Viikkokuulumiset 45/2022

Tahti kiihtyy loppuvuoteen mennessä. Alkuviikosta oli EU-parlamentin ja Ison Britannian alahuoneen ja ylähuoneen yhteisvaliokunnan kokoontuminen Lontoossa. Loppuviikosta kokouksia, minitäysistunto ja budjettineuvottelut vuoden 2023 budjetista.

Tässä uutiskirjeessä:

  • Minitäysistunto ja suomalaisvalintoja
  • Uudistuksia rahamarkkinoilla
  • Euroopan komission tiedonanto EU:n taloussääntöjen uudistamisesta
  • Kuinka taata turvallinen talvi suomalaisille?
  • Heinäluomat keskustelevat isänpäivänä

Vuoropuhelua Britannian parlamentissa

Sunnuntaina matkustin ensimmäistä kertaa Brexitin jälkeen Britanniaan. Rajamuodollisuuksista sujuivat automaattisessa passintarkistuksessa yllättävänkin hyvin. Elämä Britanniassa näytti jo alkuhavaintona kallistuneen selvästi enemmän kuin mantereella.

Yhteisvaliokunnan keskustelut ja erityisesti suorat keskustelut brittiparlamentaarikkojen kanssa olivat äärimmäisen hyödyllisiä. Britannia on edelleen suurissa vaikeuksissa löytää uutta rooliaan EU:n ulkopuolella. Viides pääministeri kuuden vuoden aikana kertoo poliittisesta myllerryksestä, joka jatkuu edelleen.

Minulla oli mahdollisuus tavata myös Labourin johtoa ja vakuuttua siitä, että heillä on vastuullinen linja ja valmius astua maan johtoon. Oppositiojohtaja Keir Starmer on kokenut poliitikko ja kykenevä kokoamaan omat joukkonsa taisteluun pääministeripaikasta pitkän vaikean vaiheen jälkeen.

Yleinen ilmapiiri Britanniassa on muuttunut hiukan suopeammaksi EU:lle. Selvää kuitenkin on, ettei mitään nopeata Britannian paluuta ole odotettavissa. Pohjois-Irlannin asema pysyy vaikeana ongelmana suhteissamme myös lähikuukausina.

Omassa puheenvuorossani korostin erityistä tarvetta luoda hyvät puitteet turvallisuus- ja puolustusyhteistyölle. Tämä ehdotus kirjattiin myös kokouksen yhteisiin johtopäätöksiin.

Yksi tärkeä teema keskusteluissamme oli artistien rajat ylittävien työmahdollisuuksien helpottaminen. Esitimmekin lupamenettelyihin helpotuksia, jotta esiintyvät taiteilijat ja heidän esityksensä mahdollistava henkilöstö pääsisivät jatkossa helpommin ja vähemmällä byrokratialla liikkumaan.


Minitäysistunto ja suomalaisvalintoja

Euroopan parlamentti täydentää Strasbourgin kahtatoista täysistuntoviikkoa aina jokusen kerran vuodessa Brysselin päässä järjestettävillä minitäysistunnoilla. Sellainen oli vuorossa tällä viikolla keskiviikkona ja torstaina. Täysistuntoon, myös näihin miniversioihin, kuuluu oleellisesti myös äänestykset.
 
Tällä kertaa hyväksyimme parlamentissa unionin rahtisopimukset Ukrainan ja Moldovan kanssa. Sopimusten on tarkoitus helpottaa muun muassa viljan, muiden ruoka-aineiden ja polttoaineiden kuljettamista rajojen yli. Kaksi uutta rahtisopimusta ovat osa EU:n vastausta liikennehäiriöihin, joita Venäjän hyökkäyssota on aiheuttanut Ukrainassa ja sen lähialueilla. Myös ukrainalaiset ajokortit hyväksytään jatkossa EU:ssa. Äänestyksessä oli harvinaisen suuri yksimielisyys. EU:n sopimus Ukrainan kanssa hyväksyttiin äänin 586 puolesta, 1 vastaan ja 7 tyhjää. Moldovan kanssa sopimus hyväksyttiin äänin 596 puolesta, 2 vastaan ja 7 tyhjää.
 
Äänestyksissä hyväksyimme myös lakiehdotuksen, joka asettaisi EU-maille korkeammat standardit kyberturvallisuudessa. Myös sanktiot yhdenmukaistettaisiin. Uusien sääntöjen mukaan aiempaa useampien tahojen ja sektoreiden tulee suojautua kyberuhilta. Lakiehdotus kiristää kyberturvallisuusvaatimuksia riskienhallinnan, raportoinnin sekä tiedonjaon osalta. Uusien vaatimuksien myötä tapauksiin on reagoitava ja toimitusketjujen turvallisuutta on lisättävä.
 
