Viikkokuulumiset 27/2023

Täysistuntoviikkoa edeltää perinteisesti ryhmäkokousviikko, jolloin ryhmät kokoontuvat valmistelemaan omia linjauksiaan täysistuntopäätöksiin. Niin nytkin. Oma parlamentin S&D -ryhmäni oli koolla tiistaina ja keskiviikkona ja sen lisäksi pidettiin myös valiokuntien ja valtuuskuntien kokouksia. Jännitystä oli tällä viikolla normaalia enemmän, sillä ensi viikon täysistunnon listalla on poikkeuksellisen paljon tärkeitä asioita. Pöytää puhdistetaan elokuun vapaita varten.

Tässä uutiskirjeessä:

  • Venäjä vastuuseen tuhoistaan Ukrainassa
  • Vakuutusyhtiöiden vakavaraisuudessa vielä parannettavaa
  • Euroopan unionin ja Iso-Britannian yhteistyötä tarvitaan
  • S&D-ryhmä jatkaa avoimuuden ja läpinäkyvyyden kehittämistä
  • Maanantai oli maailmanhistorian lämpöisin päivä – korjausliikkeiden lykkäämiseen ei ole aikaa

Venäjä vastuuseen tuhoistaan Ukrainassa

Torstaina järjestetyssä budjetti- ja ulkoasiainvaliokunnan yhteiskokouksessa keskusteltiin komission ehdottamasta uudesta Ukrainan tukivälineestä. Komissio teki ehdotuksen 50 miljardin euron rahoitusvälineestä EU-budjetin puoliväliarvion yhteydessä 20. kesäkuuta.

Naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosaston pääjohtaja Gert-Jan Koopman esitteli mepeille Ukraina-rahoitusvälineen pääpiirteitä. Myös Ukrainan parlamentin jäseniä oli paikalla yhteiskokouksessa. Uusi väline sai mepeiltä melko lämpimän vastaanoton, onhan Ukrainan tukeminen yksi EU:n tämän hetken strategisista prioriteeteista.

Uudella tukivälineellä on tarkoitus seuraavan neljän vuoden aikana tukea Ukrainan elpymistä ja jälleenrakennusta sekä ylläpitää maan taloudellista vakautta ohjaamalla varoja valtion juoksevien menojen kattamiseen. Väline sisältää myös investointikehyksen, jolla vauhditetaan yksityisiä investointeja sekä teknisen tuen pilarin uudistuksia varten, sillä tavoitteena on tukea Ukrainaa polulla kohti EU:ta. Ukrainan tulisi toteuttaa uudistuksia, jotka ovat ehtona myös maan mahdolliselle EU-jäsenyydelle. Lainojen osuus välineestä olisi 33 miljardia euroa ja suorien tukien 17 miljardia euroa. Rahoitusväline on suunniteltu joustavaksi niin, että vuosittaisia maksuja voisi mukauttaa Ukrainan tarpeiden mukaan.

Koopmanin mukaan rahoitusväline kattaisi hieman alle puolet Ukrainan rahoitustarpeista seuraavan neljän vuoden aikana. Loput varat olisi tarkoitus kerätä kansainvälisen avustusfoorumin kautta muilta tukijamailta ja rahoituslaitoksilta.

EU-rahoituksen ehtona on, että Ukraina noudattaa yhteistyössä komission kanssa valmistelemaansa elpymissuunnitelmaa, jossa eritellään maan jälleenrakennusta ja nykyaikaistamista tukevat uudistustoimenpiteet sekä sitoutuu oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen.
Koopmanin mukaan välineen suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota rahojen valvontajärjestelmään ja korruption vastaisiin toimiin EU:n taloudellisten intressien suojaamiseksi. Komissio ehdottaa itsenäistä tilintarkastuslautakuntaa valvomaan varojen käyttöä.

Mepit kuitenkin pohtivat, onko Ukrainalla sotaa käyvänä maana todellisuudessa kapasiteettia toimeenpanna yksityiskohtaista elpymissuunnitelmaa. Myös rahoituksen riittävyydestä ja maassa edelleen ilmenevästä korruptiosta esitettiin kysymyksiä.

50 miljardia euroa on iso pyyntö jäsenmaiden kukkarolle, mutta tuskin riittävä summa Ukrainan jälleenrakennukseen. Siksi monet mepit kyselivät myös jäädytettyjen venäläisvarojen perään. Tämä on kysymys, jota itsekin olen pitänyt esillä jo pidemmän aikaa.

