MEP Heinäluoma neuvottelemaan EU:n taloudellisten tietojen saatavuutta ja maksuja koskevasta paketista

Europarlamentaarikko Eero Heinäluoma (sd.) on nimitetty sosialidemokraattisen parlamenttiryhmän pääneuvottelijaksi taloudellisten tietojen saatavuutta ja maksuja koskevaan pakettiiin. Lyhenteellä FIDA (Financial data access and payments package) tunnettu paketti käsittelee rahoitustietojen käytön periaatteita.

“Data on aikamme uutta kultaa. Data kuitenkin kuuluu ensisijaisesti yksilöille, finanssi- ja rahoituslaitosten asiakkaille. On kaikkien osapuolten etu, että rahoitusmarkkinoihin liittyvän datan käytölle luodaan selkeät pelisäännöt”, Heinäluoma avaa paketin pyrkimyksiä.

“Maksuliikenne on siirtynyt nopeasti pääosin digitaaliseksi ja jokainen digitaalinen maksutapahtuma luo uutta dataa. EU:n täytyy varmistaa, että datan luovuttamisen ja käytön sääntely vastaa nykypäivän tarpeita. Reiluilla ja turvallisilla tietojen luovuttamisen käytännöillä voimme tukea innovatiivisten rahoitustuotteiden ja -palveluiden syntyä sekä edistää finanssisektorin kilpailua. Tämä on myös kuluttajan etu”, hän jatkaa.

Paketin tarkoituksena on varmistaa kuluttajien ja yritysten taloudellisten tietojen mielekäs saatavuus. Samalla halutaan tukea kuluttajien ja yritysten ymmärrystä parempien rahoitustuotteiden ja -palvelujen tuomista hyödyistä. Kun eri tahoilla tallessa olevia tietoja yhdistetään, mahdollistetaan innovatiivisia palveluita henkilöille, jotka ovat valmiita myöntämään tiedoilleen käyttöoikeuden.

“Olennaista on, että tietojen turvallisen jakamisen edellytykset turvataan. Tämä tarkoittaa esimerkiksi tietojen yhteiskäyttöjärjestelmän perustamista, datan ja rajapintojen standardointia sekä erilaisia kannustimia. On tärkeää, että tulevassa lainsäädännössä selkiytetään velvoitteet ja määritelmät. Selvää on, että esimerkiksi henki- ja sairausvakuutustietoja tai kuluttajan luottokelpoisuuden arviointiin liittyviä tietoja ei voida jakaa. Tasapaino loukkaamattoman yksityisyyden suojan ja tietojen viisaan luovuttamisen välillä on paketin olennaisimpia piirteitä”, Heinäluoma päättää.

Paketti on osa EU:n käynnissä olevaa työtä koskien vähittäismaksustrategiaa sekä digitaalisen rahoituksen strategiaa, ja täydentää eurooppalaista datastrategiaa.

Lisätiedot:
Erityisavustaja Jan Moens (englanniksi)
jan.moens@ep.europa.eu
+32 (0)2 285 7755

Scroll to Top