Uutiskirje 40/2023

Monipuolinen ja tuloksekas täysistuntoviikko takana. Viikko alkoi jo lauantai-iltana Madridissa, jossa pidettiin sunnuntaina ja maanantaina kansallisten parlamenttien ja EU-parlamentin ulkopoliittisten ja puolustusvaliokuntien yhteinen konferenssi. Madridin sää suosi kokoontumista, sillä mukavan lämpimässä ilmassa puheetkin ovat ystävällisempiä. Ukrainan tuki jatkuu ja kaikki puhujat ovat asiaan sitoutuneita. Tämä on tärkeä juttu, sillä viime kädessä hallitusten politiikan täytyy nojata kunkin maan parlamentin vahvaan tukeen. Ensi viikko on myös mieluisa vierailuviikko, kun puoluetoimiston ja piiritoimistojen väkeä saapuu vieraiksemme Brysseliin. Ja uutiskirjeestä löytyy muutakin vierailuasiaa, sillä marraskuussa on tarjolla avoin vierailuryhmä tänne Euroopan parlamenttiin.

Tässä uutiskirjeessä:

 • Tuemme Ukrainaa ja sodasta kärsiviä EU:n raja-alueita
 • Suuntaviivoja unionin laajentumiselle
 • Rehevöitymistä ja mikromuoveja vastaan
 • Median toimintaedellytyksiä vahvistetaan
 • Parlamentti antoi hyväksyntänsä komission uusille nimityksille
 • Maahanmuuttoa ja pakolaisuutta koskevien säädösten uusiminen
 • Elpymisvälineen avoimuutta vaalittava
 • Vähittäissijoittajien asema vaatii vielä parannusta
 • Suoja ulkopuolista pakottamista vastaan
 • Vihreät velkakirjat askel kohti kestävää taloutta
 • Ihmiskauppaa ja hyväksikäyttöä vastaan
 • Tuomitsimme Azerbaidzanin hyökkäyksen
 • Minä lähden Pohjois-Karjalaan
 • Kansalaistapaamisia lokakuussa
 • Euroopan tulevaisuutta SDP:n järjestöpäivillä
 • Odotettuja vieraita Suomesta
 • Lähde vierailulle Euroopan parlamenttiin Brysseliin 28.-30.11.2023
 • Ensi viikko

Tuemme Ukrainaa ja sodasta kärsiviä EU:n raja-alueita

Parlamentti keskusteli ja äänesti tiistaina EU:n pitkän aikavälin budjetin eli MFF:än muutoksista. Mietintö hyväksyttiin äänin 393 puolesta, 136 vastaan ja 92 tyhjää. Parlamentin mukaan EU-budjettia pitäisi vahvistaa vuosina 2024-27 yhteensä noin 110 miljardilla eurolla. EU-rahoituksen pitäisi paremmin huomioida Venäjän hyökkäyssodan seuraukset, tukea Ukrainaa, vahvistaa EU:n strategista riippumattomuutta, sekä antaa EU:lle lisää joustovaraa kriisitilanteiden varalle.

Mietintöön lisätty kirjaus Venäjän hyökkäyssodan seurausten paremmasta huomioimisesta pohjautui aloitteeseen, jonka pöytäsin yhdessä Mauri Pekkarisen kanssa. EU:ssa pitäisi mielestäni paremmin huomioida EU:n itäisten raja-alueiden haastava tilanne.

Korostin omassa täysistuntopuheenvuorossani, että rahoituskehyksen tarkistaminen on välttämätöntä jo yksin sen varmistamiseksi, että voimme antaa kaiken tarvittavan tuen Ukrainalle. Venäjän hyökkäys ja edelleen jatkuva sota synnyttää monenlaisia vaikutuksia koko Eurooppaan. EU:n raja-alueet esimerkiksi Itä- ja Pohjois-Suomessa kuuluvat niihin, jotka kärsivät Venäjän toiminnasta.

