Viikon kuulumiset 10/2022

Mennyt viikko on ollut täysistuntoviikko Strasbourgissa. Kaiken normaalin lainsäädäntötyön on kuitenkin ylittänyt yksi aihe ja se on Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sen seuraukset.

Parlamentti on yhdistynyt ajatuksissa ja teoissa tukemaan ukrainalaisten taistelua vapautensa puolesta.

Keskiviikkona parlamentin edessä pidettiin tunteellinen solidaarisuustilaisuus, jossa puhuivat parlamentin puhemiehen lisäksi Ukrainan suurlähettiläs Strasbourgissa ja nuori parlamentaarikko Kiovasta.

Ukrainalaisten sanomaa kuunneltiin hiirenhiljaisesti. Esiintymiset kertoivat hämmästyttävästä mielenlujuudesta ja täydellisestä varmuudesta, että Ukraina tulee lopulta voittamaan.

Tässä kirjeessä:

  • Venäjä-pakotteissa uusi kierros
  • EU:lta lisää tukea Ukrainan sotaa pakeneville ihmisille
  • Puolan ja Unkarin oikeusvaltiorikkomukset edelleen ongelma
  • Rahanpesun estämisen uudet työkalut
  • Kultaiset passit kieltoon
  • Edessä kiireinen valiokuntaviikko

Venäjä-pakotteissa uusi kierros

Venäläisen sotajoukon siviileihin kohdistamat julmuudet Ukrainassa ovat käsittämättömiä. Sairaaloiden ja terveyskeskusten pommittaminen, ydinvoimaloiden tulittaminen sekä valtaaminen kertovat täydellisestä sodan sääntöjen laiminlyömisestä. Kyseessä ovat selkeät sotarikokset, jotka ansaitsevat tulla selvitetyksi ja rangaistuksi. Olen allekirjoittanut sotarikostutkintaa koskevan EU-parlamentaarikkojen yhteisen kirjeen.

EU-komissiossa on valmisteilla vielä lisäpakotteita Venäjälle erityisesti siviileihin kohdistuvan vainon lopettamiseksi ja tulitaukovaatimusten tehostamiseksi. Niistä ensimmäiset voitaneen julkistaa vielä tänään tai joka tapauksessa lähipäivinä.

EU:ssa jatkuu keskustelu energiantuonnin ottamisesta pakotevalikoimaan. Syykin on yksinkertainen. On mahdotonta hyväksyä ajatusta, että Venäjän annettaisiin rahoittaa sodankäyntiään vientituloista Euroopasta. Pidän perusteltuna, että nyt puhutaan erityisesti öljyn ja mahdollisesti myös kaasun tuonnin lopettamisesta. Komissio valmistelee esityksiä korvaavista energialähteistä ja säästöpotentiaalista.

Yhdysvaltain presidentti on jo määrännyt maansa arvioimaan kaikki kauppasuhteet Venäjän kanssa uusiksi. Venäjä lähestyy lähiviikkoina tilaa, jossa lähes kaikki sen länsikauppa loppuu.

Venäjän talous tulee olemaan tämän sodan jälkeen raunioina. Ja se pakottaa maan arvioimaan perusteellisesti uudelleen kaikkea viime vuosien politiikkaansa. Edessä voi hyvin olla Venäjän poliittisen järjestelmän romahdus ja siihen liittyvä uusi epävarmuus. Siihenkin on varauduttava.

Kova lasku tästä kaikesta tulee myös meille eurooppalaisille. Inflaatio nousee edelleen, öljyn ja maakaasun hinnoissa ei ole vielä nähty huippua ja samaan aikaan vaikutukset ulottuvat myös ruokahuoltoon.

Epävarmuuksien maailmassa on tarve toimia rauhallisesti ja määrätietoisesti. Merkitystä on silläkin, että suomalaiset säilyttävät sisäisen eheytensä. Nyt jos koskaan on syytä tukea presidenttiä ja koko valtiojohtoa.


