Viikon kuulumiset 24/2022

Brysselin valiokuntaviikolla kaikki valiokuntani olivat koolla mielenkiintoisissa merkeissä. Viikkoon mahtui paitsi asiantuntijakuulemisia myös täysistuntopäätösten valmistelua. Inflaation nousu, ilmastopaketin jatkovalmistelu ja Ukrainan tukeminen olivat viikon suurimmat aiheet.

Tässä uutiskirjeessä:

  • Korkomaisema muuttui – Italiaa seurataan
  • Ilmastopaketista uusi sopu
  • Vahvistamme puolustuksen perustaa
  • Elintarvikkeiden saatavuus ja hinta vaatii toimia
  • Suuria parannuksia komission vakavaraisuusehdotukseen
  • Kryptovaluuttojen sääntely loppusuoralla 
  • Kriittinen keskustelu Irlannin verojärjestelmästä
  • Turun Sanomien Viikon väite Ukrainan EU-jäsenyydestä
  • Tärkeitä äänestyksiä ennen juhannusta

Korkomaisema muuttui – Italiaa seurataan

Kevään aikana hurjiin lukuihin noussut inflaatio sai taltuttajakseen nousevat korot. Ensin lähti liikkeelle Yhdysvaltain keskuspankki, viime viikolla mukaan tuli myös Euroopan keskuspankki EKP ja tällä viikolla Yhdysvaltain keskuspankki FED löi lisää löylyä nostamalla korkoa uudelleen ja peräti 0,75 prosenttia kerralla.

Korkojen nosto tarkoittaa myös valtioiden lainojen kohoavia lainanhoitokustannuksia. Tämän seurauksena Italian talouden tilanne on noussut jälleen huolestuttavaksi. Italian valtionpapereiden nopeasti nousseet korot tuovat uudelleen keskustelun maan kyvyn selvitä suuresta, noin 3000 miljardin euron, velkataakastaan.

Euroopan keskuspankin neuvosto kokoontui keskiviikkona ylimääräiseen kokoukseen Italian rajusti nousseiden joukkovelkakirjojen korkojen johdosta. Tilannetta lievittämään neuvosto päätti perustaa uuden korkoeroja hillitsevän työkalun.

Markkinatilanne ja EKP:n toiminta nousivat myös parlamentissa keskustelun aiheiksi, kun valmistelimme tulevana maanantaina pidettävää rahapoliittista vuoropuhelua pankin pääjohtajan Christine Lagarden kanssa.

Kokoukseen osallistuneet asiantuntijat arvostelivat EKP:n myöhäistä reaktiota ja epäselvyyttä sen tulevista toimista. Viitaten vuoden 2012 virheisiin asiantuntijat toivoivat pankilta voimakasta väliintuloa vastaisuudessa – yhden jäsenvaltion ongelmasta voi nopeastikin kehkeytyä koko unionin kattava kriisi.

Asiantuntijakeskustelussa kuultiin myös, että loppupeleissä keskuspankki tulee tekemään kaikkensa suojellakseen euroaluetta, vaikka sen ensisijainen tavoite hintavakauden turvaamisesta jäisikin taustalle.


Ilmastopaketista uusi sopu

Kesäkuun Strasbourgin täysistunnossa valiokuntien käsittelyyn palautettiin Fit for 55-paketin osat, joita ovat päästökauppajärjestelmä, sosiaalinen ilmastorahasto ja hiilirajamekanismi. Tällä viikolla tästä ilmastopaketin kolmen lain kokonaisuudesta jatkettiin neuvotteluja. Mielestäni oli tärkeää, että laajempaa yhteisymmärrystä haettiin, sillä parlamentin suuren enemmistön hyväksymä kompromissi kaikkien kolmen mietinnön kohdalla antaa paremmat lähtökohdat neuvotteluille neuvoston kanssa.

Myönteistä oli, että jo tämän viikon keskiviikkona parlamentin kolme suurinta ryhmää, EPP, S&D ja Renew löysivät uuden sovun päästökauppajärjestelmän ja hiilirajamekanismin osalta. Lupaavalta siis näyttää, kun ensi viikolla asiasta koko parlamentin voimin täysistunnossa äänestetään.