Neuvottelut Ukrainan tukivälineestä käydään tänä vuonna jäsenmaiden kesken osana isompaa EU-budjetin puoliväliarviota, mutta parlamentilla on myös sanansa sanottavana. Parlamentin tiedotteen asiasta voit lukea tämän linkin kautta.


Vakuutusyhtiöiden vakavaraisuudessa on vielä parannettavaa

Talousvaliokunnan puolella viikko kului tiiviisti ensi viikon neuvotteluja valmistellen. Käymme tulevana keskiviikkona vakuutusyhtiöiden vakavaraisuutta koskevasta Solvenssi II -direktiivistä parlamentin ryhmien väliset neuvottelut, joita varten pääneuvottelija, saksalainen Markus Ferber (EPP) jakoi uuden kompromissiehdotuksensa kuluneella viikolla. Yhteistä tekstiä on jumpattu jo lähes kaksi vuotta ja parlamentin olisikin jo korkea aika äänestää omasta kannastaan. Samalla uudistuksen on kuitenkin oltava tasapainoinen.

Pienestä edistyksestä huolimatta on selvää, että näkemyserot ryhmien välillä ovat edelleen suuret. Omalle S&D -ryhmälleni taloudellinen vakaus ja sijoittajansuoja ovat avainasemassa kompromissia haettaessa, vaikkakin rajoitettu määrä pääomahelpotuksia voidaan hyväksyä. Samoin kestävyys on otettava uudistuksessa huomioon – suurina, pitkän aikavälin sijoittajina on keskeistä, että vakuutusyhtiöt sijoittavat kestäviin kohteisiin.

Keskiviikkoiltana olemme viisaampia.


Euroopan unionin ja Iso-Britannian yhteistyötä tarvitaan

en kanssa, kun kolmas EU:n ja Iso-Britannian parlamentaarinen kumppanuuskokous järjestettiin Brysselissä. Kumppanuuskokous perustettiin vuonna 2021 Euroopan unionin ja Britannian kauppa- ja yhteistyösopimuksen astuttua voimaan. Se toimii foorumina maiden välisten suhteiden ylläpitämiselle ja voi antaa omia suosituksiaan EU:n ja Iso-Britannian kumppanuusneuvostolle eli elimelle, joka valvoo sopimuksen täytäntöönpanoa.

Kuluneen viikon kokouksessa aiheina olivat ulko- ja turvallisuuspolitiikan tulevaisuus, EU:n ja Iso-Britannian yhteistyö Ukrainan tukemisessa sekä yhteistyö kauppa- ja teollisuuspolitiikan alalla. Vaikka Iso-Britannia ei enää kuulu Euroopan unioniin, on tärkeää vastata Euroopan ulkopuolelta tuleviin aloitteisiin tiiviissä yhteistyössä. Yksi keskeinen aloite, joka kirittää koko Eurooppaa ja jota käsittelimme tiistain tapaamisessa, on Yhdysvaltain massiivinen lakipaketti inflaation hillitsemiseksi, niin kutsuttu IRA. Tällä paketilla Yhdysvallat pyrkii vähentämään liittovaltion budjettivajetta esimerkiksi investoimalla kotimaiseen energiantuotantoon samalla kun edistetään puhdasta energiaa. Näistä toimista yhdysvaltalaiset yritykset saavat suurta kilpailuetua.

EU on parhaillaan kokoamassa omaa vastaustaan inflaation hillitsemiseksi ja eurooppalaisten yritysten tukemiseksi. Emme voi vetäytyä protektionismin varjoon, mutta reilumman kilpailutilanteen edistäminen on tärkeää koko unionin kehitykselle, kuten myös alueemme omavaraisuudelle. Puhtaan energiantuotannon markkinat ovat varsinainen kilpajuoksu ja olennaista on, etteivät EU ja Iso-Britannia liialti jää omiin nurkkiinsa. Yhteistyö on merkittävää esimerkiksi kriittisten raaka-aineiden ja hiilen talteenoton osalta. Brexit vaikeuttaa edelleen EU:n ja Iso-Britannian välistä yhteistyötä, mutta on merkityksellistä, että keskusteluyhteys toimii EU:n ja Iso-Britannian parlamentaarisissa kumppanuuskokouksissa.


