Viikon kuulumiset 22/2022

Takana on ryhmäkokousviikko, jolla valmistaudutaan perinteisesti seuraavan viikon täysistuntoon. Omalta kohdaltani takana on myös sairastettu korona, joka parin vuoden välttelyn jälkeen löysi myös minut. Oireet ovat olleet onneksi kohtuullisen lieviä, joskin tauti on ollut kaikkine puolineen aika pitkäaikainen. Suuri sympatia kaikille koronaan ja erityisesti sen vakavaan muotoon sairastuneille.

Omista valiokunnistani ovat olleet koolla sekä talous- ja rahavaliokunta ECON että budjettivaliokunta. Listalla on ollut monenmoista asiantuntijoiden kuulemista ja budjettivaliokunnassa myös äänestyksiä. Tällä kertaa otimme kantaa elpymispaketin täytäntöönpanoon, josta komission on määrä julkaista oma arvionsa ensi kuun puolella. Keskeistä on, että elpymisvarojen käyttö on oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamiseen sidottua ja valvonta on riittävää väärinkäytösten estämiseksi. Ensiarvoisen tärkeätä on sekin, että vauhdittamalla investointeja vihreään ja digitaaliseen siirtymään pystymme samalla vähentämään EU:n riippuvuutta muista maista, etenkin fossiilisten polttoaineiden tuontia koskien.      

Keskiviikkona ehdin osallistua myös rahoitusalan konferenssiin, jossa käsiteltiin neuvotteluvastuullani olevaa rahoitusalan uutta lainsäädäntöä. Pörssimaailmalle ja tavallisille piensijoittajille tärkeä lainsäädäntöhanke on nyt parlamentin käsittelyssä. Ensimmäisen luonnoksen parlamentin kannaksi pitäisi valmistua vielä ennen kesätaukoa.

Krytovaluuttoja koskevasta uudesta lainsäädännöstä jatkettiin neuvotteluja parlamentin, neuvoston ja komission välillä. Tavoitteena on, että uusi parempi suoja sijoittajille ja alan toimijoille syntyisi vielä nykyisen puheenjajamaan Ranskan toimikauden aikana eli kesäkuun loppuun mennessä. Kiirettä siis tulee, koska auki on vielä kymmenkunta asiakohta.

Tässä kirjeessä:

  • Venäjä-pakotteita lisää
  • Komissio lupasi Puolalle elvytysrahat – liian helposti
  • Koronatauko vierailuissa on nyt ohi
  • Tiukkoja äänestyksiä tiedossa täysistuntoviikolla
  • Markkinoilla Leppävaarassa ja Hakaniemessä

Venäjä-pakotteita lisää

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa jatkuu. Niin myös EU:n pakotteet. Useamman välivaiheen jälkeen loppuviikosta valmistui kuudes pakotepaketti. Sen isoin asia on laivoilla tapahtuvan öljyntuonnin lopettaminen Venäjältä. Päätös on merkittävä ja lopettaa lähes 90 prosenttia Venäjältä lähtevän öljyn tuonnista EU-alueelle. Tuontikiellon ulkopuolelle jää putken kautta siirtyvä öljy, mikä oli Unkarin pääministeri Orbanin vaatimus.

Pakoteasiassa kaikki valta on jäsenmaita edustavilla neuvostolla. EU-parlamentilla ei ole pakotepolitiikassa toimivaltaa. Parlamentti voi pakoteasioissa esittää vain mielipiteensä, minkä se usein onkin tehnyt ja välillä hyvinkin kuuluvalla tavalla.

Päätöksenteko uudesta pakotekokonaisuudesta neuvostossa kesti tällä kertaa todella pitkään ja vaati monenmoista sovittelua yksimielisyysvaatimuksen takia. Viime vaiheessa Unkarin vaatimuksesta pakotelistalta poistettiin Venäjän ortodoksikirkon arkkipiispa Kirill. Unkari koettelee toiminnallaan monen EU-maan oikeudentuntoa eikä Orban kerää Euroopan unionin sisällä minkäänlaisia ymmärryksen tai kannustuksen osoituksia.

