Viikon kuulumiset 16/2022

Paluu pääsiäisen jälkeiseen aikaan on täällä Brysselissä tapahtunut nopeasti. Tärkeimmät valiokuntani ovat olleet koolla, samoin oman ryhmäni johto.

Kiirastorstain suruviesti Ilkka Kanervan poismenosta kosketti syvästi meitä kaikkia, myös meitä täällä Euroopan parlamentissa toimivia suomalaisia. Energinen, aina positiivinen, aina ratkaisuja etsivä, aina eteenpäin suuntautunut Ilkka on lähtenyt uudelle matkalle; matkalle, josta tiedämme kovin vähän – varmuudella. Mutta sen tiedämme, että Ilkka on tuollakin matkalla pidetty ja arvostettu kanssakulkija.

Minulle Ilkka oli aina isänmaan asialla, aina valmis kohtaamaan uusia haasteita. Häntä parempaa seuraa eduskunnan matkoille ei voinut toivoa. Asioista kiinnostunut, ihmisiin heti kontaktin saava, hyvää tuulta ja myönteistä huumoria viljelevä ystävä, jonka kanssa vietetyn matkaviikon jälkeen tuli virkistyneenä takaisin kotimaahan.

Ilkan asenne elämään ja kansanvaltaan kelpaa ihanteeksi meille kaikille tänäänkin. Neljänkymmenen vuoden jälkeenkin jokainen päivä eduskunnassa oli hänelle yhtä tärkeä kuin ensimmäinen; yhtä nöyrästi ja ystävällisesti hän suhtautui jokaiseen vastaantulijaan lähes 50 vuoden jälkeen kuin aloittaessaan eduskunnassa vuonna 1975.

Ilkka oli kansanvallan muskettisoturi parhaasta päästä.

Sytyttäkäämme jokainen kynttilä Ilkan elämäntyölle ja muistolle.

Se kynttilä on kuin olympiatuli – liekki valaisee ikuisesti.

Tässä uutiskirjeessä:

  • Päästökaupan tuloilla katettava elvytyksen rahoituskuluja
  • Rakennetaan rauhaa myös koulutuksen kautta
  • Vakautta vakuutuksiin
  • Kryptovaluuttojen energiatehokkuus vaatii toimia
  • Katse tulevaisuuteen
  • Vierailumahdollisuus on jälleen avautunut

Päästökaupan tuloilla katettava elvytyksen rahoituskuluja

EU:n ilmasto- ja energiapaketin eli niin kutsutun 55-valmiuspaketin käsittely etenee parlamentin valiokunnissa. Pakettiin kuuluu 12 ilmasto-, liikenne-, energia- ja verotuskysymyksiä käsittelevää lainsäädäntöehdotusta. Niiden avulla EU:n on tarkoitus leikata kasvihuonekaasupäästöjään vähintään 55 % vuoteen 2030 mennessä ja saavuttaa ilmastoneutraalius vuoteen 2050 mennessä.

Budjettivaliokunta hyväksyi tällä viikolla lausunnot kolmeen aloitteeseen; EU:n päästökauppauudistukseen, hiilidioksidipäästöjen tullimekanismiin sekä ilmastotoimia koskevaan sosiaalirahastoon. Muihin paketin aloitteisiin budjettivaliokunta ei ota suoraan kantaa.

Budjettivaliokunta ei tehnyt suuria muutoksia komission ehdotuksiin. Valiokunta korosti, että EU:n uusien omien varojen, jotka muodostuvat päästökauppatuloista ja hiilitullimaksuista, täytyy kattaa osa elpymispaketin lainakuluista. Tätä korostin itsekin valiokuntaan pöytäämissäni tarkistuksissani, sillä muutoin uusille EU-tuloille ei oikein löydy oikeutusta.

Budjettivaliokunta haluaa kuitenkin ohjata uudet tulot suoraan EU-budjettiin eikä kannata varojen korvamerkitsemistä tai ohjaamista tiettyihin EU-ohjelmiin. Budjettivaliokunta puoltaa uutta sosiaalirahastoa ja esittää, että rahastoon ohjataan lisävaroja, mikäli hiilen hinta nousee entisestään. Tähän ehdotukseen en vielä ole ottanut lopullista kantaa, vaan odotan tarkempia tietoja niin rahoituksesta kuin käyttökohteistakin.