Vahvistamme puolustuksen perustaa

Kuluneella viikolla parlamentissa nähtiin tutut kasvot, kun Euroopan komission puolustusteollisuuden ja avaruuden pääosaston suomalaisjohtaja Timo Pesonen vieraili teollisuusvaliokunnassa. Asialistalla oli Euroopan komission ja puolustusviraston laatima selvitys puolustusalan investointivajeista, sekä heidän ehdottamat toimet puolustuksen teollisen ja teknologisen perustan vahvistamiseksi.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on saanut EU-maat lisäämään puolustusmäärärahojaan lähivuosina lähes 200 miljardilla eurolla, mutta ollakseen aidosti tehokkaita, on panostukset syytä tehdä koordinoidusti. Samoin puolustusteollisuuden rakenne noudattaa pitkälti kansallisia rajoja, jonka lisäksi on riippuvuuksia keskeisten tarvikkeiden ja materiaalien osalta.

Tavoitteena on nyt varmistaa, että EU:n puolustusteollisuus vahvistuu puolustusmenojen lisäyksen seurauksena, mikä lisää pelotevaikutusta mahdollisten uhkien edessä. Ottaen huomioon turvallisuusympäristömme nopean heikkenemisen, komissio ehdottaa, että keskitytään niihin voimavaravajeisiin, jotka on arvioitu kiireellisimmiksi ja joihin Euroopan puolustusteollisuus voisi tarjota ratkaisuja.

Lyhyellä aikavälillä toimenpiteet kohdistuisivat varastojen täydentämiseen, neuvostoaikaisten järjestelmien korvaamiseen sekä ilma- ja ohjuspuolustusjärjestelmien vahvistamiseen. Kiireellisten vajeiden lisäksi komissio ehdottaa strategisten keskipitkän ja pitkän aikavälin ilma-, maa-, meri-, avaruus- ja kyberpuolustusvalmiuksien kehittämistä.


Kryptovaluuttojen sääntely loppusuoralla

Kryptovaluuttamarkkinoiden sääntelykokonaisuus MiCA:sta kävimme kolmannet trilogi-neuvottelut neuvoston kanssa tiistaina. Edistystä on tapahtunut, mutta maalissa emme vielä ole.

Keskustelua herättää erityisesti kestävyyttä koskevat osuudet, joissa parlamentin EPP:n pääneuvottelija pistää hanttiin. Lisäksi salausomaisuuden palveluntarjoajien (CASP) valvontaa on vielä työstettävä. Positiivista oli kuitenkin kuulla komissaari McGuinnessin vastaus kysymykseeni, jossa hän totesi tällaiselle suoralle valvonnalle olevan tarvetta. Samoin kolmansissa maissa sijaitsevien palveluntarjoajien kohtaa on vielä tarkasteltava.

EU-neuvoston puheenjohtajana toimiva Ranska toivoo sopua sääntelykokonaisuuden osalta neljänsissä trilogi-neuvotteluissa 30. päivä kesäkuuta.


Kriittinen keskustelu Irlannin verojärjestelmästä

Käsittelimme Euroopan parlamentin veroasioita käsittelevässä alivaliokunnan kuulemistilaisuudessa tällä viikolla Irlannin verojärjestelmän vaikutuksia muihin EU-maihin. Useissa puheenvuoroissamme todettiin Irlannin verojärjestelmän heikentäneen muiden EU-maiden veropohjaa. Puheenvuoroissa korostettiin myös tarvetta tosiasiallisen omistajan ja yleisen jäljitettävyyden parantamiseen. Keskustelussa tiedusteltiin myös, mikä Irlannin virallinen kanta kuorimattomaan lainsäädäntöehdotukseen odotetaan olevan.

