Viikkokuulumiset 22/2023

Parlamentti kokoontui tällä viikolla kahden päivän täysistuntoon täällä Brysselissä. Tärkeitä aiheita listalla ja tuloksiakin syntyi. Parlamentti hyväksyi tiukkojen äänestysten jälkeen oman kantansa yritysvastuulainsäädäntöön. Ukraina sai ammustuotantoon 500 milj. euron tuen ja Unkaria kovisteltiin jälleen parlamentin kannanotolla. Päätökset olivat jälleen todistus siitä, että parlamentti voi työskennellä tehokkaasti myös Brysselissä!

Tässä uutiskirjeessä:

  • Kohti vastuullisempaa yritystoimintaa
  • Parlamentti haluaa vahvistaa elintarviketuotteiden nimisuojaa
  • Avoimuutta konsulttisopimuksiin
  • Vahva kannanotto parlamentilta Unkarin EU-arvojen vastaisista toimista
  • Parlamentin päätös vauhdittaa ammustuotantoa
  • Henkilövaihdos kabinetissa

Kohti vastuullisempaa yritystoimintaa

Torstaina parlamentti hyväksyi kantansa uudeksi yritysvastuulaiksi. Päätös on historiallinen ja tulosta parlamentin useamman vuoden työstä vastuullisemman yritystoiminnan puolesta. Uuden lain avulla on tarkoitus paremmin huomioida yritystoiminnan ihmisoikeus- ja ympäristövaikutukset. Vastaisuudessa yritykset velvoitetaan kartoittamaan toimintojensa riskejä ihmisoikeuksille ja ympäristölle, kuten esimerkiksi lapsityövoiman käyttö, orjuus tai saastumisen ja luontokadon aiheuttaminen. Jos tällaisia löytyy arvoketjuissa, on yritysten myös estettävä tai lievennettävä niitä.

Parlamentti esittää, että uusien säännösten piiriin kuuluisivat sekä yritykset, joilla on yli 250 työntekijää ja joiden liikevaihto on yli 40 miljoonaa euroa että yritykset, joilla on yli 500 työntekijää ja yli 150 miljoonan euron liikevaihto. Unionin ulkopuolisten yritysten, joiden liikevaihto on yli 150 miljoonaa euroa tulisi samoin noudattaa lain velvoitteita, mikäli liikevaihdosta vähintään 40 miljoona euroa on kertynyt unionin alueella.

Parlamentti on omassa kannassaan liikkunut komission pohjaesitykseen verrattuna lähemmäksi kansainvälisesti asetettuja vapaaehtoisia yritysstandardeja, kuten OECD:n ja YK:n, periaatteita. Myönteistä on myös parlamentin ottama kunnianhimoinen ilmastolinja. Kannassa yrityksille säädetään velvoite laatia suunnitelma toiminnan mukauttamisesta Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 asteen lämpenemisen kanssa. Seuraavaksi alkavat neuvottelut neuvoston ja komission kanssa. Toivotaan, että kunnianhimon taso säilyy korkealla.


Parlamentti haluaa vahvistaa elintarviketuotteiden nimisuojaa

Mepit äänestivät parlamentin kannasta maantieteellisiä merkintöjä koskevaan asetukseen, jonka tavoitteena on vahvistaa tuotteiden nimisuojauksen tasoa ja lisätä merkintöjen käyttöönottoa koko EU:n alueella. Mietintö hyväksyttiin äänin 603 puolesta, 18 vastaan ja 8 tyhjää.

Suomella on tällä hetkellä 10 nimisuojattua tuotetta mm. Kainuun rönttönenKitkan viisasLapin Poron lihatuotteetPuruveden muikku ja Suomalainen Vodka. Nimisuojaa ovat odottamassa Savolainen talkkuna ja Suonenjoen mansikka.

