EU parliament room

Viikon kuulumiset 3/2022

Vilkas täysistuntoviikko takana.

Parlamentti valitsi johtonsa, keskusteli Ranskan puheenjohtajakaudesta ja hyväksyi oman kantansa mm. digitaalisten palvelujen lainsäädäntöön ja eläinkuljetuksiin.

Tässä uutiskirjeessä:

  • Parlamentin järjestäytyminen
  • Macron esiintyi maltillisesti
  • Parlamentti äänesti digipalvelusäädöksestä
  • Eläinkuljetusten ongelmakohtiin vaaditaan muutoksia
  • Energiasyöpöt kryptovaluutat puhuttavat
  • Tuomioistuin avasi ovea harmaan rahan rekistereihin
  • Parlamentti puolusti Kazakstanin mielipiteenvapautta
  • Tulevan viikot tapahtumia
  • Hyvinvointialueiden päättäjät valitaan sunnuntaina

Parlamentin järjestäytyminen

Parlamenttikausi on viisi vuotta ja kauden puolivälissä johtopaikat täytetään uudelleen. Parlamentin puhemieheksi valittiin kolmen suurimman ryhmän sopimuksen mukaisesti maltalainen Roberta Metsola, joka on 43-vuotiaana nuorin puhemies koskaan ja kolmas nainen tehtävässään. Metsola on luvannut jatkaa vuodenvaihteessa menehtyneen edellisen puhemiehen David Sassolin aloittamaa parlamentin työtapojen uudistusta.

Sopimuksessa sosialidemokraatit saivat 14 varapuhemiehestä viisi paikkaa. Vanhoista varapuhemiehistä jatkavat Pedro Silva Pereira ja Katarina Barley ja uusina puhemiehistöön valittiin Evelyn Regner, Eva Kaili ja Pina Picierno.

Heidi Hautala vihreiden edustajana sai jatkopestin varapuhemiehenä. Heidi on hoitanut tehtäväänsä hyvin ja jatkopesti oli ansaittu.


Macron esiintyi maltillisesti

Ranskan presidentti Emmanuel Macron puhui keskiviikkona EU-parlamentissa ja listasi Ranskan puheenjohtajakauden tavoitteita ja strategisia valintoja. Macronin puheenvuoro oli maltillinen ja rakentava, eteenpäin katsova ja dialogia korostava.

Macron puolusti puheessaan voimakkaasti oikeusvaltiota ja sen loukkaamattomuutta. Presidentin viesti oli tarkoitettu selvästi niin EU:n sisällä kuin ulospäin.

Macronin puheenvuorossa otettiin ajankohtaiseen turvallisuustilanteeseen varsin maltillisesti. Hän sanoi, että Euroopan pitää rakentaa oma kollektiivinen turvallisuusrakenteensa. Ajattelunsa yksityiskohtiin hän ei mennyt, mutta kannatti suoraa dialogia Venäjän kanssa.

Macron korosti puheessaan dialogin lisäksi yhteiseurooppalaisen puolustuksen vahvistamista ja uusien raamien luomista. Se, mitä tämä konkreettisesti tarkoittaa, on lähikuukausien mielenkiintoinen asia.  Itse pidän aloitetta yhteisen turvallisuuden kehittämisestä tärkeänä ja kannatettavana.

Ranska haluaa painottaa puheenjohtajakaudellaan turvallisuuden lisäksi ilmastoon ja digitaaliseen siirtymään liittyviä kysymyksiä. Macron mainitsi, että suurennuslasin alla seuraavan puolen vuoden aikana ovat myös esimerkiksi lakiehdotukset, jotka edistävät laadukkaita työsuhteita, kohtuullisia palkkoja ja sukupuolten välistä palkkatasa-arvoa.

Macron tähtää huhtikuun presidentinvaaleissa jatkokaudelle. Puolivuotisen puheenjohtajuuskauden aikana on siis hänen kannaltaan oiva paikka nostaa omaa profiilia Euroopan johtohahmona. Jäämme seuraamaan näitä asetelmia.


