People holding hands up in parliament

Viikkokuulumiset 3/2023

Vuoden 2023 ensimmäinen täysistuntoviikko Strasbourgissa on takana. Viikkoa sävytti uuden varapuhemiehen valinta ja istunnon päätöspäivälle ajoittunut Ranskan yleislakko. Kaiken tämän lopputuloksena paluu kotimaahan viivästyi perjantain aamuyöhön.

Tässä viikkokirjeessä:

  • Varapuhemies löytyi Luxemburgista
  • Marinilla on kysyntää
  • Kestävyysvaatimus osaksi vakuutusyhtiöiden vakavaraisuutta
  • Parlamentti linjasi vahvemman Ukrainatuen puolesta
  • Ennallistamisasetus vaatii vielä paljon hiomista
  • Täysistuntoviikon tärkeät nostot
  • Vilkas kotimaan viikonvaihde
  • Valiokuntaviikko tiedossa

Varapuhemies löytyi Luxemburgista

Kahden äänestyskierroksen jälkeen varapuhemiesvaalissa parlamentin enemmistö asettui tukemaan luxemburgilaista demaria Marc Angelia. Olen iloinen hänen valinnastaan, sillä Marc on erinomaisen pätevä ja tasapuolinen poliitikko. Hänellä on kotimaan politiikassa 16 vuoden parlamenttikokemus ja nyt menestykselliset runsaat kolme vuotta EU-parlamentissa.
 
Angel on sitoutunut parlamenttityön uudistamiseen, joten tässäkin mielessä valintaan voi olla tyytyväinen. Itseäni ilahdutti myös se, että ryhmämme valitsi edustajakseen tärkeälle postille henkilön pienemmästä EU-maasta.


Marinilla on kysyntää

Viikon piristyksiin kuului ehdottomasti Maaseudun Tulevaisuuden erikoistoimittaja Tapio Nurmisen juttu tulevan EU-komission puheenjohtajavalinnoista. Nurminen on vuosia seurannut Saksasta käsin läheltä EU-politiikkaa. Hänet oli nyt tavoittanut tieto, että EU-parlamentin demarijäsenten keskuudessa Suomen pääministeri Sanna Marinilla on kannatusta demarien ehdokkaaksi komission puheenjohtajaksi. Tottahan se on, sillä Marinista on lyhyessä ajassa tullut tunnettu ja arvostettu eurooppalainen hahmo.
 
EU-vaalien kärkiehdokkaiden asettaminen on kuitenkin vielä kaukana. Eurooppalaisen demarilistan ykkösnimeä koskeva keskustelu avautuu kunnolla vasta syksyllä ja eurooppapuolueemme on tarkoitus nimittää ehdokas komission johtoon loppusyksystä. Mitään virallisia, tai edes puolivirallisia, keskusteluja ei siis ole vielä käyty. Ja kaikki asiaa tuntevat tietävät Brysselissäkin hyvin, että Marin taistelee seuraavaksi Suomen eduskuntavaaleissa tavoitteenaan uusia pääministerin paikka.
 
Mutta ainahan se on meidän suomalaisten kannalta hienoa, että suomalaisia mainitaan positiivisessa hengessä!


Kestävyysvaatimus osaksi vakuutusyhtiöiden vakavaraisuutta

Vakuutusyhtiöiden vakavaraisuusdirektiivin osalta neuvotteluja jatkettiin Strasbourgissa. Keskustelua käytiin ilmastomuutosta koskevien kestävyysvaatimusten sisällyttämisestä osaksi direktiiviä. Osa parlamentin poliittisista ryhmistä, kuten myös oma S&D-ryhmäni, kannattaa tätä uudistusta. Vakuutusyhtiöiden pitkälle tulevaisuuteen ulottuvien sitoumusten valossa olisi todellakin tärkeää, että ilmastonäkökulma huomioidaan.
 
Samaan aikaan on esitetty myös huoli siitä, ettei liian tiukkojen vaatimusten johdosta tiettyjä omaisuuseriä voitaisikaan enää vakuuttaa. Jotta toimintaedellytykset olisivat tasapuoliset, parlamentin pääneuvottelija tulee tarkastelemaan vastaavia vaatimuksia pankkilainsäädäntöä uudistavassa paketissa. Pankkilainsäädäntöä koskevat äänestykset tapahtuvat talousvaliokunnassa taas ensi viikolla.
 
Toinen keskeinen direktiivin osa käsittelee pitkän aikavälin takuita ja erityisesti pääomavaatimusten keventämistä. Tässä kysymyksessä ryhmien näkemysten yhteensovittaminen vaatii vielä lisää keskustelua.
 
