EU Parliament building

Viikon kuulumiset 3/2020

Viikon kuulumiset saat sähköpostiin tilaamalla Eeron uutiskirjeen.

Vuoden ensimmäinen parlamentin täysistuntoviikko Strasbourgissa oli yhtä aikaa kiireinen ja optimistinen. Vuoden alkaessa odotukset ovat korkealla uutta komissiota kohtaan. Komissio on aloittanut työnsä lupaustensa mukaisesti ja ensimmäiset tärkeät päätökset kuten Green Deal ja ensimmäiset minipalkkalinjaukset valmistuivat jo tammikuun toisella viikolla.

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma Green Deal ja iso investointiohjelma

Vihreän kehityksen ohjelman linjaukset olivat viikon pääpuheenaihe. Kirjoitin aiheesta Maaseudun Tulevaisuuteen kolumnin, jossa pohdin eurooppalaisen vihreän sopimuksen historiallista merkitystä. Kolumni on luettavissa MT:n sivuilta.

Parlamentti hyväksyi oman päätöslauselmansa vihreän kehityksen ohjelmasta. Tein paljon yhteistyötä muiden parlamentaarikkojen kanssa, jotta metsät saatiin tässä linjauksessa käsiteltyä tasapainoisesti ja Suomen etujen mukaisesti. Olen lopputulokseen kohtuullisen tyytyväinen. EU-parlamentti näkee metsien moninaiskäytön edut sekä huomioi hyvän metsänhoidon ja kestävän puun käytön merkityksen ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Ilmastonmuutokseen vastaaminen edellyttää jättiläismäisiä investointeja. Komissio varautuu tukemaan investointeja, uutta yritystoimintaa ja oikeudenmukaista siirtymää tuhannen miljardin investointiohjelmalla seuraavan kymmenen vuoden aikana. Ja sekään ei arvioiden mukaan ole riittävä.

Avainasemassa investointien käynnistämisessä on Euroopan Investointipankin toiminta. Pankin pääjohtaja Werner Hoyer oli maanantaina budjetti- ja talousvaliokunnan yhteiskokouksessa kuultavana. Omassa puheenvuorossani korostin, että EIP:n toiminnan ja investointien täytyy tuoda eurooppalaisille veronmaksajille lisäarvoa. Vastuullisuus ja oikeudenmukaisuus ovat myös tärkeitä teemoja.

Pankki tekee hyvää työtä, mutta eurooppalaisten yritysten täytyy myös tehdä osansa investointien vauhdittamiseksi. Eurooppalaisilla yrityksillä ja sijoittajilla rahaa on, mutta sijoitukset tulevaisuuteen uupuvat. Jos tämä muuttuisi, investointipankki voisi keskittyä omalta osaltaan rahoittamaan perusinvestointien sijaan laajempia tulevaisuuteen tähtääviä hankkeita.

Investointipankin toiminta on sekä talous- ja rahavaliokunnan että budjettivaliokunnan arvioitavana. Olen parhaillaan laatimassa mietintöä Euroopan investointipankin toiminnasta budjettivaliokunnan puolesta. Mietintöjen kautta pääsee vaikuttaman suoraan parlamentin kantaan ja laatijalla on paljon vaikutusta sisältöön.

Euroopan investointipankki on EU:n oma pankki, joka lainoittaa ja rahoittaa mm. innovaatiota ja infrastruktuurihankkeita. Suomessa esimerkiksi Fazerille ja Helsinki-Vantaan lentokentän laajennusprojektille myönnettiin viime vuonna vajaat 200 miljoonaa euroa lainaa EIP:n toimesta.

Ilmastonmuutoksen torjunta ja Euroopan vihertäminen ovat EIP:n keskeisiä tavoitteita. Aion kuitenkin raportissa korostaa myös EU:n kilpailukykyä ja sosiaalista ulottuvuutta. Vihreiden hankkeiden lisäksi investointeja tarvitaan myös muilla talouden osa-alueilla Euroopassa ja Suomessa.

Puolustusyhteistyö kehittyy

Viikon myönteisiin tapahtumiin kuului myös parlamentin kannanotto Euroopan turvallisuus- ja puolustusyhteistyön kehittämisestä. Parlamentti antaa nyt voimakkaan tukensa yhteistyön kehittämiselle. Tämä on Suomen etujen mukaista ja kertoo kasvavasta keskinäisestä solidaarisuudesta jäsenmaiden välillä.

Parlamentin enemmistö päätyi suosittelemaan jäsenmaille kahden prosentin vähimmäistavoitetta puolustusmenojen BKT-osuudessa. Tältä kohdin itse pidättäydyin äänestyksestä, sillä katson, että puolustusmenojen tarpeen arviointi on jäsenmaiden asia. Maiden olosuhteet, tarpeet ja mahdollisuudet eroavat voimakkaasti eikä kaavamaisista numeroista ole tällä alueella apua.

Kuluttajien oikeudet edistyvät

EU:ssa etenevät kuluttajien oikeudet. Suurten autokonsernien tulokset autojensa päästöistä ja kuluttajille annettu virheellinen tieto käynnistivät osaltaan EU:ssa hankkeen kuluttajansuojan vahvistamiseksi. Parlamentissa oikeudellisten asioiden valiokunta JURI vahvisti parlamentin kannan ja neuvottelut uudeksi lakipaketiksi etenevät.

Jatkossa yritysten lisäksi myös voittoa tavoittelemattomilla kuluttajajärjestöillä olisi oikeus hakea korvauksia ja edustaa kuluttajien yhteisiä etuja. Järjestöt voisivat myös nostaa kollektiivisia kielto- tai korvauskanteita. Tällaiset uudet joukkokanteet olisivat jatkossa mahdollisia niin yksittäisen jäsenmaan sisällä kuin rajat ylittävissä tapauksissa esimerkiksi tietosuojan, rahoituspalvelujen, matkailun, energian, ympäristön ja terveyden alalla.

Joukkokanne on asia, josta Suomessa on keskusteltu vuosikymmeniä. Asiassa aikoinaan tehty kompromissi mahdollistaa kanteen, mutta edellyttää kuluttaja-asiamiehen ottavan asian ajaakseen. Mistään helposta prosessista ei ole kyse ja perusteiden pitää olla vahvat.

Ensimmäinen mahdollinen tapaus on tullut käsittelyyn vasta viime syksynä. Kuluttaja-asiamies ilmoitti mahdollisesta ryhmäkanteesta muutaman pikavippiyritysten kohtuuttomiin luottokustannuksiin liittyen. Asia on tällä hetkellä neuvotteluvaiheessa osapuolten välillä. Mikäli ratkaisua ei saada, ensimmäinen ryhmäkanne tulee vireille Helsingin käräjäoikeuteen.

Parlamentin nyt ottama kanta on yksi esimerkki siitä, miten EU-tasolla pystytään tekemään järkevää ihmisten arkeen vaikuttavaa politiikkaa. Tämä on myös sen lupaukseni mukaista, jonka vaalikampanjan aikana tein: edistää kansalaisten oikeuksia arjen asioissa.

Ensi viikolla aloittaa rahanpesun vastainen työryhmä

Ensi viikolla työt palaavat Brysseliin valiokuntaviikolle. Tiedossa on useita kokouksia ja tapaamisia. Yksi niistä on ajatuspaja CEPSin alla aloittama rahanpesun ja veronkierron vastainen työryhmä, jota vedän. Ryhmä etsii kevään aikana uusia tehokkaita keinoja estää rahanpesu ja torjua veronkiertoa. Lisää tästä työstä ensi viikon uutiskirjeessä.

Scroll to Top