European parliament

Viikkokuulumiset 7/23

Strasbourgin täysistuntoviikko oli jälleen vilkas sekä täysistunnon, keskustelujen, äänestysten että valiokuntatöiden ja lainsäädäntöneuvotteluiden osalta. Mahtui viikkoon yksi mielenosoituskin, jossa mielenosoittajat kiipesivät istuntosalin lehterin kaiteelle ja mielenosoittajien putoamisriski pakotti istunnon keskeyttämiseen ja salin tyhjentämiseen.

Tässä uutiskirjeessä:

  • Täysistuntoviikollakin vilkasta valiokuntavalmistelua
  • Budjettivaliokunnan ylimääräinen kokous Strasbourgissa
  • Energiatoimet kansallisiin elpymissuunnitelmiin
  • Lisää tavoitteita vuodelle 2035
  • Vuosittaiset suositukset Euroopan keskuspankille
  • Vauhditetaan EU:n pyöräilystrategiaa
  • Jyväskylän Talvi, Ystävyyden brunssi ja tiivis kotimaan viikko

Täysistuntoviikollakin vilkasta valiokuntavalmistelua

Talous- ja raha-asioiden valiokunnan viikko oli virallisten kokousten puutteesta huolimatta intensiivinen, sillä neuvottelut kolmen vastuullani olevan lainsäädäntökokonaisuuden osalta etenivät.

Rahanpesulainsäädännön osalta kokoonnuimme parlamenttiryhmien neuvottelijoiden kesken ja kävimme läpi lakien yhteistä kannanmuodostusta vaativia asioita. Erityisesti keskustelimme uuden rahanpesun torjuntaviraston (AMLA) tulevista valvontatehtävistä sekä sen vuoropuhelusta rahanpesun selvittely-yksiköiden kanssa. Ehdotuksen viimeisiäkin artikloita hiottiin vielä teknisellä tasolla. Valiokuntaäänestys uudesta rahanpesulainsäädännöstä on joka tapauksessa tarkoitus käydä maaliskuun alussa, jolloin neuvoston ja parlamentin väliset neuvottelut, eli ns. trilogi, voisi alkaa jo Ruotsin puheenjohtajakaudella.

Rahoitusmarkkinoita koskevan MiFID II -kokonaisuuden osalta poliittisen tason neuvottelut saatiin kuluneella viikolla pakettiin. Hyväksytty teksti sisältää alusta asti ajamamme keskeiset prioriteetit tavallisten sijoittajien aseman ja markkinoiden läpinäkyvyyden parantamisesta.

Neuvottelut vakuutusyhtiöiden vakavaraisuudestakin etenivät, joskin rauhallisempaa tahtia. Teknistä työtä jatketaan tulevat viikot ja tämän jälkeen on odotettavissa esittelijän uusi kompromissiehdotus.


Budjettivaliokunnan ylimääräinen kokous Strasbourgissa

Vuosi 2023 on vasta aluillaan, mutta budjettivaliokunnassa keskustellaan jo ensi vuoden budjetista. EU:n instituutiot ja erillisvirastot valmistelevat parhaillaan omia budjettiarvioitaan vuodelle 2024. Parlamentin tuore pääjohtaja EPP-taustainen Alessandro Chiocchetti, joka aiemmin toimi parlamentin puhemies Roberta Metsolan kabinettipäällikkönä, vieraili torstaina budjettivaliokunnassa ensimmäistä kertaa esittelemässä parlamentin ennakkoarviota tuloista ja menoista vuodelle 2024.
 
Pääjohtaja Chiocchetti esittää parlamentin budjetiksi 2,39 miljardia euroa, eli 6,46 % korotusta vuoteen 2023 verrattuna. Suuri vuosikorotus selittyy pääasiassa pakollisista menoista, kuten palkkojen indeksikorotuksista sekä vaalivuotta koskevista ylimääräisistä menoista, kuten parlamenttikauden vaihtumisesta ja uuden parlamenttikauden valmistelusta. Chiocchettin mukaan ensi vuoden budjettiin ei sisällytetä mitään isoja remontointi- tai kiinteistöjen hankintakuluja.
 
Parlamentin puhemiehistö keskustelee vielä arviosta ennen sen lopullista vahvistamista. Pidän perusteltuna budjettilukujen pienentämistä nyt esitetystä. Lopullinen budjetti sovitaan vuotuisissa instituutioiden eli parlamentin, komission ja neuvoston välisissä neuvotteluissa, joissa olin viime vuonna parlamentin neuvottelijana.
 
Uusi pääjohtaja raotti myös visiotaan parlamentin hallintorakenteiden uudistamisesta. Chiocchetti puhui paluusta takaisin perusasioihin eli lainsäädäntötyöhön keskittymisestä. Kannatan työn fokusointia oleelliseen. Odotan siis mielenkiinnolla tarkempia ehdotuksia.


