Viikkokuulumiset 9/2023

Viikko on ollut valiokuntatyöhön varattu. Mukaan mahtui paljon myös lainsäädäntöneuvotteluja ja ns. varjokokouksia.

Talous- ja rahavaliokunta hyväksyi ryhmien välisen neuvottelutuloksen rahoitusmarkkinadirektiivin uusimisesta. Muutama jännittävä äänestyskin mahtui mukaan, mutta ilokseni ne voitettiin.

Hyvällä mielellä siis viikonlopuksi Suomeen!

Tässä uutiskirjeessä:

  • Kantamme rahoitusmarkkinoiden uudistamiseksi etenevät
  • Pakotteiden rikkomisesta saatava hyöty takavarikoitava
  • Unionin puolustusyhteistyötä tehostetaan 
  • Useat ratkaistavat haasteet koskevat koko Eurooppaa
  • Täysi viikko tiedossa


Kantamme rahoitusmarkkinoiden uudistamiseksi etenevät

Kuluneella viikolla saavutimme erinomaisen äänestystuloksen rahoitusmarkkinadirektiivin uudistuksessa, jossa toimin ryhmäni neuvottelijana. Valiokunnan suuri enemmistö hyväksyi ryhmämme linjan ja äänesti Payment for Order Flow -kiellon puolesta. Tämä on talousvaliokunnalta selkeä viesti ja takaa vahvan aseman, kun neuvottelut neuvoston kanssa alkavat. Suuri enemmistö tuki myöskin EU:n laajuista tietokantaa, joka yhdistää eri pörsseistä saadut myyntimäärä- ja hintatiedot livesyötteeksi. Nämä syötteet tarjoavat yhden viitehinnan kullekin omaisuusluokalle eri markkinoilla. Uudistuksen tarkoituksena on tarjota sijoittajille parempi käsitys siitä, mistä parhaan tarjouksen todellisuudessa voi saada.

Rahanpesulainsäädännön osalta etenimme neuvotteluissa. Keskustelimme muun muassa käteismaksujen ylärajasta, joka on ollut joillekin kollegoille herkkä kysymys. Vielä emme saavuttaneet asiasta yhteisymmärrystä, mutta suunta on selkeästi yhteisen näkemyksen muotoutumisen suuntaan. Sama pätee myöskin ns. ”suuren riskin kolmansien maiden” tunnistamiseen, jonka osalta oma ryhmäni tavoittelee kunnianhimoista lopputulosta. Edessä on siis kiireiset viikot, sillä mietinnöstä on tarkoitus äänestää valiokunnassa tämän kuun lopussa.

Kirjelmöin kuluneella viikolla myös komissaari Mairead McGuinnesilleEU:n tulevasta strategiasta vähittäissijoittajille. Kehotin häntä pitämään kiinni kunnianhimoisesta tavoitteestaan ja olemaan antamatta periksi kovalle lobbaukselle kannustinkieltoa vastaan.


Pakotteiden rikkomisesta saatava hyöty takavarikoitava

Budjettivaliokunnassa työ eteni kuluneella viikolla rikoshyödyn takaisinperintää koskevan lausunnon osalta, jossa siinäkin toimin ryhmäni neuvottelijana. Komissio esitti viime keväänä uusia säännöksiä rikollisesti hankittujen varojen jäädyttämisen ja takaisinperinnän tehostamiseksi. Tavoitteena on varmistaa, ettei esimerkiksi korruption, asekaupan, ihmiskaupan tai kyberrikollisuuden kautta hankittu varallisuus jää rikollisten käsiin. Uutena ja ehdottoman tärkeänä elementtinä päivitetyissä säännöissä tulee olemaan myöskin direktiivin soveltaminen EU:n pakotteiden rikkomiseen.
 
