Eero Heinäluoma

Viikon kuulumiset 18/2021

Mennyt viikko on ollut parlamentissa ns. kotimaan viikko, joka on alun perin varattu europarlamentaarikkojen kotimaan toimintoihin. Korona-aikana on sitten käynyt niin, että kotimaista käsin osallistutaan erilaisiin videoneuvotteluihin. Viikon aikana on ollut paljon tilaisuuksia myös kotimaassa mm. vientiteollisuuden edustajien tapaaminen, Fennovoiman toimintaan tutustuminen ja JHL:n edustajisto.

Tässä kirjeessä:
– Euroopan keskuspankki
– Komissio julkaisi teollisuusstrategian päivityksen
– Ensi viikko
– Eurooppa-päivä


Euroopan keskuspankki

Viikon tärkeisiin asioihin kuului EKP:n presidentti Lagarden ja raha- ja talousasioiden valiokunnan (ECON) johdon tapaaminen. Normaalioloissa tämä olisi tehty Frankfurtissa EKP:n päämajassa, nyt videoyhteyksillä.

Parlamentti tekee perussopimusten mukaista EKP:n toimien valvontaa ja ylläpitää tarpeellista vuoropuhelua itsenäisen keskuspankin kanssa. Kanssakäymiseen kuuluu pääjohtajan julkiset kuulemiset ECON-valiokunnassa, valiokunnan vuosittaiset kannanotot ja julkiset havainnot EKP:n toiminnasta sekä epäviralliset tapaamiset, joista nyt oli kyse. Koska EKP:n ajattelulla ja toiminnalla ja sen ennakoinnilla on suuria markkinavaikutuksia, on sovittu, ettei näistä epävirallisista tapaamisten asialistoista kerrota, vaikka itse tapaamiset ovatkin julkista tietoa. Siksi voin vain sanoa, että tämän viikkoinen tapaamisemme oli äärimmäisen hyödyllinen ja tarpeellinen, mutta en enempää.


Komissio julkaisi teollisuusstrategian päivityksen

Komissio julkaisi keskiviikkona odotetun teollisuusstrategian päivityksen. Hyvä paperi, mutta yksi iso puute: suomalainen kestävä biotalous jää paitsioon, kun sen merkitystä vihreän siirtymän vauhdittajana ei tunnisteta.

Teollisuusstrategian tavoitteena on, että EU:n teollisuutta koskevissa toimissa otetaan kaikilta osin huomioon koronakriisin jälkeiset uudet olosuhteet. Lisäksi tarkoituksena on edistää kestävämpää, digitaalisempaa, selviytymiskykyisempää ja maailmanlaajuisesti kilpailukykyisempää taloutta. Strategiassa esitetään uusia toimenpiteitä, joilla vahvistetaan sisämarkkinoiden selviytymiskykyä erityisesti kriisiaikoina. On tarpeen ymmärtää paremmin riippuvuuksiamme keskeisillä strategisilla aloilla, ja strategiassa esitetäänkin välineistöä ongelmiin puuttumiseksi. Lisäksi tarjotaan uusia toimenpiteitä vihreän ja digitaalisen siirtymän vauhdittamiseksi.

Juuri tämä viimeiseksi mainittu tavoite jättää komission strategian ylle selkeän parannusvaateen. Nyt julkaistussa päivityksessä suomalaista kestävää biotaloutta, sen keskeisiä toimialoja tai edes biopohjaisia materiaaliratkaisuja ei nähdä vihreän siirtymän vauhdittajina, vaikka sitä ne todellisuudessa olisivat. Biotalous on keskeinen keino fossiilisista tuotannontekijöistä irtaantumiseksi.

Suomi on aito edelläkävijä biopohjaisten materiaaliratkaisujen kehittämisessä ja kestävän biotalouden innovaattorina. Nyt Suomen pitää viedä tätä viestiä Eurooppaan.


Ensi viikko

Ensi viikolla on tiedossa tärkeiden asioiden viikko. Olen parlamentin pääneuvottelijana Finnairia koskevassa globalisaatiorahaston kokonaisuudessa. Suomi on hakenut rahastosta varoja Finnairilta irtisanottujen työntekijöiden uudelleentyöllistämiseksi. Eilen torstaina komissiolta tuli esitys, jossa esittään, että koronaviruksen takia irtisanotut Finnairin työntekijät saavat vajaat 1,8 miljoonaa euroa tukea Euroopan globalisaatiorahastosta. Tuki kattaa noin kaksi kolmasosaa tukitoimien kokonaiskustannuksista, jotka nousevat 2,9 miljoonaan euroon. Suomen valtio maksaa jäljelle jäävän osan. Nyt tämä esitys pitää saada hyväksyttyä parlamentissa. On hienoa, että saan olla päävastuussa edistämässä asiaa.

