EU Parliament building

Viikon kuulumiset 36/2020

Tämä viikko oli jälleen valiokuntaviikko, jossa valmistellaan runsaan viikon päästä alkavaa täysistuntoviikkoa. Kiireinen viikko kertoo, että istuntoihin on tulossa runsaasti kovia asioita.

Tässä kirjeessä

  • Budjettivaliokunnan kuulumiset: Orban uhkaa kaataa sovun
  • Talous- ja raha-asioiden valiokunnan kuulumiset: Saksan valtiovarainministeri kuultavana
  • Yhdysvaltain pakotteet
  • Ensi viikon ohjelmaa

Orban uhkaa kaataa sovun

 Budjettivaliokunnan iso asia on ollut seuraavan seitsemän vuoden budjettikehyksen ja siihen läheisesti liittyvän elvytyspaketin käsittely ja EU:n tulojen eli ns. omien varojen läpikäynti. Monivuotisen budjettikehyksen 2021-2027 osalta neuvottelut parlamentin ja neuvoston puheenjohtajamaa Saksan välillä ovat alkaneet ja käynnissä on loppukiri saattaa asetus voimaan ennen vuoden loppua. Tulosta odotetaan lokakuussa, mutta jo nyt voi nähdä, että neuvotteluista tulee vaikeat. 

Parlamentti pitää kiinni siitä, että oikeisvaltioehto tulee ratkaisuun mukaan. Tätä olen itse korostanut kaikissa puheenvuoroissani. Unkarin Orban puolestaan esitti muutama päivä sitten uhkauksen, että Unkari estää koko budjettisovun, jos ratkaisussa on mukana sitovia määräyksiä oikeusvaltionormeista. Ratkaisu on siis kaikkea muuta kuin valmis.

Parlamentti vaatii myös konkreettisia päätöksiä EU:n omista varoista esimerkiksi digiverosta, muoviverosta ja rahamarkkinaverosta. EU:n omista varoista ja mahdollisesta verotusoikeudesta parlamentilla ei ole varsinaista päätösvaltaa, mutta parlamentti pyrkii kuitenkin vaikuttamaan siihen, että elvytyspaketin miljardilainat maksetaan tulevaisuudessa takaisin EU:n uusilla varoilla  eikä jäsenmaiden uusilla jäsenmaksuilla tai EU-budjettia leikkaamalla. 

Paine EU:n omien tulojen uudelleenarvioinnille  kasvaa. Oikein toteutettuna tässä voisi olla mahdollisuus vihdoin saattaa esimerkiksi suuria voittoja tahkovat digijätit verotuksen piiriin ja leikata kansallisia EU-rahoitusosuuksia. Toisaalta haasteena on varmistaa budjetin rahoitusosuuksien oikeudenmukaisuus. Nyt viimeistään olisi siis aika käynnistää kansallinen keskustelu ja kansalliset vaikutusarvioinnit EU:n omista varoista, jottei jouduta ojasta allikkoon.  

Saksan valtiovarainministeri kuultavana

Talousvaliokunnassa käytiin keskiviikkona mielenkiintoinen keskustelu Saksan valtiovarainministeri Olaf Scholzin kanssa. EU:n puheenjohtajamaa Saksan tärkein prioriteetti on löytää poliittinen sopimus seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä ja elvytyspaketista, jotta elvytysvarat saataisiin liikkeelle ensi vuoden alusta. Scholz puolusti heinäkuun huippukokouksessa saavutettua sopimusta, oikeana ratkaisuna uhkaamassa olleen talouskriisin selättämiseen.

Olen ilahtunut hänen vahvasta sitoumuksestaan uuteen lainsäädäntöön rahanpesun lopettamiseksi ja olen samaa mieltä hänen peräänkuuluttamastaan Euroopan valvontaviranomaisen tarpeesta.

Scholz oli myös hyvin suorapuheinen digitaalisen rahoituksen mahdollisuuksista ja haasteista. Kryptovaluutat ja uudet digitaaliset maksuvälineet haastavat valtiot ja vanhat valuutat. Tässä tilanteessa meidän on tuettava innovaatioita ja uuden luomista ja samalla suojeltava kuluttajia ja taloudellista vakautta. Kryptovaluuttaa koskevassa keskustelussa hän teki selväksi, että tarvitaan paljon työtä kuluttajansuojan ja vakauden turvaamiseksi, mutta nämä ongelmat kuuluvat valtiovallan ja poliitikoiden ratkottavaksi, eivätkä yksityisten palveluntarjoajien dominanssin alle.

Viikolla jatkettiin neuvotteluja Euroopan parlamentin digitaalisen rahoituksen raportista.Tavoitteena on äänestää mietinnöstä ensi torstaina 10. syyskuuta, jotta valiokunnan näkemys voidaan ottaa huomioon lainsäädäntöehdotuksissa, jotka komissio esittää aiheesta myöhemmin tässä kuussa. On selvää, että digitaalisen rahoituksen vaikutus elämäämme vain kasvaa, erityisesti alueilla, joilla verkkokauppa kukoistaa. Kaiken kaikkiaan mietinnössä tunnustetaan digitaalisen rahoituksen sovellusten mahdollinen lisäarvo ja yleinen tarve avoimuudelle innovaatioita kohtaan. Samalla kehotetaan komissiota esittämään selkeä lainsäädäntökehys kuluttajien, rahoitusvakauden ja markkinoiden suojaamiseksi, taloudellisen eheyden turvaamiseksi ja rahoitusalan kyberturvallisuuden varmistamiseksi.

