Viikon kuulumiset 7/2021

Kulunut viikko on ollut parlamentissa ns. vihreä viikko, eli kotimaan viikko. Sen aikana mepit voivat järjestää tilaisuuksia ja tapaamisia kotimaissaan, tällä hetkellä toki koronarajoitukset huomioiden. Viikon aikana ei ole parlamentin virallisia kokouksia, mutta monenmoista muuta aktiviteettia kylläkin.

Tässä kirjeessä:
-Rahanpesua estämässä
-Kehittyvä yritysten yhteiskuntavastuu
-Euroopan investointipankilta uutta rahoitusta Suomeen
-Tapaamisia
-Ensi viikko


Rahanpesua estämässä

Rahanpesun vastaiset toimet ovat olleet viikon aikana laajasti esillä. Viikon keskeisin tapahtuma oli keskiviikkona, kun järjestin rahanpesuaiheisen webinaarin Facebook-liven muodossa. Jos et ehtinyt aamulla linjoille, tilaisuuden tallenne löytyy Facebook-sivuiltani.

Rahanpesun torjunta ja sen sääntelyn kehittäminen ovat olleet viime viikkoina ilahduttavan paljon esillä mediassa – onhan aihe koko EU:n tasolla merkittävä, sillä menetämme vuodessa arviolta jopa yli 400 miljardin dollarin edestä verotuloja rikollisten käsiin. Keskiviikon webinaarin puhujat edustivat suomalaista rahanpesutorjunnan asiantuntemusta korkealla tasolla: kansanedustaja, talousvaliokunnan puheenjohtajan Juhana Vartiaisen lisäksi alustuspuheenvuoroja kuultiin niin Finanssivalvonnan rahanpesun estämisen toimiston päälliköltä Pekka Vasaralta, Keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskuksen päälliköltä Jaakko Christenseniltä sekä Nordean rahanpesun estämisen asiantuntijalta Anu Torkkelilta.

Keskustelun alustuksena toimi johtamani CEPS:n asiantuntijaryhmän viime kuussa julkistama raportti, jossa esiteltiin niitä keskeisiä muutoksia, joita rahanpesun torjuntaan keskittyvä sääntely vaatisi. Keskiviikon vieraiden näkemykset noudattelivat samaa linjaa. Viranomaisyhteistyön ja tiedonvaihdon lisääminen ja sujuvoittaminen, EU-tason yhteisen valvontaviranomaisen luominen sekä virtuaalivaluutan välittäjien saattaminen lainsäädännön piiriin ovat sekä julkisen finanssivalvonnan, poliisin että pankkialan mielestä tarpeellisia toimia.

Yksi keskeisistä haasteista liittyy yksityishenkilöä koskevan tietosuojan ja toisaalta rahanpesun valvontaa ja torjuntaa toteuttavan viranomaisen tietotarpeen väliseen ristiriitaan. Yksityishenkilön rikostietojen käyttöä rajoitetaan nykyään tietosuojasääntelyn puitteissa, mutta joissakin tapauksissa se voi estää tiedon hyödyntämistä rahanpesurikosten selvittämisessä. Tällä hetkellä viranomaisilla ei ole yhtenäistä tulkintaa siitä, missä määrin rikostietoja voitaisiin luovuttaa viranomaisten kesken, vaikka se hyödyttäisi rahanpesuriskien arvioimista. Toinen tärkeä kehittämistä edellyttävä periaate on riskiperusteisuuden korostaminen rahanpesuntorjunnassa, joka edistäisi resurssien kohdentumista asianmukaisemmin ja tehokkaammin nimenomaan sellaisen rahaliikkeen tutkimiseen, jossa rahanpesun riskit ovat korkeita. Nämä molemmat haasteet nousivat esiin myös CEPS:n raportissamme.

Torstaina olin mukana Euroopan parlamentin ja amerikkalaisten yhteisessä rahanpesuseminaarissa, jossa erityismielenkiinnon kohteena oli Venäjältä Yhdysvaltoihin ja Eurooppaan tulevat hämärän rahan siirrot. Yhdysvallat koventaa nyt omaa valvontaansa rahanpesuasioissa ja tämä luo painetta myös tiivistyvälle eurooppalaiselle lainsäädännölle.

Komissiolta odotetaan esityksiä uudeksi lainsäädännöksi vielä tämän kevään aikana.


Kehittyvä yritysten yhteiskuntavastuu

Tiistaina osallistuin Pellervon onnistuneeseen yritysten eurooppalaista yhteiskuntavastuuta kartoittavaan keskustelutilaisuuteen. Europarlamentaarikko Heidi Hautala toi osuustoimintaihmisille selkoa eurooppalaisen lainsäädännön muutoshankkeista, joiden kärkenä on yritysten suurempi julkinen vastuu ja raportointivelvollisuus muun muassa ilmasto-, ympäristö- ja työntekijöiden oikeuksien toteutusasioissa. Heidi on näissä asioissa tehnyt pitkään ansiokasta työtä, jolle itse annan täyden tukeni.

Komissiolta odotetaan tälläkin alueella uusia esityksiä vielä tämän vuoden aikana. Voiton tuottaminen omistajille ei enää tulevaisuudessa oikein riitä eurooppalaisten yritysten ainoaksi toiminta-ajatukseksi. Tilalle tulee monipuolisempi yhteiskuntavastuu ja tätä tukevat kuluttajien korkeammat eettiset vaatimukset niin palveluille kuin tuotteillekin. Ja mikä olisi sen luontevampaa, kuin osuustoimintayritykset tämän kehityksen kärjessä.