Rahoitusmarkkinoita koskevassa MiFID II-kokonaisuudessa jatkettiin siinäkin neuvotteluja, erityisesti esillä oli ”payment for oder flow” –käytäntö. Kuten Euroopan komissio, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA), 24 jäsenvaltiota ja useat tutkimukset, olemme neuvottelujen alusta alkaen esittäneet tavallisille sijoittajille hankalista ja kalliiksi tulevista käytännöistä luopumista. Tämä on omalle ryhmälleni yksi keskeinen kysymys ja kuluneen viikon neuvotteluissa enemmistö parlamenttiryhmistä näytti asettuvan samalle kannalle. Keskustelu asian ympärillä tulee taatusti jatkumaan.
 
Rahanpesulainsäädännön osalta työ jatkui teknisellä tasolla, tulevia poliittisia neuvotteluja valmistellen. Luvassa on tärkeät neuvottelut, joissa vääntöä tullaan käymään rahanpesun kitkemisen kannalta keskeisestä tosiasiallisen omistajan käsitteestä ja käteisen roolista jatkossa.


Parlamentti linjasi vahvemman Ukrainatuen puolesta

Ulkosuhteiden osalta viikkoon mahtui montakin tärkeää keskustelua ja äänestystä. Osana parlamentin vuotuista arviointia unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikasta peräänkuulutimme keskiviikkona suurella enemmistöllä Ukrainan tuen vahvistamista. Olen tyytyväinen, että parlamentti asettui ryhmämme esityksen taakse, jossa kehotamme jäsenvaltioita aloittamaan taistelupanssarivaunujen, myös Leopard 2-tankkien, toimittamisen Ukrainaan. Maa tarvitsee kaiken mahdollisen tukemme ja pidän selvänä, että raskaampaa kalustoa täytyy sitäkin Ukrainalle toimittaa.
 
Äänestyksessä oli lisäksi päätöslauselma Ukrainaan kohdistuvaa hyökkäysrikosta käsittelevän tuomioistuimen perustamisesta. Erityistuomioistuimella täydennettäisiin Kansainvälisen rikostuomioistuimen toimia ja nostettaisiin syytteitä Venäjän poliittisen ja sotilaallisen johdon sekä sen liittolaisten hyökkäysrikoksesta. Tällaisen erityistuomioistuimen perustamista Presidentti Zelenskyi peräänkuulutti jo ennen vuodenvaihdetta, kun hän vastaanotti Ukrainan kansan puolesta parlamentin Ukrainan kansalle myöntämän ihmisoikeuspalkinnon.


Ennallistamisasetus vaatii vielä paljon hiomista

Suomessa kuluvien kuukausien aikana paljon puhuttanut EU:n ennallistamisasetus oli tällä viikolla myös omalla työpöydälläni. Luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen tähtäävä asetusehdotus on ajatukseltaan tärkeä. Se vaatii kuitenkin huomattavaa työtä ollakseen toteutuskelpoinen ja oikeudenmukainen jäsenvaltioiden kesken. Teimmekin siksi suomalaisten ja ruotsalaisten demarimeppien kesken tiivistä yhteistyötä ja jätimme parlamentin ympäristövaliokuntaan toistakymmentä muutosehdotusta asetukseen.
 
Tärkein keino arvioitujen kustannusten supistamiseen on jäsenvaltioiden riittävän liikkumavaran turvaaminen. Keskeisimmillä ehdotuksillamme lisäämme siksi joustavuutta läpi asetuksen, jotta jäsenvaltiot voivat vapaammin toteuttaa ennallistamistoimiaan omiin kansallisiin olosuhteisiinsa sopivimmalla ja kustannustehokkaimmalla tavalla.
 
Sama periaate pätee myös metsiä koskevien kirjausten osalta. Komission kaikille samojen ja sitovien metsiä arvioivien indikaattorien sijaan pidämme järkevämpänä, että jäsenvaltiot itse valitsevat omiin metsäympäristöihinsä parhaiten sopivat indikaattorit. Helpotusta toisi lisäksi ehdotetun 70 vuoden tarkastelujakson poisto, jota myöskin esitämme.
 
Toisena tärkeänä kokonaisuutena asetuksessa on kaupunkiympäristöjen viherryttäminen. Koska suomalainen käsitys kaupungista tuskin vastaa keskieurooppalaisen käsitystä, esitämme ehdotukseen lukuisia muutoksia, joilla jäsenvaltioiden erilaiset lähtökohdat niin jo olemassa olevien viheralueiden määrässä kuin myös hallintorakenteessa otetaan paremmin huomioon.
 
Työ tulee asetuksen parissa jatkumaan ja parlamentissa onkin luvassa kovaa vääntöä. 


Täysistuntoviikon tärkeät nostot

Täysistuntoviikolla tunnetusti äänestetään monestakin tärkeästä asiasta ja äänestämme sadoista asiakohdista aina täysistuntoviikon aikana. Toki riippuu paljolti siitä, kuinka paljon muutosehdotuksia on tehty tai halutaanko jokin äänestysosuus esimerkiksi jakaa useampaan eri osaan. Tällä kertaa määrällisesti äänestettävien aiheiden erillisiä äänestyskohtia ei ollut niin paljoa, mutta se ei tee aiheista yhtään sen vähäpätöisempiä.
 