Parlamentti äänesti digipalvelusäädöksestä

Torstaina parlamentti hyväksyi täysistunnossa neuvottelukantansa digipalvelusäädökseen (DSA). Kanta antaa suuntaa, kun neuvottelut aloitetaan jäsenmaiden kanssa EU:n neuvostossa. Kyse on valtavasta kokonaisuudesta. Tällä viikolla paljon puhuttu EU-puheenjohtajamaa Ranska on luonnollisesti innoissaan, koska mikäli Ranskan kunnianhimo säilyy neuvottelujen läpi, on maalla mahdollisuus saada yksi iso onnistuminen puheenjohtajakaudelleen.

Säädös on herättänyt paljon keskustelua niin parlamentin sisällä kuin ulkopuolellakin. Nyt hyväksytyssä kannassa pyritään torjumaan laitonta sisältöä, lisäämään alustojen vastuuta algoritmeistaan ja luomaan selkeät säännöt sisällön poistamiseen. Ehdotetussa säädöksessä määritellään selkeät vastuut ja velvollisuudet esimerkiksi sosiaalisen median ja markkinapaikkojen tarjoajille. Itse pidän erittäin tärkeänä osiona säädöksessä sitä, että mainosten kohdentaminen alaikäisille kiellettäisiin.

Verkkoalustoista on tullut jatkuvasti tärkeämpi osa arkeamme. Ne ovat tuoneet uusia mahdollisuuksia, mutta samalla myös riskejä. On tärkeä varmistaa, että kaikki, mikä on laitonta reaalimaailmassa, on laitonta myös verkossa. Siksi säädös ehdottaakin lisävelvoitteita erittäin suurille verkkoalustoille. Tämä toivottavasti auttaa torjumaan haitallista sisältöä ja estämään jollain tasolla harhaanjohtavan tiedon leviämistä. Tässä on säädös, joka voimaantulessaan vaikuttaa meidän jokaisen arkeen.


Eläinkuljetusten ongelmakohtiin vaaditaan muutoksia

Kuluneen viikon täysistunnossa keskusteltiin ja äänestettiin myös eläinten olosuhteista kuljetusten aikana. Joulukuussa parlamentin eläinten suojelua kuljetuksen aikana käsittelevä tutkintavaliokunta päätti puolitoista vuotta kestäneen työnsä raporttiin, jossa arvioidaan eläinkuljetuslainsäädännön noudattamista ja esitetään suosituksia sen parantamiseksi. Johtopäätös oli, ettei eurooppalaisia säännöksiä aina noudateta eivätkä kuljetusolosuhteet täysin vastaa eläinten tarpeisiin.

Suurimpina ongelmakohtina valiokunnan raportti nosti esiin puutteen riittävästä tilasta sekä ruuasta ja nesteestä kuljetusten aikana, liian huonossa kunnossa olevien eläinten kuljettamisen, sopimattomien ajoneuvojen käytön, sekä kuljetusten suorittamisen äärimmäisissä lämpötiloissa ja pitkittynein kestoin. Selvitystyön pohjalta valiokunta esitti ehdotuksia eläinten olosuhteiden parantamiseksi lainsäädäntöteitse.

Nyt myös täysistunnossa hyväksytyssä ehdotuksessa parlamentti peräänkuuluttaa komissiolta ja jäsenvaltioilta muun muassa kuljetusten valvonnan tehostamista, lämpötilojen tarkempaa sääntelyä, sekä aikarajojen asettamista kuljetuksille. Toimintasuunnitelmaa eläinkuljetusten vähentämiseksi parlamentti odottaa komissiolta ensi vuoden puolella. Kokonaisuudessaan tavoitteena on siirtyminen kohti tehokkaampaa, taloudellisempaa ja eettisempää järjestelmää.


Energiasyöpöt kryptovaluutat puhuttavat

Kryptovaluuttamarkkinoiden uudistustyö jatkui tällä viikolla MiCA-lainsäädännön parissa, jossa toimin oman ryhmäni pääneuvottelijana. Vaikka edistysaskeleitakin on otettu, jakaa kryptovarojen ympäristövaikutukset edelleen keskustelua niin parlamentin poliittisten ryhmien välillä kuin laajemminkin. Erityisen huomionarvoista asiasta tekee yhä selkeämpi tutkimustieto kryptovarojen energiankulutuksesta ja julkinen tuki tämän hillitsemiseksi.