Komissio julkistikin torstaina uuden kauppapoliittisen strategian, joka tähtää kohti vihreämpää maailmankauppaa. Siinä komissio lupaa ottaa EU:n kauppapolitiikan keskeisiksi osiksi niin ilmastonmuutoksen torjunnan, kuin yritysten käyttämän pakkotyövoiman estämiseksi luotavan mekanismin. Samalla EU vaatii Maailman kauppajärjestö WTO:n uudistumista entistä ympäristötietoisemmaksi.

Esimerkiksi Yle kirjoittaa komission aikovan ehdottaa WTO:lle uudistuksia, jotka keskittyvät kestävään kehitykseen, digitaaliseen kauppaan sekä sukupuoleen liittyviin ja työntekijöiden oikeuksiin. Unioni haluaa Pariisin ilmastosopimuksen mukaan WTO:n sopimuksiin.


Euroopan investointipankilta uutta rahoitusta Suomeen

Euroopan investointipankki on viime aikoina tukenut useampaa suomalaishanketta. Viimeisimpinä ovat konepajayhtiö Valmetille myönnetty 100 miljoonan euron laina yhtiön tutkimus- ja kehityshankkeisiin energia-, vesi- ja raaka-ainetehokkuuden parantamiseksi sekä 150 miljoonan euron laina Stora Ensolle Oulun paperitehtaan uudistushankkeelle.

Viime vuoden lopulla pankki myönsi myös Lahden kaupungille 100 miljoonan euron lainan kaupungin koulurakennusten ja päiväkotien korjaus- ja uudisrakentamiseen. Myös suomalaiset pk-yritykset on huomioitu pk-yritysaloite -takausohjelman kautta. Olin parlamenttiryhmäni neuvottelijana mukana esittämässä pk-sektorin rahoitusohjelmaa, joka nyt toteutuu Suomessa 350 miljoonan euron suuruisena.

Nämä ovat todella hyviä uutisia. Koronapandemian jälkeisen jälleenrakennuksen kulmakivenä tulee olla kestävät investoinnit tulevaisuuteen, jossa t&k-investoinnit ja pk-yritykset ovat keskeisessä asemassa.


Tapaamisia

Viikon aikana olen ehtinyt tavata myös tärkeitä suomalaisia toimijoita.

Supo kertoi alkuviikosta omasta uhkakuva-analyysistään. Suomessa tilanne on uhkakuvien osalta selkeästi hallinnassa niin terroristisen kuin muunkin meille vaarallisen toiminnan riskien osalta. Tälläkin alueella kuitenkin tarvitaan lisääntyvää eurooppalaista yhteistyötä.

Keskiviikkona ehdin tavata myös entisiä ja uusia eduskuntakollegoita. Pidempään istuin suomalaisten NATO-parlamentaarikoiden kanssa pohtimassa turvallisuuspoliittista yhteistyökenttäämme.

Suomen eduskunnallahan on rauhankumppanuusmaana oma kansanedustajavaltuuskuntansa NATOn parlamentaarisessa yleiskokouksessa. Tämän nelihenkisen valtuuskunnan presidenttinä on jo vuosikymmenen ajan toiminut kansanedustaja Ilkka Kanerva. Omalta kannaltani yhteistyöllä on sikälikin merkitystä, että olen tulossa vuoden 2022 alusta EU-parlamentin puolustus- ja turvallisuusasioiden alivaliokuntaan. Suomalaisessakin keskustelussa turvallisuuspolitiikan tarpeet ovat yhä enemmän mielenkiinnon kohteena.

Viikon tapaamisiin kuuluivat myös vierailu EU-parlamentin syöpäryhmän epävirallisessa kokoontumisessa, MetsäGroupin sekä Helsingin pörssien edustajien tapaamiset sekä SDP:n historiatoimikunnan ja Osuusliike Tradekan kokoukset. Kaiken kaikkiaan hyvä viikko!


Ensi viikko

Ensi viikolla parlamentin valiokunnat jatkavat työtään. Heti maanantaina luvassa on molempien päävaliokuntieni, budjetti- ja raha- ja talousasioiden valiokuntien tapaamiset. Viikon aikana koolla on myös veroasioiden alivaliokunta. Valiokuntien esityslistoilla on todella paljon tärkeitä asioita, kuten esimerkiksi Euroopan investointipankkiin liittyvät teemat, neuvottelemani julkisten sektorin lainamekanismi, vuoden 2022 budjetti, digivero ja Euroopan talouspolitiikan lukukausi. Ns. eurooppalainen lukukausi on vuosittainen prosessi, jossa EU koordinoi ja tarkastelee talouspolitiikkaa yhteistyössä jäsenmaiden ja niiden parlamenttien kanssa.

Viikko käynnistyy tärkeällä ja kiinnostavalla S&D-ryhmän kokouksella yhdessä kansallisen sosialidemokraattisten parlamenttiryhmien kanssa. Yhteydenpito sosialidemokraattien kesken on tärkeää, jotta ymmärrämme ryhmämme kannanmuodostuksen taustat ja voimme tuoda esiin kotimaidemme sosialidemokraattien näkemyksiä.

Täysi ja merkittävien asioiden viikko tulossa, pysytään kuulolla.

Eero

Scroll to Top