Viikon kuulumiset 41/2021

Mennyt viikko on ollut ryhmäkokousviikko, jonka aikana on valmisteltu edessä olevaa täysistuntoviikkoa.

Tässä kirjeessä:

– Budjettivaliokunnalla kiireinen viikko
– Mielenkiintoisia demariryhmän ja talousvaliokunnan kokouksia
– Afganistanin humanitaarinen kriisi syvenee
– Työntekijöiden oikeudet puhuttavat
– Parlamentti jakoi journalismipalkinnon vakoiluskandaalin paljastaneille journalisteille
– Ensi viikko

Budjettivaliokunnalla kiireinen viikko

Budjettivaliokunnalla oli tällä viikolla useampi kokous. Maanantaina valiokunta äänesti muun muassa EU:n vuoden 2022 talousarvioon liittyvästä mietinnöstä. Mietinnön pohjana toimii muutama viikko sitten hyväksytyt tarkistukset, joista kerroin aiemmassa uutiskirjeessäni.

Budjettivaliokunta puoltaa 2,7 miljardin euron korotusta komission valmistelemaan budjettiesitykseen nostaen budjetin 171,8 miljardiin euroon. Korotuksia toivotaan esimerkiksi Horizon-tutkimusohjelmaan, Erasmus+ liikkuvuusohjelmaan ja COVAX-rokotushankkeelle. Neuvosto esittää joitain leikkauksia ja on vahvistanut kannakseen €167,7 miljardia euroa.

Tavallisen vuosibudjetin lisäksi jäsenmaat saisivat ensi vuonna 143,5 miljardia euroa avustuksina Next Generation EU -elpymisvälineen kautta.

Ensi viikolla täysistunto äänestää valiokunnan valmistelemasta kannasta ja seuraavaksi alkavat neuvoston kanssa käytävät budjettisovitteluneuvottelut. Tästä asiasta enemmän siis ensi viikolla.

Muita aiheita tällä viikolla olivat EU:n tulevat ilmastopolitiikkaan liittyvät omat varat eli hiilirajamekanismi sekä päästökauppaan sidottu maksu sekä elpymisvälineen toimeenpano.

Mielenkiintoisia demariryhmän ja talousvaliokunnan kokouksia tällä viikolla

Sosialidemokraattien S&D-ryhmän kokouksen aikana valmistelimme päätöslauselmaa Pandoran papereista, joka hyväksytään ensi viikon täysistunnossa. Kyseessä on vahva päätöslauselma, jossa tuomitaan Pandora-papereissa paljastetut pöytälaatikkoyhtiökäytännöt ja hahmotellaan myös kiireellisiä uudistuksia. Korostin rahanpesun vastaisen paketin tärkeyttä ja ehdotonta tarvetta lisätä avoimuutta sen suhteen, kuka todella hyötyy sijoituksista näihin veroparatiiseihin.

Ollakseen uskottava, neuvoston tulee tiukentaa luetteloa veroparatiiseista sekä EU:ssa että sen ulkopuolella. Verotuksen osalta pidämme myönteisenä äskettäistä OECD:n vähimmäisverotusta koskevaa sopimusta ja kehotamme tämän sopimuksen pikaista täytäntöönpanoa EU:ssa. Jos haluamme välttää uusia skandaaleja, on tärkeää säännellä välittäjien, lakimiesten, notaarien ja tilintarkastajien alaa myös paljon tiukemmin.

Talous- ja raha-asioiden valiokunnassa kävimme hyvää keskustelua kolmen Euroopan valvontaviranomaisen puheenjohtajan kanssa. Vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen puheenjohtajan kanssa suhtauduin myönteisesti uuteen Solvenssi 2 -ehdotukseen ja korostin tarvetta hyvin varovaiseen, oikeasuhteiseen riskipohjaiseen lähestymistapaan. Kysyin valvojalta, miten tämä tiukka riskiperusteinen lähestymistapa voidaan sovittaa yhteen lisäinvestointien tarpeen kanssa, kun otetaan huomioon EU:n elvytys- ja vihreän sopimuksen asialistat. Hän totesi, että komission ehdotus on enimmäkseen Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen neuvojen mukainen, mutta se voisi olla varovaisempi tietyillä aloilla, kuten korkoriskin ja osakeriskin suhteen. Hän korosti lisäksi, että kevyemmät pääomavaatimukset ovat hyväksyttäviä erittäin pitkän aikavälin investointien epälikvideihin varoihin, mutta varovaisuutta on noudatettava vastaavan lähestymistavan soveltamisessa lyhytaikaisiin sijoituksiin.