Tuotteiden nimisuojat ovat tärkeä tapa vaalia alueiden ruokakulttuuria ja kulttuuriperintöä. Lisäksi nimisuojauksilla suitsitaan harhaanjohtavaa markkinointia; kuluttaja voi luottaa siihen, että kun paketin kyljessä lukee ”Lapin Poron lihaa” tuote todella sisältää poroa, joka on laiduntanut vapaasti Lapin luonnonlaitumilla.

Parlamentin kannassa oli mukana yksi erikoisuus, sillä jotkut mepit olisivat halunneet sikarit mukaan maantieteellisten merkintöjen piiriin, mutta tämä ehdotus kuitenkin kaatui saliäänestyksessä.

Seuraavaksi ehdotus etenee parlamentin, komission ja neuvoston kolmikantaneuvotteluihin.


Avoimuutta konsulttisopimuksiin

Jätimme kuluneella viikolla yhdessä hollantilaisen demarikollegani Paul Tangin kanssa kirjallisen kysymyksen Euroopan komissiolle koskien sen ostamia konsulttipalveluja. Viime kuussa Financial Times uutisoi kuinka Australian hallituksen palkkaama PwC -konsulttifirma on käyttänyt valtion salaisia asiakirjoja sen muiden, teknologia-alalla toimivien asiakkaidensa neuvontaan.

Ulkopuolisten konsulttien käyttäminen ei Euroopassakaan ole vierasta, vaan sitä tekevät niin unionin jäsenvaltiot kuin myös EU-instituutiot. Euroopan komissio on esimerkiksi jo pitkään oman virkakuntansa käyttämisen sijaan ulkoistanut tiettyjä tehtäviä yksityisten konsulttifirmojen hoidettavaksi. Palveluja on tilattu etenkin ”big four” -yhtiöiltä, eli maailman neljältä suurimmalta tilintarkastus- ja konsulttiyhtiöltä, joihin myös PwC lukeutuu.

Samalla kun yritysten palvelujen käytöllä voikin olla todellista lisäarvoa, on myös voitava tarkastella, miten veronmaksajien rahoja käytetään. Kysymyksessämme komissiolle peräänkuulutamme siksi avoimuutta koskien sen ostamia konsulttipalveluja. Pyydämme komissiota kertomaan, kuinka paljon rahaa se on kunkin ”big four” -yrityksen palveluihin käyttänyt ja onko PwC:llä pääsyä komission salaisiin asiakirjoihin, mikäli sopimuksia firman kanssa on. Jäämme siis odottamaan, mitä komissio kysymykseen vastaa.

Talousasioiden saralla kulunut viikko tiesi lisäksi vastuullani olevien lainsäädäntökokonaisuuksien työstämistä. Rahanpesulainsäädännön osalta neuvottelut etenevät rakentavassa hengessä ja seuraavissa parlamentin ja neuvoston välisissä neuvotteluissa 14.6. on odotettavissa paljonkin edistystä. Sama pätee rahoitusmarkkinoita koskevaan MiFID -kokonaisuuteen, jonka osalta niin EU-puheenjohtajaamaa Ruotsi kuin parlamenttikin toivoo ratkaisua vielä tässä kuussa.


Vahva kannanotto parlamentilta
Unkarin EU-arvojen vastaisista toimista

Mepit hyväksyivät torstaina päätöslauselman Unkarin oikeusvaltion ja perusoikeuksien huolestuttavasta tilasta äänin 442 puolesta, 144 vastaan ja 33 tyhjää.

Kannanotossa kritisoidaan maan hallituksen ”tahallisia ja järjestelmällisiä pyrkimyksiä” heikentää EU:n perustana olevia arvoja. Parlamentti tuomitsee muun muassa Unkarin hallituksen EU-vastaiset tiedotuskampanjat sekä lakien hyväksymisen poikkeusmenettelyillä ilman kansallisen parlamentin muutosvaltaa tai julkisia kuulemisia. Mepit kritisoivat myös yrityksiä tuoda strategisia aloja pääministerin lähipiirin hallintaan erilaisilla pelottelu- ja painostuskeinoilla, kuten salaisen poliisin ratsioilla. Parlamentti toteaa, että Unkarin jäädytetyt EU-varat voidaan vapauttaa vasta sitten, kun Unkarin oikeusvaltiota korjaavista toimista on todellista näyttöä.