Direktiivin soveltamisen pakoterikokseen tekee erityisen tärkeäksi ajankohtainen Venäjän Ukrainaan kohdistama hyökkäyssota. Pakotteet on pantava kaikilta osin täytäntöön ja varmistettava, ettei niiden rikkominen kannata. Tässä yhteydessä pidän perusteltuna, että Venäjän vastaisia pakotteita rikkomalla saatu taloushyöty käytetään Ukrainan tukemiseen. Omissa muutosehdotuksissani painotan siksi tämän varallisuuden kohdentamista Ukrainan jälleenrakentamiseen ja ukrainalaisten tukemiseen. 
 
Pidän tärkeänä myös kehittää keinoja, joilla pakotteiden vuoksi jäädytettyjä varallisuuksia, kuten oligarkkien omaisuuksia tai Venäjän keskuspankin varoja, voitaisiin hyödyntää Ukrainan tukemiseen. Selvää on kuitenkin, että tulevien säädösten ja toimintatapojen on oltava oikeudellisesti vankalla pohjalla.  


Unionin puolustusyhteistyötä tehostetaan

Kutsu turvallisuus- ja puolustusvaliokuntaan kävi kuluneella viikolla useammankin tärkeän asian tiimoilta. Kuulimme valiokunnassa asiantuntijoita Venäjän ja Kiinan välisestä yhteistyöstä ja kävimme keskustelua siviilikriisinhallintaa koskevasta mietintöluonnoksesta. Suljetussa kokouksessa saimme EU:n sotilasesikunnan pääjohtaja Hervé Bléjeanilta tilannepäivitystä unionin Ukrainaa tukevasta sotilaallisesta avustusoperaatiosta.
 
Valiokuntakokousten lisäksi saimme viikolla yhdessä muiden poliittisten ryhmien kanssa valmiiksi turvallisuuden ja puolustuksen kannalta kriittisiä teknologioita koskevan lausunnon, jossa olen toiminut ryhmäni neuvottelijana. Ryhmien kesken on selvä yhteisymmärrys siitä, että unionin puolustusyhteistyötä on kehitettävä entistä kunnianhimoisemmin vastaamaan toimintaympäristömme muutoksia ja teknologisen kehityksen asettamia haasteita.
 
Lopullisessa mietinnössä painotamme tarvetta panostaa yhä voimakkaammin tutkimukseen, kehittämiseen ja innovointiin erityisesti niiden kriittisten teknologioiden saralla, jotka ovat turvallisuuden kannalta yhä korostetummassa roolissa. Tältä osin on keskeistä taata puolustusteollisuudelle riittävät rahoitusmahdollisuudet ja osaavan työvoiman saatavuus. Itse pidin esillä vahvasti myös pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytysten turvaamista. 
 
Keskeisenä osana lausuntoa korostamme myös tarvetta purkaa etenkin raaka-aineiden osalta haitallisia riippuvuuksia kolmansista maista. Tämän tavoitteen tukemiseksi lausuntoon lisättiin aloitteestani kehotus parantaa resurssien tehokasta käyttöä ja materiaalien kierrätystä. Tärkeänä pidin myös yhteistyötä Yhdysvaltojen ja Naton kanssa. Valiokuntaäänestys lausunnosta käydään ensi viikolla.


Useat ratkaistavat haasteet koskevat koko Eurooppaa

Mihin maailma on matkalla -kiertueeni suuntautuu lauantaina 4.3. Keravalle, Järvenpäähän ja Hyvinkäälle. Keravalla olen tavattavissa klo 10 alkaen Karuselli-kauppakeskuksen Robert’s Coffee -kahvilassa. Seuraavaksi on vuorossa toritilaisuus klo 11.30 alkaen Järvenpään torilla ja lauantain kiertue päättyy hernerokkatarjoilulla Hyvinkään torilla pääkirjaston edessä klo 14.00. Tule paikalle keskustelemaan ajankohtaisista Euroopan unionin ja Suomen asioista. Lupaan, että paikalla on myös mielenkiintoisia paikallisia keskustelijoita vastaamassa mielessäsi oleviin kysymyksiin.
 
