Eero Heinäluoma

Viikon kuulumiset 20/2020

Teksti julkaistaan Eeron uutiskirjeessä. Voit tilata sen tästä linkistä omaan sähköpostiisi.

Parlamentin täysistunto pidettiin tällä viikolla jälleen etäkokouksena. Viikon aikana koolla olivat myös ryhmän johtoelimet ja suuri ryhmäkokous. Valmistelussa oli omat linjauksemme parlamentin yhteiseen jälkeenrakennusohjelmaan, ryhmämme esitys turismin tarvitsemista tukitoimista ja esitys terveysunionin rakentamisesta.

Ryhmässä jatkettiin myös keskustelua tulevaisuuden Euroopan rakentamisesta. Tämä Future of Europe -nimellä oleva työ aloitettiin ennen koronakriisiä ja vähitellen työ lähtee liikkeelle, jotta kriisin jälkeen saadaan tuloksia.

Budjettivaliokunnassa käsiteltiin maanantaina EU:n budjettia, joka oli myös päätöksenteossa täysistunnossa. Esitys menee vielä komissiolle ja lopullinen päätös tulee myöhemmin.

Etäistunnossa pitkät äänestykset ja isot asiat

Parlamentti oli koolla kolme päivää ja aikaa meni kahdeksaan äänestyssessioon. Käsittelyssä olivat mm. EU:n eri elinten vastuuvapaudesta päättäminen, ajokorttien ja katsastuksen säännöt poikkeusoloissa, satamien toiminta ja lentoliikenteen järjestäminen koronan aikana sekä ehdotukset parlamentin omasta budjetista vuodelle 2021.

Pääsääntöisesti äänestän ryhmän suositusten mukaisesti, mutta aina välillä tulee tilanteita, joissa ryhmän äly täytyy korvata omalla harkinnalla. Esimerkiksi lentoliikenne on nyt niin suurissa vaikeuksissa, etten voinut tukea esityksiä pakottaa yhtiöt kiireisellä aikataululla laatimaan päästöttömyysstrategioita ehtona lentoliikenteen harjoittajan liikenneluvalle. Ei tukenut lopulta enemmistö muistakaan edustajista, joten muutosesitykset kaatuivat.

Koronakriisiin ratkaisuja

Olennaisin päätöslauselma käsittelyssä oli uuteen rahoituskehykseen, EU:n omaan rahoitukseen ja jälleenrakennuspakettiin liittyvä suunnitelma. Yhteinen tahto ratkaisuihin on parlamentissa selkeä ja päätöslauselman takana olivat isoimmat ryhmät: demarit, EPP, keskustalainen Renew, vihreät ja konservatiivinen ECR.

Parlamentti lähetti vahvan viestin, että jälleenrakennukseen tarvitaan selkeitä panostuksia ja välineiden on suunnattava katseet tulevaisuuteen. Demariryhmä olisi toivonut päätöslauselmaan vielä vahvempaa vaatimusta oikeusvaltioperiaatteen noudattamisesta. EU:n yhteisiä varoja on käytettävä asianmukaisesti ja yhteisesti sovittujen arvojen mukaan.

Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen käytti täysistunnon aluksi puheenvuoron. Hän korosti erityisesti, että jälleenrakennus kriisin jälkeen pitää painottua investointeihin. Se tulee myös pohjautumaan komission alkuperäisiin tavoitteisiin, joissa korostuu mm. Green Deal ja digitalisaatio.

Hienoja käsitteitä mutta vielä komission esityksistä puuttuu konkreettisuus. Isoja kysymyksiä on paljon kuten kuinka paljon rahaa EU:n nostamiseen jaloilleen tarvitaan ja ennen kaikkea mistä tämä raha saadaan. Samoin kysymysmerkki on, millä perusteilla rahoja voidaan käyttää. Paljon kysymyksiä on auki ja samaan aikaan myös aika on loppumassa kesken. Jäsenmaat haluavat talouden rattaat liikkeelle nopeasti ja myös EU-tasolla työtä on kiirehdittävä.

Tällä viikolla on käsitelty myös rakenneuudistusten tukiohjelmaa, johon jätin useita muutosesityksiä. Sillä tulee olemaan tärkeä rooli, kun tukirahoitusta kanavoidaan jäsenmaihin. Jälleenrakennuksen ohjelmaan ja siihen liittyviin erilaisiin instrumentteihin upotetaan paljon veronmaksajien rahoja. On välttämätöntä, että rahankäyttö on läpinäkyvää ja yhteisten arvojemme mukaista.

Omia ajatuksiani koronakriisin opetuksista löydät tuoreesta Maaseudun Tulevaisuuden kolumneista. Tuo kannanotto onkin saanut yli puoluerajojen kannatusta.

ECON demariryhmässä kritiikkiä bonuksille

Talous- ja raha-asioiden valiokunnan demariryhmässä keskustelussa oli erityisesti pankkisääntelyyn liittyvät muutokset. Komissio on esittänyt, että kriisin vuoksi sääntelyyn tehtäisiin pikaisella aikataululla muutoksia, jotka lisäisivät pankkien lainanantoa niin yrityksille kuin kotitalouksille.

Koronakriisin vakavuuden huomioiden on hyvä, että pystytään reagoimaan tilanteeseen nopeasti mutta keinojen pitää olla selkeästi kohdistettuja ja toimivia juuri tämän hetken ongelmien ratkaisemiseen. Sääntelyn muuttamisessa on huomioitava, että kenenkään etu ei ole, jos pankkien kantokyky murentuu. Yhtälailla kuin julkisen puolen on reagoitava myös pankkien on kannettava vastuunsa. Nyt on aika laittaa varat investointeihin eikä ylisuuriin bonuksiin tai osinkoihin. Siksi korostinkin, että ryhmämme pitäisi ajaa selviä rajoituksia osinkoihin ja firmajohtojen bonuksiin.

Ensi viikolla

Ensi viikolla on tiedossa talous- ja raha-asioiden valiokunnan kokous kahtena päivänä. Samoin kokoontuu johtamani ajatuspaja CEPSin alainen työryhmä, joka tekee oman ehdotuksen rahanpesun vastaiseen työhön. Esitykset on tarkoitus saada valmiiksi kesäkuussa.

Näistä aiheista ja muista tapaamisista sekä kokouksista lisää ensi viikon uutiskirjeessä.

Pidetään yhteyttä!

Terveisin,

Eero

Scroll to Top