Eero Heinäluoma

Viikon kuulumiset 9/2022

Maailma ympärillämme muuttui perusteellisesti 24.2.2022 Venäjän hyökätessä Ukrainaan. Täysimittainen sota on jälleen totta Euroopassa. Myös europarlamentin mennyttä viikkoa ovat hallinneet Ukrainan tapahtumat ja niiden vaikutukset.

Venäjän hyökkäys on kansainvälisen oikeuden ja kansainvälisten sopimusten vastainen julma aggressio. Se aiheuttaa monenlaisia muutoksia ajattelussamme ja myös toiminnassamme. Tapahtunut vaatii kannanottoa meiltä kaikilta ja se nostaa koko maailmalle myös uusia esikuvia.

Tässä kirjeessä:

  • Presidentti Zelenskyistä vapausajattelun symboli
  • Venäjän hyökkäys yhdistänyt Euroopan
  • Hybridiuhkiin varautuminen entistä tärkeämpää
  • Turvaamme taloutta
  • Täysistuntoviikolla painavaa asiaa
  • Mukaan markkinoille

Presidentti Zelenskyistä vapausajattelun symboli

Eurooppa on saanut uuden vapausajattelun symbolin. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi edustaa tänään kaikille eurooppalaisille kansojen halua ja oikeutta päättää itse omasta tulevaisuudestaan. Presidentti Zelenskyin esiintyminen Euroopan parlamentissa 1.3.2022  oli koskettava. Se jää maanosamme ja koko maailman historiaan.

”Me luovumme vahvimmista ihmisistämme vapauden puolesta”, totesi presidentti Zelenskyi ukrainalaisten uhrauksista tunteikkaassa puheessaan.

Tuo puhe rohkaisee ihmisiä tulevinakin vuosikymmeninä puolustamaan kansojen vapautta ja itsemääräämisoikeutta. Samalla se muistuttaa, että olemme riippuvaisia toisistamme.

Ihmisarvo on jakamaton ja rauhan, ihmisoikeuksien ja demokratian loukkaukset yhdessä maassa koskettavat meitä kaikkia – ei väliä mitä kieltä ihmiset puhuvat, ei väliä missä ihmisarvoa poljetaan.

Venäjän julma hyökkäys Ukrainaan on aiheuttanut käsittämättömän inhimillisen tragedian; tragedian, jollaista emme ole Euroopassa kokeneet sitten toisen maailmansodan. Tykkituli ja lentopommitukset kaupunkeihin ja muut siviileihin kohdistetut hyökkäykset ylittävät inhimillisen käsityskykymme. Tapahtunut kirjoitetaan suurin kirjaimin myös Venäjän historiaan ja tapahtuneen hyvittäminen tulee vaatimaan useamman venäläisen sukupolven työn.

Euroopan unionin suuri tehtävä on suojata ihmisoikeuksia koko maanosassamme ja näyttää tie uuteen, inhimillisempään maailmaan. Sen olemme velkaa sille sukupolvelle päättäjiä, jotka toisen maailmansodan jälkeen käynnistivät eurooppalaisen yhdentymisen tärkeimpänä tavoitteenaan rauhan tekeminen pysyväksi ja sotien estäminen.

Tuon tehtävän EU on toteuttanut jäsenmaidensa keskuudessa. Ikävä kyllä voimamme ei ole vielä riittänyt takaamaan rauhaa koko maanosassamme. Se antaa aiheen EU:n yhteisen turvallisuus- ja lähialuepolitiikan kehittämiseen monin tavoin.


Venäjän hyökkäys yhdistänyt Euroopan

Venäjän hyökkäys on yhdistänyt koko Euroopan unionin, sen jäsenvaltiot ja myös Euroopan parlamentin tukemaan Ukrainaa. Hyväksyimme tiistaina Ukrainaa koskevan päätöslauselman harvinaisen suurella enemmistöllä – äänin 637 puolesta, 13 vastaan ja 26 tyhjää.

Venäjän aggression edessä Ukrainaa tulee nyt auttaa kaikin mahdollisin keinoin. Venäjän taloutta ja teollisuutta heikentävien pakotteiden lisäksi parlamentti kannattaa taloudellista ja humanitaarista tukea sekä puolustusaseiden toimittamista Ukrainaan. 

Annoimme parlamenttina myös tukemme Ukrainan pyrkimyksille lähentyä Euroopan unionia Taistelussaan maansa koskemattomuuden, vapauden, demokratian ja yleisten eurooppalaisten arvojen puolesta Ukraina on osoittanut ikuisesti kuuluvansa länteen ja unioniimme.