Energiatoimet kansallisiin elpymissuunnitelmiin

Kuluneella Strasbourgin täysistuntoviikolla europarlamentaarikot hyväksyivät niin kutsutun RePowerEU-toimien lisäyksen EU-maiden suunnitelmiin. Alustava sopimus hyväksyttiin joulukuussa 2022, mutta nyt hyväksyntä parlamentista tuli odotetusti suurella kannatuksella. Tämän kautta riippumattomuus Venäjän fossiilisista polttoaineista toteutuu, vähennetään energiaköyhyyttä ja nopeutetaan vihreää siirtymää. RePowerEU-suunnitelma on komission esittelemä suunnitelma viime syksynä Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen aiheuttamiin ongelmiin ja koko maailman laajuisiin energiamarkkinoiden häiriöihin.
 
Sopimuksessa todetaan, että jos jäsenvaltiot hakevat lisävaroja muutetun elpymis- ja palautumissuunnitelman perusteella, on maiden sisällytettävä RePowerEU-suunnitelman mukaisia uusia toimia.  Niiden toimenpiteiden tulee siis säästää energiaa, tuottaa puhdasta energiaa ja monipuolistaa energialähteitä. Suunnitelma lisää kansalaisten ja yritysten energiavarmuutta.
 
Kyseessä on poikkeuksellinen ja kertaluontoinen elpymis- ja palautumistukiväline. Uudet säännöt RePowerEU:n toimenpiteiden lisäämisestä kansallisiin elpymissuunnitelmiin julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä ja ne ovat voimassa julkaisusta seuraavana päivänä.


Lisää tavoitteita vuodelle 2035

Uusista henkilö- ja pakettiautoista tulee päästöttömiä vuodesta 2035 alkaen. Euroopan parlamentti hyväksyi tällä viikolla uudet hiilidioksidipäästöjen vähennystavoitteet osana Fit for 55 –pakettia. 340 äänesti puolesta, 279 vastaan ja 21 tyhjää neuvoston kanssa saatuun neuvottelutulokseen. Itse äänestin kokonaisuuden hyväksymisen puolesta, sillä vaikka neuvottelutulos ei ole täydellinen, on se Suomen hallituksen hyväksymä ja välttämätön askel päästöjen vähentämisessä.
 
Hyväksytyn lainsäädännön mukaisesti uusien henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen tavoitetaso on vuonna 2035 nolla. Tavoite koskee koko EU:n ajoneuvokantaa. Vuodelle 2030 asetetaan välitavoitteet – henkilöautojen päästövähennys on 55 prosenttia ja pakettiautojen 50 prosenttia vähennystä vuoteen 2021 verrattuna.
 
Tavoitteet ovat vaativat ja tulevat ohjaamaan autonvalmistajaa nopeampaan päästöjen vähentämiseen. Samalla ne ottavat tieliikenteen paremmin mukaan EU:n ilmastoneutraaliustavoitteen toteuttamiseen.


Vuosittaiset suositukset Euroopan keskuspankille

EKP:n pääjohtaja Christine Lagarde vieraili jälleen istunnossa selvittämässä EKP:n toimintaa ja rahapolitiikkaa. Korkojen nousu näyttää jatkuvan, vaikka epävarmuutta tulevasta talouskehityksestä on paljon.

Parlamentti hyväksyy vuosittain täysistunnossa suositukset Euroopan keskuspankille ja sitä edeltää keskustelu EKP pääjohtajan kanssa. Yksi aihe odotetusti oli enemmän pinnalla kuin muut. Inflaatio oli keskustelun numero yksi. Tarvitsemme tasapainoa keskuspankin taisteluun inflaatiota vastaan.

Parlamentaarikot kiinnittivät huomiota kuitenkin myös EU:n talouden hallinnan tarkasteluun, ilmastonmuutokseen ja sen suhteeseen rahapolitiikassa sekä tarpeeseen kiinnittää enemmän huomiota EKP:n muihin vastuualueiden tavoitteisiin. Hintavakauden varmistaminen vaatii entistä tiiviimpää finanssi- ja rahapolitiikan koordinointia, koska perinteinen rahapolitiikka ei pysty yksin ratkaisemaan kaikkia nykyisiä inflaatiopaineiden syitä, sillä ne johtuvat pääasiassa energian ja elintarvikkeiden hinnoista.

EKP sai parlamentilta myös huomautusta siitä, että EKP:n johtokunnassa ja neuvostossa on vain kaksi naisjäsentä. Sukupuolten epätasa-arvo on todellisuutta EKP:ssä hyvinkin vahvasti. Tähän tarvitaan muutos ja sitä parlamentti toivookin. Suositukset hyväksyttiin hyvällä enemmistöllä istunnossa. 376 äänesti puolesta, 96 vastaan ja 35 tyhjää. Itse äänestin tämän puolesta, sillä huolet ovat todellisia ja suositukset realistisia.