Alleviivasin, että rahoituskehyksen tarkistamisen yhteydessä, on perusteltua tunnustaa nämä EU:n raja-alueiden tarpeet. Puola on etulinjan maa pakolaisten vastaanotossa. Suomessa itäiset maakunnat kuuluvat suuriin menettäjiin Venäjän kaupan pysähdyttyä. Yksin Etelä-Karjalan maakunnassa kärsitään miljoonan euron menetykset joka päivä. On tärkeätä, että parlamentti MFF-päätöksen yhteydessä huomioi myös EU:n omien alueiden ihmisten tarpeet. Näinhän teimme, kun Ukrainan sotaa paljon pienempi murros, Brexit, tapahtui kolme vuotta sitten. Puheenvuoroni nähtävissä täältä.

Parlamentti haluaisi edetä ripeästi EU:n pitkän aikavälin budjetin väliarvioinnin suhteen, sillä se vaikuttaa jo vuoden 2024 vuosittaiseen budjettiin. Lopullinen päätös pitkän aikavälin budjetin muutoksista tehdään neuvostossa, joka ei ole vielä päättänyt kannastaan.


Suuntaviivoja unionin laajentumiselle

Euroopan tulevaisuudesta käydään tällä hetkellä merkittäviä keskusteluja, kun Euroopan poliittiset johtajat ovat tänään kokoontuneet Espanjan Granadaan, jossa he pyrkivät linjaamaan Euroopan unionin, ja koko Euroopan kehitystä ja paikkaa muuttuvassa maailmassa.

Kuten aamun YLEn aamuteeveessä totesin, kyseessä on merkittävä ja suuntaa antava huippukokous, joka tulee osoittamaan EU:n yhtenäisyyden niin Ukrainan tukemisen kuin EU:n laajentumisenkin suhteen. Mielestäni EU:n laajentuminen on välttämättömyys jo siksi, että yhä useampi Euroopan maa haluaa jakaa tämän yhteisön arvot ja liittyä osaksi unionia. EU:n kehitys ei myöskään voi pysähtyä, kun maailma ympärillä muuttuu. EU yhteisönä ja sen jäsenmaat ovat onnistuneet verrattain hyvin koronapandemian selättämisessä, ja EU:lla on ollut myös vahva rooli Ukrainan tukemisessa ja varautumisessa myös uusiin haasteisiin ja konflikteihin.

EU:n geopoliittisten intressien näkökulmasta yhteistyön ja dialogin tiivistäminen oman lähialueen ehdokas- ja kumppanimaiden kanssa on järkevää. Ilman tätä vuoropuhelua on olemassa riski, että Itä-Euroopan ja Länsi-Balkanin maat uhkaavat ajautua Venäjän ja Kiinan vaikutuspiiriin.

Euroopan unionin laajentumiseen liittyy kuitenkin haasteita. Monen jäseneksi haluavan maan täytyy ensin kulkea läpi vaativa uudistusten polku, jossa esimerkiksi korruption vastaisia toimia täytyy parantaa. Ukrainan EU-jäsenyyden osalta on ensin myös pystyttävä lopettamaan Venäjän sota Ukrainassa.

EU:n täytyy myös uudistua sisäisesti. EU-päätöksenteko on 27 jäsenmaan unionissa välillä hidasta ja vaikeaa, eikä ole realismia ajatella, että kaikki nykyiset toimintamallit voisivat sellaisenaan toimia laajentuneessa unionissa. Esimerkiksi tarve lisätä määräenemmistöpäätöksiä on noussut esille tilanteessa, jossa yksi jäsenmaa on toistuvasti aiheuttanut hankausta Ukrainan tukemiseen liittyvissä päätöksissä.

Euroopan unionin laajentumiseen ja Ukrainan tukemiseen liittyy osaltaan myös Ukrainalle luvatun 50 miljardin euron tukiohjelman valmistelun eteneminen EU:ssa. Valmistelusta vastanneet valiokunnat, budjettivaliokunta ja ulkoasiainvaliokunta, hyväksyivät paketin torstaina.

Osana tukipakettia parlamentti haluaa vahvistaa Ukrainan saaman tuen valvontaa ja edellytimme päätöksessä esimerkiksi komissiota luomaan listan oligarkkien omistamista yhtiöistä, jotka eivät voi päästä osalliseksi EU-tuista. Lisäksi Ukrainan täytyy julkistaa 2 000 suurinta rahoituksen saajaa ja kaikkien yli 100 000 euroa rahoitusta saavien tahojen nimet. Ukrainan täytyy myös toimittaa rahojen käytöstä suunnitelma, jonka komissio hyväksyy. Tämän jälkeen rahoitusta myönnetään erissä sitä mukaa, kun Ukraina etenee sovituissa uudistuksissa.