Aloitteiden käsittely jatkuu muissa valiokunnissa kevään ja kesän aikana.


Rakennetaan rauhaa myös koulutuksen kautta

Budjettivaliokunnassa käytiin tällä viikolla myös tärkeä, joskin vaikea, keskustelu palestiinalaisalueiden koululaitoksissa käytettävistä oppikirjoista. Huolta on jo pidemmän aikaa esitetty siitä, millaista opetusta palestiinalaisalueiden kouluissa annetaan EU:n tuella. Vaikkakin EU:n tilaaman selvityksen mukaan kirjojen sisältö on maltillistunut, esiintyy niissä edelleen vastakkainasettelua israelilaisia kohtaan.

Kuulimme Euroopan komissiolta sekä israelilaiselta kansalaisjärjestö IMPACT-SE:ltä aiheesta tilannekuvaa. Valitettavasti palestiinalaishallinnon edustaja ei tällä kertaa päässyt osallistumaan kokoukseemme. Komission mukaan vuoropuhelu EU:n ja palestiinalaishallinnon välillä on tuottanut tulosta muun muassa opetussuunnitelman uudistamisesta vastaavan keskuksen perustamisen muodossa, jonka työhön myös EU osallistuu.

Komission prioriteettina on koulutusjärjestelmän kokonaisvaltainen uudistus, ulottuen niin itse oppikirjoihin kuin myös opettajakoulutukseen. IMPACT-SE:n teettämän tutkimuksen mukaan taas kirjoissa esiintyy edelleen vahvaa vihapuhetta ja antisemitismiä.

Tulemme parlamentissa palaamaan aiheeseen ja toivon, että saamme silloin mahdollisuuden kuulla myös palestiinalaishallinnon näkemyksiä asiaan.


Vakautta vakuutuksiin

Kuluneella viikolla aloitimme talous- ja raha-asioiden valiokunnassa virallisen keskustelun Solvenssi II -vakuutusyhtiösääntelyn uudistamisesta. Ryhmäni neuvottelijana pidän komission esitystä tervetulleena ja uskon, että pääsemme hyvin kohdennetuilla muutoksilla pitkälle, sillä nykyinen kehys on jo osoittautunut melko hyväksi. Uudistuksille on kuitenkin vielä tilaa.

Taloudellisen vakauden säilyttäminen ja vakuutuksenottajien suojelu ovat tässä uudistuksessa keskeisiä tavoitteita. Lisäksi on tärkeätä, että EU:n vakuutusalan sääntelykehys mukautetaan viime vuosien alhaiseen korkoympäristöön. Valvontaviranomaisilla tulee olla oikeat työkalut puuttua ongelmakohtiin muun muassa estämällä osingonjako poikkeuksellisissa olosuhteissa. Rajat ylittävissä riita-asioissa Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisella tulee myös olla mahdollisuus toimia. Alan avoimuuden ja luottamuksen lisäämiseksi on tärkeätä, että vakuutusyhtiöt sitoutuvat stressitestien tulosten julkaisemiseen. Kuten rahoitusalalla yleisestikin, on myös vakuutusalan varmistettava, että eri sukupuolet ovat yhtiöiden hallituksissa tasapuolisesti edustettuina.


Kryptovaluuttojen energiatehokkuus vaatii toimia

Työ kryptovaluuttamarkkinoita koskevan MiCA-sääntelykokonaisuuden parissa etenee ja seuraavat trilogi-neuvottelut on määrä pitää 18. toukokuuta. Valitettavasti on kuitenkin todettava, että keskustelu kryptovarojen hiilijalanjäljestä on vielä kaukana valmiista.

On mahdotonta hyväksyä, että joidenkin kryptovarojen, kuten Bitcoinin, tuottaminen kuluttaa enemmän energiaa kuin eräät EU-jäsenvaltiot kuluttavat. Vaikka talousvaliokunnan konservatiivinen enemmistö ei tätä hyväksynyt, on samaan aikaan selvää, että tietoisuus ongelmasta on lisääntymässä.

Kuulimmekin tällä viikolla, kuinka Saksan ja Ruotsin viranomaiset käyvät Euroopan komission kanssa keskustelua keinoista, joilla asiaan voitaisiin jatkossa puuttua. Jopa Bitcoinin kieltoa on väläytetty. Emme ole parlamentissa vaatineet kieltoa, mutta koemme, että kryptovaroja tulee tuottaa kestävimmin keinoin.

