Viikkokuulumiset 2/2023

Vuosi 2023 on alkanut vauhdikkaasti. Runsaan kahden viikon joulutauon jälkeen kollegat puhkuvat intoa. Vuoden ensimmäinen viikko oli parlamentissa ryhmä- ja valiokuntakokousten viikko ja sen merkeissä valmistaudutaan ensi viikon Strasbourgin täysistuntoviikolle. Joulukuulta siirtyi myös paljon neuvotteluja ja tapaamisia vuoden alkuun, joten minuuteista on ollut pulaa jo nyt.

Tässä viikkokirjeessä:

  • Marc Angel nimettiin varapuhemiesehdokkaaksi
  • Taas yksi askel Venäjän fossiilisista polttoaineista luopumiseen
  • Valmistauduimme täysistunnon turvallisuuspoliittiseen keskusteluun
  • Neuvottelut täydessä vauhdissa
  • Paljon hyviä tapaamisia ja tilaisuuksia
  • Suomalaista osaamista näkyvissä Euroopan koulutussäätiön ETF:n johtoon
  • Eurooppalaiset ovat huolestuneita nousevista elinkustannuksista
  • Viikonvaihteessa Satakuntaan
  • Vuoden ensimmäinen

Marc Angel nimettiin varapuhemiesehdokkaaksi

S&D-ryhmä nimitti omaksi ehdokkaakseen parlamentin puhemiehistöön luxemburgilaisen Marc Angelin. Kovassa kisassa ryhmän sisällä oli ehdokkaita aluksi peräti yhdeksän. Ratkaisevassa kolmannessa äänestyksessä vastakkain olivat Marc Angel ja romanialainen Victor Negrescu.
 
Molemmat ehdokkaat olivat päteviä ja monipuolisia, uudistuksiin sitoutuneita. Marc voitti kisan rauhallisella ja pehmeällä työtyylillä. Hän on toiminut 16 vuotta Luxemburgin parlamentissa mm. EU-valiokunnan puheenjohtajana.
 
Varapuhemiehen paikkaa ensi viikon äänestyksessä tavoittelevat lisäksi ainakin vihreät ja ID-ryhmä. Jännittävä vaali on siis edessä.


Taas yksi askel Venäjän fossiilisista polttoaineista luopumiseen

Budjettivaliokunta kokoontui kuluneella viikolla vuoden ensimmäiseen kokoukseensa. Asialistalla oli niin äänestyksiä kuin keskusteluakin useammasta valiokunnassa työn alla olevasta asiakokonaisuudesta.

Kokouksessa esiteltiin muun muassa lausuntoluonnos jäsenmaiden talouspolitiikkaa koordinoivasta eurooppalaisesta ohjausjaksosta, lausuntoluonnos unionin perussopimusten muuttamisesta sekä tutkimustuloksia sosiaalipolitiikkaa tukevien EU-menojen seurantaa varten kehitettävästä metodologiasta.

Äänestyksessä taas oli parlamentin ja neuvoston välinen alustava sopu RePowerEU-paketin toimenpiteiden sisällyttämisestä kansallisiin elpymissuunnitelmiin. Venäjän fossiilisista polttoaineista irtautumiseen ja puhtaaseen energiaan siirtymiseen tähtäävästä suunnitelmasta saavutettiin ennen pyhiä toimielinten välinen kompromissi, joka torstaina sai vielä budjettivaliokunnan hyväksynnän.

Lisäämällä kansallisiin suunnitelmiinsa uuden RePowerEU-luvun, voivat jäsenmaat vastaisuudessa hyödyntää elpymisvälineen varoja energiahuollon riippumattomuuden ja varmuuden parantamiseksi.


Valmistauduimme täysistunnon turvallisuuspoliittiseen keskusteluun

Turvallisuus- ja puolustusvaliokunta ei tällä viikolla ollut koolla. Sen sijaan viikko kului ulkoasioiden osalta tulevaa täysistuntoa pohjustaen. Parlamentin vuosittain laatimat unionin yhteisen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanoa arvioivat mietinnöt tulevat ensi viikolla Strasbourgin suuren salin äänestykseen. Kyseisille politiikan aloille merkityksellisempää vuotta tuskin ihan heti löytyykään.
 
Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on luonnollisestikin mietinnön keskiössä. Parlamentti on helmikuusta 2022 lähtien osoittanut vankkaa tukea Ukrainalle ja puhunut yhä voimakkaamman avun annon puolesta. Venäjän täysimittaisen hyökkäyksen jälkeen parlamentin – kuten myös unionin kansalaistenkin – tuki Ukrainalle jatkuu horjumattomana. Mietinnössä peräänkuulutetaan tuen lisäämistä ja nopeuttamista, niin poliittisen, humanitaarisen ja taloudellisen tuen kuin myös aseavun muodossa.
 
Samaan aikaan tunnustetaan tarve huomattavasti lujittaa unionin yhteistyötä turvallisuuden ja puolustuksen alalla. Vaikka tavoite on kuluneen vuoden aikana edennytkin useamman aloitteen muodossa, on yhteistyön vahvistamiselle edelleen sijaa.


