Eero Heinäluoma

Talousvaliokunta äänesti parlamentin kryptovaluuttoja ja kybervalmiuksia koskevasta raportista

Euroopan parlamentin talous- ja raha-asioiden valiokunta hyväksyi kunnianhimoisen tasapainoisen raportin kryptovaluutoista ja rahoitusalan valmiuksista tietoverkkojen kyberuhkiin. Varjoesittelijänä toimi MEP Eero Heinäluoma (S&D).

“Olen tyytyväinen valiokunnan mietintöön. Digitaalinen rahoitus, kryptovaluutat, rahoitusalan tietoverkkojen kantokyky: nämä ovat kaikki avainkysymyksiä, jotka muuttavat rahoitusalaa nopeasti. Muutoksessa on paljon hyvää mutta myös vaaroja. Siksi lainsäädäntöön tarvitaan riskit tunnistava lähestymistapa. Lainsäätäjänä on meidän vastuullamme varmistaa, että muutokset tapahtuvat sellaisen lainsäädännön piirissä, joka on avoin ja läpinäkyvä. Lainsäädännöllä varmistetaan, että kuluttajien ja sijoittajien asema on suojattu, että taloudellinen vakaus taataan ja että markkinoiden toimintakyky vahvistuu. Tällä raportilla Euroopan parlamentti lähettää komissiolle selkeän viestin kryptovaluuttoja ja kybervalmiuksia koskevia tulevista lainsäädäntötarpeista.

Raportissa korostetaan tarvetta kehittää kriteeristöt uusille tuotteille, kuten kryptovaluutoille. Tämän kriteeristön tulisi olla avoin, jotta se voidaan mukauttaa olemassa oleviin ja tuleviin innovaatioihin. Lisäksi raportissa korostetaan oikeudellisen selkeyden tarvetta, koska joitain kryptovaluutoita pidetään siirtokelpoisina arvopapereina, ja niitä olisi säänneltävä jo nykyisillä säännöillä, kun taas toisia ei. Jälkimmäisille tarvitaan oma räätälöity järjestelmänsä.”

Heinäluoma kertoo saaneensa ryhmänsä varjoesittelijänä tekstiin mukaan uusia, erityisen painavia prioriteetteja:

“Tarvitsemme selkeät säännöt digitaalisesta rahoituksesta ja rahanpesusta. Tutkimukset osoittavat, että puolet kryptovaluutan käytöstä liittyy laittomaan toimintaan, kuten laittomien tavaroiden tai palvelujen ostamiseen, myyntiin, rahanpesuun ja lunnasohjelmahyökkäyksiin liittyviin maksuihin. Viimeaikaiset havainnot viittaavat siihen, että 76 miljardia dollaria laitonta toimintaa vuodessa liittyy Bitcoineihin.

Digitaalisen rahoituksen merkitys voi olla nousussa, mutta käteinen raha on edelleen tärkeää.

Siihen, että kryptovaluutoilla on suuri ekologinen jalanjälki, on kiinnitettävä erityistä huomiota uusissa lainsäädäntöesityksissä.”

Heinäluoma korostaa myös kuluttajien asemaa ja turvaa digitaalisen talouden saralla.

“On varmistettava, että digitaalisen rahoituksen lisääntyminen ei jätä osaa kansalaisista sivullisiksi. Siksi on tehtävä toimenpiteitä taloudellisen ja digitaalisen lukutaidon parantamiseksi.

Finanssialalta tullaan jatkossa vaatimaan tiukkoja sääntöjä internetin ja kyberturvallisuuden parantamiseksi. Kybervaluutoiden keskittymiseen harvojen käsiin on voitava tarvittaessa puuttua.

Digitaalinen talous käyttää tietojamme. Tämä on tehtävä eurooppalaisen tietoturvalainsäädännön, GDPR:n kanssa yhteensopivalla tavalla. Vaadimme edelleen täyttä avoimuutta taustalla vaikuttavien algoritmien ympärillä.”

Myös teknologiajätit saavat raportissa huomiota.

“Unionilla on korostunut tarve seurata suurten teknologiajättien roolia digitaalisen rahoituksen alalla varmistaaksemme, että ne eivät vääristä kilpailua tai käytä markkina-asemaansa väärin,” MEP Heinäluoma kiteyttää.

Scroll to Top