Maanantaina myös äänestetään kahdesta muusta kokonaisuudesta, joiden edistämisestä olen ollut vastuussa ryhmäni neuvottelijana. Äänestyksessä on ensin julkisen sektorin lainajärjestely, joka on tärkeä pilari oikeudenmukaisessa siirtymässä ilmastotoimien aiheuttamiin rakennemuutoksiin vastaamiseksi. Julkisen sektorin lainajärjestelyn avulla Euroopan investointipankki voi lainoittaa 10 miljardin edestä investointeja energiamuutoksen toteuttamiseen. Yhdessä yksityisen rahan kanssa rahaston odotetaan saavan liikkeelle 25–30 miljardin euron investoinnit oikeudenmukaiseen siirtymään tällä budjettikaudella. Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston avulla mahdollistetaan luopuminen kivihiilen ja turpeen käytöstä. Suomen kunnilla ja muilla julkisilla toimijoilla on mahdollisuus saada tästä rahastosta tukea turpeen käytöstä luopumiseen.

Äänestykseen tulee niin ikään neuvottelemani Brexit-sopeutumisrahasto. Rahaston tavoitteena on tarjota taloudellista tukea jäsenvaltioille, alueille ja aloille, jotka kärsivät eniten Yhdistyneen kuningaskunnan vetäytymisestä EU:sta. Neuvottelut olivat välillä hankalat, sillä eri jäsenmaita edustavilla mepeillä on ollut keskenään varsin erilaiset näkemykset, mutta sopuun päästiin tässäkin.

Omat prioriteettini työpaikkojen ja pk-yritysten huomioimisesta sekä hallintokulujen lukemista osaksi varannolla katettavia kuluja ovat mukana sovussa. Budjettivaliokunta ei ole kuitenkaan yksin päättämässä parlamentin kannasta, vaan vastuuvaliokuntana toimii aluepolitiikasta vastaava REGI-valiokunta, joka työstää parhaillaan omaa mietintöään aiheesta.

Maanantaina luvassa on myös budjettiasioiden ja raha- ja talousasioiden valiokuntien yhteiskokous, jossa kuulemme taloudesta vastaavia komissaareja Dombrovskis ja Gentiloni. Aiheena on EU:n elpyminen.

Muitakin kokouksia mahtuu viikkoon, joten helatorstain tarjoilema välipäivä antaa tarpeellisen sauman hengähtää.


Eurooppa-päivä

Eurooppa-päivää vietetään sunnuntaina 9.5. ja päivän kunniaksi järjestän webinaarisarjan, jossa pohdimme EU:n ja Suomen tulevaisuutta koronan jälkeen. Olet lämpimästi tervetullut mukaan!

12:00 Eurooppa-päivän webinaari Turussa: Mitä koronan jälkeen? EU:n, Suomen ja Turun toimet puntarissa.
Keskustelemassa koronan jälkeisen ajan suunnasta kanssani SDP:n puoluevaltuuston vpj Miika Tiainen ja toimistossani harjoittelijana syksyllä 2019 toiminut opiskelija Rosamari Rissanen: https://www.facebook.com/events/1075409422868375

13:30 Eurooppa-päivän webinaari Tampereella: Mitä koronan jälkeen? EU:n, Suomen ja Tampereen toimet puntarissa.
Keskustelemassa kanssani kansanedustaja Pia Viitanen ja kulttuurin monitoimi-ihmiset Kirsi-Kaisa Sinisalo, Kalle Kallio ja Antanas Aleksovski: https://www.facebook.com/events/247971677120599/

15:00 Eurooppa-päivän webinaari Lahdessa: Mitä koronan jälkeen? EU:n, Suomen ja Lahden toimet puntarissa.
Keskustelemassa koronan jälkeisen ajan suunnasta kanssani kansanedustaja Mika Kari ja SDP:n Lahden kunnallisjärjestön puheenjohtaja Jetta Laakso: https://www.facebook.com/events/179033784085095/

Tervetuloa mukaan! Ja Eurooppa-päivähän on tällä kertaa myös äitienpäivä, joten hyvää äitienpäivää kaikki äidit!

Eero

Scroll to Top