Mepit vaativat uutta erityistuomioistuinta nostamaan syytteitä Venäjän rikoksista. Venäjän poliittinen ja sotilaallinen johto on saatava vastuuseen Ukrainassa tehdyistä hyökkäysrikoksista. Parlamentti tahtoo EU:n ajavan kansainvälisen erityistuomioistuimen perustamista yhteistyössä Ukrainan ja kansainvälisen yhteisön kanssa. Erityistuomioistuin voisi nostaa syytteitä Venäjän sekä sen liittolaisten poliittista ja sotilaallista johtoa vastaan. Tutkimuksen alaiseksi halutaan myös Valko-Venäjä, sen johtaja Aljaksandr Lukašenkaa ja tämän alaisia. Uusi tuomioistuin on tarpeen, sillä kansainvälinen rikostuomioistuin ei voi tutkia hyökkäysrikoksia Ukrainaa vastaan.
 
Euroopan parlamentti vaatii myös lisää pakotteita Iranille. Niihin, jotka syyllistyvät ihmisoikeusrikkomuksiin, on kohdistettava EU-pakotteita. Iranin hallituksen tulee lopettaa sortotoimet, jotka kohdistuvat sen omiin kansalaisiin. Myös Iranin vallankumouskaarti tulee lisätä EU:n terroristiluetteloon. Iranin hallinnon kannattamaa räikeää välinpitämättömyyttä kansalaistensa ihmisarvoa ja demokraattisia pyrkimyksiä kohtaan ei voi katsoa läpi sormien. Täysistunnossa hyväksytyssä tekstissä parlamentti ilmaisi huolensa islamilaisen tasavallan viranomaisten maansa ulkopuolella harjoittamasta järjestelmällisestä tukahduttamistoiminnasta. Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden tulee suojella EU:ssa asuvia iranilaisia nykyistä paremmin tämänkaltaiselta sortotoiminnalta.


Vilkas kotimaan viikonvaihde

Tämä viikonvaihde tarjoaa taas monenlaista kotimaan toimintaa, tapaamisia, yleisötilaisuuksia sekä ajankohtaisten EU-asioiden käsittelyä eduskunnan suuren valiokunnan jäsenten kanssa.
 
Suuri valiokunta on EU-asioissa eduskunnan keskeinen toimielin ja tämän vuoksi ajankohtaisten asioiden päivittäminen suuren valiokunnan ja suomalaisten meppien kesken on Suomen EU-politiikan kannalta erittäin hyvä käytäntö. Tänään perjantaina on jälleen tällainen kokoontuminen, jossa varmasti riittää keskustelunaiheita Euroopan tilanteen ja tulevien haasteiden tiimoilta.
 
Tänään olen myös puhumassa ajankohtaisessa talousseminaarissa, jossa pohditaan ensi vaalikauden haasteita.
 
Lauantaina on puolestaan vuorossa kansalaistapaaminen Vuosaaressa Vuotalon kahvilla Pokkarissa klo 13 alkaen, kun olen pohtimassa helsinkiläisen demarivaltuutetun Ville Jalovaaran kanssa ajankohtaista tilannetta teemalla Vuosaari, Helsinki, Eurooppa – mihin maailma on matkalla? Tervetuloa keskustelemaan ja nauttimaan iltapäiväkahvit kanssamme.


Valiokuntaviikko tiedossa

Tammikuun viimeinen kokonainen viikko menee Brysselissä valiokuntaviikon merkeissä. Luvassa on perinteisiä valiokuntakokouksia, tapaamisia ja käynnissä olevien lakikokonaisuuksien teknistä valmistelua. Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunnassa vieraaksi saapuu keskiviikkona Ruotsin puolustusministeri Pål Jonson. Ministerin prioriteetit ovat EU-turvallisuudessa ja -puolustuksessa, joten vierailtava valiokunta näin EU-puheenjohtajuuskauden aluksi ei voisi olla osuvampi. Katsotaan mitä on luvassa.

Ensi valiokuntaviikon jälkeen on lauantaina 28. tammikuuta vuorossa vierailu Mikkeliin. Puolen päivän aikoihin olen kansalaisten jututettavana Mikkelin torilla ja illemmalla on vuorossa vierailu Työväen näyttämöpäivillä, jotka valtaavat tuoksi viikonvaihteeksi jälleen Mikkelin koko voimallaan. Luvassa siis kulttuuripainotteinen vierailu Etelä-Savoon. Mutta tästä tarkemmin ensi viikon viikkokirjeessä. 

Jos et jo seuraa kuulumisiani myös Facebookissa, kannattaa ottaa seurantaan facebook.com/heinaluoma. Päivittelen siellä kuulumisiani uutiskirjeitä useammin.

Scroll to Top