Eero Heinäluoma

Viikon kuulumiset 37/2020

Syksy on todella käynnistynyt kovalla vauhdilla Euroopan parlamentissa. Valiokunnat ovat työskennelleet useiden erittäin merkittävien teemojen parissa ja ensi viikko täysistuntoineen kiinnostaa laajasti myös mediaa.

Tässä kirjeessä:

  • Talous- ja raha-asioiden valiokunta
    • Digitaalisen rahoituksen raportti
    • Tärkeitä henkilövalintoja
  • Budjettivaliokunta
  • Matkustusrajoitukset järkevöityvät
  • Ensi viikolla

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Digitaalisen rahoituksen raportti

Loppukesän ja alkusyksyn iso ponnistus, digitaalisen rahoituksen mietintöä koskevat neuvottelut saatiin valmiiksi tiistaina ja valiokunta hyväksyi raportin kymmenien äänestysten jälkeen torstaina.

Osallistuin neuvotteluihin oman ryhmäni edustajana. Neuvotteluja veti Renew Europen euroedustaja Ondřej Kovařik. EU-parlamentin valiokuntien työtyyli poikkeaa aika lailla suomalaisesta eduskunnan valiokuntakäytännöstä. Brysselissä pohjatekstin mietintöön valmistelee raportoijana toimiva euroedustaja omien avustajiensa kanssa. Valiokunnan virkasihteerit auttavat tarvittaessa, mutta itse tekstin kirjoittaminen on raportoijan vastuulla. Ryhmät valitsevat ns. varjoraportoijat, jotka osallistuvat tekstin hiomiseen ja kompromissien hakemiseen. 

Työläs prosessi, mutta havaintojeni mukaan toimii yllättävänkin hyvin. Menetelmä vaatii euroedustajilta paljon paneutumista ja ajankäyttöä, mutta työtapa varmistaa, että raportoija ja varjoraportoijat tuntevat aiheensa hyvin.

Digitaalisen rahoituksen neuvotteluihin osallistuivat raportoijan ja itseni lisäksi Euroopan kansanpuolueen EPP:n ja Vihreiden edustajat. Kuten usein muissakin raporteissa, ID-ryhmän edustajaa ja tällä kertaa vasemmistoryhmä GUE/NGL:n edustajia ei keskusteluissa näkynyt.

Olen tyytyväinen valiokunnan mietintöön. Digitaalinen rahoitus, kryptovaluutat, rahoitusalan tietoverkkojen kantokyky: nämä ovat kaikki avainkysymyksiä, jotka muuttavat rahoitusalaa nopeasti. Muutoksessa on paljon hyvää mutta myös vaaroja. Siksi lainsäädäntöön tarvitaan riskit tunnistava lähestymistapa. Lainsäätäjänä on meidän vastuullamme varmistaa, että muutokset tapahtuvat sellaisen lainsäädännön piirissä, joka on avoin ja läpinäkyvä. Lainsäädännöllä varmistetaan, että kuluttajien ja sijoittajien asema on suojattu, että taloudellinen vakaus taataan ja että markkinoiden toimintakyky vahvistuu. Tällä raportilla Euroopan parlamentti lähettää komissiolle selkeän viestin kryptovaluuttoja ja kybervalmiuksia koskevia tulevista lainsäädäntötarpeista.

Tarvitsemme selkeät säännöt digitaalisesta rahoituksesta ja rahanpesusta. Tutkimukset osoittavat, että puolet kryptovaluutan käytöstä liittyy laittomaan toimintaan, kuten laittomien tavaroiden tai palvelujen ostamiseen, myyntiin, rahanpesuun ja lunnasohjelmahyökkäyksiin liittyviin maksuihin. Viimeaikaiset havainnot viittaavat siihen, että 76 miljardia dollaria laitonta toimintaa vuodessa liittyy Bitcoineihin.