EU on aina hädän hetkellä tiivistänyt rivinsä, esiintynyt yhdellä äänellä ja voimakkailla toimilla. Venäjän johdolle tämä yhtenäisyys näyttää tulleen yllätyksenä. EU ei ole sotilaallinen suurvalta, mutta talouden suurvalta se on. Ja tuo talouden voima vaikuttaa nyt koko painollaan pakottaen Venäjää lopettamaan sotaretkensä.

EU:n massiiviset pakotteet ovat välttämättömiä Venäjän aggression pysäyttämiseksi, muutoksen aikaansaamiseksi ja kansalaisten vapauden sekä turvallisuuden takaamiseksi koko maanosassamme.

Venäläisten itsensä täytyy osata tehdä omat johtopäätöksensä ja tuoda maansa eurooppalaisten kansojen joukkoon ilman tavoitteita toisten alistamisesta.  EU-maiden valmius uhrata oma hyvinvointinsa ukrainalaisten auttamiseksi on väkevä varoitus kaikille tulevaisuuden sotia ja aggressioita suunnitteleville. Vapaus on väkevä voima. Sitä voi aina jonkun aika painaa alas, mutta lopulta se aina suoristuu täyteen mittaansa.

Ukrainassa, Venäjällä, Euroopassa ja koko maailmassa.


Hybridiuhkiin varautuminen entistä tärkeämpää

Komissio julkaisi viime vuoden lopulla EU:n vaaleja koskevan lakipaketin, joka sisältää muun muassa esityksen Euroopan tason poliittisten puolueiden ja säätiöiden rahoituksen uudistamisesta sekä uuden aloitteen, joka koskee poliittisen mainonnan avoimuutta ja kohdentamista.

Komission arvion mukaan demokratiaa Euroopassa haastavat entistä enemmän yhteiskunnan digitaaliseen murrokseen liittyvät uudet uhat, kuten hybridivaikuttaminen. Tämän kehityksen myötä on tarvetta entisestään vahvistaa kansalaisten poliittisten oikeuksien toteutumista, vaalijärjestelmää ja puolueiden rahoituksen läpinäkyvyyttä. Muutokset tulisivat voimaan vuonna 2023, eli ennen seuraavia europarlamenttivaaleja.

Komissio ehdottaa esimerkiksi asianmukaisen huolellisuusmekanismin käyttöönottoa yli 3 000 euron lahjoitusten osalta lahjoittajien tunnistamista varten. Komissio ehdottaa myös tarkempaa seurantaa ja raportointivelvoitetta poliittisten mainosten osalta. Lisäksi komissio ehdottaa, että EU:n ulkopuolisten maiden jäsenpuolueilta tuleva rahoitus voisi olla enintään 10% Euroopan tason poliittisten puolueiden vuosibudjetista. Näillä keinoin pyritään vähentämään ulkopuolisten toimijoiden mahdollisuutta vaalivaikuttamiseen ja muuhun hybridivaikuttamiseen.

Budjettivaliokunta valmistelee parhaillaan lausuntoa puolueiden rahoitusta koskevaan asetusehdotukseen. Lausunnon pääneuvottelijana toimiva, oman S&D ryhmäni latvialainen Nils Ušakovs esitteli lausuntoluonnoksen valiokunnalle torstaina. Komission ehdotuksia vahvistaa puoluerahoituksen avoimuutta etenkin lahjoitusten ja EU:n ulkopuolelta tulevan rahoituksen osalta pidetään valiokunnassa oikeansuuntaisina.

Pääneuvottelija Usakovsin mukaan komissio ei kuitenkaan mene riittävän pitkälle, sillä ehdotus sallisi Venäjältä tulevan rahoituksen. Ušakovsin mukaan vallitsevassa vakavassa geopoliittisessa tilanteessa Venäjältä tuleva puoluerahoitus pitäisi sulkea kokonaan pois. Pidän tätä oikeana linjauksena ja uskon, että tämä ehdotus saa laajemminkin tukea parlamentissa.


Turvaamme taloutta

Inhimillisen kärsimyksen lisäksi Ukrainassa tapahtuvat julmuudet aiheuttavat myös merkittäviä taloudellisia kustannuksia. EU on sulkenut useita venäläisiä pankkeja SWIFT-järjestelmän ulkopuolelle ja määrännyt pakotteita rahoitusalalle ja yrityksille. Presidentti Putinin ja muiden poliitikkojen, kuten on myös Venäjän oligarkkien, omaisuus on jäädytetty.

Tältä osin on keskeistä tarkastella Euroopan komission ensi viikon ehdotuksia EU:n talouden suojaamiseksi länsimaisten pakotteiden vaikutuksilta. Varapuheenjohtaja Dombrovskis ilmoitti tällä viikolla komission arvioivan uudelleen, tulisiko koronapandemian ajaksi hyllytettyihin taloussääntöihin palata jo ensi vuonna kuten aikaisemmin ajateltu. Viesti on tärkeä, sillä kriisin vaikutus joihinkin EU-jäsenvaltioihin tulee olemaan huomattava.