Seuraavaksi Ukraina-väline tulee parlamentin seuraavaan täysistuntoon kahden viikon kuluttua ja tämän jälkeen paketti saa lopullisen muotonsa parlamentin ja neuvoston neuvotteluissa toivottavasti vielä tämän vuoden puolella.


Rehevöitymistä ja mikromuoveja vastaan

Euroopan parlamentti vahvisti torstaina kantansa uusiin sääntöihin, jotka koskevat yhdyskuntajätevesien keräystä, käsittelyä ja päästöjä. Tavoitteena on puuttua isoihin ympäristöongelmiin kuten vesistöjen rehevöitymiseen ja mikromuovien päätymiseen meriin. Ympäristövaliokunnan valmistelema kanta hyväksyttiin selvin äänin 420 puolesta, 62 vastaan ja 84 tyhjää. Parlamentin pääneuvottelijana toimii meppikollega Nils Torvalds (Renew-ryhmä), joka oli tehnyt hyvä pohjatyön.

Linjauksessa haluamme, että käsiteltyä yhdyskuntajätevettä käytetään laajemmin esimerkiksi teollisissa prosesseissa sekä jäähdytysjärjestelmissä. Parlamentin kanta sisältää tiukempia vaatimuksia, jotka koskevat lukuisten kemiallisten aineiden seurantaa jätevesissä. Niihin kuuluvat mm. PFAS-aineet, mikromuovit ja muut mikroepäpuhtaudet, taudinaiheuttajat ja mikrobilääkeresistenssi.

Päätöksemme mukaan lääke- ja kosmetiikkavalmistajien on osallistuttava yhdyskuntajätevesien mikrosaasteiden lisäkäsittelyn kustannuksiin laajennetun tuottajavastuujärjestelmän avulla. Lääketeollisuudella on kuitenkin yhteiskunnallisesti merkittävä ja välttämätön tehtävä ja monissa vaikuttavissa lääkkeissä käytettävät aineet eivät ole sellaisia, joita voisi korvata ympäristöystävällisemmällä vaihtoehdolla. Siten on perusteluta, että yhdyskuntajätevesien mikrosaasteiden lisäkäsittelyä voisi myös mahdollisesti tukea kansallisesti verorahoin, kuten parlamentin kannassa ehdotetaan.

Seuraavaksi neuvoston tulee vahvistaa oma kantansa. Parlamentti on valmis aloittamaan neuvottelut jäsenmaiden kanssa lain lopullisesta muodosta sen jälkeen, kun neuvosto on vahvistanut kantansa. Lisätietoa asiasta tämän linkin kautta.


Median toimintaedellytyksiä vahvistetaan

Eurooppalainen medianvapaussäädös hyväksyttiin myös tällä viikolla täysistunnossa. Tämä on tärkeä päätös, jolla tuetaan riippumattoman ja avoimen median toimintaedellytyksiä. Jäsenmaat velvoitetaan suojelemaan mediaa erilaisilta sekaantumis- ja painostamisyrityksiltä. Toimittajilla tulee olla vapaus tehdä toimituksellisesti itsenäistä työtä painostamatta tai ilman ulkopuolisten pyrkimyksiä vaikuttaa median puolueettomuuteen. Lisäksi suurilla verkkoalustoilla julkaistua sisältöä tullaan nyt kohtelemaan selkeämmin ja valeuutisten leviämiselle halutaan laittaa stoppi.

Alustojen täytyy antaa merkintä tunnistetusti riippumattomille tiedotusvälineille, jotta ne voidaan erottaa valeuutisia tai virheellistä sisältöä levittävistä toimijoista. Valheellinen tai virheellinen sisältö sen sijaan voidaan poistaa korjauspyynnön jälkeen 24 tunnin jälkeen. Tämä on tärkeä asia, jolla voidaan puuttua demokratian perusteita rapauttavaan valeuutisten ja misinformaation leviämiseen.