Eniten keskustelua on kuitenkin herättänyt parlamentin kritiikki Unkarin EU-puheenjohtajuutta kohtaan. Jäsenmaiden edustajista koostuvan neuvoston puheenjohtajuus on keskeinen tehtävä ja vallankäytön väline EU:ssa. Siksi puheenjohtajuus on sovittu kiertäväksi vuoroksi, joka vaihtuu puolen vuoden välein.

Unkarin on määrä toimia EU-puheenjohtajana vuoden 2024 toisella puoliskolla, mutta parlamentti kyseenalaistaa Unkarin kyvyn hoitaa uskottavasti tätä tehtävää, koska Unkari ei noudata EU:n oikeuden ja perusarvoja. Mepit pyytävät neuvostoa ”löytämään asianmukaisen ratkaisun mahdollisimman pian”, jolla käytännössä tarkoitetaan pyyntöä lykätä maan puheenjohtajuutta myöhempään ajankohtaan.

Keskustelu Unkarin puheenjohtajakaudesta tulee varmasti jatkumaan.


Parlamentin päätös vauhdittaa ammustuotantoa

Parlamentti hyväksyi torstain täysistunnossaan kantansa komission ehdottamaan lakialoitteeseen ammus- ja ohjustuotannon vauhdittamiseksi. Aloitteen tarkoituksena on lisätä teollisuuden tuotantokapasiteettia niin, että Ukrainalle voidaan tuottaa ja toimittaa sen pikaisesti tarvitsemaa materiaalia, etenkin maasta maahan laukaistavia ammuksia, tykistöammuksia ja ohjuksia sekä niiden osia.

Tuotannon tukemiseksi komissio ehdottaa alan sääntelyn höllentämistä sekä 500 miljoonan euron rahallista yritystukea EU-budjetista. Halutessaan jäsenmaat voivat ammustuotannon tukemisen lisäksi hyödyntää unionin budjetista käyttämättä jääneitä koheesiovaroja sekä elpymisvälineestä saamaan tukea.

Parlamentin puolella komission aloitteessa vastustusta herätti etenkin ehdotus koheesio- ja elpymisvälineen varojen käytöstä ammustuotantoa varten. Itse pidän perusteltuna, että uusien prioriteettien tullessa eteen, mahdollistetaan olemassa olevien varojen uudelleenkohdentaminen akuutimpiin tarpeisiin. Samalla koheesiovaroilla on tämänkin aloitteen toimilla mahdollista tukea työllisyyttä ja koulutusta harvaan asutuilla seuduilla, joilla puolustusalankin tuotantoa usein sijaitsee.

Kun prioriteettina on mahdollisimman pikaisesti toimittaa Ukrainalle sen puolustustaisteluun tarvitsemaa materiaalia, olen tyytyväinen, että parlamenttikin asettui lopulta komission ehdottaman joustavan varojenkäytön taakse. Kun neuvoston kanta aloitteeseen valmistuu, alkavat toimielinten väliset neuvottelut lopullisen kompromissin saavuttamiseksi.


Henkilövaihdos kabinetissa

Rosamari Rissanen siirtyi tällä viikolla uusiin tehtäviin kotimaahan ja hänen tilalleen Brysselin kabinettiin palaa ensi viikon alussa uusvanha avustajani Maria Loima, joka kävi välissä Suomessa työskentelemässä poliittisena erityisavustajana. Kiitos Rosamari! Tervetuloa takaisin, Maria!

Scroll to Top