Sunnuntaina on taas perinteisen kuukauden ensimmäisen sunnuntain ohjelman mukaisesti vierailu Hakaniemen markkinoilla. Uskon, että eduskuntavaalien lähestyessä keskustelu yhteisistä asioista on sunnuntain markkinoilla todella vilkasta. Omalta osaltani on mielenkiintoista olla mukana erityisesti siksi, että useat huhtikuun eduskuntavaalien keskeiset asiat liittyvät ehkä poikkeuksellisen vahvasti koko Euroopan kohtalon kysymyksiin.
 
Useiden Suomen kannalta merkittävien asioiden tuloksellinen ratkaiseminen edellyttää nimittäin hyvää yhteistyötä esimerkiksi Suomen eduskunnan ja Euroopan parlamentin kesken. Yhteisen turvallisuuden vahvistaminen, ilmastonmuutoksen torjuminen sekä Euroopan taloudellisen kehityksen turvaaminen on meille kaikille tärkeitä asioita. Samaan aikaan meidän on pidettävä huoli myös omista erityispiirteistämme, kuten metsiemme kohtalosta. Nämä asiat edellyttävät jatkossakin aktiivista toimintaa Euroopan unionissa.
 
Kaiken tämän valossa ei ole laisinkaan yhdentekevää, miten tulevat kansanedustajat suhtautuvat Suomen asemaan ja rooliin Euroopan unionin kehittämisessä ja Suomen tavoitteiden ajamiseen EU:n päätöksenteossa.


Täysi viikko tiedossa

Vähänhän se jo kuluneelta fraasilta vaikuttaa, mutta kiireinen viikko jälleen tiedossa. Brysselissä on luvassa ryhmäviikko, mikä tarkoittaa osaltani lähestyvän täysistuntoviikon valmistelua, demariryhmän ryhmäkokouksia, lobbaritapaamisia ja lakikokonaisuuksien hiomista.
 
Lisäksi parlamenttiryhmäni työvaliokunta tekee loppuviikon strategista suunnittelua tulevaisuutta varten Ateenassa, Kreikassa. Vaikka sijaintia vaihdammekin, luvassa ei ole lomailua, vaan tiukkaa asiaa kaksi päivää Ateenassa, kun kalenteri on täynnä työvaliokunnan työskentelysessioita sosialidemokraateille tärkeistä aiheista. Brysselissä parlamentaarikoilla on usein suuri houkutus varata kalenterinsa täyteen, mutta sijaintia vaihtamalla on helpompi keskittyä suunnittelutyöhön.
 
Myös Mihin maailma on matkalla –kiertueeni jatkuu ensi viikolla. Lauantaina 11.3. vierailen Kouvolassa klo 10-11 Kauppakeskus Manskissa ja Kotkassa klo 13.30-14.30 Kat’s Cafessa osoitteessa Vesivallinaukio 10, Kotka. Tavataan kaakossa!
 
Sunnuntaina 12.3. klo 9.30-11 olen Kangasalla mukana Kulttuuriravintola Jalmarissa järjestettävässä Brunssia ja asiaa! –tilaisuudessa. Paikalla ovat myös Kangasalan valtuuston puheenjohtaja ja aluehallituksen 1. varapuheenjohtaja Hanna Laine sekä Pirkanmaan aluevaltuuston puheenjohtaja, entinen Tampereen pormestari, Lauri Lyly.Brunssilipun hinta on 20 euroa ja sen voi varata etukäteen Hanna Laineelta lainhann2@gmail.com tai 040 728 03 43. 
 
Kangasalta suuntaan takaisin kotiin Helsinkiin, mutta matkalla pysähdyn vielä klo 12-13 päiväkahveille Viialan työväentalolle Akaaseen. Joten tulkaapa tapaamaan ja keskustelemaan.
 
Käy katsomassa kotisivuiltani eeroheinaluoma.fi ajankohtaisimmat tiedot tilaisuuksista. 

Scroll to Top