Parlamentti antoi hyväksyntänsä komission uusille nimityksille

Euroopan komissiossa on nähty vaihdoksia, kun jäsenmaiden komissaareja on siirtynyt esimerkiksi takaisin kotimaidensa politiikkaan. EU:n sopimusten mukaisesti parlamentin täytyy vahvistaa komissaarinimitykset, ja tällä kertaa parlamentin kuulemiset ovat olleet hyvin intensiivisiä. Se kertoo muun muassa siitä, että parlamentin jäsenet suhtautuvat vakavuudella komissaarinimityksiin.

Yksi esimerkki kotimaan politiikkaan palaamisesta on ollut sosialidemokraattisen hollantilaiskomissaari Frans Timmermansin lähtö puolueensa kärkiehdokkaaksi, ja siten pääministeriehdokkaaksi, Hollannin marraskuun parlamenttivaaleihin. Timmermans on johtanut EU:n ilmastopolitiikkaa komission varapuheenjohtajana, ja hänen merkityksensä on ollut suuri. Ilmastopolitiikka tulee olemaan parlamentin ja komission loppukauden suurimpia kiistakapuloita, ja siitä kertoi myös pitkäksi venynyt korvaajan tenttaaminen. Suljetussa lippuäänestyksessä parlamentti vahvisti komission uudeksi jäseneksi Hollannin Wopke Hoekstran, joka aloittaa ilmastotoimista vastaavana komissaarina. Slovakian Maroš Šefčovič saa uuden tehtävän Euroopan vihreästä sopimuksesta vastaavana varapuheenjohtajana. Äänestystulokset olivat kyllä selkeitä, mutta toki merkittävä määrä meppejä äänesti kumpaakin nimitystä vastaan.


Maahanmuuttoa ja pakolaisuutta koskevien säädösten uusiminen

Neuvostossa päästiin Espanjan johdolla yksimielisyyteen maahanmuuttoa ja pakolaisuutta koskevan lakipaketin viimeisestä ja kaikkein vaikeimmasta asiasta eli siitä, miten toimitaan kriisitilanteissa. Nyt syntyneen sovun mukaan yhteisvastuun periaate tunnustetaan, mutta jäsenmaille jää useampi vaihtoehto mukanaolon toteuttamiseen; pakolaisten uudelleensijoittaminen, suora taloudellinen apu tai asiantuntija-apu pakolaisten vastaanotossa.

Aiemmin neuvostossa sovittiin jo siitä, että ilmeisen perusteettomia hakijoita voidaan käännyttää jo rajalta ja pakolaisten vastaanotossa noudatetaan yhteisiä perustavaa laatua olevia ihmisoikeudet turvaavia periaatteita.

Parlamentti antoi oman suostumuksensa lainsäädännön viimeisen kierroksen eli trilogien aloittamiseen. Olen puhunut sen puolesta, että parlamentin pitäisi ottaa omassa työssään neuvoston nyt saavuttama sopu lähtökohdaksi. Me kaikki tarvitsemme uudet ja toimivat pelisäännöt ennen seuraavaa isoa pakolaisaaltoa.


Elpymisvälineen avoimuutta vaalittava

Maanantaina parlamentin talous- ja budjettivaliokunnat kokoontuivat yhteiskokoukseen kuulemaan talousasioista vastaavia komission varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskista ja komissaari Paolo Gentilonia EU:n elpymisvälineestä. Koronakriisistä toipumiseen tarkoitetun välineen toimeenpanoa seurataan säännöllisesti komission ja parlamentin välisen vuoropuhelun muodossa. Maanantaina pidetyn vuoropuhelun painopisteiksi nousivat komission arviot jäsenmaiden laatimista kansallisista elpymis- ja palautumissuunnitelmista sekä jäsenmaiden edistyminen sovittuja tavoitteita kohti ja jäsenmaiden pyynnöt lunastaa välineestä rahoitusta. Vilkkainta keskustelua herätti kuitenkin välineen avoimuuteen liittyvien vaatimusten noudattaminen, erityisesti jäsenmaiden velvollisuus julkistaa suunnitelmiensa 100 suurinta edunsaajaa. Useat jäsenmaat eivät vaatimuksista huolimatta ole julkistaneet vaadittavia tietoja. Komissaarit vakuuttivat valiokunnille lisäävänsä asian suhteen painetta.


