European parliament

Viikkokuulumiset 42/2022

Strasbourgin täysistuntoviikko takana. Äänestyksiä ja tärkeitä keskusteluja. Strasbourgiin ehti myös vierasryhmä Suomesta. Parlamentin työn näkeminen käytännössä on aina avartava kokemus.

Tässä uutiskirjeessä:

  • Budjettikuri etenee pienin askelin
  • Rahanpesun säätelyyn etsitään toimivaa kokonaisuutta
  • Parlamentin enemmistö ymmärsi merenkulun pohjoiset olosuhteet
  • Latauspisteitä, viharikoksia ja palkintoja
  • Vierailuryhmä aistimassa täysistuntoviikon elämää
  • Britannia kurimuksessa
  • Lainsäädäntötyö jatkuu tiiviinä

Budjettikuri etenee pienin askelin

Euroopan parlamentti äänesti kuluneella viikolla kannastaan unionin ensi vuoden budjetiksi. Äänestys tarkoittaa samalla myös sitä, että lähtölaskenta siihen, kunnes parlamentin ja neuvoston välinen sopu on löydyttävä, on alkanut. Toimielinten väliset sovitteluneuvottelut lähtevät käyntiin ensi viikolla, ja osallistun niihin osana parlamentin delegaatiota.
 
Parlamentti korostaa omassa kannassaan vuoden 2023 talousarvion poikkeuksellisuutta. Ensiarvoista on Ukrainan tukeminen niin kauan kuin on tarpeen. Samalla Venäjän hyökkäyssodan seuraukset heijastuvat myös Eurooppaan, niin korkean inflaation, kohonneiden energiahintojen kuin myös toimitusvarmuuteen liittyvien riskien muodossa. Keskeistä tulee siksi olemaan sodan seurannaisvaikutusten torjuminen sekä unionin energiaomavaraisuuden edistäminen.
 
Omassa parlamentin täysistunnossa pitämässäni puheessa nostin esiin myös tarpeen laittaa menoja tärkeysjärjestykseen. Mielestäni meidän on tässä parlamenttina syytä näyttää esimerkkiä ja olla pidättyväisiä instituution omien menojen suhteen. Näin on etenkin kiinteistöpolitiikan osalta, jonka tiimoilta olen syksyn mittaan vaikuttanut ehdotettuja suurisuuntaisia rakennushankkeita vastaan.
Ja edistystä saatiin kuin saatiinkin aikaan. Kollegoiden kanssa budjettivaliokuntaan ja sieltä ryhmämme kautta täysistuntoon tekemäni muutosehdotus sai keskiviikon äänestyksessä huomattavaa tukea.
 
Tämän tuloksena parlamentti tulee nyt harkitsemaan uudelleen yhden rakennuksensa kunnostamisprojektia, jonka seurauksena voimme karsia budjetista ainakin 500 miljoonaa. Toisen, Strasbourgiin ehdotetun uuden rakennuksen osalta hävisin yhdellä äänellä.
 
Suomalaisten äänet jakaantuivat äänestyksessä aika lailla. Tiukempaa talouslinjaa kanssani kannattivat Teuvo HakkarainenLaura HuhtasaariMiapetra Kumula-NatriSirpa Pietikäinen ja Henna Virkkunen. Suomalaisista uusien rakennusprojektien puolesta äänestivät Petri SarvamaaElsi KatainenMauri Pekkarinen ja Nils Torvalds. Tyhjän äänen antoivat Alviina AlametsäHeidi HautalaSilvia Modig ja Ville Niinistö.


Rahanpesun säätelyyn etsitään toimivaa kokonaisuutta

Rahanpesusäädösten seuraava varjoneuvottelu pidetään ensi viikon keskiviikkona. Näissä varjoneuvotteluissahan keskustelua tapahtuu raportoijan johdolla niin, että poliittisten ryhmien ns. varjoraportoijien kanssa haetaan yhteistä esitystä eteenpäin vietäväksi. Teimme tällä viikolla paljon valmistelujaa tätä neuvottelua varten. Prosessi on hidas, sillä neuvotteluissa keskustellaan perusteellisesti mm. siitä, keitä tiukemmat raportointisäännökset koskevat.

Neuvotteluissamme nousee vahvasti esille tasapainon löytäminen riskiperusteisen ja oikeasuhteisen lähestymistavan sekä selkeiden rajojen välillä. Olen varma, että näistä teemoista nousee ensi viikolla vilkasta keskustelua poliittisten ryhmien kesken. Rahanpesu on vahvasti läsnä myös Saksan pysyvän edustuston paneelikeskustelussa, johon osallistun ensi tiistaina.