Kiinnitin huomiota myös kuluttajien asemaan. On varmistettava, että digitaalisen rahoituksen lisääntyminen ei jätä osaa kansalaisista sivullisiksi. Siksi on tehtävä toimenpiteitä taloudellisen ja digitaalisen lukutaidon parantamiseksi. Digitaalisen rahoituksen merkitys voi olla nousussa, mutta käteinen raha on edelleen tärkeää.

Finanssialalta tullaan jatkossa vaatimaan tiukkoja sääntöjä internetin ja kyberturvallisuuden parantamiseksi. Kybervaluutoiden keskittymiseen harvojen käsiin on voitava tarvittaessa puuttua. Digitaalinen talous käyttää tietojamme. Tämä on tehtävä eurooppalaisen tietoturvalainsäädännön, GDPR:n kanssa yhteensopivalla tavalla. Vaadimme edelleen täyttä avoimuutta taustalla vaikuttavien algoritmien ympärillä. Siihen, että kryptovaluutoilla on suuri ekologinen jalanjälki, on kiinnitettävä erityistä huomiota uusissa lainsäädäntöesityksissä.

Myös teknologiajätit saavat raportissa huomiota. Unionilla on korostunut tarve seurata suurten teknologiajättien roolia digitaalisen rahoituksen alalla varmistaaksemme, että ne eivät vääristä kilpailua tai käytä markkina-asemaansa väärin.

Valiokunnan hyväksymä teksti menee vielä syyskuun lopulla täysistunnot hyväksyttäväksi.

Tärkeitä henkilövalintoja

Meillä oli valiokunnassa myös rakentava näkemysten vaihto ehdotuksesta Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen keskusvastapuolten valvontakomitean riippumattoman jäsenen nimittämisestä (CCP).

Valvontakomitea perustetaan suorittamaan arvopaperimarkkinaviranomaiselle annettuja tehtäviä. Ne koskevat kolmansien maiden keskusvastapuolten tunnustamista ja suoraa valvontaa sekä kansallisten toimivaltaisten viranomaisten valvonnan lähentämisen edistämistä EU: n keskusvastapuolten toimilupien myöntämisessä ja valvonnassa.

Komitea muodostuu puheenjohtajasta ja kahdesta riippumattomasta jäsenestä, niiden jäsenvaltioiden toimivaltaisista viranomaisista, joihin keskusvastapuoli on sijoittautunut, ja tarvittaessa EU:n valuuttojen liikkeeseen laskevista keskuspankeista.

CCP:n liiketoiminnan laajuus ja merkitys sekä niiden suuri yhteys muihin rahoitusjärjestelmän toimijoihin tekevät näistä infrastruktuureista luonteeltaan järjestelmällisesti tärkeitä.

Ottaen huomioon, että Lontoo on edelleen keskusvastapuolten tärkein keskus, ja koska keskusvastapuolet ovat systeemisesti merkityksellisiä koko EU: n rahoitusjärjestelmälle, on erittäin tärkeää, että huippuasiantuntijat valvovat niitä hyvin. Tänään tämä pätee enemmän kuin koskaan, kun otetaan huomioon viimeisimmät huolestuttavat uutiset Brexit-neuvotteluista. Hyvin organisoitu kolmansien maiden keskusvastapuolten valvonta on sen vuoksi ehdottoman välttämätöntä.

Kolme ehdokasta todistivat asiantuntemuksensa ja tietonsa ja olevansa tehtävänsä mukaisia. Valiokunnan jäsenten suuri enemmistö kannatti heitä.

Budjettivaliokunta

Neuvottelut EU:n pitkänaikavälin budjetista vuosille 2021-2027 ovat edelleen käynnissä neuvoston ja parlamentin välillä. Samanaikaisesti on kuitenkin käynnissä EU:n vuoden 2021 talousarvion valmistelu. 2021 on mielenkiintoinen vuosi, koska se on uuden rahoituskauden ja EU:n elvytysohjelman ensimmäinen vuosi.