Vähittäissijoittajien asema vaatii vielä parannusta

Myös lainsäädäntöhankkeet etenivät tällä viikolla, kun kollegani Stephanie Yon-Courtin julkaisi mietintöluonnoksensa EU:n vähittäissijoittajastrategiasta. Luonnos vaatii vielä tarkempaa arviointia, mutta ensivaikutelma on, että se odotetustikin on hänen talousvaliokunnassa syyskuussa esittämiensä näkemysten mukainen. Valitettavan ohuiksi jäävät etenkin strategian kaksi ydinkohtaa – kannustinkiellon ulottaminen ainoastaan sellaisiin tuotteisiin, jotka hankitaan ilman neuvontaa sekä kokonaisuus koskien sijoitustuotteiden kuluille asetettavaa sallittua vaihteluväliä (benchmarking). Ilman kunnianhimoisempaa otetta, joutuvat pien- ja yksityissijoittajat vastaisuudessakin maksamaan kohtuuttoman korkeita hintoja tuotteista. Ryhmäni neuvottelijana tulen jatkamaan työtä vähittäissijoittajien aseman parantamiseksi.


Suoja ulkopuolista pakottamista vastaan

Hyväksyimme tiistaina äänin 578 puolesta ja 24 vastaan uuden kansainvälisen kaupan välineen, jonka tarkoituksena on estää kolmansia maita käyttämästä taloudellisia pakottamistoimia unionia kohtaan. Tilanteet, joissa unionin ulkopuoliset maat pyrkivät painostamaan EU-maita uhkaamalla kauppaan tai investointeihin liittyvillä toimilla, ovat arvioiden mukaan viime vuosina lisääntyneet. Kenties tunnetuimpana tapauksena voi nostaa Kiinan, joka on useampaankin otteeseen valjastanut taloudellisen pakottamisen poliittiseksi välineekseen. Se on esimerkiksi väläytellyt taloudellisilla seuraamuksilla, mikäli unionin jäsenmaat vaikeuttavat tai sulkevat pois kiinalaisen Huawein 5G -markkinoiltaan.
 
Nyt hyväksytty parlamentin ja neuvoston sopima asetus antaa unionille järeämmät työkalut taloudelliseen pakottamiseen puuttumiseksi. Tavoitteena on, että väline toimii pelotteena ja ehkäisee kolmansia maita kiristämästä unionin jäsenmaita. Pakottamisen edessä, ensisijaisena keinona on tilanteen ratkaiseminen vuoropuhelun kautta. Viime kädessä unionin on vastaisuudessa kuitenkin mahdollista ryhtyä myös vastatoimiin, jotka voivat pitää sisällään rajoituksia esimerkiksi koskien kauppaa, suoria ulkomaisia sijoituksia, tai pääsyä unionin julkisiin hankintoihin.


Vihreät velkakirjat askel kohti kestävää taloutta

Hyväksyimme parlamentin suurella enemmistöllä 418 puolesta ja 79 vastaan torstaina neuvoston kanssa saavutetun sovun säännöistä eurooppalaisille vihreille joukkolainoille. Uusien standardien tarkoituksena on torjua viherpesua, eli sijoitustuotteiden myyntiä vihreinä ja kestävinä, vaikkeivat ne tätä todellisuudessa olekaan. Uudella lailla EU luo vapaaehtoisen standardin, jonka mukaan vihreän joukkolainan nimitystä käyttävän yrityksen on osoitettava kuinka investoinnit vaikuttavat sen vihreän siirtymän suunnitelmiin. Kannatettava hanke, joka on selkeä askel kohti kestävämpää taloutta.


Ihmiskauppaa ja hyväksikäyttöä vastaan

Merkittäviä päätöksiä tehtiin kuluneella viikolla myös parlamentin tasa-arvoa (FEMM) sekä oikeus- ja sisäasioita (LIBE) käsittelevissä valiokunnissa, joissa äänestettiin ihmiskaupan torjumisesta ja sen uhrien suojelemisesta. Nyt valiokunnissa otettiin siis kantaa komission joulukuussa 2022 näihin asioihin esittämiin uusiin säännöksiin. Samalla valiokunnat saivat mandaatin myös neuvottelujen avaamiseen neuvoston kanssa.