Vauhditetaan EU:n pyöräilystrategiaa

Yksi viikon viimeisistä äänestyksistä täysistunnossa koski päätöslauselmaa, joka haluaa vauhdittaa Euroopan unionin pyöräilystrategian kehittämistä. Päätöslauselma itsessään vaatii komissiota laatimaan kyseisen strategian, jonka tavoitteena olisi kaksinkertaistaa pyöräilykilometrien määrä Euroopassa vuoteen 2030 mennessä. Tämä päätöslauselma hyväksyttiin ja on hienoa, että parlamenttikin kannattaa pyöräilyä tukevan infran kehittämistä ja eurooppalaisen pyöräilyteollisuuden- ja tuotannon tukemista.
 
Kyseessä on tiedettävästi ensimmäinen päätöslauselma parlamentissa, joka koskee yksinomaa pyöräilyä, eikä mitään muuta. Päätöslauselma haluaa komission tunnistavan pyöräilyn täysivaltaiseksi liikennemuodoksi. Pyöräilyä on monessa paikassa mahdollista integroida paremmin kaupunkiliikenteeseen. Esimerkiksi tämä voisi tapahtua esikaupunkialueiden ja kaupunkikeskusten välisillä pyöräilyväylillä, turvallisilla pyöräparkeilla sekä edullisilla sähköpyörä- ja pyöränvuokrausjärjestelmillä.
 
Toki kyse on päätöslauselmasta, joten konkretiaan on vielä pitkä matka. Pidän kuitenkin tätä tärkeänä viestinä, sillä pyöräily on hyvä liikkumismuoto ja Euroopassa on hyviä maita, jotka näyttävät sen suhteen esimerkkiä.


Jyväskylän Talvi, Ystävyyden brunssi ja tiivis kotimaan viikko

Tänä keväänä kierrän ympäri Suomea Mihin maailma on matkalla –kiertueen merkeissä. Europarlamentaarikkona työviikot menevät luonnollisesti pitkälti Brysselissä, mutta koska oman parlamenttiryhmän lisäksi parlamentissa edustaa myös omaa kotimaataan, on hyvä keskustella aika ajoin laajasti kansalaisten kanssa. Siitä saa taas hyvää muistutusta siitä, millaisena EU-asiat kotimaassa näyttäytyvät.

Lauantaina vierailen kiertueen merkeissä Jyväskylässä, maanantaina Tampereella, torstaina Lappeenrannassa ja Imatralla, perjantaina Kuopiossa, Varkaudessa ja Joensuussa sekä lauantaina Oulussa ja Rovaniemellä. Käy tutustumassa kiertueen tähän mennessä julkaistuihin paikkoihin ja tavataan tapahtumissa! Lista päivittyy myös maaliskuulle, joten älä huoli, jos listalla olevat kaupungit ovat kaukana juuri sinusta.

Jyväskylässä tapaan huomenna lauantaina ennen Jyväskylän Talven paneelia kansalaisia kauppakeskus Sepän tiloissa klo 12 alkaen. Uskon, että Mihin maailma on matkalla –kiertueen keskeisiä keskusteluteemoja myös Jyväskylässä tulevat olemaan Euroopassa käytävä sota, energiakriisin ratkaiseminen sekä varmasti myös Suomen metsiin ja luonnon ennallistamiseen liittyvät kysymykset. Inflaation laukatessa kaikkialla Euroopassa on kansalaisten tapaamisissa noussut keskusteluun myös erityisesti pieni- ja keskituloisten selviytyminen elinkustannusten nousun keskellä.

Jyväskylän Talven seminaari paneutuu yhteen maamme suurista haasteista eli ikääntymiseen. Oma roolini on tuoda keskusteluun näkökulmaa siitä, miten voimme kehittää ikäystävällistä Eurooppaa. Paneeliin on koottu mittava määrä kotimaista alan asiantuntemusta, joten odotan mielenkiintoista ja monipuolista keskustelua ikääntyvien ihmisten elämästä Suomessa ja laajemminkin Euroopassa. Tämä Jyväskylän Talven paneeli järjestetään klo 14 alkaen Aalto-salissa osoitteessa Väinönkatu 7 ja seminaariin on vapaa pääsy kaikilla keskustelusta kiinnostuneilla.

Sunnuntaina on vuorossa Ystävyyden brunssi Herttoniemessä Näätätie 21:n kerhohuoneella klo 11–13. Tarjolla on monenlaista syötävää sekä lyhyet puheenvuorot lisäkseni Helsingin sosialidemokraattisen piirin puheenjohtaja Anita Hellmanilta ja kansanedustaja Eveliina Heinäluomalta. Sekä leppoisaa keskustelua näiden puheenvuorojen pohjalta.

Brunssi itsessään on maksuton, mutta sen verran kannattaa käteistä varata, että voi ostaa muutaman arvan Ukrainan kansan hyväksi järjestettävistä arpajaisista.

Scroll to Top