Tällä viikolla neuvosto julkaisi oman kantansa, jonka se esittelee täysistunnossa ensi viikolla. Neuvosto esittää komission laatimaan talousarvioesitykseen 3,8 miljardin leikkauksia, jotka kohdistuvat etenkin tutkimus- kehitys- ja innovaatio-rahoitusohjelmiin, oikeudenmukaisen siirtymän rahastoon ja maahanmuutto- ja rajavalvontaan. Euroopan parlamentti valmistelee parhaillaan omaa kantaansa ja jos perinteitä noudatetaan, parlamentti tulee esittämään roimia korotuksia komission pohjaesitykseen.

Etenkin leikkaukset tutkimus-,  kehitys- ja innovaatio -ohjelma Horizon 2020:een ovat vaikea pala parlamentille nieltäväksi joten oletan, että myös tänä vuonna neuvotteluista tulee vaikeat.

Matkustusrajoitukset järkevöityvät

Viikon isoihin asioihin kuuluu Suomen hallituksen päätös uudistaa matkustusrajoituksia. Päätös oli odotettu ja välttämätön, sillä kaavamainen kahden viikon karanteeni istuu huonosti todellisiin koronariskeihin. Työntekoon ja välttämättömään työperäiseen liikkumiseen sekä matkailuun elokuisen linjauksen seuraukset ovet olleet varsin tylyt.

Hallituksen uudet linjaukset sopivat paremmin kesäkuiseen linjaukseen hybridistrategiasta, jolla pyritään estämään tehokkaasti taudin leviämistä ja samalla välttämään täydellistä toimintojen sulkemista ulkomaailmalta. Hallituksen päätöksen mukaan ensi viikon lauantaista 19.9. lähtien Suomeen saa matkustaa maista, joissa on enintään 25 koronatapausta sataatuhatta asukasta kohden edellisten 14 päivän ajalta.

1.10.-22.11. tulee voimaan niin sanottu ”siirtymäkauden malli”, jossa maahantulon rajoitukset jatkuvat sisä- ja ulkorajoilla. Raja-arvon ylittävästä maasta – kuten meppien kohdalla Belgiasta – Suomeen tultaessa edessä on vapaaehtoinen ennakkotestaus ja omaehtoinen karanteeni sekä toinen testi. Jos matkustajan matka kestää alle 72 tuntia, ei karanteenia ja toista testiä tarvita. Uutta on siis omaehtoisen karanteenin lyhentäminen testauksen avulla.


Odotukset on suunnattu erityisesti 23.11. alkavaan toimintamallliin. Siinä sisärajaliikenteen rajoitukset poistuvat. Uudessa mallissa raja-arvon ylittävästä maasta Suomeen saapuvalta odotetaan ennakkoon otettua negatiivista koronatestitulosta. Uudessa mallissa sekä liikenteenharjoittajilla että rajavalvontaviranomaisilla olisi velvollisuus tarkistaa matkustajien negatiiviset testaustodistukset. Maahan saapuessa varataan aika uuteen testiin, johon tulee hakeutua 72 tunnin aikana. Suomessa odottaa kahden viikon karanteeni, joka voi päättyä myös aiemmin, jos uusi testi on negatiivinen.

Karanteenin välttäminen testien avulla tulee helpottamaan mepin työtä melkoisesti. Nyt olen joutunut perumaan kotimaan tapaamisia, tilaisuuksia ja mediaesiintymisiä karanteenin vuoksi. Toivotaan, että loppuvuodesta tilanne mahdollistaa joustavan työskentelyn molemmissa maissa, ja että itse kukin pysyy terveenä.

Ensi viikolla

Ensi viikolla on vuorossa syksyn ensimmäinen parlamentin täysistuntoviikko. Odotukset ovat korkealla, sillä aiheet ovat tärkeitä, mutta herättävät samalla voimakkaita ja eriäviäkin mielipiteitä. 