Kuluneella viikolla Euroopan arvopaperimarkkinaviraston ESMA:n varapuheenjohtaja Erik Thedéen peräänkuuluttikin EU:lta energiaintensiivisen valuuttojen louhinnan kieltämistä. Uskon, että tämä on oikea ja johdonmukainen lähestymistapa asiaan. Jokainen lainsäädäntöhanke sisältää nykyään myös ilmasto- ja ympäristönäkökulman, enkä näe, että rahoitusalan tulee olla tässä poikkeus.

Tällä viikolla kryptovaluuttojen toimintaan ja mainontaan rajoituksia ovat vaatineet niin Espanjan, Italian kuin Venäjänkin keskuspankkien toimijat.

Huomionarvoista on sekin, että ajatus kryptovaluutoista taloudellisen vallan demokratiasoijina eivät näytä toteutuvan. Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat, että 0.01 prosenttia kryptovaluuttoja omistavista henkilöistä omistaa yli 27 prosenttia Bitcoinin kokonaistarjonnasta. 

Lähiaikojen voimakas energiahintojen nousu mielessä on korkea aika puuttua kryptovaluuttojen ympäristövaikutuksiin myös osana MiCA-lainsäädäntöneuvotteluja. Tulevina viikkoina työ järkevän kompromissin löytämiseksi jatkuu. Neuvottelut eivät ole helpot.


Tuomioistuin avasi ovea harmaan rahan rekistereihin

Myös rahanpesun vastainen työ eteni tällä viikolla, kun valmistelimme tulevaa tapaamista alan asiantuntijoiden ja sidosryhmien kanssa. Kuten olen aikaisemmin uutiskirjeissäni maininnut, on alan kuuleminen keskeistä – ovathan he lopulta sääntöjen toimeenpanevia ja soveltavia toimijoita. 

Viikko tarjosi myös hyviä uutisia Euroopan unionin tuomioistuimen julkisasiamieheltä. Eurooppalaisessa tuomioistuinkäytännössä julkisasiamies julkistaa pohjaehdotuksen tulevalle oikeusostoimen päätökselle. Käsittelyssä on Luxemburgin kansallisen tuomioistuimen esitys EU-tuomioistuimelle rahanpesudirektiivin tulkinnasta. Kysymys koskee toimittajien ja muiden kiinnostuneiden oikeutta tutustua yritysten tosiasiallisten omistajien rekisteriin ja sitä, missä määrin jäsenvaltiot voivat tietosuojasyihin vedoten tätä rajoittaa.

Ratkaisussaan julkisasiamies teki selväksi, että nykyisten EU-säännösten julkisuusvaatimukset ovat oikeita ja suhteellisuusperiaatteen mukaisia. Tulossa oleva EU-tuomioistuimen päätös on todella tärkeä, sillä yleinen pääsy rekistereihin on keskeinen väline rahan väärinkäytösten torjunnan kannalta. Vaikka tietosuojaa on vaalittava, ei rikollisten tule voida piiloutua sen taakse.


Parlamentti puolusti Kazakstanin mielipiteenvapautta

Kazakstanin hallituksen tammikuinen päätös korottaa nestekaasun hintoja osoittautui siksi korreksi, joka katkaisi kamelin selän. Pinnan alla kansan tyytymättömyys on kasvanut jo pitkään autoritääristä hallintoa ja korruptioita vastaan.  luonnonvaroiltaan rikkaan maan varallisuus on pitkältä aikaa keskittynyt vain pienelle osalle väestöä. Rauhanomaisina alkaneet protestit levisivät nopeasti yli kuuteenkymmeneen kaupunkiin ympäri Kazakstania, mutta kääntyivät kuitenkin vain pari päivää myöhemmin väkivaltaisiksi maan suurimmassa kaupungissa Almatyssa.

