People voting in parliament

Viikon kuulumiset 4/2020

Viikon kuulumiset saat sähköpostiin tilaamalla Eeron uutiskirjeen.

Mennyt viikko oli valiokuntaviikko Brysselissä. Omat valiokuntani talous- ja raha-asioiden Econ ja budjettivaliokunta Budg kokoustivat ahkerasti.

Uuden puheenjohtajamaan painopisteet

Econissa vieraili Kroatian valtiovarainministeri Zdravko Maric, jonka oma puolue on parlamentissa EPP:n jäsen. Maric selvitti valiokunnalle Kroatian puheenjohtajakauden suunnitelmia. Ohjelmassaan uusi puheenjohtajamaa on määritellyt Ecofinin teemoiksi muun muassa pääomamarkkinaunionin ja pankkiunion kehittämisen sekä tulliyhteistyön.

Käytännössä Kroatian tärkein tehtävä on kuitenkin viedä eteenpäin jäsenmaiden käsiteltäväksi komission myöhemmin keväällä tekemät ensimmäiset isot esitykset esimerkiksi pankkilainsäädäntöön ja talous- ja rahaliiton kehittämiseen liittyen. Kyseessä on isot kokonaisuudet, joita varmasti käsitellään myös loppuvuodesta Saksan puheenjohtajakaudella ja vielä senkin jälkeen.

Itse otin esille sen, mitä Kroatia aikoo tehdä rahanpesun vastaisessa työssä. Tällä viikollahan saimme kuulla komission varapuheenjohtajalta Valdis Drombovskisilta, että monessa maassa rahanpesudirektiivin mukaisia toimia on edelleenkin tekemättä. Ilokseni ministeri Maric ilmoitti Kroatian ottavan rahanpesun vastaiset toimet touko- tai kesäkuun Ecofin-kokouksen asialistalle.

Pankkivalvonnan johto

Talous- ja rahavaliokunta Econ käsitteli myös Euroopan pankkiviranomaisen EBA:n uuden johtajan nimitystä. Pankkiviranomaisen hallintoneuvosto esitti valittavaksi irlantilaista Gerry Crossia.

Cross esiintyi valiokunnan kuulemisessa mielestäni sinällään ihan pätevästi. Ärtymystä valiokunnassa on herättänyt kaksi asiaa. Viran edellinen haltija Adam Farkas siirtyi eurooppalaisen finanssialan edunvalvojan AFME:n toimitusjohtajaksi. Kun uusi ehdokaskin oli muutamia vuosia sitten ollut saman etujärjestön palveluksessa, oli valiokunnassa huolta pyöröovi-ilmiön yleistymisestä. Valiokunta oli myös aiemmin esittänyt toiveen sukupuolten välisen tasa-arvon huomioimisesta nimityksissä, ja tämäkään asia ei esityksessä toteutunut.

Tiedossa on, että asiaan liittyy myös muita näkökohtia. Ecofinin pienillä mailla on huoli oman äänen kuulumisesta ja irlantilainen johtaja olisi vastannut tähän huoleen. Moni myös näkee ranskalaisten vaikutuksen raha- ja talousasioissa olevan jo nyt liiallinen, ja Ranska oli eturivissä kaatamassa irlantilaisen nimitystä. Tässäkin asiassa on siis puolensa ja puolensa.

Talous- ja rahavaliokunta Econ asettui vastustamaan nimitystä hyvin tiukassa äänestyksessä äänin 27-24. Lopullinen päätös tehdään parlamentin yleisistunnossa ensi viikolla. Kaikissa tapauksissa kyseessä on esimerkki parlamentin vuosi vuodelta suuremmasta roolista EU:n päätöksenteossa. Ei ole selviö, että jäsenmaiden tai muiden tahojen esitykset menevät perustelematta läpi parlamentista.

Investointipankki ja rahoituskehys

Budjettivaliokunnassa esillä olivat muun muassa Euroopan investointipankkia koskeva mietintöluonnos ja seuraavan seitsemän vuoden rahoituskehystä koskevat neuvottelut.

Vihreän raportoijan päävastuulla olevan Euroopan investointipankkia koskevan mietinnön luonnos esiteltiin budjettivaliokunnassa. Itse otin esille, että investointipankin pitäisi panostaa lisäarvon tuottamiseen veronmaksajille. Vastuullisuus ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus ovat myös tärkeitä teemoja.

Luonnosta on työstetty ennen tätä kokousta paljon mutta vihreät eivät ole tarpeeksi vahvasti ottaneet näitä tärkeitä teemoja mukaan tekstiin. Ensi viikkoon asti on aikaa jättää muutosesityksiä ja neuvotella paremmasta tuloksesta. Lopullinen lausunto tulee täysistunnon käsittelyyn maaliskuussa.

Budjettikomissaari Johannes Hahn oli budjettivaliokunnan kuultavana EU:n budjetista ja erityisesti rahoituskehysneuvotteluista. Suomihan jätti viime vuoden lopussa oman numeroesityksen kehykseksi. Neuvottelut jatkuvat nyt EU:n presidentin Charles Michelin johdolla. Pyrkimyksenä on, että asiasta voitaisiin sopia jo helmi-maaliskuussa. Tavoitteet jäsenmaiden kesken ja myös neuvoston ja parlamentin välillä eroavat niin paljon, ettei sopi kevään aikana ole ollenkaan varmaa.

Kun kuuntelen kollegoita, pidän ihan mahdollisena, että tästä asiasta kehittyy vielä kunnon riita myös parlamentin ja neuvoston välillä. Parlamentti haluaa selkeästi enemmän rahaa kehykseen kuin esimerkiksi Suomen esitys oli ja lisäksi parlamentin tiukkoihin kantoihin kuuluu myös EU:n omien varojen lisääminen.

Tästä kokonaisuudesta tulee vielä jännitysnäytelmä, kun viikot menevät eteenpäin.

Rahanpesua vastustamassa

Eurooppalaisen arvostetun ajatuspajan Center of European Policy Studies CEPS:n työryhmä aloitti tänään työnsä. Vedän työryhmää ja tavoitteena on löytää keinot rahanpesun estämiseksi. Mukana työssä on useita jäseniä esimerkiksi tutkijoita ja edustajia komissiosta, rahoituslaitoksista ja Europolista.

Valitettavasti tilanne on se, että eurooppalaisen sääntelyn tason määrittää lopulta sen heikon lenkki. Meillä on liian paljon kansallista liikkumavaraa ja rahanpesijät käyttävät hyväkseen maita, joissa valvonta ei ole tehokasta. Työryhmä tekee tämän vuoden aikana uusia esityksiä sitä, miten rahanpesu voitaisiin estää sekä miten EU:n jäsenmaille saataisiin yhteiset säännöt, joita vielä noudatettaisiin.

Aihe on myös komission ja kuten todettua EU:n puheenjohtajamaan Kroatian asialistalla. Komissio tulee tekemään ensimmäiset omat esityksensä rahanpesun vastaisista toimista kevään aikana.

Ensi viikolla Brexit ja Brysselin täysistunto

Ensi viikolla parlamentti kokoontuu niin sanottuun mini-istuntoon Brysseliin. Aiheet ovat kuitenkin suuria. Iso-Britannia on osaltaan jo päättänyt EU-eroon liittyvistä lakipaketeista. Euroopan parlamentin pitää osaltaan äänestää asiasta ensi viikolla. Tulossa on siis valitettavan historiallinen viikko, josta seuraavassa uutiskirjeessä lisää.

Scroll to Top