Vakavaraisuus-direktiivinkin osalta pääsemme myös jatkamaan varjoneuvotteluita. Kokoukseen osallistuu asiantuntijoita mm. tilintarkastuksen, verotuksen, liikejuridiikan ja yritysjärjestelyiden kansainvälisen asiantuntijan Ernst & Young Global Limitedin sekä Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen EIOPA:n piiristä. Toivomme saavamme heiltä vastauksia kysymyksiimme.

Britanniassa vallitsevan myllerryksen, erityisesti maan eläkerahastoihin kohdistuvien vaikutusten vuoksi uskon, että nyt on tärkeämpää kuin koskaan kuunnella asiantuntijoiden tulkintoja luvuista ja mietintöluonnoksessa esitettyjen pääomahuojennusten mahdollisista vaikutuksista. Vastuuntuntoiset poliitikot eivät voi jäädä odottamaan, vaan on katsottava eteenpäin ympärillämme näkyvät riskit huomioiden.

Eikä kokoukset lopu siihen, vaan rahoitusmarkkinoita säätelevän direktiivin (MIFID/R) tarkastuksia käydään myös ensi viikolla lävitse raportoitsijan johdolla. Edessä siintää lupaavasti kiivasta keskustelua. Onnistuminen direktiivin kanssa edellyttää, että yksityissijoittajien edut otetaan paljon paremmin huomioon.

Kokouksien ohella olemme keskustelleet tällä viikolla myös oman ryhmäni tukevasta ”Pidetään laskut kurissa” -kampanjasta.


Parlamentin enemmistö ymmärsi merenkulun pohjoiset olosuhteet

Tällä viikolla Euroopan parlamentti hyväksyi kantansa FuelEU Maritime -asetukseen, joka koskee merenkulun päästövähennyksiä. Strasbourgin täysistunnossa 451 äänesti asetuksen puolesta, 137 vastaan ja 54 parlamentaarikkoa äänesti tyhjää. FuelEU Maritime oli toinen tällä viikolla äänestetyistä viimeisistä Fit for 55 -lakipaketin osioista.

Erityisen hienoa asetuksessa on se, että se huomioi Suomen vientiteollisuudelle kriittisen talvimerenkulun. Vaikuttamistyö tuotti tulosta. Parlamentin linjaus on iso parannus siihen, mitä komissio esitti. Komission esitys olisi tuottanut Suomen vientiteollisuudelle miljardilaskun.

EU:ssa tehdään meriliikenteen päästövähennyksiä, koska noin 98 prosenttia laivoista kulkee vieläkin fossiilisilla polttoaineilla. Asetus pyrkii edistämään uusiutuvien ja vähähiilisten polttoaineiden käyttöä ja siten vähentämään meriliikenteen kasvihuonekaasupäästöjä.

Hienoa, että Suomen kanta hyväksyttiin. Pahimmillaan Liikenne- ja viestintäministeriön arvion mukaan talvimerenkulun huomiotta jättäminen maksaisi Suomen viennille pitkällä aikavälillä miljardiluokkaa. Poliittisista ryhmistä vihreät äänestivät talvimerenkulun helpotuksia vastaan, suomalaiset vihreät tyhjää.


Latauspisteitä, viharikoksia ja palkintoja

Viikolla tekemiemme päätösten mukaan meppien mielestä autojen sähköautojen latauspisteitä tulee olla vähintään 60 kilometrin välein EU:n pääteille ja lataamisen ja tankkaamisen tulee olla sekä helppoa ja edullista. Vetytankkauspisteitä tulisi olla 100 kilometrin välein. Mielestäni hyvä uudistus, joka edistää omalta osaltaan vihreämpää autoilua. Mikään ei toki tapahdu hetkessä, mutta jos esimerkiksi sähköautoilua pelkästään hankaloitetaan, ei se taatusti kannusta valtaväestöä toimimaan sen puolesta.

Tällä viikolla äänestimme lisäksi mietinnöstä, joka sai erityisesti alkunsa Bratislavassa tapahtuneeseen tapahtumasarjaan, jossa äärioikeiston radikalisoitunut asemies murhasi kaksi miestä homobaarin edessä. Itsessään teksti ei toki muuta mitään, mutta on hieno nähdä, että parlamentilta löytyy yhteinen kanta hyvinkin nopeasti. Kantaa otettiin lisäksi äärioikeiston aiheuttamiin viharikoksiin ympäri Eurooppaa. Mepit muun muassa kannustivat neuvostoa lisäämään EU:n rikoslistalle puhe- ja viharikokset. Huoli ihmisten turvallisuudesta on kova tässäkin asiassa.