Tämän tasapainon saavuttamiseksi on välttämätöntä, että kehitämme selkeät säännöt digitaalisesta rahoituksesta ja rahanpesusta. Tutkimukset osoittavat, että puolet kryptovaluuttaliikenteestä liittyy laittomaan toimintaan, kuten laittomien tavaroiden tai palvelujen ostamiseen, myyntiin, rahanpesuun ja lunnasohjelmissa suoritettuihin maksuihin. Viimeaikaiset havainnot viittaavat siihen, että bitcoinin ympärillä liikkuu jopa 76 miljardin dollarin edestä laitonta toimintaa vuodessa. Nämä luvut osoittavat, että vakaan sääntely- ja valvontakehyksen tarve on selvä. Lisäksi on tärkeää varmistaa, ettei kukaan jää ulkopuolelle tässä digitaalisessa kehityksessä, ja että näiden digitaalisten sovellusten ympäristöjalanjälki pienenee.

Lisäksi tulee huomioida uusien kryptovaluuttojen tilanne, kuten esimerkiksi Facebookin suunnitteleman Libran kohdalla. Ajatuksena on, että nämä uudet digivaluutat olisivat vakaita tukeutuen erilaisiin vakauttaviin mekanismeihin, joiden tarkoituksena on minimoida arvon vaihtelut suhteessa normaaliin valuuttaan. Uusien digivaluuttojen hyöty piilee niiden mahdollisuuksissa tehokkaampaan ja halvempaan rajoja ylittävään maksuliikenteeseen, kuten myöskin digitaalisen rahankäytön avautumisessa heille, joilla ei ole mahdollisuutta perinteisiin pankkipalveluihin.  Kuluttajansuojasta, taloudellisesta vakaudesta ja rahapolitiikan näkökulmasta syntyvien mallien mahdolliset riskit ovat kuitenkin melko merkittäviä. Siksi erittäin varovainen lähestymistapa on paikallaan.

Yhdysvaltain yksipuoliset pakotteet puhuttavat

Tällä viikolla pidettiin asiantuntijaseminaari Yhdysvaltain uusien pakotteiden vaikutuksista eurooppalaisille yrityksille. Asiahan on ajankohtainen erityisesti sen jälkeen, kun Yhdysvallat päätti pakotteista, joilla halutaan estää Itämeren kaasuputken Nord Stream 2:n rakentaminen.

Yhdysvallat asetti kesällä pakotteita muun muassa venäläiselle energiasektorille. Nämä sisältävät myös ns. toissijaisia pakotteita, jotka tarkoittavat pakotteita ei-yhdysvaltalaisille henkilöille ja yrityksille, jos ne toimivat pakotteiden piirissä olevien toimijoiden kanssa. Näistä esimerkkinä ovat eurooppalaiset yhtiöt, jotka ovat Nord Stream 2 -hankkeessa mukana. Tällä tavoin Yhdysvaltain lainkäyttövallan käsi ulottuu sen omien rajojensa ulkopuolelle.

EU maailman yhtenä suurimmista talousalueista kannattaa vapaakauppaa, ja Yhdysvaltain yksipuoliset, myös eurooppalaisia yrityksiä koskevat pakotteet ovat enemmän ku8n ongelmallisia. Sekään seikka ei auta, että pakotteiden trendi tuntuu vain vahvistuvan sekä demokraattienemmistöisessä edustajainhuoneessa, senaatissa että Valkoisessa talossa. Asiantuntijoiden mukaan edes Joe Bidenin valinta presidentiksi ei tule muuttamaan tätä trendiä. EU:n olisikin syytä pyrkiä neuvottelupöytään Yhdysvaltojen kanssa, jotta asiasta päästäisiin sopuun ja vapaakauppaa saataisiin vahvistettua. Jos neuvottelupöydässä ei löydy sopua, voidaan nähdä sellainenkin ihme, että EU testaa pakotteiden laillisuutta amerikkalaisessa oikeusjärjestelmässä. Se taas veisi vuosia ja pitäisi epävarmuutta yllä pitkään.

Ensi viikolla

 Ensi viikolla valiokuntatyö jatkuu niin budjettivaliokunnan, kuin talous- ja raha-asioiden valiokunnan osalta. Uutena, erittäin kiinnostavana elementtinä aloitan osana veroasioiden valiokuntaa, joka käynnistää työnsä ja valitsee vastuuhenkilönsä ensi viikolla. Lisäksi tapaan eurooppalaisia ammattiliitojen edustajia ja keskustelemme ajankohtaisista aiheista, kuten eurooppalaisesta minimipalkasta. 

Ennakoin ensi viikosta intensiivistä EU-keskustelun viikkoa kotimaassa, sillä Suomen pääministeri Sanna Marinin odotetaan antavan ilmoituksen EU:n elpymisrahastosta eduskunnan keskiviikon täysistunnossa. Toivottavasti keskustelu olisi asiapitoista ja kehittävää. Omia ajatuksiani EU:n elpymiskokonaisuudesta voit kuunnella Ylen Brysselin kone -lähetyksestä, jossa vierailin tällä viikolla.

Pysytään kuulolla. Pidetään yhteyttä!

Eero

Scroll to Top