Kiemuroiden taakse on kuitenkin hyvä nähdä. Öljykaupat ja monen muunkinlainen taloudellisen kanssakäymisen keskeytyminen ei ole lyhytaikainen ratkaisu, vaan pitkäaikainen sellainen. Nyt poistuvat taloussuhteet pysyvät poissa mitä ilmeisemmin pidempään kuin yhden vuosikymmenen ajan. Ne tuottavat oman tuskansa koko Euroopassa, mutta suurimman ja pitkäaikaisimman hinnan maksavat venäläiset: Venäjän talouteen syntyvä lovi on merkittävä ja näkyy vuosikymmenten ajan. 

Lyhyellä aikavälillä pakotteet eivät lopeta Venäjän sotatoimia Ukrainassa, mutta pidemmällä aikavälillä pakotteiden vaikutus on ankara ja pakottavat Venäjän muuttamaan politiikkaansa radikaalisti.

EU-parlamentin Venäjä-valtuuskunta oli koolla torstaina ja sain valtuuskunnan jäsenenä kuulla asiantuntijoilta ja venäläisiä kansalaisjärjestövaikuttajilta Venäjän kansalaisten mielipiteistä ja Venäjän yhteiskunnallisen kehityksen näköaloista. Tässä suljetussa kuulemisessa erityisen keskeiseen rooliin nousi monipuolisen tiedonvälityksen tärkeys. Muutos Venäjällä on mahdollinen, mutta se on edelleenkin venäläisten itsensä tehtävä.

Komissio lupasi Puolalle elvytysrahat – liian helposti

Komissio päätti keskiviikkona hyväksyä Puolan elvytyssuunnitelmat ja siihen liittyvän rahoitukseen. Kyseessä on iso potti rahaa, kaikkinensa 35 miljardia euroa. Rahat olivat pitkään jäissä Puolan hallituksen yrittäessä ajaa EU-periaatteiden vastaisesti tuomioistuinlaitosta poliittiseen ohjaukseen. 

Raha on edelleen tehokas konsultti. Olin itse taistelemassa sen puolesta, että oikeusvaltioperiaate tuli mukaan elvytysvarojen käyttöön. Rahojen vapauttaminen vaati Puolaa taipumaan EU:n tahtoon ja maa lakkautti kiistellyn Korkeimman oikeuden tuomareita tutkineen valvontaelimen, jonka tuomarit valittiin poliittisin perustein. Vaikka valvontaelimen lakkautus oli unionin toive, jää sen vaikutus lyhytaikaiseksi. Valvontaelin on tarkoitus Puolassa korvata uudella tuomareiden ammatillista vastuuntuntoisuutta valvovalla elimellä, jonka jäsenet presidentti valitsee. 

Tosiasiassa kaikkia elvytysrahojen ehtona olleita vaatimuksia Puola ei kuitenkaan täyttänyt. Komissio päästi Puolan liian helpolla ja siinä oli syy siihen, että komission päätökseen jätettiin poikkeuksellisesti eriävä mielipiteitä muun muassa komission hollantilaisen varapuheenjohtaja Frans Timmermansin toimesta.

Sosialidemokraattisen parlamenttiryhmämme puheenjohtaja Iratxe García Pérez kiteytti ryhmämme tuntoja hyvin kommentoidessaan tuoreeltaan komission päätöstä: Tarvitsemme mielekkäitä, ei vain kosmeettisia muutoksia, oikeusvaltioperiaatteen palauttamiseksi täysin Puolassa. Koronakorjausrahojen maksaminen Puolalle ei saa tapahtua ennen kuin kaikki Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen asettamat ehdot täyttyvät. Muutoksia on myös ylläpidettävä.  