Kuultavana oli kaksi irlantilaista veropolitiikan asiantuntijaa, professori Frank Barry Trinity Collegesta Dublinista ja Seamus Coffey University College Corkista. Molemmat asiantuntijat tukivat yleisesti Irlannin veroarkkitehtuuria ja väittivät, että Irlantiin sijoittuneet yritykset ovat suurelta osin Yhdysvalloista ja niillä on konkreettinen jalanjälki Irlannissa. Heidän mielestään nämä seikat osoittivat, että suurin osa paikalla olevista ulkomaisista yrityksistä ei ollut Irlannissa aggressiivisen verosuunnittelun vuoksi.

Kuulemistilaisuuteen oli kutsuttu myös Apple, jonka muistamme parin vuoden takaa onnistuneesta taistelustaan kumota komission päätös 13 miljardin euron verojen maksusta Irlantiin. Pidän valitettavana, että Apple ei katsonut aiheelliseksi osallistua tähän veroasioiden alivaliokunnan kuulemistilaisuuteen.


Turun Sanomien Viikon väite Ukrainan EU-jäsenyydestä

Tällä viikolla olin jälleen vastausvuorossa Turun Sanomien Viikon väite-osiossa. Tämänkertainen viikon väite oli ”EU:n pitää antaa Ukrainalle jäsenkandidaatin status”.

Vastaukseni oli kyllä ja perustelin myönteistä kantaani seuraavasti.

Ukraina ansaitsee eurooppalaisen yhteistyön näköalan ja Euroopan unionin jäsenkandidaatin aseman. Samalla on selvää, että nopeutetussakin päätösmenettelyssä Ukrainan on aidosti täytettävä EU:n jäsenehdot. Tämä tarkoittaa erityisesti Ukrainan demokraattisten rakenteiden vahvistamista ja korruption poiskitkemistä.

Ukraina on kansakuntana suuri ja taloutena laaja-alainen. Uuden, yli 40 miljoonan kansalaisen valtion, mahdollinen liittyminen muuttaa myös EU:n dynamiikkaa. Unkarin ja Puolan kohdalla tapahtuneita virheitä ei saa toistaa, joten jäsenyysneuvottelujen on oltava aidot.


Tärkeitä äänestyksiä ennen juhannusta

Ensi viikolla on parlamentin mini-täysistunto Brysselissä. Mielenkiintoinen istunto edessä, sillä parlamentti äänestää uudestaan kesäkuussa valiokuntiin palautetuista Fit for 55-paketin osista, joita ovat päästökauppajärjestelmä, sosiaalinen ilmastorahasto ja hiilirajamekanismi. Mielestäni oli tärkeää, että laajempaa yhteisymmärrystä haettiin, sillä parlamentin suuren enemmistön hyväksymä kompromissi kaikkien kolmen mietinnön kohdalla antaa paremmat lähtökohdat neuvotteluille neuvoston kanssa. Tällä hetkellä nopeasta aikataulusta huolimatta näiden kolmen mietinnön tilanne vaikuttaa lupaavalta.

Myös muita mielenkiintoisia äänestyksiä on luvassa, sillä ensi viikon torstaina parlamentti äänestää myös kannastaan Ukrainan, Moldovan ja Georgian EU-jäsenkandidaattistatuksesta ja lisäksi parlamentti äänestää siitä, saako koronapassi jatkoa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että koronapassi tulisi jatkuvaan käyttöön, vaan että sen käyttöönotto on seuraavan 12 kuukauden aikana vielä mahdollista. Tällä EU varmistaa, että uuden mahdollisen koronavariantin tullessa Euroopassa ei ole tarve tehdä yhtä laajamittaista sulkua mitä keväällä 2020. Tarkoitus on turvata EU-kansalaisten vapaa liikkuminen.

Viikolla toki tapahtuu muutakin kuin mini-täysistunto. Valiokunnat kokoustavat vielä täyttä häkää ennen heinäkuun puolessa välissä alkavaa kesätaukoa ja tapaamisiakin kalenterissa riittää. Vaikka Eurooppa-neuvosto kokoustaa juhannuksena, rauhoitumme me jo keskikesän juhlaan niin, että seuraava uutiskirje ilmestyy juhannuksen jälkeisellä viikolla 1.7.

Oikein hyvää juhannusta.

Scroll to Top