EU:lta lisää tukea Ukrainan sotaa pakeneville ihmisille

Komissio esitteli 8.3.2022 EU:n huomattavan tuen, jolla autetaan Ukrainan sotaa pakenevia ihmisiä sekä heitä vastaanottavia EU-maita. Komission esityksen mukaan EU:n budjetista osoitetaan vähintään 500 miljoonaa euroa humanitaarista apua Ukrainalle sekä Ukrainan naapurimaille Moldovalle, Puolalle ja Slovakialle. Apu käytetään sotaa pakenevien ihmisten perustarpeiden kuten ruoan, veden, terveydenhuollon ja suojan järjestämiseen.

Myös rajaturvallisuuden ylläpitämiselle osoitetaan tukea lähettämällä Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontexin työntekijöitä Ukrainan rajanaapurimaihin Romaniaan ja Moldovaan. Lisäksi mahdollistetaan sisäasioiden sekä aluekehitys- ja koheesiorahastojen määrärahojen käyttö pakolaistilanteen lievittämiseen.

Varoja voi käyttää esimerkiksi vastaanottotilojen ja tehokkaiden turvapaikkamenettelyjen parantamiseen tai pakolaisten koulutukseen, työllisyyteen, asumiseen tai terveydenhuoltoon liittyvien kustannusten kattamiseen.

EU on lopulta toiminut yllättävän nopeasti ja tehokkaasti sekä Venäjän pakotepolitiikan osalta että mobilisoidakseen EU-budjetista tukea Ukrainalle ja sotaa pakeneville ihmisille.


Puolan ja Unkarin oikeusvaltiorikkomukset edelleen ongelma

Ukrainan sota ja Venäjän julmuudet Ukrainassa pakahduttavat sydämen ja vievät suuren osan huomiostamme. Samaan aikaan joudumme toteamaan, että omassa keskuudessamme on edelleen oikeusvaltio-ongelmia erityisesti kahdessa maassa eli Puolassa ja Unkarissa.

Molemmissa maissa kansalaiset ovat nyt eturivissä auttamassa Ukrainasta tulevia pakolaisia. Samalla kansalaisten enemmistö toivoo, että EU elää omien periaatteidensa mukaan myös omassa talossaan.

Näiden kahden maan oikeusvaltiorikkomukset kuten systemaattinen oikeuslaitoksen riippumattomuuden rapauttaminen tai mediavapauden kaventaminen herättävät parlamentissa edelleen huolta.

Tästä syystä parlamentin tällä viikolla hyväksymä päätöslauselma oikeusvaltiomekanismista oli erityisen painava viesti komission suuntaan.

Korostimme suhtautuvamme myönteisesti EU:n tuomioistuimen helmikuiseen päätökseen hylätä Unkarin ja Puolan kanteet oikeusvaltiomekanismia vastaan. Komissiolta odotetaan edelleen ripeitä toimia mekanismin käynnistämiseksi. Päätöslauselma hyväksyttiin parlamentissa äänin 478 puolesta, 155 vastaan ja 29 tyhjää.


Rahanpesun estämisen uudet työkalut

Takana on kiireinen viikko myös talousvaliokunnan työn parissa.

Työstämme parhaillaan rahanpesulainsäädännön luonnoksen viimeisiä osia ja esittelemme keskeisimmät kohdat lehdistötilaisuudessa ensi keskiviikkona.

Luvassa on kunnianhimoinen mietintö, joka sisältää konkreettisia esityksiä rahanpesun avainongelmien ratkaisemiseksi. Paketti on myös tärkeä turvallisuustekijä, sillä iso osa rahanpesusta tulee venäläisten oligarkkien kyseenalaisista liiketoimista.

Maanantaina kävimme hyvän keskustelun talouskomissaarien Dombrovskiksen ja Gentilonin kanssa elpymisrahaston tiimoilta.

Kysymyksiä heräsi etenkin siitä, miten varoja on tähän asti käytetty sekä miten Venäjän hyökkäys Ukrainaan tulee vaikuttamaan rahastoon erityisesti energian alalla. Keskustelua käydään myös uudesta tukipaketista, jolla vastattaisiin sodan aiheuttamiin taloushaasteisiin EU:n jäsenvaltioissa.

