teknisimmissä kysymyksissä, on isoja asioita edelleen auki.
 
Vakuutusyhtiöiden vakavaraisuusdirektiivin osalta neuvotteluja jouduttiin lykkäämään myöhemmälle. Uusimmat kompromissiehdotukset osoittavat kuitenkin, että kuilu esittelijän ja useimman muun poliittisen ryhmän edustajien välillä on edelleen erittäin syvä. Neuvotteluja jatketaan ensi vuoden puolella.
 
Rahanpesulainsäädäntöä edistettiin teknisten neuvottelujen kautta, kun taas poliittisiin neuvotteluihin kokoonnutaan heti ensi vuoden alusta. Säädännön neuvottelut näyttävät vaativan enemmän aikaa kuin alun perin oli ajateltu, mutta kokonaisuudesta on tarkoitus äänestää maaliskuun loppupuolella.


Nollatoleranssi korruptiolle

Belgian poliisi on tehnyt arvokasta työtä selvittäessään yli puolen vuoden ajan yhden öljyvaltion, mitä ilmeisemmin Qatarin, toimintaa europarlamentin työhön vaikuttamiseksi. Asiaa koskevat tähänastiset tiedot ovat järkyttäviä, sillä kyseessä on mitä ilmeisemmin suora yritys ostaa rahalla suosiollisia lausuntoja ja sympatiaa EU-päättäjiltä.
 
Parlamentti reagoi tapahtuneeseen nopeasti ja oikein. Varapuhemies Éva Kaïlí vapautettiin tehtävistään tiistaina äänin 625–1. Samoin ne edustajat, joiden avustajien toimitiloja ja tietotekniikkaa on takavarikoitu, on ohjattu pidättymään tehtävistään niin kauan, kuin tutkinta avustajien osalta on käynnissä.
 
Parlamentti hyväksyi torstaina päätöslausuman asiasta. Tässä erittäin laajaa yksimielisyyttä saavuttaneessa päätöslauselmassa painotetaan erityisesti EU:n toimielinten ja niiden virkamiesten roolia EU:n demokraattisten periaatteiden ja arvojen koskemattomuuden turvaamiseksi. Parlamentti pitää myös tarpeellisena varmistaa, että Euroopan parlamentin jäsenet toimivat ilman edunvalvojien sopimatonta vaikuttamista ja etteivät demokraattiset prosessit jää yksityisten etujen alle ja että kansalaisten oikeuksia kunnioitetaan täysimääräisesti. Parlamentti katsoo päätöslauselmassaan lisäksi, että avoimuus ja vastuuvelvollisuus ovat ennakkoedellytys kansalaisten luottamukselle EU:n toimielimiä kohtaan ja että nyt paljastunut korruptio on vakava hyökkäys eurooppalaista demokratiaa vastaan.
 
Omassa S&D-ryhmässäni korruptiopaljastukset otettiin erittäin vakavasti. Ryhmä tekee asiasta myös oman sisäisen selvityksen ja ryhmän henkilöstöä on ohjattu auttamaan viranomaisia asioiden selvittämisessä.
 
Unkarin pääministeri Orban näyttää riemuitsevan tästä korruptiotapauksesta. Ei kannattaisi, sillä ero nyt paljastuneen ja Unkarissa jatkuvan korruption välillä on selvä; Unkarissa lahjontaan ei ikävä kyllä puututa, kun Belgiassa ja EU-parlamentissa sen sijaan lahjontaepäilyt tutkitaan, lahjontaan osallistuneet tuomitaan ja erotetaan tehtävistään.
 
Tutkinnan jatkuessa on oletettavaa, että yksityiskohdat tulevat kasvamaan ja myös uusia nimiä voi hyvin tulla esille. Tällä jutulla tulee siis olemaan pitkäkestoisia vaikutuksia niin parlamentin työlle kuin julkisellekin keskustelulle. Linja on kuitenkin selvä. Täydellinen avoimuus tapahtumien selvittämisessä ja korruptioon ja sen yrityksiin ankara puuttuminen ovat välttämättömiä asioita.


Kiitokset kuluneesta vuodesta

Tämän uutiskirjeen jäädessä viimeiseksi vuoden 2022 osalta, on aika kiittää kuluneesta vuodesta. Työt vielä jatkuvat aivan jouluaaton tiimoille, kun vuoden viimeinen reissu Brysseliin on tiedossa. Muutamia tapaamisia vielä kalenteriin Brysselin päässä mahtuu, vaikka kyllähän tämän täysistunnon jälkeen monet suuntaavat jo kotimaihinsa tekemään vuoden loput työt. Parlamentti alkaa nimittäin rauhoittua joulutunnelmiin virallisten kokousten ja valiokuntatyön osalta. Mutta kuten uutiskirjettäni lukeneet tietävät, kuuluu mepin työhön paljon muutakin.
 
Viime vuodet eivät ole olleet helppoja. Maailmanlaajuista pandemiaa, Venäjän julma hyökkäyssota Ukrainaan ja käsillä oleva energiakriisi. Meitä jokaista koetellaan nyt eri tavoin. Tärkeintä erityisesti kriisin keskellä on kuitenkin muistaa, että yhdessä olemme vahvempia.
 
Kiitos kuluneesta vuodesta kaikille uutiskirjeen seuraajille, yhteistyökumppaneille, kollegoille ja työtovereille sekä kaikille työtämme ja toimintaamme tänä vuonna mahdollistaneille ja edistäneille.
 
Pysykää kuulolla myös ensi vuonna.
 
Rauhallista joulunaikaa ja parempaa ensi vuotta kaikille uutiskirjeen lukijoille.
 
Terveisin
 
Eero Heinäluoma

Scroll to Top