Presidentti Tokajev on kutsunut mielenosoittajia ulkomaalaisiksi terroristeiksi, julistanut maahan hätätilan, valtuuttanut turvajoukot ampumaan kohti siviilejä, ja kutsunut Venäjän johtaman CSTO-järjestön joukot apuun. Mielenosoittajien yhteydenpitoa vaikeuttaen, internetin ja sosiaalisen median kanavien käyttöä on rajoitettu. Mediatietojen mukaan kymmeniä ihmisiä on kuollut, tuhansia loukkaantunut ja noin kymmenentuhatta ihmistä vangittu mellakoiden yhteydessä. Mielenosoitukset ovat Kazakstanin kolmekymmentä vuotisen itsenäisyysajan laajimmat ja väkivaltaisimmat. Toistaiseksi ei tiedetä, oliko mielenosoitusten takana myös maan eliitin sisäistä valtataistelua tai ulkomaisia toimijoita.

Aihe nousi myös parlamentin täysistunnon asialistalle. 589 äänen enemmistöllä hyväksytyssä päätöslauselmassa tuomitaan maan viranomaisten käyttämä väkivalta protestien tukahduttamiseksi sekä sekasorron varjossa mielenosoituksiin liittyneiden rikollisryhmien väkivaltaisuus. Parlamentin kanta on, että kansalaisilla tulee olla oikeus rauhanomaiseen mielenilmaukseen ja, että riippumattoman median, kansalaisyhteiskunnan järjestöjen, poliittisen opposition ja aktivistien vapaa toiminta on turvattava ilman pelotetta sortotoimista. Parlamentti vaati myös, että tammikuun mielenosoitusten aikana kansaa vastaan tehdyt rikokset – muun muassa katoamiset sekä raportit kidutuksista, pidätyksistä ja rauhanomaisten mielenosoittajien surmista – tutkitaan kansainvälisen yhteisön voimin. Päätöslauselmassa vaaditaan myös EU:n pakotteita vastuussa oleville Kazakstanin viranomaisille. 


Tulevan viikot tapahtumia

Ensi viikolla on tiedossa valiokuntaviikko, jolloin näin puolessa välissä kautta valitaan myös valiokuntiin uusi johto ja niin sanotut koordinaattorit. Ja heillä, jotka ovat saaneet uusia valiokuntia vastuulleen, on tiedossa myös ensimmäiset kokoukset. Omalta kohdaltani ensi viikolla on odotettavissa myös pieniä uusia tehtäviä.

Lauantaina 29. 1. klo 13-14.30 olen Even kanssa JHL:n demareiden webinaarissa keskustelemassa JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laineen kanssa ajankohtaisista työelämän haasteista sekä erityisesti julkisten- ja hyvinvointialueiden työntekijöiden tilanteesta nykyisessä haasteellisessa työelämätilanteessa. Linkki webinaariin löytyy JHL:n demareiden kotisivuilta osoitteesta www.jhldemarit.fi


Hyvinvointialueiden päättäjät valitaan sunnuntaina

Viikonvaihteessa huipentuu ensimmäisten hyvinvointialuevaalien vaalityö ja sunnuntaina on sitten edessä varsinainen vaalipäivä. Itse olen lauantaina Tikkurilan Tikkuraitilla kello 13.30 alkaen kansalaisten kanssa keskustelemassa ja innostamassa heitä käyttämään äänioikeuttaan näissä peruspalvelujen kannalta erittäin merkittävissä vaaleissa. Sekä luonnollisesti kirittämässä vaaleissa ehdolla olevia demareita hyvään tulokseen.

Helsinkiläisenä en itse pääse äänestämään näissä maamme ensimmäisissä hyvinvointialueiden vaaleissa, sillä kotikaupungissani terveys- sosiaali- ja pelastusalan palvelut jäävät muusta maasta poiketen edelleen kaupungin järjestettäväksi. Mutta toivon, että kaikki te uutiskirjeeni lukijat, joita hyvinvointialueen vaalit koskevat innostatte kaikki tuttunne sunnuntaina käyttämään tärkeää äänioikeuttaan.

Eero

Scroll to Top