Uusien sääntöjen myötä lainvalvonta- ja oikeusviranomaisilla tulee olemaan aiempaa järeämmät työkalut tutkia uusia, esimerkiksi verkossa tapahtuvan hyväksikäytön muotoja ja nostaa niistä syytteitä. Samalla hyväksikäytön määritelmän piiriin lisättäisiin direktiivissä uusia rikoskategorioita, esimerkiksi pakkoavioliitot ja laiton adoptio. Jotta uhrit voidaan aikaisessa vaiheessa tunnistaa ja heitä voidaan tukea, tullaan menettelyjä parantamaan ja tiedonkeruuta lisäämään.

Vaikka ihmiskaupan torjumiseksi on tehty jo pitkään töitä, joutuu sen uhriksi unionin jäsenmaissa edelleen yli 7 000 henkilöä vuosittain. Tämä uudistus on ensiarvoisen tärkeä edistettäväksi ja toteuttavaksi, jotta uhrien määrää voidaan pienentää ja asemaa parantaa.


Tuomitsimme Azerbaidzanin hyökkäyksen

Torstaina parlamentti otti kantaa Vuoristo-Karabahin tilanteeseen Azerbaidzanin viime kuussa aloittaman sotilaallisen hyökkäyksen jälkeen. Vuoristo-Karabah on Azerbaidzanissa sijaitseva, mutta pääosin armenialaisten asuttama alue, jonka hallinnasta maat ovat 1980-luvulta lähtien taistelleet. Viime joulukuusta lähtien Azerbaidzan on pitänyt suljettuna Vuoristo-Karabahin ja Armenian yhdistävää Laçinin käytävää, joka on johtanut syvään humanitaariseen kriisiin, ja syyskuussa se käynnisti alueeseen kohdistetun sotilaallisen hyökkäyksen.

Torstaisessa päätöslauselmassa parlamentti tuomitsee Azerbaidzanin hyökkäyksen ja vaatii sen välitöntä lopettamista. Hyökkäys paitsi rikkoo räikeästi kansainvälistä oikeutta, myös vaikeuttaa käynnissä olevia rauhanneuvotteluja Azerbaidzanin ja Armenian välillä. Hyökkäyksen valossa parlamentti peräänkuuluttaa EU:n ja Azerbaidzanin suhteiden kokonaisvaltaista uudelleen tarkastelua, erityisesti kumppanuutta energian alalla, sekä pakotteita hyökkäyksestä vastuullisille. Samalla vaadimme, että niin EU:n toimielimet kuin jäsenmaatkin osoittavat Armenialle kaiken sen tarvitseman tuen. Tältä osin komission eilinen ilmoitus Armenian humanitaarisen tuen kaksinkertaistamisesta onkin tervetullut.


Minä lähden Pohjois-Karjalaan

Täysistuntoviikon jälkeen edessä on vilkas viikonvaihde kansalaisten ja järjestöväen parissa. Perjantai-iltana on ohjelmassa tärkeä sidosryhmätapaaminen, lauantaina matkustan Joensuuhun ja sunnuntaina Mikkelin kautta takaisin Helsinkiin.

Joensuussa järjestän lauantaina 7.10. klo 14 alkaen kaikille avoimen kansalaiskahvitilaisuuden Robert’s coffeessa Joensuun Iso Myy -kauppakeskuksessa, tarkempi osoite on Torikatu 25. Tähän tilaisuuteen saan mukaani myös asiantuntevia vieraita, kun kansalaisten puhutettavana ovat SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman sekä Savo-Karjalan demarikansanedustajista Seppo Eskelinen ja Timo Suhonen.

Lauantaina osallistun myös SDP:n kolmen piirijärjestön, eli Savo-Karjalan, Kaakkois-Suomen ja Etelä-Hämeen yhteisille järjestöpäiville Joensuussa ja olen saanut tehtäväkseni pitää myös puheenvuoron järjestöpäivien iltajuhlassa.