Koronatauko vierailuissa on nyt ohi

Koronapandemia on selätetty jälleen yhdellä sektorilla. Kahden vuoden tauon jälkeen on jälleen mahdollista vastaanottaa kotimaan vierailuryhmiä tutustumaan Euroopan parlamenttiin ja muihinkin Brysselissä toimiviin EU:n toimintoihin sekä paikallisiin yhteistyökumppaneihimme.

Tämän viikon lopulla Tuusulan Omakotiyhdistys ry:n vierailuryhmä pääsi avasi uuden kauden vierailuissa. Ryhmän vierailu oli sovittu jo keväälle 2020, mutta koronapandemian takia vierailu toteutui kaksi vuotta myöhässä. Nyt tämä aktiivinen omakotiasujien ryhmä oli tuomassa omat kansalaispalautteensa EU:n asioiden tiimoilta. Tämä palaute onkin, mukavien ihmisten tapaamisen lisäksi, juuri se asia, jota tämän koronatauon aikana olen kaivannut.

EU-parlamentissa kävimme vilkkaan keskustelun ajankohtaisista asioista ja parlamentin työtavoista, päivällisellä keskustelimme vapaamuotoisemmin monista kiinnostavista aiheista. Tämä vierailu osoitti jälleen loistavasti sen, millainen aukko toiminnassamme on ollut koronapandemian aiheuttaman tauon aikana. Hienoa, että tämä vuorovaikutuksellinen väylä on jälleen käytössämme.

Tiukkoja äänestyksiä tiedossa täysistuntoviikolla

Ensi viikon täysistunnossa Strasbourgissa keskustelun ja äänestysten yksi valtava asia on useampi lakiesitys komission valtavasta Fit for 55 -ilmastopaketista. Tämä lakikokonaisuus tulee vaikuttamaan jokaiseen eurooppalaiseen tavalliseen kansalaiseen kaikkien yrittäjien ja yritysten lisäksi. Vaikutuksia näkyy muun muassa autoliikenteissä, metsien käytössä, lentoliikenteessä ja tavaroiden liikkumisessa ympäri EU:ta. Ilmastotoimet ovat välttämättömiä, sillä jos emme toimi nyt, tulevat ilmastonmuutoksen torjunnan kustannukset olemaan moninkertaiset.

Näihin liittyvät äänestykset tulevat olemaan oletettavasti todella tiukkoja, koska kysymys on myös siitä, mikä on ilmastotoimissa oikeudenmukainen taakanjakoa. Parlamentin sisällä aiheiden käsittely on herättänyt myös eripuraa, mutta positiivista on se, että suunnitellussa aikataulussa ollaan pysytty. Tämä kuitenkin enteilee syksyksi hankalia neuvotteluja ja lopulliset lakitekstit voivat vielä muuttua merkittävästi. Käyn itse vielä lävitse tällä viikolla valmistuneita lopullisia ehdotuksia. Oman äänestyslinjani ratkaisen ensi viikolla, kun kaikki tieto on käytettävissä. 

Muita erityisen tärkeitä aiheita täysistuntoviikolla on tietysti Ukrainan tilanne ja kiivasta keskustelua tullaan käymään myös Turkin tilanteesta. Parlamentti arvioi ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion tilaa Turkissa maan EU-jäsenehdokkuuden näkökulmasta. Turkin toiminta Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenhakemuksen kohdalla nousee myös isosti esille.

Markkinoilla Leppävaarassa ja Hakaniemessä

Tämä viikonvaihde on taas aktiivinen markkinaviikonvaihde. Lauantaina tapaan kansalaisia Espoon Leppävaaran Suurmarkkinoilla Läkkitorilla klo 11 alkaen ja sunnuntaina Helsingin Hakaniemessä Hakaniemen markkinoilla niin ikään klo 11 alkaen. 

Tervetuloa tapaamaan ja keskustelemaan.

Scroll to Top