Neuvottelut täydessä vauhdissa

Tällä hetkellä talous- ja rahavaliokunnassa on käynnissä kolme vastuullani olevaa lakikokonaisuutta, jotka ovat kaikki tällä hetkellä neuvotteluvaiheessa. Tämä tarkoittaa parlamentin kannan muodostamista. Ennen kuin voimme lähteä keskustelemaan neuvoston kanssa, tulee parlamentilla olla oma kantansa.
 
Nämä kolme kokonaisuutta ovat rahanpesu, rahoitusvälineiden markkinat -direktiivi sekä Solvenssi II. Kaikki hyvin erilaisia, mutta yhteistä on näiden kaikkien neuvottelujen haasteellisuus. Erimielisyydet poliittisten ryhmien välillä ovat ilmeisiä, eikä kukaan luonnollisestikaan halua heti joustaa omista kannoistaan. Töitä näiden kanssa on tehty ja tullaan tekemään.
 
Rahanpesun lainsäädännössä olemme edenneet hitaasti, mutta vakaasti ja viimeaikaiset parlamentin tapahtumat huomioiden olen tästä entistä tyytyväisempi. Viimeisin poliittinen varjoneuvottelu pidettiin tällä viikolla ja keskustelu oli siellä erittäin rakentavaa. Hyväksyimme kompromisseja asiakkaan huolellisuusperiaatteeseen liittyviin säädöksiin sekä muutamiin kryptosektorin ongelmakohtiin. Seuraavaksi on teknisiä neuvotteluja, jonka jälkeen istumme jälleen poliittisiin neuvotteluihin helmikuun alussa.
 
Ensi viikon tiistaina luvassa on haastavat poliittiset varjoneuvottelut koskien Solvenssi II -lakipakettia. Tämä kokonaisuus on täysharmonisointidirektiivi, joka Suomessa on sisällytetty vakuutusyhtiölakiin. Direktiivi on uudistanut henki- ja vahinkovakuutusyritysten vakavaraisuussääntelyä ja -valvontaa. Sen tavoitteena on harmonisoitu kokonaisvaltainen ja riskiperusteinen vakavaraisuuskehikko, joka edistää EU:n sisäistä kilpailua, pääomien tehokasta hyödyntämistä sekä yritysten omaa riskienhallintaa, ja tätä kautta tehostaa vakuutettujen etujen turvaa.
 
Haastavaksi neuvottelut tekee se, että pöydällä on tämän paketin isoimpia kompastuskiviä. Näitä ovat muun muassa kestävyys ja pitkän aikavälin vakuudet. Poliittiset ryhmät ja itse raportoija ovat hyvinkin eri mieltä näistä asioista.
 
Neuvotteluissa on kuitenkin päästävä eteenpäin ja yhteisymmärrykseen, vaikka helppoa se ei tule olemaan. Odotukset ovat siis kovat. Myös rahoitusvälineiden markkinat -direktiivin poliittiset neuvottelut jatkuvat ensi viikolla.


Paljon hyviä tapaamisia ja tilaisuuksia

Ennallistamisasetus on ollut tämänkin viikon tärkeä puheenaihe. Aiheen merkeissä kuulin niin Suomen EU-edustuston kuin metsäteollisuudenkin ja Uudenmaan liiton käsityksiä. Isoja kysymyksiä on se, mikä tulee olemaan ennallistamisen vertailuvuosi ja miten alueiden suunnittelussa turvataan riittävä ennakoitavuus ja oikeusvarmuus. Espanjalainen sosialisti César Luena valmistelee parlamentin kantoja asiasta ja hän on luvannut kuunnella myös meidän suomalaisten käsityksiä.
 
Ensimmäisellä työviikkoa parlamenttitalossa nähtiin myös tärkeitä vieraita kotimaasta. JHL:n johto oli päivittämässä omat tietonsa EU-agendasta ja sen vaikutuksesta kotimaan työmarkkinapolitiikkaan. Uudenmaan liitto ja Hyria-koulutus olivat liikkeellä omien EU-projektiensa ja niiden rahoituksen turvaamisen merkeissä. Tärkeitä asioita, joissa toivon europarlamentaarikon kontakteista ja tiedoista olevan konkreettista hyötyä suomalaisille.
 
Viikon aikana ehdin vierailla myös Yleisradiossa Ylen aamutelevisiossa ja radion ykkösaamussa. Tähän perjantaihin mahtuu vielä myös ripaus kulttuuria Nicholas Collonin johtaman Radion sinfoniaorkesterin merkeissä. Luvassa on tänä iltana Jaakko Kuusiston ja Gustav Mahlerin teoksia.


Suomalaista osaamista näkyvissä Euroopan koulutussäätiön ETF:n johtoon

Helsinkiläinen Pilvi Torsti on ollut helmikuusta 2022 asti mukana Euroopan koulutussäätiön ETF:n johtajavalintaprosessissa. Torsti on tällä hetkellä koulutussäätiön johtokunnan esitys Euroopan parlamentille ETF:n uudeksi johtajaksi. Seuraavaksi prosessissa on vuorossa parlamentin osuus. Parlamentilla ja ETF:llä on aina ollut hyvä ja tiivis yhteys, ja uskon että Pilvin valinta säätiön johtajaksi pitäisi tästä kiinni. Tämän viikon torstaina Torsti oli menestyksekkäästi kuultavana työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnassa parlamentissa.