Sunnuntaina matka Joensuusta Helsinkiin kulkee Mikkelin kautta, jossa tarjoan kansalaisille maukasta kalakeittoa Mikkelin torin Tori-Pulu -kahvilassa klo 13 alkaen. Tähän tilaisuuteen Kaakkois-Suomen vaalipiirin asiantuntemusta saapuu edustamaan kansanedustaja Suna Kymäläinen.


Kansalaistapaamisia lokakuussa

Tulevan viikonvaihteen lisäksi lokakuussa on luvassa avoin kansalaiskahvitilaisuus ainakin Oulussa, jossa tarjoan kansalaisille kahvit ja keskustelan ajankohtaisista Eurooppa-asioista lauantaina 14.10. klo 15 alkaen Konditoria-Kahvila Sofiassa, osoite Kirkkokatu 21. Tässä tilaisuudessa puhumassa kanssani on myös SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen. Osallistun lauantaina myös Oulun sosialidemokraattisen piirin järjestöpäiville, joten myös Oulun ohjelma on täysipainoinen.


Euroopan tulevaisuutta SDP:n järjestöpäivillä

SDP:n järjestöpäivät järjestetään yhdessä puoluevaltuuston kokouksen kanssa Tampereella 18.-19.11.2023. Järjestöpäivien yksi työpaja käsittelee Euroopan tulevaisuutta ja valmistautumista kesäkuussa 2024 järjestettäviin Euroopan parlamentin vaaleihin.

Lauantai-iltapäivän järjestöpäivien varsinaisen Eurooppa-työpajan lisäksi kutsun myös teitä uutiskirjeeni lukijoita omaan valtakunnalliseen Euroopan unionin tulevaisuus -työpajaan, jonka puitteissa määrittelemme ensi kesänä käynnistyvän uuden Euroopan parlamentin toimintakauden tavoitteita sekä käynnistämme valmistautumistamme kesäkuun 2024 parlamenttivaaleihin.

Palaamme Euroopan tulevaisuutta ja ensi kesän Eurovaalien haasteita käsitteleviin työpajaosuuksiin tarkemmin seuraavissa uutiskirjeissä, mutta varatkaa jo nyt tuo viikonvaihde 18.-19.11. kalentereihinne ja olkaa yhteydessä omiin perusyhdistyksiinne, kunnallisjärjestöihinne tai piirijärjestöihinne, sillä usea em. järjestötahot järjestävät yhteisiä osallistumisia SDP:n järjestöpäiville. Järjestöpäivistä lisää tietoa myös SDP:n sivuilla tämän linkin takana.

Voit myös jo ilmoittautua järjestöpäivien yhteydessä järjestettävään Euroopan unionin tulevaisuus -työpajaan, jonka ohjelmaosuudet ajoittuvat järjestöpäivien varsinaisen Eurooppa-työpajan lisäksi lauantai illansuuhun ennen järjestöpäivien illanviettoa sekä sunnuntaille järjestöpäivien päättäjäislounaan jälkeiseen ajankohtaan noin klo 13-15. Ilmoittautuminen Euroopan unionin tulevaisuus -työpajaan tapahtuu sähköpostilla osoitteeseen kimmo.kaarmelahti@eduskunta.fi


Odotettuja vieraita Suomesta

Tulevan viikon aikana saa yhdessä meppikollegani Miapetra Kumpula-Natrin kanssa isännöidä merkittävää Suomesta tulevaa vierailijaryhmään, kun SDP:n puoluetoimiston ja piiritoimistojen työntekijöitä saapuu tutustumaan Euroopan parlamentin toimintaan. Kyseessä on tavallaan kaksiosaisen vierasryhmäkokonaisuuden ensimmäinen osio, sillä tammikuun 2024 alussa saapuu vieraaksemme sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän kanslian väki.

Ensi viikon vierailuohjelma on monipuolinen ja painava; Euroopan parlamentin esittelyosuuksien lisäksi ryhmä tapaa myös komissaari Jutta Urpilaisen sekä PES:n, parlamentin S&D-sihteeristön ja FinUnionsin edustajia. Ohjelmassa on perinteisesti myös vierailu Suomen pysyvässä edustustossa EU:ssa, jossa ryhmä saa tilannepäivityksen myös ajankohtaisista Nato-asioista Suomen Nato-lähettiläs Piritta Asunmaalta, ulkosuhteiden, poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean työskentelystä lähetystöneuvos Tanja Leikas-Bottàlta sekä pysyvän sotilaskomitean (EUMC) toiminnasta apulaissotilasedustaja Tuomas Syväseltä. Ryhmän ohjelmassa on myös illanvietto paikallisen puolueosastomme, Brysselin Tähti ry:n kanssa.


