EU Parliament building

Viikon kuulumiset 16/2020

Teksti julkaistaan Eeron uutiskirjeessä. Voit tilata sen tästä linkistä omaan sähköpostiisi.

Viikko on kulunut ryhmä- ja valiokuntakokousten sekä täysistunnon merkeissä. Talous- ja raha-asioiden valiokunta ECON piti yhteiskokouksen LIBE:n kanssa rahanpesuun liittyen. Loppuviikon täysistuntoa valmisteltiin useammassa kokouksessa.

Sekä budjetti- että talous- ja raha-asioiden demariryhmä piti omat täysistuntoa ja muita tulevia aiheita valmistelevat kokoukset. Varsinainen ryhmäkokous järjestettiin keskiviikkona ja parlamentin täysistunto kaksipäiväisenä torstaista perjantaihin.

Ryhmäkokouksessa käsittelyssä koronatoimet

S&D-ryhmä kokoontui keskiviikkona kolmetuntiseen videokokoukseen, jossa aiheena olivat parlamentin koronapäätöslauselma ja ryhmän oma kannanotto koronakriisin tasa-arvonäkökohdista.

Parlamentin suurten ryhmien välillä neuvoteltiin viime viikon aikana tuloksellisesti yhteisestä kannanotosta, jossa parlamentti määritteli omat esityksensä koronakriisin voittamiseksi. Neuvotteluissa mukana olivat demareiden lisäksi EPP, keskustalainen Renew, konservatiivinen ECR, vihreät ja vasemmisto. Vasemmistolainen GUE/NGL ja konservatiivien ryhmä ECR jäivät loppujen lopuksi tekstiesityksen ulkopuolelle mutta S&D, EPP, Renew ja vihreät allekirjoittivat yhteisen esityksen täysistunnolle. Muutama kohta jäi äänestettäväksi vielä istunnossa.

Oikeistopopulistinen ID-ryhmä ei osallistunut neuvotteluihin mutta muiden ryhmien kyky yhteistyöhön on tärkeä signaali kyvystä ottaa vastuuta kriittisinä hetkinä.

Pidän neuvottelutulosta kohtuullisen tasapainoisena kompromissina. Terveydenhuoltoon saadaan lisäresursseja ja helpotuksia lääketarvikkeiden kuljetuksiin jäsenmaasta toiseen nyt kun rajat on monessa maassa kiinni. Talouden osalta saatiin myös kompromissi, joka takaa jäsenmaille tukea taloudellisessa kriisissä. Nopeat ja kokonaisvaltaiset toimet olivat demareiden vaatimuksena. Näitä aiheita tullaan varmasti käsittelemään vielä monta kertaa mutta suunta on oikea.

Samoin demareille tärkeä tavoite tuli mukaan koskien Unkaria ja Puolaa. Unkarin määräämättömäksi ajaksi päätetty hätätila ja Puolan päätökset muuttaa vaalilakia rikkovat oikeusvaltioperiaatetta. Tämä on täysin Euroopan unionin perusperiaatteiden vastaista.

Eurobondeista ja yhteisestä velasta on käyty niin omassa ryhmässä kuin jäsenmaiden kesken jo pitkään keskustelua ja jopa väittelyä. Parlamenttiryhmien yhteisessä päätöslauselmassa ei vaadita jäsenmaiden yhteisiä eurobondeja. Sen sijaan neuvotteluissa löytyi uusi malli eli eurooppalaiset jälleenrakennusvelkakirjat. Niitä ei eurobondien tapaan takaisi jäsenmaat vaan niissä vakuutena olisi EU:n budjetti. Tulee olemaan mielenkiintoista nähdä, onko tällä kompromissiesityksellä kannatusta euroryhmän valtiovarainministerien keskuudessa ja Eurooppa-neuvostossa, joka on koolla ensi viikon torstaina.

Rahanpesun riskimaiden määrittely avoimemmaksi

Talous- ja raha-asioiden valiokunnan ECON:n ja Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan LIBE:n yhteiskokous käsitteli tällä viikolla komission ajankohtaisselvitystä menetelmistä, joiden perusteella  komissio valmistelee listan korkean rahanpesun riskin maista. Itse vaadin ryhmän puolesta pitämässäni puheenvuorossa lisää avoimuutta rahanpesun vastaisiin toimiin. Sanoin, että rahanpesuun ja verovälttelyyn puuttuminen on välttämätöntä siksikin, että valtiomme joutuvat ennennäkemättömään paineeseen turvatakseen yhteiskunnan peruspalvelujen ja sosiaaliturvan rahoittamisen.