Tällä viikolla, ihan oikeutetusti, Euroopan parlamentti myönsi vuoden 2022 mielipiteenvapauden Saharov-palkinnon Ukrainan rohkealle kansalle, jota edustavat maan presidentti, hallinto ja kansalaisyhteiskunta. Itse seremonia järjestetään joulukuun täysistunnossa.


Vierailuryhmä aistimassa täysistuntoviikon elämää

Ensimmäinen koronapandemian jälkeinen vierailuryhmä Strasbourgissa koostui mukavasta joukosta ihmisiä, joiden kanssa olen tehnyt tiivistä yhteistyötä jo kauan ennen tänne Euroopan parlamenttiin siirtymistäni. Oli ilo saada tämä ryhmä vieraaksi täysistuntoviikolle Strasbourgiin.
 
Perinteisten Euroopan parlamentin toimintatapojen ja toimitilojen esittelyn lisäksi tämä vierailuryhmä sai erityistietoa mm. Euroopan parlamentin korkeimmalta suomalaiselta virkahenkilöltä eli Euroopan parlamentin infrastruktuurin ja logistiikan pääosaston pääsihteeri Leena Linnukselta. Hän on hyvä esimerkki siitä, miten suomalainen pääsihteeri pystyy uudistamaan Euroopan parlamenttia toimivampaan mutta samalla myös resurssitehokkaampaan suuntaan.
 
Vierailuryhmän ohjelmassa oli myös, Ranskassa kun ollaan, retki viinitilalle Alsacen laaksoon. Tämä viinitilavierailu konkretisoi muutamalla keskeisellä tavalla Euroopan unionin päätöksenteon vaikutuksen myös vaikkapa Rheinin laaksoon viininviljelijöihin. Kaksi konkreettista vierailulla esiin noussutta tällaista asiaa olivat ilmastonmuutos ja Venäjän sota Ukrainassa. Ilmastonmuutoksen seurauksena kesä Rheinin laaksossa oli ennätyksellisen kuuma ja kuiva, joka johti sekä normaalia aikaisempaan sadon valmistumiseen että myöhäisempien lajikkeiden rypäleiden kuivumiseen. Venäjän sodan seurauksena kohonneet energian hinnat taas vaikuttavat keskeisesti viinituotannon kuluihin erityisesti kasvaneiden viilennyskulujen kautta.
 
Molempien ongelmien osalta Euroopan unioni tekee jatkuvasti työtä paremman tulevaisuuden varmistamiseksi ja tässä suhteessa koen vierailuryhmän tutustumisretken paikallisen tuottajaperheen yritykseen konkreettiseksi osoitukseksi siitä, että osa asioistamme on ratkaistavissa vain koko Eurooppa yhdistävällä työllä.


Britannia kurimuksessa

Brittien Brexitin jälkeiset vaikeudet ottivat tällä viikolla uusia kierroksia, kun pääministeri Liz Truss joutui nöyryyttävästi eroamaan vain 44 päivän jälkeen. Tämä on Britannian historian lyhin pääministerikausi. Brexitin sysäämä Iso-Britannian jättimäinen alamäki ei ota laantuakseen. Isot veronalennukset velkarahoituksella ei ollut menestysresepti. Konservatiiveja tämän U-käännösten jälkeen yhdistää enää työväenpuolueen pelko.
 
Loogisin ratkaisu poliittisiin ongelmiin Britanniassa olisi nyt uudet vaalit. Tätä ratkaisua vastaan konservatiivit kuitenkin taistelevat kaikin voimin. Lähiviikkoina tulevat ajat jatkumaan tältäkin osin hyvin pomppuisina.


Lainsäädäntötyö jatkuu tiiviinä

Ensi viikko on siinä mielessä harvinainen viikko, että neuvottelemme jokaisesta lakipaketista, joiden tekemisessä olen tällä hetkellä mukana. Rahanpesu, vakuutusyhtiöiden vakavaraisuuteen liittyvä Solvenssi II sekä rahoitusvälineiden markkinoihin liittyvä MIFID ovat juuri nyt neuvotteluvaiheissa työpöydälläni.

Lokakuun täysistuntojen jälkeen on myös hyvä päästä Brysseliin tiiviille valiokuntaviikolle, joka sisältää osaltani erityisesti budjettivaliokunnan kokouksia, puolustus- ja turvallisuuspolitiikan alivaliokunnan kokouksia sekä tämän hetken yhtä kuumaa perunaa: EU-Iso-Britannian valtuuskuntaa. Odotan erityisellä mielenkiinnolla näitä keskusteluja erityisesti tässä tilanteessa, kun Britanniassa vaihtuu jälleen valta.

Joten kannattaa pysyä kuulolla

Scroll to Top