Parlamentti hyväksyi kannan RePowerEU-hankkeeseen, jonka tarkoituksena on katkaista riippuvuus fossiilisten polttoaineiden tuonnista Venäjältä ja samalla vahvistaa unionin energiaomavaraisuutta. Siis ehdottoman tärkeä ja kannatettava aloite. Käytännössä hankkeella lisätään jäsenvaltioiden korona-ajan alussa hyväksyttyihin elpymis- ja palautumissuunnitelmiin uusi luku, joka mahdollistaa RePowerEU-tavoitteiden saavuttamisen investointien ja uudistusten kautta. Nämä voivat koskea niin energiasäästöä, vihreää energiantuotantoa kuin myös energialähteiden monipuolistamistakin.
 
Omassa puheenvuorossani täysistunnolle korostin paitsi uusiutuviin ja päästöttömiin energianlähteisiin investoimisen tärkeyttä, myös lupaprosessien aiheuttamaa pullonkaulaa vihreässä siirtymässä. Energiakriisiin vastaamiseksi, koko unionin ja jokaisen jäsenmaan onkin nyt yksinkertaistettava luvitusta, jotta siirtymää voidaan nopeuttaa. Erityisesti komission on tässä oltava aloitteellinen – jo tämän vuoden puolella.
 
Parlamentin äänestyksen myötä neuvottelut jäsenmaita edustavan neuvoston kanssa yhteisestä ratkaisusta voivat alkaa. Molempien osapuolten on syytä nyt tähdätä nopeaan tulokseen, jotta helpotusta niin yritysten kuin kansalaistenkin kukkarossa saadaan aikaiseksi.
 
Torstai oli tärkeä päivä myös siksi, että suomalainen Tuija Taos sai Euroopan parlamentin tuen EU:n pankkien kriisinratkaisuneuvoston SRB:n johtokunnan jäseneksi. Onnittelut Tuija!
 
Loppuviikosta jatkuivat myös parlamentin ja neuvoston väliset neuvottelut unionin ensi vuoden budjetiksi. Olen itse ollut keskusteluissa tiukan budjetin kannalla, mutta parlamentissa on paljon halua muutoksiin ja ihan perusteltuihinkin sellaisiin. Tänään jatkuvista neuvotteluista odotetaankin tiukkoja, mutta toivon sovun löytyvän lauantaina aamuyöstä. Pitkä ilta ja yö siis tiedossa!


Uudistuksia rahamarkkinoilla 

Myös talous- ja raha-asioiden valiokunnassa oli monipuolinen viikko. Alkuviikosta pidettiin korkean tason konferenssi digitaalisesta eurosta, jossa oli mukana keskustelemassa Alankomaiden kuningatar Máxima, Euroopan keskuspankin pääjohtaja Christine Lagarde ja useita muita korkean tason puhujia. Vaikka hankkeelle ja Euroopan keskuspankin tekemälle työlle annettiin yleinen tuki, digitaalisen euron todelliseen käyttöön, yksityisyyden suojaan sekä yksityisiin pankkeihin kohdistuviin vaikutuksiin liittyy vielä useita avoimia kysymyksiä. Niihin odotetaan tulevina kuukausina selvyyttä, kun Euroopan komissio antaa lainsäädäntöehdotuksen.

Rahanpesunestoon keskittyvän asetuksen neuvottelut jatkuivat tällä viikolla. Kyse on tässä vaiheessa pitkälti tekstien yksityiskohtaisesta muotoilusta, jossa tavoitteena on löytää kaikista uudistuksen suurista linjauksista toteutuskelpoiset asetustekstit. Tämä vaihe ei ehkä vaikuta ulospäin yhtä näyttävältä kuin uudistuksen keskeisten poliittisten linjojen määrittely, mutta on rahanpesun estoon liittyvän toiminnan kannalta aivan yhtä tärkeä kuin suurten periaatteiden sopiminenkin.

Tätä teknisluonteista työtä jatketaan samalla kaavalla myös ensi viikolla. Esityslistalla ovat tällöin mm. asiakasta koskevaan huolellisuusvelvollisuuteen ja suuririskisten kolmansien maiden tunnistamiseen liittyvät kysymykset. Seuraava poliittinen varjoneuvottelu meppien kesken asian tiimoilta pidetään 23. marraskuuta.

Myös rahoitusmarkkinoita säätelevän direktiivin parissa jatkettiin teknisen tason keskusteluja ja valmisteluja. Ensi viikolla talous- ja rahavaliokunnassa vaihdetaan näkemyksiä direktiivin muotoiluvaihtoehdoista, ja ne näyttävät menevän ryhmien välillä kovin eri suuntiin. Meidän viestimme neuvotteluissa on selvä, sillä haluamme direktiivin palvelevan ensisijaisesti tavallisten sijoittajien etuja.