Parlamentin työssämme jatkoimme rahanpesumietinnön laatimista tavoitteena saattaa mietintöluonnos valmiiksi viikon aikana. Vastoin odotuksia palasimme kryptovaluuttamarkkinoita koskevan sääntelykokonaisuuden osalta takaisin neuvottelupöytään, kun pääneuvottelija rikkoi viime täysistuntoviikolla Strasbourgissa saavutetun sovun.

Ensi viikolla myös kuulemiset henki- ja vahinkovakuutusyritysten vakavaraisuudesta kiihtyvät, kun luvassa on keskustelua sidosryhmien kanssa ja omassa valiokuntaryhmässäni.

Tällä viikolla olemme keskustelleet myös mikrorahoituksesta. Monissa Euroopan maissa pienyrittäjäksi ryhtyminen ja lainan saaminen on vaikeaa. Uuteen maahan muuttaneena moni yritteliäs ihminen joutuu taistelemaan vuosia hallinnollisten haasteiden kanssa ennen kuin saa yritystoimintansa käyntiin. Mikrorahoituksella on mahdollista auttaa pienyrittämisen ensiaskelia.

Erityisesti pandemian ja lisääntyneiden muuttoliikkeiden myötä mikrorahoituksella on Euroopassa kasvava rooli. EU:n täytyy olla tässä trendissä edelläkävijä ja kehitellä mahdollisimman toimivia tapoja ohjata mikrorahoitusta toimeliaille ihmisille. EU:n sääntelykehikko ei mikrorahoituksen osalta ole vielä tarpeeksi toimiva, joten nyt yritämme saada sitä kuntoon.

Valmistelussa täytyy huomioida, että mikrorahoitus ei ole pelkästään kaupallinen väline, vaan sillä on myös sosiaalipoliittisia ja muita positiivisia vaikutuksia. Mikrorahoitus voi esimerkiksi auttaa maahanmuuttajia integroitumaan yhteiskuntaan tai tukea pienyrittäjiä rahallisesti vihreässä siirtymässä. Keskustelussa nousi esiin myös se, että kun yritystoimintaa haluaa polkaista käyntiin, tarvitsee moni myös parempaa tukea käytännön hallinnollisten asioiden kanssa. Toisinaan apu papereiden pyörittelyyn ei Suomessakaan olisi pahitteeksi.


Täysistuntoviikolla painavaa asiaa

Ensi viikolla on jälleen täysistuntoviikko Ranskan Strasbourgissa. Vaikka maailmantilanne on äärimmäisen vakava, jatkuu parlamentissa Ukrainan tilanteen ohella myös muiden asioiden käsittely.

Täysistunnossa äänestämme päätöslauselmasta, joka koskee Puolaan ja Unkariin liittyvän Euroopan unionin tuomioistuimen oikeusvaltioehdollisuutta koskevan päätöksen seurauksia.

Oikeusvaltiojuna etenee askel askeleelta ja pakottaa sellaiset maat kuin Puola ja Unkari todellisiin uudistuksiin demokratian häiriöttömän toiminnan turvaamiseksi.

Oikeusvaltiomenettelyllä on erityinen merkityksensä, kun samaan aikaan keskustelimme EU:n ulkopuolisten maiden kanssa kansalaisoikeuksista ja demokratiasta. 

Lisäksi parlamentin ensi viikon kokoontumisessa käsitellään muun muassa ulkomaalaisen vaikuttamisen ja disinformaation torjuntaa sekä niin sanottujen kultaisten viisumien kieltämistä; sen puolestaan olen puhunut pitkään.

Parlamentti juhlistaa tulevalla viikolla myös kansainvälistä naistenpäivää 8. maaliskuuta, jolloin myös Euroopan komissio on luvannut esittää direktiivin naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemiseksi ja torjumiseksi.

Isoja asioita siis tiedossa niin Suomessa, Euroopassa kuin maailmallakin.


Mukaan markkinoille

Hakaniemen maalaismarkkinat ovat taas vuorossa ensi sunnuntaina.

Koronapandemian otteen hieman helpottaessa pääkaupunkiseudulla on nyt turvallisempi tavata toisiamme, mutta samaan aikaan Venäjän hyökkäys Ukrainaan herättää ihmisissä suuria henkisiä painolasteja. Niitä voimme yhdessä purkaa vaikkapa tapaamalla toisiamme ja keskustelemalla keskenämme.

Joten tavataan sunnuntaina Hakaniemen maalaismarkkinoilla. Olen kanssanne keskustelemassa klo 11 alkaen.

Scroll to Top