Talous- ja rahavaliokunnan demariryhmässä kävimme ensimmäisen keskustelun vakuutusyhtiöiden vakavaraisuuslainsäädännöstä, jonka neuvotteluista vastaan sosialidemokraattien puolesta. Suhtaudumme myönteisesti komission uuteen lakiehdotukseen ja yhteinen näkemyksemme on, että tarvitsemme rahoitusalan vallankumouksen sijaan vakaata uudistyötä. Ryhmällemme on myös tärkeätä, että vakuutuksenottajien suojelemisen ja taloudellisen vakauden sekä pitkän aikavälin osakesijoitusten lisäämisen välille löytyy sopiva tasapaino.

Lisäksi olemme valmistelleet ensi maanantaina järjestettävää äänestystä kryptovaluuttamarkkinoita koskevasta mietinnöstä. Olemme saavuttaneet kestävää kehitystä käsittelevää kappaletta lukuun ottamatta laajan sovun poliittisten ryhmien kesken. Tämä on omalle ryhmälleni keskeinen kohta kryptosektorin kestävyyden takaamiseksi ja äänestyksestä onkin tulossa tiukka.


Kultaiset passit kieltoon

Käsittelimme viikolla parlamentin istunnossa ns. ”kultaisia passeja” eli kansalaisuusjärjestelyjä, joissa kolmansien maiden kansalaiset saavat Euroopan unionin jäsenvaltiosta kansalaisoikeudet rahasummaa vastaan. Tämä ”vapaamatkustajuus” on EU-maista käytössä Maltassa, Bulgariassa ja Kyproksessa.

Hyväksyimme käytännön estämiseksi keskiviikkona mietinnön, jossa komissiota pyydetään antamaan asiasta lainsäädäntöehdotus ennen toimikautensa päättymistä. Mietintö hyväksyttiin parlamentissa äänin 595 puolesta, 12 vastaan ja 74 tyhjää.

Jo maanantain täysistuntokeskustelussa käsiteltiin ajankohtaisiin Ukrainan sodasta liittyviin pakotteisiin liittyen komission, Ranskan, Saksan, Italian, Ison-Britannian, Kanadan ja Yhdysvaltojen hallitusten päätöksiä rajoittaa nopeasti Venäjän hallitusta lähellä olevien oligarkkien mahdollisuuksia saada ”kultaisia passeja”. Vaadimme, että EU:n sijoittajaviisumi- ja kansalaisuusjärjestelmät lakkaavat välittömästi hyväksymästä venäläisiä hakijoita.

Pyysimme myös EU-maiden hallituksia tutkimaan uudelleen hakemukset viimeisen parin vuoden ajalta ja varmistamaan, etteivät Venäjän kansalaiset, joilla on taloudellisia siteitä Putinin hallintoon, säilytä kansalaisuuttaan tai oleskelulupaansa.

Vauhditimme näillä päätöksillä siis sekä laajempaa ”kultaisia passeja” koskevan lainsäädännön kehittämistä, että nopeita toimia Venäjään kohdistuvien pakotetoimien tehostamiseksi.


Edessä kiireinen valiokuntaviikko

Ensi viikolla palataan täysistunnon jälkeen takaisin Brysseliin ja viikko onkin erityisen täynnä raha- ja talousvaliokunnan asioita. Luvassa on tiukkaa valiokuntaäänestystä kryptovaluuttojen sääntelystä.

Keskiviikkona julkistamme parlamentin mietintöluonnoksen EU:n uuteen säännöstöön rahanpesun ja terrorismin torjunnasta.

Raportoijana olen vastannut mietinnön kirjoitustyöstä yhdessä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan ranskalaisen työparini Damien Carêmen kanssa. Raportoijana minulla on painava vastuu, mutta mielestäni olemme oikealla tiellä. 

Avaan ensi viikolla tarkemmin sosiaalisessa mediassa sitä, mitä pohjateksti esittää ja miten lainsäädäntötyö tästä eteenpäin menee.

Kannattaa pysyä kuulolla!

Scroll to Top