Lisäksi meillä oli hyviä keskusteluja sidosryhmien kanssa rahanpesun vastaisesta kokonaisuudesta, jonka esittelijänä olen talousvaliokunnassa. Vaikka tiukemman rahanpesun vastaisen kehyksen yleiset tavoitteet ovat laajalti jaettuja, odotan silti pitkiä keskusteluja paketin eri kohdista, kuten uuden rahanpesuntorjuntaviraston täsmällisestä toimivallasta ja laajuudesta, kansallisten rahoitusvalvontaviranomaisten roolista, käteisvarojen sääntelystä, epäilyttävien kolmansien maiden listaamisesta – vain muutamia mainitakseni.

Ensi tiistaina aloitamme neuvottelut parlamentin kryptovaluuttojen sääntelykokonaisuuden neuvotteluryhmässä. Odotan esittelijän kunnianhimoisia kompromissiehdotuksia, joiden avulla voidaan löytää hyvä tasapaino yhtäältä innovaatioiden tukemisen ja toisaalta rahoitusvakauden, sijoittajien suojan ja ympäristönsuojelun vahvistamisen välillä. Mielestäni on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota mahdolliseen energian tuhlaukseen, varsinkin EU:n kohtaamien energian hintakriisien aikana.

Afganistanin humanitaarinen kriisi syvenee

Kansainvälinen yhteisö on tällä viikolla keskustellut Afganistanin kansan tukemisesta maassa päivä päivältä syvenevän humanitaarisen kriisin keskellä.

Norjan pakolaisneuvoston mukaan ainakin miljoona lasta on vaarassa kuolla tänä talvena. Maan väestöstä yli puolet on humanitaarisen avun tarpeessa. Perusterveydenhuolto on romahtanut, kuivuus kurittaa ruokahuoltoa ja työttömyys uhkaa ihmisten toimeentuloa.

EU:n humanitaarisen tuen jatkaminen on nyt kriittisen tärkeää. Maanantaina EU:n kehitysministerit keskustelivat Afganistanin nopeasti heikkenevästä tilanteesta sekä yhteisesti sovitusta lähestymistavasta, jolla pyritään estämään humanitaarinen kriisi maassa. Ministereiden tahtotila oli, että EU:n Afganistanin väestöä suoraan tukevaa laajaa humanitaarista apua on tehostettava, jotta yhteiskunnan romahdus estetään.

Se, mihin periaatteisiin EU:n lähestymistapa avun kohdentamiselle rakentuu, nojaa jo syyskuussa Eurooppa-neuvoston päätelmiin avun periaatteista: apua tarkastellaan huomioiden maan ihmisoikeustilanne ja erityisesti tyttöjen ja naisten oikeudet, edustuksellisen hallituksen saaminen maahan, terrorisminvastaisuus, humanitaarisen avun pääsyn turvaaminen sekä ihmisten maasta poistumisen salliminen. Niin Suomi kuin EU ei tunnusta Taliban-hallintoa eikä sen kanssa tehdä yhteistyötä.

Myös G20-maiden ja Taliban-hallinnon tapaamisessa tiistaina korostettiin Afganistanin kansan – ei talibanien – tukemista. Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin mukaan EU:n lupaama miljardin tuki ohjataan monenkeskisiä kanavia pitkin. Myös kehitysavun Afganistaniin toistaiseksi jäädyttäneen Suomen tuesta lähes 90 % on kohdennettu YK:n ja Maailmanpankin kautta.

Ulkoministeri Haavisto korosti eduskunnassa puhuessaan Suomen kehitysyhteistyöllä saavutettuja tuloksia mm. naisten ja tyttöjen oikeuksien parantamisessa ja peruspalvelujen turvaamisessa, mutta toi esiin huolen tulosten pidemmän aikavälin kestävyydestä riippuen maan kehityksestä. Haavisto kertoi, että Suomen osallistumisesta sotilaalliseen ja siviilikriisinhallintaan Afganistanissa laaditaan vaikuttavuusarvio, jota tullaan hyödyntämään uusista kriisinhallintaoperaatioista päätettäessä.

Afganistan-operaation isommat johtopäätökset vaativat oman erillisen keskustelunsa. Sen aika tulee myöhemmin, sillä nyt on välttämätöntä keskittyä ajankohtaisen humanitaarisen kriisin voittamiseen.

Työntekijöiden oikeudet puhuttavat

Tulevan täysistunnon valmistelujen oheen on mahtunut myös mielenkiintoisia keskustelutilaisuuksia.

Tiistaina osallistuin S&D-ryhmän digitalisaatioon keskittyvän työryhmän kokoukseen, jossa kävimme keskustelua alustatyöntekijöiden huolestuttavan heikosta asemasta työmarkkinoilla. Otimme meppikollegojeni kanssa asiaan kantaa syyskuun täysistunnossa ja vaadimme komissiolta toimia eurooppalaisen säädöskehyksen päivittämiseksi nykyajan tarpeisiin vastaavaksi. Kokoukseen osallistunut työllisyydestä ja sosiaalisista oikeuksista vastaava komissaari Schmit kertoi komission valmistelevan loppuvuodeksi lakiesitystä parlamentin mietinnön pohjalta. Keskeistä lakiesityksen valmistelussa ja myöhemmin myös täytäntöönpanossa on työmarkkinaosapuolten osallistaminen, jonka vuoksi komissio onkin aloittanut konsultaatiokierroksen.