Huomioiden miten taloudellisesti vaikeat ajat ovat edessä, on erityisen tärkeää, että rahanpesun vastaiset toimet ovat entistä tiukempia. On myös tärkeää, että komissio on avoin niistä perusteista, joilla maat määritellään korkean rahanpesuriskin mustalle listalle. Ei voi olla niin, että osa maista jää listan ulkopuolelle vain siksi, että niiden kanssa tehdään taloudellista yhteistyötä. Yksi vaihtoehto tilanteen korjaamiseksi ja rahanpesun estämiseksi voisi olla ns. harmaa lista, jolle maat voitaisiin laittaa helpommin.

Yhteiskokouksessa aiheesta oli komission puolelta puhumassa Martin Merlin, joka toimii rahoitusvakaudesta, rahoituspalveluista ja pääomamarkkinaunionista vastaavan pääosaston johtajana. Hänen mukaansa komissio tulee tiukentamaan vaatimuksiaan kumppani maille ja tekemään aktiivisempaa politiikkaa rahanpesun estämiseksi. Komissio on myös julkaisemassa toukokuun alussa uutta keinovalikoimaa rahanpesun torppaamiseksi.

Aihe on siis tiiviisti parlamenttityön asialistalla kuten pitääkin. Puheenjohdan ajatuspaja CEPSin asiantuntijaryhmää, joka tekee myös omia esityksiään rahanpesun estämiseksi kesäkuussa. Veronmaksajien rahoja ei ole varaa menettää rikolliseen toimintaan.

Kaksipäiväinen täysistunto

Euroopan parlamentti kokoontui torstaina ja perjantaina toiseen etäyhteyksien kautta järjestettyyn täysistuntoon äänestämään koronakriisin vastaisista toimista. Etä-äänestäminen sujui tällä kertaa jo rutiinilla.

EU on saanut viime aikoina osakseen paljon kritiikkiä koronakriisin hoidosta, mutta jostain konkreettisista toimenpiteistä ollaan kuitenkin päästy sopuun.

Parlamentti antoi täyden tukensa komission ehdotukselle suunnata tämän vuoden budjetista yli 3 miljardia EU-maiden terveydenhuoltojärjestelmille hyväksyen kaksi uutta lisätalousarvioesitystä. EU-rahan avulla tuetaan EU-maiden terveydenhuoltojärjestelmiä suoraan 2,7 miljardilla eurolla. Rahoituksen avulla maat voivat esimerkiksi ostaa kiireellisiä lääkintävarusteita kuten hengityssuojaimia ja muita suojavarusteita tai rakentaa kenttäsairaaloita. Sen lisäksi 380 miljoonaa euroa ohjataan EU:n uuteen strategiseen ”rescEU” hätälääkintätarvikkeiden varastoon. Kyseessä on ensimmäinen EU-tason yhteisvarasto, johon hankitaan esimerkiksi hengityssuojaimia, hengityskoneita, rokotteita ja lääkkeitä.

Vuoden 2020 käyttämättömät varat ja EU-budjetin olemassa olevat joustomekanismit ovat näiden päätösten myötä käytännössä otettu käyttöön kokonaan. Tili on nyt niin sanotusti tyhjä.

Lisäksi parlamentti hyväksyi muita koronakriisin vaikutusten lieventämiseen tarkoitettuja toimenpiteitä kuten joustoja EU:n aluerahojen käyttöön sekä uusia toimia maanviljelijöiden ja kalastajien tukemiseksi.

Mepit äänestivät myös uudesta koronakriisiä koskevasta päätöslauselmasta, joista mainitsin uutiskirjeen alussa. Vihreät esittivät sovittuun päätöslausumatekstiin muutosta, jossa olisi vaadittu yhteisvastuullisia velkakirjoja otettavaksi käyttöön. Ehdotus kaatui äänestyksessä. Suomalaisista sitä kannattivat kolmen vihreän lisäksi Silvia Modig Vasemmistoliitosta. Tyhjää äänesti perussuomalaisten Huhtasaari. Muut suomalaismepit torjuivat äänestyksessä velkojen yhteisvastuun. Keskustelu asiasta varmaankin jatkuu.

Muita täysistunnon päätöksiä olivat 350 miljoonan euron tuki Kreikalle kasvaneeseen muuttopaineeseen vastaamiseksi sekä 100 miljoonaa euroa Albanialle maanjäristyksen jälkeiseen jälleenrakennukseen.

Lisätietoa täysistunnon aiheista ja äänestystuloksista linkin kautta.

Ensi viikolla

Ensi viikolla kokoontuvat valiokunnat ja ryhmän työvaliokunta. Ohjelmassa on myös ylimääräinen ryhmäkokous. Asiat kun liikkuvat nopealla tahdilla.

Yksi ensi viikon mielenkiintoisimmista kokouksista tulee olemaan torstaina pidettävä Eurooppa-neuvosto. Parlamentti on omat ehdotuksensa juuri päättänyt mutta nähtäväksi jää, millaisia päätöksiä jäsenmaiden johtajat tekevät.

Pidetään yhteyttä!

Terveisin,

Eero

Scroll to Top