Kauppatietojen vertailukelpoisuuden lisääminen ja yhtenäistämisjärjestelmän rakentaminen olisi pitkään kaivattu ja hyödyllinen työväline. Mekanismi toimisi unionin yhtenäisenä hintavertailuvälineenä ja auttaisi markkinaosapuolia analysoimaan maksuvalmiutta ja hintatasoa.

Tämän lisäksi tulevissa keskusteluissa haetaan ratkaisuja markkinatoimijoiden eturistiriitoihin ja kannustimiin liittyvistä kysymyksistä. Yksityissijoittajat on saatava vakuuttuneiksi siitä, että heidän on järkevämpää sijoittaa säästönsä sen sijaan, että he jättäisivät varat pankkitilille, jossa ne menettävät arvoaan. Sijoittajien luottamus järjestelmään voidaan palauttaa, mikäli rakenteellisiin ongelmiin ja ylimääräisiin kustannuksiin sijoittajille puututaan tehokkaasti. Alankomaissa ja Iso-Britanniassa keinona on ollut muun muassa piilotettujen välityspalkkioiden kieltäminen.


Euroopan komissio julkaisi keskiviikkona
tiedonannon EU:n taloussääntöjen uudistamisesta

Ohjausjärjestelmän uudistamista on pidetty välttämättömänä komission toimikauden alusta lähtien. Korjauksilla voidaan korjata nykyisen hallintorakenteen ilmeisiä puutteita, jotka ovat tähän asti johtaneet monimutkaisuuteen sekä avoimuuden ja kansallisen vastuun puuttumiseen.

Esitys tarjoaa lisää jäsenmaakohtaisia joustoja ja on mielenkiintoinen kompromissi jäsenmaiden keskenään hyvinkin ristiriitaisista toiveista. Palaan ehdotuksen arviointiin myöhemmin. Komissio julkaisee varsinaisen lainsäädäntöehdotuksensa ensi vuoden aikana.


Kuinka taata turvallinen talvi suomalaisille?

Parlamentissa ensi viikko on ryhmäkokousviikko, jolloin valmistaudutaan tulevaan täysistuntoviikkoon. Kokousten lisäksi minulle mahtuu kalenteriin muutama puheenvuoro niin Brysselin kuin kotimaankin tilaisuuksissa.
 
Viikko huipentuu perjantaina 18.11. minun ja meppikollega Miapetra Kumpula-Natrin järjestämään yhteisseminaariin, jossa teemana on turvallinen talvi. Vieraana seminaarissa ovat Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö OSCE:n vanhempi strateginen neuvonantaja Hanna Smith ja Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä. Tilaisuuden juontaa Demarinuorten puheenjohtaja Pinja Perholehto.
Seminaaria on mahdollista seurata livenä Facebook-liven kautta täältä.
 
Samaisena perjantaina järjestetään myös Kanta-Helsingin Demareiden Mihin menet Eurooppa -tilaisuus Helsingin Paasitornissa, jossa olen puhumassa klo 19 alkaen. Voit lukea tarkemmat tiedot tilaisuudesta tästä.


Heinäluomat keskustelevat isänpäivänä Facebookissa

Kanssani Facebook-livessä sunnuntaina isänpäivänä 13.11. klo 13 on keskustelemassa kansanedustaja Eveliina Heinäluoma. Arvioimme 45 minuutin mittaisessa Facebook-livessä Euroopan merkitystä Suomen kehitykselle, solidaarisuutta Ukrainalle ja Suomen tulevaisuutta suurten myllerrysten maailmassa.

Tämänhetkinen maailmantilanne on vakava, jopa pysäyttävä. Tuskin kukaan meistä osasi kuvitella, mitä vuosi 2022 toisi tullessaan. Idea yhteiselle keskustelulle tuli paitsi maailmantilanteesta, mutta myös toisesta ajankohtaisesta, otsikostakin selväksi käyvästä, aiheesta. Vielä tällaista isänpäivän Facebook-live perinnettä ei ole kerennyt syntyä, mutta ehkä se lähtee tästä. Mikäpä olisi parempi aika järjestää isä-tytär-keskustelutuokio monenlaisista yhteisistä asioista kuin isänpäivä.

Pääset seuraamaan keskustelua Facebook-liven kautta.

Facebookin kautta voit myös esittää kysymyksesi ja kommenttisi joko etukäteen tai tapahtuman aikana. Keskustelusta jää myös tallenne.

Scroll to Top