Paraikaa käynnissä olevaa Euroopan tulevaisuuskonferenssia käsiteltiin keskiviikkona ryhmämme järjestämässä kuulemisessa yhdessä järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa. Konferenssin tarkoituksena on kartoittaa kansalaisten toiveita Euroopan unionin kehittämiseksi ja konferenssi toteutuu muun muassa niin sanottujen kansalaispaneelien kautta. Yleiseksi huolenaiheeksi nousi paneelien kokoonpanot: alle puolet osallistuvista kansalaisista ovat työsuhteessa tai itsensä työllistäviä, mikä saattaa hankaloittaa työtekijöiden viestin eteenpäinviemistä kun paneelit antavat konkreettisia suosituksia konferenssin päätteeksi.

Loppuviikkoon mahtui myös Euroopan sosialidemokraattisen puolueen PES:in sosiaalisen verkoston tapaaminen. Kokoonnuimme yhdessä niin meppikollegoiden kuin myös kansallisella tasolla toimivien puolueiden, ammattiliitojen ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjen edustajien kanssa keskustelemaan ajankohtaisista teemoista.

Parlamentti jakoi journalismipalkinnon vakoiluskandaalin paljastaneille journalisteille

Euroopan parlamentissa jaettiin ensimmäistä kertaa murhatun maltalaisen toimittajan Daphne Caruana Galizian mukaan nimetty journalismipalkinto. Palkinto myönnettiin israelilaisen Pegasus-vakoiluohjelman paljastaneille toimittajille. Kansainvälisen toimittajaryhmän tekemän laajan selvityksen mukaan israelilainen NSO Group oli toimittanut vakoiluun hyödynnettävää ohjelmaansa useiden maiden hallinnoille, joiden uskotaan käyttäneen sitä muun muassa ainakin 180 toimittajan tarkkailuun.

Vapaa media ja sen toimintaedellytykset on kantava oikeusvaltion peruspilari. Median tehtävä on monitoroida kaikkea vallankäyttöä ja tuoda sen epäkohdat julki. Toimittajien hiljentäminen, ja pahimmillaan heidän surmaamisensa, on räikeä vääryys – inhimillinen, mutta laajemmin yhteiskunnallinen. Nyt jaettu palkinto on erittäin tärkeä ele. Poliitikkojen korruptiota tutkinut Caruana Galizia sai surmansa autopommi-iskussa Maltalla vuonna 2017. Maltalainen MEP Roberta Metsola päivitti palkinnon jakamisen yhteydessä koskettavasti sosiaaliseen mediaan: “This one is for you, Daphne.”

Ensi viikko

Ensi viikolla Euroopan parlamentti kokoontuu täysistuntoon Ranskan Strasbourgiin. Asialista on jälleen laaja ja monipuolinen, ja kiirettä ensi viikolle vaikuttaisi olevan luvassa.

Puola on ollut jälleen otsikoissa, kun maan kansalaiset osoittivat mieltään Puolan EU-jäsenyyden puolesta. EU-laki ja eurooppalaiset ovat arvot uhattuina, sillä Puolan perustuslakituomioistuimen mukaan EU-lait olisivat ristiriidassa maan perustuslain kanssa. EU-parlamentti käsittelee Puolan perustuslakituomioistuimen päätöstä pääministeri Mateusz Morawieckin ja komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin kanssa.

Tulemme myös vaatimaan toimia Pandoran paperit -paljastuksen jälkeen. Täysistunnossa tullaan listaamaan keinoja, joilla voitaisiin tukkia veronkierron sallivat porsaanreiät Pandora-paljastusten taustalla.

Pian järjestettävältä Glasgow’n ilmastokokoukselta odotetaan paljon. Asia on myös täysistunnon esityslistalla, sillä parlamentti haluaa tulevalta COP26-kokoukselta nopeampia globaaleja ilmastotoimia sekä EU:lta johtoasemaa ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Parlamentin käsittelyssä on myös ehdotus, joka pyrkii lisäämään terveellistä ruokaa, varmistamaan ruokaturvallisuuden sekä viljelijöiden toimeentulon ja vähentämään maatalouden päästöjä.

Myös kulttuuriala puhuttaa. EU-parlamentti tekee esityksen kulttuurintekijöiden taloustilanteen parantamisesta pandemian jälkitilanteessa.

Pysytään kuulolla.

Eero

Scroll to Top