Eero Heinäluoma

Oikeusvaltioperiaatteesta ei saa tinkiä EU:n elpymispaketissa

EU:n massiivinen elpymispaketti on tänään päivän pääuutinen, kun pääministeri Marinin antoi aiheesta ilmoituksen eduskunnan täysistunnon aluksi. Vaikka jäsenmaat pääsivät huippukokouksessa keskenään sopuun elpymispaketista, on paketti kaikkea muuta kuin valmis. Sen työstö jatkuu neuvoston, komission ja parlamentin välillä ja erimielisyyksiä löytyy.

Yksi Suomelle keskeinen vaade on paketin vahva sitominen oikeusvaltioperiaatteeseen. Tämä periaate on yksi unionin keskeisimmistä arvoista, mutta valitettavasti kehitys on ollut osassa jäsenmaita päinvastaista. Puola ja Unkari, sekä enenevissä määrin myös Bulgaria, ovat alkaneet siirtyä yhä kauemmas EU:n yhteisistä arvoista, ja tämän kitkemiseksi Euroopan parlamentti tekee paljon töitä. EU-tukien sitominen oikeusvaltioperiaatteeseen on yksi niistä keinoista, joka unionilla on käytössään. Sen toteutumista on kuitenkin haastavaa mitata. EU-instituutiot tekevät työtä, jotta toimivia mekanismeja toteutumisen arviointiin kehitettäisiin. Oikeusvaltioperiaate on äärimmäisen tärkeä ja mittaamattoman arvokas sellaisenaan, mutta parlamentti voi arvioida sen vaikutuksia myös esimerkiksi talouskasvuun.

Tällä viikolla pidettiin Talous- ja sosiaalivaliokunnan (EESC) järjestämä tilaisuus, jossa esiteltiin, miten oikeusvaltioperiaatteen toteutuminen tukee kestävää talouskasvua EU:n jäsenmaissa. Oikeusvaltioperiaate nimittäin aidosti vahvistaa kestävää talouskasvua jäsenmaissa. Tästä olivat kaikki tilaisuuden asiantuntijat samaa mieltä. Perusteet tähän argumenttiin ovat maiden välisessä luottamuksessa. Sijoittajat todistetusti luottavat maihin, joissa oikeusvaltioperiaate toteutuu, sillä suuria riskejä rahan päätymiselle vääriin käsiin ei ole. Investointien myötä maiden tuottavuus paranee. Jos luottamusta maahan ei ole, ei ole investointejakaan, jolloin vaikutukset näkyvät valtioiden talouskasvussa. Talouskasvu on osatekijä valtioiden luottoluokitusten määrittelyssä, joten oikeusvaltioperiaatteeseen sitoutuminen on varsin kauaskantoista.

Itsenäinen oikeusjärjestelmä on oikeusvaltioperiaatteen toteutumisen ja siten talouskasvun kannalta keskeinen tekijä. Riippumaton oikeusjärjestelmä on luottamuksen merkki sijoittajille. Monessa maassa kamppaillaan myös oikeudenkäyntien pitkien odotusaikojen kanssa. OECD:n asiantuntijoiden mukaan oikeudenkäyntien pitkät odotusajat vaikeuttavat yhtiöiden toimintaa ja siten suoraan negatiivisesti bruttokansantuotteeseen. Riippumaton oikeusjärjestelmä on erityisen kriittinen elementti kansalaisten oikeudenmukaisen ja tasa-arvoisen kohtelun takaajana.

Vapaat vaalit ovat puhututtaneet tänä syksynä paljon. Vaikka vilpillisistä vaaleista syytetty Valko-Venäjä ei olekaan unionin jäsen, on EU:lla näytön paikka siinä, miten oikeusvaltioperiaate kytkeytyy osaksi koko Euroopan alueen toimintaa. Emme voi katsoa tilannetta sivusta.

Oikeusvaltioperiaate ei siis ole vain jalo ajatus, vaan politiikan kovinta ydintä. Tämän ytimen pitää säilyttää paikkansa osana elpymispakettia ja EU:n monivuotista budjettikehystä. Yhtenä EU:n tehtävänä onkin parantaa arviointijärjestelmää oikeusvaltioperiaatteen toteutumisesta ja samalla kohennettava tietoisuutta siitä, mitä kaikkea oikeusvaltioperiaate käsittää.

Vieritä ylös