Lähde vierailulle Euroopan parlamenttiin Brysseliin 28.-30.11.2023

Eri tapahtumissa ja tilaisuuksissa on toisinaan tullut tiedusteluja, olisiko mahdollista päästä tuetulle vierailulle Euroopan parlamenttiin Brysseliin. Europarlamentaarikoilla on mahdollisuus kutsua vuosittain pieni määrä vieraita, joiden vierailua Euroopan parlamentti tukee taloudellisesti.

Perinteisesti olen vuosittain järjestänyt yhden ”avoimen” vierailijaryhmän, johon kokoamme vuoden aikana vierailuhalukkuudestaan ilmoittaneita tai muuten Brysselin vierailumatkasta kiinnostuneita henkilöitä. Tämän vuoden avoin vierailu Euroopan parlamenttiin Brysseliin järjestetään 28.-30.11.2023.

Vierailuryhmän koko on rajattu ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti tämän linkin kautta. Mikäli kyseinen forms-ilmoittautumislinkki ei jostain syystä toimi, voi matkalle ilmoittautua myös lähettämällä sähköpostin kotimaan avustajalleni Kimmo Käärmelahdelle osoitteeseen kimmo.kaarmelahti@eduskunta.fi Lisätietoja matkasta saa myös puhelimitse kotimaan avustajaltani numerosta 050 476 7776.

Euroopan parlamentti tukee vierailua rahallisesti, mutta tuki ei kata kaikkia matkan kustannuksia. Vierailun omavastuuosuus on 550 euroa/vierailija. Seuraavat palvelut ja kulut sisältyvät matkaan: lentomatkat Helsinki-Bryssel-Helsinki, lentokenttäkuljetukset Brysselissä lentokentän ja hotellin välillä, majoituksen kahden hengen huoneissa, hotelliaamiaiset, vierailun Euroopan parlamentissa ja Euroopan historian talossa, lounaan Euroopan parlamentissa, lounaan toisena vierailupäivänä lähellä vierailukohteita, illallisen europarlamentaarikko Eero Heinäluoman kanssa idyllisessä vanhassa kaupungissa, tarvittavat julkisen liikenteen matkat Brysselin vierailukohteiden välillä sekä ohjelmaan sisällytettävät muut vierailut ja tapaamiset.

Ilmoittautuminen tälle vierailulle Euroopan parlamenttiin päättyy perjantaina 20.10.2023. Matkan omavastuumaksu maksetaan matkanjärjestäjän lähettämää erillistä laskua vastaan viimeistään 15.11.2023.

Tervetuloa siis vieraakseni Brysseliin tutustumaan Euroopan parlamentin työhön ja laajemminkin Euroopan unionin toimintaan.


Ensi viikko

Ensi viikolla on tiedossa niin valiokuntatyötä kuin poliittisten ryhmienkin kokouksia. Lokakuu on siitä poikkeuksellinen kuukausi, että Strasbourgin täysistuntoviikkoja on kaksi, ja ne vaikuttavat parlamentin vakiintuneeseen viikkokiertoon. Tämä tarkoittaa, että ensi viikolla on täysistuntoon valmistautumisen lisäksi tiedossa esimerkiksi kolmikantaneuvotteluja vakuutuslainsäädännöstä Solvenssi II -kokonaisuuden parissa sekä rahanpesun vastaisesta sääntelystä. Viikkoa värittää jo edellä mainittu vierasryhmä, sekä lukuisat muut tapaamiset niin suomalaisten kuin kansainvälistenkin vaikuttajien kanssa.

Viikonloppuna tiedossa on vierailu Ouluun ja keskustelutilaisuus 14.10. klo 14 kahvila-konditoria Sofiassa yhdessä SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppuraisen kanssa. Tarjolla pullakahvit, tervetuloa!

Scroll to Top