Tämä energiatehokkuus tulee olemaan vahvasti esillä myös tulevissa neuvotteluissa.


Katse tulevaisuuteen

SDP:n tulevaisuusfoorumi järjestetään tänään perjantaina ja huomenna lauantaina Helsingissä. On mukava tavata tuttuja tovereita ja varmaan solmia myös uusia tuttavuuksia. Foorumin teemat ovat laajat ja pääsen perjantaina itsekin puhumaan ”Kasvavan keskinäisriippuvuuden maailma” -teeman puitteissa.

Luonnollisesti sunnuntaina jännitän monin muiden tavoin Ranskan presidentinvaalin ratkeamista, sillä ranskalaisten lisäksi tällä vaalituloksella on erittäin laaja merkitys myös Euroopan unionin ja koko Euroopan tulevaisuudelle.

Ensi viikolla valmistaudutaan jälleen lähenevään parlamentin täysistuntoviikkoon ja valiokunnat kokoontuvat tiuhaan tahtiin. Myös Suomen ja Ruotsin Nato-keskustelu puhututtaa parlamentissa ja pidämme ruotsalaiskollega Evin Incirin kanssa ensi viikolla ajankohtaiskatsauksen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunnassa molempien maiden mahdollisista uusista turvallisuusjärjestelyistä.

Tämänkaltainen tiedonjako on äärimäisen tärkeää, jotta muiden maiden kollegoilla on mahdollisuus ymmärtää, missä tilanteessa me olemme. Myös Ukraina on luonnollisesti läsnä jatkuvasti parlamentin kokouksissa ja käytävien keskusteluissa. Nyt tarvitaan tekoja.

Kaiken maailman epävarmuuden keskellä on kuitenkin myös juhlapäiviä. Perinteinen työväen juhlapäivä lähestyy. Vappupäivänä sunnuntaina 1.5. olen pitämässä vappupuheet Hyvinkäällä sekä Kirkkonummella. Hyvinkään torilla puhun heti klo 11 alkavan tilaisuuden alkupuolella ja Kirkkonummen torille arvioin saapuvani puhumaan hieman klo 13 jälkeen. Myös Kirkkonummen tapahtuma starttaa jo klo 11 aikaan, joten voitte mennä torille nauttimaan muusta ohjelmasta jo ennen puhettani.

Toivottavasti näemme mahdollisimman monen kanssa myös näissä vappujuhlissa.

Toivotan teidät kaikki tervetulleiksi myös pari viikkoa vapun jälkeen, lauantaina 14.5.2022 klo 10-14, Helsingin työväentalolla eli Paasitornissa järjestettävään Euroopan parlamentin S&D-ryhmän seminaariin, jota isännöin yhdessä kollegani Miapetra Kumpula-Natrin kanssa. Jo nyt tiedämme, että seminaarissamme on puhujana mm. eurooppaministeri Tytti Tuppurainen sekä kansainvälisiä puhujia Euroopan parlamentin S&D-ryhmän keskuudesta. Varatkaapa siis jo nyt kalenteriinne aika tälle 14.5. klo 10-14 järjestettävälle maksuttomalle seminaarille. Tarkempi ohjelma ilmoittautumislomakkeineen julkaistaan seuraavassa uutiskirjeessä 29.4.2022.

Vierailumahdollisuus on jälleen avautunut

Euroopan parlamentti on jälleen pitkän koronakaranteenin jälkeen ryhtynyt vastaanottamaan vierailuryhmiä. Ensimmäiset ryhmät ovat vuorossa jo ennen kesää, mutta varsinaisesti tällä hetkellä tähtäämme kuitenkin kesän jälkeiseen kauteen. Omalta osaltani nyt vieraaksi saapuu erityisesti niitä vierailuryhmiä, joiden vierailun olimme ehtineet sopimaan jo ennen kevään 2020 koronapandemian käynnistymistä.

Syyskaudelle pystymme mahdollisesti sijoittamaan myös uusia ryhmiä, joten jos teitä kiinnostaa vierailu ja tutustuminen Euroopan parlamentin, ja laajemminkin Euroopan unionin toimintaan, niin olkaa aiheen tiimoilta yhteydessä kotimaan avustajaani Kimmo Käärmelahteen, sähköposti kimmo.kaarmelahti@eduskunta.fi ja puhelin 050 476 7776.

Scroll to Top