S&D-ryhmä jatkaa avoimuuden ja läpinäkyvyyden kehittämistä

Oma S&D -ryhmäni sai kuulla perusteellisen selvityksen Qatar-gaten havainnoista ja asiantuntijatyöryhmän ehdotuksista tarpeellisista muutoksista työskentelytapoihin asiattoman ulkopuolisen vaikuttamisen estämiseksi. Qatar-gateksi nimetty, syvästi järkyttänyt korruptioskandaali paljasti lahjusten vastaanottamista parlamentin jäsenten toimesta. Korruptiolle on ehdoton nollatoleranssi, ja oli tärkeää, että tapahtunutta ja koko S&D-ryhmän toimintaa arvioitiin puolueettomasti. Kolmihenkinen asiantuntijatyöryhmä oli tehnyt selvityksessä erinomaisen hyvää työtä ja johtopäätökset saivat hyvin yhtenäisen vastaanoton.

Tärkeintä on, että selvityksessä ei paljastunut mitään uutta. No news is good news, kuten toisinaan sanotaan. Keskeisimpiä selvityksen toimenpide-ehdotuksia ovat esimerkiksi sidonnaisuuksien ja herkkien aiheiden parissa työskentelevän henkilöstön riittävä rotaatio, vaade mepeille tarkemmasta sidonnaisuuksien ja tapaamisten raportoinnista sekä läpinäkyvyyden parantaminen sisäistä työskentelyä uudistaen. Tärkeä uudistus on myös tulevan EU:n eettisen toimielimen perustaminen.

Käsittelyä sovittiin jatkettavaksi syksyllä, jolloin pohditaan tarkemmin S&D -ryhmän oman työn kehittämisen tarpeita.


Maanantai oli maailmanhistorian lämpöisin päivä
– korjausliikkeiden lykkäämiseen ei ole aikaa

Maanantaina Euroopan parlamentti siirtää toimintonsa Brysselistä Strasbourgiin täysistuntoviikon ajaksi. Asialista on laaja, mutta aivan selvästi eniten keskustelua herättää luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen tähtäävä ennallistamisasetus. Oikeiston EPP-puolue, johon esimerkiksi Suomen Kokoomus kuuluu, ajaa asetuksen käsittelyn lopettamista ja asian siirtämistä seuraavalle parlamentille. Lykkäämällä tiedossa on kuitenkin vain myöhästyneitä ja siten entistä kalliimpia toimia.

Yhdysvaltain kansallinen ilmatieteen laitos NCEP kertoi, miten maailman päiväkohtainen keskilämpötila nousi tämän viikon maanantaina ensimmäistä kertaa mittaushistoriassa yli 17 celsiusasteen. Hiilidioksidi- ja kasvihuonekaasupäästöjen lisäksi ilmaston lämpeneminen selittyy osin luonnollisella säävaihtelulla eli Tyynellämerellä voimistuvalla El Niño -ilmiöllä, jolle ilmastonmuutos on viime vuosina antanut lisävauhtia.

Kalifornialaista Global Climate and Health Alliance -järjestöä johtava Jeni Miller kertoi haastattelussaan, että ilmaston lämpenemisen vaikutukset näkyvät jo ihmisten arjessa ympäri maailmaa. Ihmiset joutuvat Joudumme kamppailemaan lämpöaaltojen, metsäpalojen, ilmansaasteiden, tulvien ja hirmumyrskyjen kanssa. Ilmaston lämpeneminen lisää myös satotappioita, tarttuvia tauteja ja migraatiota, Miller toteaa.

Jotain on siis tehtävä se ”jotain” ei ole asioiden lykkääminen, kun maapallon lämpeneminen tapahtuu selvästi nopeammin kuin on ennakoitu.

Suomen edun mukaista on hakea tämän parlamentin aikana toimiva kompromissi, jossa jäsenmaiden erilaiset olosuhteet huomioidaan. Siksi äänestän asian käsittelyn puolesta ja toivon, että parlamentti löytää toimivat ratkaisut nyt eikä joskus. Suomelle keskeiset kysymykset, kuten metsäpolitiikan säilyminen kansallisessa toimivallassa, kaupunkien kestävän rakennuspolitiikan turvaaminen sekä kohtuullinen kustannustaakka ovat itselleni edelleen kynnyskysymyksiä, jotka täytyy huomioida kokonaisuudessa.

Ensi viikko on äärimmäisen kiinnostava myös Vilnassa pidettävän Naton huippukokouksen ja Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin Suomen-vierailun myötä. Toivomme, että viikon päätteeksi Ruotsi on Nato-jäsen.

Jännittävät päivän ovat käsillä ensi viikolla, pysykää siis kuulolla.

Scroll to Top