Nyt jäämme odottamaan tulevia askelia. Toivotaan Pilville onnea ja toivotaan valinnan osuvan kohdalleen.


Eurooppalaiset ovat huolestuneita nousevista elinkustannuksista

Juuri julkaistu Eurobarometri kertoo, että jopa 90 % suomalaisista on huolissaan nousevista elinkustannuksista. Kaiken kaikkiaan tutkimuksen mukaan hintojen nousu on kaikkien eurooppalaisten suurin huoli. Se pelottaa yli seitsemää kymmenestä vastaajista kaikissa EU:n jäsenmaissa. Suurimmat huolestuneisuusluvut löytyivät Kreikasta (100 %), Kyproksella (99 %) sekä Italiassa ja Portugalissa (98 %). Ruoan sekä energian hintojen nousun huolestuttaminen ei katso sukupuolta, ikää, koulutustasoa tai ammattikuntaa. Kaikki ovat huolissaan.
 
EU:lta toivotaan lisätoimia hintojen nousun hillitsemiseksi. Suomalaisista jopa puolet kertoo olevansa tyytymättömiä EU:n toimintaan hintojen nousun suhteen. Tämä luku on liian suuri, ja siksi EU:n on otettava palaute nöyränä vastaan ja jatkettava toimia. Aihe on keskustelussa ensi viikolla täysistunnossa, mutta yksi keskustelu ei toki muuta mitään. Työn hintojen nousun hillitsemiseksi tulee olla pitkäjänteistä.
 
Suomalaisille tärkeimpiä asioita, joihin Euroopan parlamentin tulisi keskittyä ovat demokratia ja oikeusvaltioperiaate, EU:n puolustuksen ja turvallisuuden sekä Euroopan tulevaisuuden. Tämä on asia, jossa eroamme, ehkä ihan syystäkin, muista eurooppalaisista. Keskimääräisesti eurooppalaiset ovat listanneet Euroopan parlamentin tärkeimmiksi tehtäviksi keskittymisen köyhyyden ja syrjäytymisen torjuntaan, kansanterveyden, ilmastonmuutoksen torjunta sekä talouden ja uusien työpaikkojen tukeminen.
 
On tärkeää, että Euroopan parlamentissa kiinnitämme huomiota myös Eurobarometrien tuloksiin. Ne antavat hyvää viitettä sille, millaisia toiveita eurooppalaisilla on.


Viikonvaihteessa Satakuntaan

Tässä viikonvaihteessa olen vierailulla Satakunnassa. Lauantaina tapaan ensin Raumalla Satakunnan liiton päättäjiä ja tiedotusvälineiden edustajia ja Raumalta jatkan Poriin juhlapuhujaksi Porin työväenyhdistyksen perinteiseen vuodenvaihteen juhlaan.
 
Juhlassa esiintyvät myös Porin työväen soittokunta sekä taiteilija Ahti Jokinen. Lisäksi juhlassa ovat esittäytymässä myös Satakunnan vaalipiirin sosialidemokraattiset kansanedustajaehdokkaat. Kaikille avoin tilaisuus järjestetään klo 14 Porin Cygnauksen ruokapalvelukeskuksessa osoitteessa Tasavallankatu 1. Tulkaapa siis tapaamaan, jos olette Porin maisemissa huomenna lauantaina.


Vuoden ensimmäinen

Ensi viikolla se taas on. Nimittäin täysistuntoviikko. Työn touhuun on päästy jo hyvin Brysselissä, mutta nyt myös Strasbourgissa. Luvassa on mielenkiintoinen istunto, sillä äänestämme muun muassa alustatyöntekijöiden oikeuksista sekä parlamentin uudesta varapuhemiehestä.

Perinteisten erilaisten vuosiraporttien lisäksi keskusteluun tulee nousemaan myös ruuan hinnan inflaatio Euroopassa, hengitystieinfektioiden yleistyminen ja lääkkeiden pula Euroopassa sekä kuluttajan suojaaminen online-videopeleissä.

On toki myös mainittava, että vuoden alussa EU-neuvoston puheenjohtajuuden ottanut Ruotsi pääsee myös kertomaan omia tavoitteitaan tulevalle puolivuotiskaudelle. Kuten voi huomata, paljon hyvin erilaisia asioita on jälleen luvassa.

Ensi viikon lauantaina 21.1. olen tavattavissa klo 13 Helsingin Vuosaaressa, Kahvila Pokkarissa keskustelemassa aiheesta Vuosaari, Helsinki, Eurooppa – mihin maailma on matkalla? yhdessä Helsingin pitkän linjan kaupunginvaltuutettu Ville Jalovaaran kanssa. Tervetuloa mukaan tilaisuuteen.

Scroll to Top