Erityinen mielenkiinto kohdistuu komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin ensimmäiseen State of the European Union -puheeseen. Ennakkoon tässä katsauksessa odotetaan käsiteltävän erityisesti EU:n elpymiskokonaisuutta ja koronatilannetta. Von der Leyenin odotetaan arvioivan komission työn vaikutusta COVID-19-pandemian aiheuttaman terveys- ja talouskriisin lieventämisessä. Lisäksi hänen odotetaan esittävän näkemyksensä talouden elpymisestä, ilmastonmuutoksen torjunnasta ja tilanteesta Euroopan naapurimaissa. Itse odotan erityisesti sitä, miten oikeusvaltioperiaate von der Leyenin katsauksessa näyttäytyy. Uskon, että Puolan, Unkarin ja nyttemmin myös Bulgarian tilanteet näkyvät parlamentin keskusteluissa. S&D-ryhmäni vaatii komissiolta ja puheenjohtaja von der Leyeniltä pikaisia ja painavia tekoja oikeusvaltioperiaatteen rikkojia kohtaan.

Lisäksi asialistalla on keskustelua Venäjän, Valko-Venäjän ja Libanonin tilanteista. Venäjän ja oppisitiopoliitikko Aleksei Navalnyin epäilty myrkytys pitää selvittää juurta jaksain ja puolueettoman selvityksen toteuttaminen on nyt Venäjän vastuulla. Mikäli kunnollista selvitystä ei saada, on syytä palata pakotteiden asettamiseen. Valko-Venäjän äärimmäisen huolestuttava tilanne on kompleksinen. Oikeusvaltioperiaatetta on loukattu niin vapaiden vaalien kuin mielipiteen- ja kokoontumisvapauden kohdalla. Näkisin, että meillä on vahvat syyt asettaa uusia pakotteita. Libanon puolestaan tarvitsee tukea ja eilinen uutinen uudesta tulipalosta satama-alueella syvensi aiempaa huolta.

Täysistuntoviikolla on luvassa myös äänestys EU:n omista varoista. Tällä äänestyksellä parlamentti vauhdittaa niitä toimia, jotka antaisivat EU:lle mahdollisuuden lainata 750 miljardia euroa elpymissuunnitelmalle. Näin elpymissuunnitelman toteuttaminen voitaisiin aloittaa mahdollisimman nopeasti.

Parlamentin äänestys kannasta EU:n omiin varoihin on olennainen askel omia varoja koskevan päätöksen hyväksymiseksi neuvostossa ja hyväksymismenettelyn aloittamiseksi jäsenmaiden kansallisissa parlamenteissa. Päätös EU:n omista varoista muodostaa oikeusperustan EU:n tuloille. Neuvosto voi tehdä päätöksen omista varoista vasta, kun se on kuullut Euroopan parlamentin kannan asiaan. Päätöksen voimaantulo edellyttää lisäksi kaikkien EU-maiden kansallisten parlamenttien hyväksyntää. Päätöksen on tarkoitus astua voimaan samanaikaisesti uuden pitkän aikavälin budjetin kanssa, tammikuussa 2021.

Kansainvälisesti huomiota herättänyt tilanne Morian pakolaisleirillä on sekin täysistunnon aiheena. Morean leiri on Lesboksen saaren tunnetuin pakolaisleiri ja sen tilanne oli jo sellaisenaan huolestuttava. Päälle koronatilanne ja nyt tulipalo. Epäinhimillisille oloille on voitava tehdä jotain.

Suomalaisittain kiinnostavia aiheita täysistunnon listalla ovat myös meriliikenteen CO2-päästöt ja metsäkato, maailman metsien suojelu ja ennallistaminen. Olen itse kiinnittänyt näihin asioihin pitkään huomiota ja niin ovat erityishuomion kohteena ensi viikollakin.

Paljon asiaa on siis luvassa.

Vieritä ylös